24 UURS VERZEKERD TRANSPORT
coins

maandag begint het nieuwe handelsjaar

De eerste handelsdagen van 2014 brachten plusjes op de borden voor goud en zilver, wat gezien de ervaring van de afgelopen anderhalf jaar bij sommigen de hoop geeft dat het gedaan zou zijn met de dagelijkse onderdrukking van de goud- en zilverprijs. Ik vrees echter dat het nog niet zo ver is. Afgelopen vrijdag werden de grote mijnaandelen weer ouderwets onderdrukt, wat een voorbode is voor een daling van goud en zilver de eerstkomende handelsdag. Deze week (maandag)  zal dan ook blijken of we voorlopig nog even doorgaan met het spel van de prijsonderdrukking of dat het nieuwe jaar al meteen verandering geeft.

Velen van u lezen Zerohedge.com, een site met alternatief nieuws over de economie. De laatste dag van het oude jaar gaf men daar een overzicht van de meest gelezen artikels van 2013. Zeer opvallend vond ik dat het meest gelezen artikel van 2013 slechts 300.000 lezers heeft getrokken. Minder dan 0,1 % van de Amerikaanse bevolking, en als we de rest van de Westerse bevolking mee tellen bijna verwaarloosbaar. Een teken aan de wand hoe weinig mensen in de goud-en zilvertrein zullen zitten wanneer deze het station (weer) gaat verlaten.

Het handelsjaar 2014 wat pas deze week echt op stoom zal komen zal ook in het teken staan van een nieuwe banken-stress-test, wat volgens de dames en heren die ervoor geleerd hebben nu echt de waarheid boven water zal brengen. Ik heb er echter bijzonder weinig vertrouwen in, nadat ik een studie van de Franse Nataxisbank heb gelezen, waarin staat vermeld dat wèl de slechte leningen zullen worden onderzocht, maar niet de schuldenpositie. Dan hoeft de rente maar een beetje op te lopen, en de hele stress-test kan weer de prullenbak in!

De economische voorspellingen vanuit de gevestigde media worden mede gevoed door de cijfers uit de Amerikaanse huizenmarkt, die zouden aangeven dat we het ergste achter ons hebben liggen en dat de groei er weer lekker in zit. Hoe lekker, blijkt als we cijfers tot afgelopen november erbij halen. Een dead cat bounce, meer kan ik er niet van maken.

Tot slot nog een persoonlijk woord aan enkele van de vaste respondenten op dit blog. Ik zou u willen verzoeken in uw reacties geen uitspraken meer te doen die bepaald gedrag direct koppelen met een bepaald ras, land van herkomst of geloofsovertuiging. Juist in een tijdsgewricht waarin onze maatschappij steeds meer onder druk komt te staan, is de verleiding groot een bepaalde groep als zondebok aan te wijzen. De geschiedenis leert waar dit toe kan leiden.

Disclaimer: Artikelen geplaatst door Zilverpaul zijn niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

 

Bekijk ook