24 UURS VERZEKERD TRANSPORT
coins

Mijn zilveren eitjes

Geen markt zo verneukt als die van zilver. Door shorten en andere manipulaties is de normale prijsvorming op grond van vraag en aanbod totaal zoek. En zonder normale prijsvorming ontstaat een grote disbalans in de markt. Zo wordt er jaarlijks zo’n 800 miljoen ounce zilver geproduceerd door de zilvermijnbedrijven. Dat lijkt een heleboel, maar deelt u dat door de circa 7 miljard inwoners van deze planeet, blijft er weinig over. Maar goed, tegenover die 800 miljoen ounce aan jaarlijkse zilverproductie staat het gegeven dat op de COMEX dagen voorkomen dat de hele jaarproductie in de vorm van papieren zilvercontracten verhandeld worden. Als u dan beseft dat een jaar pakweg zo’n 250 handelsdagen kent, en u krijgt een beeld van de verhouding tussen de hoeveelheid fysiek zilver tegenover dat wat jaarlijks in papieren contractvorm verhandeld wordt.

Deze jaarlijkse handel in contracten wordt ‘gedekt’ door het zilver wat de COMEX in haar kluizen heeft liggen. Hoewel, beter geformuleerd, wat de COMEX zegt in haar kluizen te hebben liggen: een kleine 40 miljoen ounce zilver, oftewel 5 % van de jaarlijkse zilverproductie. Het moge duidelijk zijn; de prijsvorming van zilver op grond van de papieren contracten staat vrijwel geheel los van de echte, fysieke wereld.

Naast deze schijnwereld staat die van de fysieke handel, wat een hoge vlucht heeft genomen ten tijde van de goud- en zilverdump, ongetwijfeld met afgrijzen gadegeslagen door de heren bankiers. Hoewel handel; het was vooral een eenrichtingsverkeer van zilver richting de consument. Verkopen van zilver door consumenten kwamen in verhouding nauwelijks voor. En naast dat eenrichtingsverkeer bereikte de volume van de handel recordhoogten, waarvan onderstaand staatje getuigt:

US mint sales

 

Een ander gevolg van de lage zilverprijs is dat de zilverproducenten, de mijnbedrijven, het steeds moeilijker krijgen. Enerzijds komt dit door verminderde opbrengst van hun productie, maar anderzijds spelen ook andere factoren een rol als de lage bereidheid vanuit de markt om de vaak hoge kapitaalinvesteringen te verrichten die nodig zijn om een deposit tot productie te brengen. Een gevolg is echter dat sommige mijnbedrijven hun productie achterhouden, in afwachting op betere tijden. Of men verkoopt het zilver buiten de officiële kanalen om, wat een hogere prijs geeft. Overigens hoeven we geen medelijden te hebben met de sector; als op een bepaald moment het zilver in prijs omhoog is geschoten en fysiek zilver nog maar slecht verkrijgbaar is, zal de gewone belegger de sector gaan ontdekken en een ongekende hausse gaan veroorzaken.

Maar goed, terug naar de prijs van zilver. We zagen dat de prijsvorming weinig van doen heeft met de normale wetten van vraag en aanbod en dat bovendien het aanbod eerder zal gaan opdrogen dan gaan uitbreiden. Zetten we daar de toenemende vraag tegenover, wordt duidelijk dat de huidige lage zilverprijs geen lang leven beschoren is.

Op korte termijn is echter van alles mogelijk. Op grond van de werkelijke vraag en aanbodverhouding zou een forse stijging van de zilverprijs voor de hand liggen. Vooralsnog echter is na de megadaling het kartel druk bezig om de zilverprijs niet het luchtruim te laten kiezen, en wordt een dag van prijsstijging steevast opgevolgd door een dag van daling.

Gouden_ei_tussen_zilveren_eieren

 

Als ik zou moeten gokken zie ik het volgende scenario voor mij: de goud- en zilverprijs worden nogmaals geschoren. Een aanduiding hiervoor is de aanhoudend hoge open interest in zilver. Tijdens deze knipbeurt daalt de zilverprijs naar de  $15 ( en theoretisch zelfs is de $0 mogelijk). Vervolgens is geen zilvermunt meer te koop, leggen de koene toezichthouders de handel stil, sluit de COMEX op edelmetaalgebied de deuren en worden alle nog openstaande contracten cash afgehandeld tegen een zilverprijs van $15. De schade voor de grote banken blijft zo beperkt, alle houders van papieren contracten worden zo netjes geschoren en de prijs van het echte edelmetaal schiet richting stratosfeer.

Gelukkig hoef ik echter niet te gokken, en blijf als moeder kip netjes op mijn zilveren eitjes zitten, tot het broedsel besluit dat de tijd rijp is.

 

Zilverpaul

Zilverpaul.nl

Silverstocks.nl

 

Disclaimer: De mening van Zilverpaul als columnist is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Bekijk ook