24 UURS VERZEKERD TRANSPORT
coins

Leve Zembla

Terwijl de Ierse regering de heren van IMF en de ECB op de koffie heeft om de noodhulp er doorgedrukt te krijgen bleek afgelopen zaterdag in een uitzending van Zembla wat de internetmedia al jarenlang roepen: de jaarlijkse griepprik is een grote farce. Het blijkt dat 80 % van de griepgevallen door andere virussen wordt veroorzaakt als waar het vaccin tegen zou werken, en dat bovendien nog nooit door dubbelblind onderzoek de werking van het vaccin is aangetoond. Bovendien kwam naar voren dat een grote lobby-organisatie ter promotie van de vaccins, betaald door de fabrikanten, bij de overheid als belangrijkste adviseur aan tafel zit. De heren Coutinho van het RIVM en Ab Osterhaus (befaamd onderzoeker) zien een dubbelblind onderzoek niet zitten vanwege onethische aspecten. Ik moet toch eens in het woordenboek nagaan wat het woord ethisch tegenwoordig betekent. Zie de uitzending van Zembla.

Dit fenomeen doet zich ook op internationaal niveau voor. De WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie, heeft ten tijde van de Mexicaanse griep zijn definitie van een pandemie fors naar beneden bijgesteld om de wereldbevolking een duur vaccin aan te kunnen smeren. Je kunt het de overheid niet kwalijk nemen dat men de adviezen van de zogenaamde deskundigen overneemt, maar een parlementaire enquête over deze heren en hun invloed zou toch geen verkeerde zaak zijn, lijkt mij.

Geen wonder dus dat onze premie voor de ziektekostenverzekering elk jaar fors omhoog gaat.

Behalve het demasqué van onze deskundigen leert deze uitzending mij nog een ding, nl. het gegeven dat dit überhaupt op de tv kwam. Hulde aan de makers en de omroep die hier toestemming voor gaf!

Opmerkelijk is dat de grote Amerikaanse media steeds meer aandacht gaan geven aan de gebeurtenissen op 9/11, en wel op een manier die de officiële versie steeds meer in diskrediet brengen. Dit is des te opmerkelijker, aangezien de grote mediabedrijven in Amerika gecontroleerd worden door de heren. Er doet in dit verband een theorie de ronde dat de Amerikaanse bevolking expres de waarheid omtrent 9/11 te horen gaat krijgen, wat een opstand van de bevolking tegen de regering teweeg zal brengen. In de dan ontstane chaos zullen de werkelijke machthebbers via bv het leger de orde gaan herstellen, en zo hun uiteindelijke doel te bereiken, nl. de totale controle over de Amerikaanse samenleving.

Een interessante gedachte, een gecontroleerde woedeuitbarsting van de bevolking om zo uiteindelijk toch je doel binnen te halen; afleiding van de economische gebeurtenissen en heerschappij op Amerikaanse bodem. Zie ook dit artikel.

https://www.thesilvermountain.nl/img/nijn-eleven.jpg

Of het waar is? Ik weet niet wat ik er van moet denken. Is de ontwikkeling die de economie meemaakt een natuurlijk fenomeen, veroorzaakt door menselijke hebzucht? Of is er een kwade genius actief, die op grond van machtswellust streeft naar een New World Order? Des te meer ik te weten kom hoe economische belangen de veroorzakers zijn van alle grote wereldgebeurtenissen (WO II, moord op JFK, etc etc), des te meer mij het gevoel bekruipt dat deze systeemcrash in wording bijzonder onplezante consequenties gaat krijgen. In ieder geval ben ik erg blij niet in Amerika te wonen.

Hoe het in Europa gaat uitpakken? Wat mij de grootste zorgen baart is de opkomst van het anti-moslim sentiment. Door de moedwillige koppeling tussen extremisme en de islam wordt zo een hele bevolkingsgroep weggezet. Het meest gevaarlijke hierbij is dat democratische partijen gaan aanschurken tegen een anti-islam partij, daarbij het kwaad de ruimte biedend zich in de wortels van de democratie te vestigen. Het creëren van een zondebok is een beproefde methode om de gevoelens van onvrede van de bevolking weg te leiden van de werkelijke oorzaak. WOII heeft laten zien waar dat toe kan leiden. Gelukkig zijn er in Europa ook tegenkrachten actief (zie bijvoorbeeld Zembla) die een andere waarheid naar voren brengen.

De al ingezette lijn dat het de heren niet meer lukt om goud en zilver fors in prijs te doen duikelen zet zich voort. Sterker nog, elke poging om de prijs te onderdrukken wordt in steeds korter tijdsbestek weer geneutraliseerd door partijen die op elke dip aan het inkopen slaan. Een ander teken aan de wand is dat achteraf blijkt dat na een forse (en korte) waardedaling van goud en zilver de grootte van de shortpositie van de grootbanken niet is afgenomen. Tot voor kort werden deze gefabriceerde dalingen gebruikt om de shortposities weer deels te neutraliseren. Nu lukt dat blijkbaar dus niet meer; het gevolg is dat men (noodgedwongen) een steeds grotere positie inneemt aan de verkeerde kant van de handel.

Toch zal mijn inziens deze verlieslatende positie niet de nekslag gaan betekenen voor de heren. Komt men geld tekort, dan laat de linkerhand de rechterhand nog wat geld drukken en de boel is weer gefikst. Uiteindelijk zal men nat gaan omdat blijkt dat men geen fysiek goud en zilver meer kan leveren, en dan is het spel afgelopen.

Aanstaande dinsdag 23 november is een van de belangrijkste expiratiemomenten van het jaar van de COMEX goud- en zilveropties. We zullen zien of vanaf maandag nog een poging gedaan gaat worden om de goud- en zilverprijs naar beneden te werken.

Tot slot nog het bericht dat Warren Buffet is gedecoreerd met een Medal of Honor door Obama vanwege zijn verdiensten op economisch vlak. Wat heeft deze man immers gepresteerd: hij heeft 5 miljard dollar in Goldman Sachs gepompt toen deze bank in 2008 bijna op zijn gat lag, heeft een vermogen verdiend toen meteen daarna door staatssteun de aandeelkoers weer omhoog ging (hoezo inside information), en stak van de week de loftrompet over het financieel beleid van de regering in de New York Times.

Wellicht viel het u, de oplettende lezer, al op dat ik het in dit artikel steeds over de heren heb. Ik hoop namelijk via dit blog ook aan een decoratie te komen, bij voorkeur iets van goud of zilver.

Bekijk ook