24 UURS VERZEKERD TRANSPORT
coins

Mijnaandelen in goud en zilver: de stand van zaken

Nu de mijnaandelen in goud en zilver al zo’n vijf maanden bezig zijn te bodemen lijkt de tijd rijp om de stand in de sector op te maken. Is de daling die vanaf 2011 is ingezet het begin van het einde, of is deze daling een ‘natuurlijk’ voorkomend fenomeen in een lange termijn stijgende trend?

grafiek1

De GLDX, een index van de wat kleinere producerende goudmijnbedrijven, bodemt vanaf juli

Als we het merendeel van de publicaties mogen geloven, is de mijnsector op sterven na dood en is het wachten op het moment dat ook de best presterende bedrijven het loodje leggen.

Het is ontegenzeggelijk een feit dat de sector onder zware druk staat. Na een periode van drie jaar waarin de waarderingen van de mijnbedrijven flink geleden hebben, is het animo om in deze sector te investeren bijzonder klein geworden. De lijst van mijnbedrijven die meer dan 90 % van hun beurswaarde verloren hadden is lang en van de pakweg 1500 bedrijven die genoteerd staan aan de Canadese Venturebeurs hebben ondertussen al zo’n kleine 700 bedrijven een marktwaarde van minder dan $300.000 overgehouden. Beleggers die vanaf 2010 zijn ingestapt hebben hun aandelenportefeuilles fors zien slinken, terwijl de reguliere beurzen als de Dow Jones goed op koers bleven.

De hamvraag is echter of deze analyse klopt.

Zo is in 2008 is de mijnsector ook fors gezakt, en is de HUI als index van de grootste goudmijnbedrijven in een half jaar tijd zelfs zo’n 70 % gezakt. Na één jaar tijd bleek de daling al weer te zijn ingelopen, om daarna nieuwe recordstanden op te zoeken. Als we de daling van 2008 vergelijken met die van nu, valt op dat de daling nu procentueel gezien overeenkomt met die van vijf jaar geleden maar uitgesmeerd is over een langere periode. En dat geldt ook voor de bodem, die in 2008 slechts kortdurend was maar nu al zo’n vijf maanden in beslag neemt.

grafiek2

Daar komt bij dat, als we 2002 als beginpunt nemen, de HUI ondanks het huidige dieptepunt  met  ongeveer 500 % gestegen blijkt te zijn, van pakweg 50 punten naar een stand van 225 punten nu. Daar steekt de Dow Jones dan maar mager bij af, met een stijging van 200 % over dezelfde periode. En tot slot: de AEX stond begin 2002 op 500 punten, en staat nu bijna op 400 punten; een daling van 20 % over de afgelopen elf jaar!

grafiek3

 

Kortom, de huidige misère in het land van de goud- en zilvermijnbedrijven is weliswaar fors, maar is sinds het uitbreken van de goudkoorts in 2000 altijd weer opgevolgd door een opwaartse uitbraak op een hoger niveau. Bovendien doet de sector het beter dan de bewierookte Dow Jones, om maar te zwijgen van de AEX.

Hoe nu verder?

Om deze vraag te beantwoorden is het goed te kijken naar het klassieke patroon van een asset bubble, een goed wat op een bepaald moment door iedereen verlangd wordt en tot grote hoogten stijgt in de mania fase. Vanaf 2000 zijn goud, en enige tijd later zilver en de mijnaandelen, aan hun stijging begonnen. Deze zgn. stealth-fase wordt alleen door een zeer kleine groep opgemerkt waarna de awareness fase aanbreekt, waarin de institutionele beleggers in de gaten krijgen dat bijzondere tijden aanbreken. Momenteel bevinden we ons op de bodem van de zgn. bear trap, waar door een waardedaling van het goed de meeste gelovigen uit de boom worden geschud en alleen de meest vasthoudende beleggers (en best ge-informeerden) overblijven. Een pijnlijke fase, aangezien ondanks de kleine dip in de grafiek de verliezen fors kunnen zijn, zoals de 70 % daling van de HUI al aangeeft.

Geeft het model één bear trap aan, in werkelijkheid bleek de daling van 2008 opgevolgd te worden door een tweede daling vanaf 2011, net op het moment dat de voorbeeldportefeuille van Silverstocks het levenslicht zag. Achteraf gezien, met de wijsheid van nu, een hoogst ongelukkige start.

Hierbij dient echter te worden opgemerkt, dat bovenstaand model van een bubble plaats vindt in een verder normaal functionerende markt.  En juist dat laatste is niet meer het geval. Ons huidige systeem van ongedekt geld loopt ten einde, vandaar ook dat de enorme hoeveelheden geld dat in de bankensector gepompt wordt vrijwel geen effect heeft op de economie. Ons huidige geldstelsel staat op het punt van breken, en het zal de eerste keer zijn dat dit fenomeen vrijwel wereldwijd zal gaan plaats vinden. Vluchten in andere Westerse muntsoorten kan dus niet , aangezien ook deze door niets gedekt worden. Dit gaat betekenen, dat goud en zilver als tegenhangers van het ongedekte geld niet de blow-off fase zullen gaan mee maken, maar op een zeer hoog niveau zullen blijven liggen.

 

Concluderend: goud, zilver en de mijnaandelen bevinden zich in de correctieve fase van de zogenaamde awareness fase, en staan daarmee mijn inziens aan de vooravond van historische waardestijgingen. Gezien de lengte van de huidige correctie ( bijna drie jaar) en het huidige bodemingsproces  mag verwacht worden dat de correctie binnenkort ten einde loopt. De te verwachten stijgingen in de goud- en zilverprijs zullen fors zijn, maar nog meer zal dat gelden voor de betere mijnbouwbedrijven. De mijnsector is namelijk zo onderdrukt, dat het op hetzelfde niveau ligt als medio 2004, toen goud $400 en zilver $ 6 per ounce kostte!

Beren op de weg

Het past in een periode van grote negativiteit t.a.v. het beleggen in mijnbedrijven dat dit door velen wordt afgeraden. Naast de grote bewegelijkheid van de sector ( heftige stijgingen, maar ook dito dalingen)  wordt vooral op het gevaar van nationalisatie gewezen, dat wil zeggen het inpikken van goud- en zilvermijnbedrijven door de overheid. Hoewel niets onmogelijk is, zien wij dit gevaar zeker op korte termijn niet opdoemen. De mijnbedrijven hebben vooralsnog de grootste moeite om het hoofd boven water te houden, en alleen de beste producenten genereren nog winst. Pas als het huidige geldsysteem is geïmplodeerd, en goud ( en mogelijk zilver) een nieuw systeem van dekking voorzien, komt deze optie in zicht. Tot die tijd echter verwachten wij dat de edelmetalen en hun producenten fors in waarde zullen stijgen, temeer nu de mijnbedrijven nog enorm ondergewaardeerd zijn.

 

Tot slot

Dit artikel is een bewerking van een recente uitgave van Silverstocks.nl. Voor meer informatie over het beleggen in goud- en zilvermijnbedrijven verwijs ik u naar Silverstocks.nl. Naast de vrij toegankelijke inhoud krijgen abonnees toegang tot onze voorbeeldportefeuille en ontvangen naast uitgebreide achtergrond informatie maandelijkse rapporten en tussentijdse updates.

Voor een dagelijkse hoeveelheid frisse wind door de haren: Zilverpaul.nl

 

 

Disclaimer

De informatie van dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen, maar als startpunt voor eigen onderzoek.

Bekijk ook