24 UURS VERZEKERD TRANSPORT
coins

Mogelijkheden voor platina

De lancering van de eerste Europese waterstofweek, een opeenvolging van evenementen die de rol van waterstof in de Europese Unie laten zien, de doelstellingen van de Europese Unie (EU) “Europese Green Deal zal behalen. De Europese Green Deal werd eind 2019 aangekondigd en bevat het doel van de EU om haar economie duurzaam te maken door middel van het omzetten van klimaat- en milieu- uitdagingen in kansen.

Afgelopen juli heeft de EU de waterstofstrategie gelanceerd als een van de grootste initiatieven in het kader van de Europese Green Deal. Hiermee werd een plan opgesteld om de koolstofemissies in de EU-economie te verminderen door middel van een waterstofecosysteem en het tegelijkertijd bevorderen van duurzame groei en banen. Dit wordt gezien als een cruciaal in de context van het herstel van de COVID-19 crisis.

Deze strategie draagt enorm bij aan het behalen van het doel van de EU om tegen 2050 klimaatneutraliteit te behalen. Een strategische doelstelling is om tegen 2030 ten minste 40 GW waterstofelektrolyse-apparaten te installeren met een jaarlijkse productie van maximaal 10 miljoen ton groene waterstof in de regio. Groene waterstof wordt geproduceerd door middel van de elektrolyse van water met behulp van duurzame energie, waaronder energie van windturbines of fotovoltaïsche zonnepanelen. Bij aankondiging van de nieuwe strategie, sloot de EU zich aan bij 70 landen die hebben aangegeven tegen 2050 CO2-neutraal te worden.

Platina, in combinatie met iridium, wordt gebruikt als katalysator in Proton Exchange Membrane (PEM), elektrolyse apparaten die polymeer elektrolyt gebruiken. Dit is een van de twee toonaangevende elektrolyse technologieën die op de markt zijn.

Er is recentelijk een nieuwe katalysator, op basis van platina en iridium, ontwikkeld. Deze bevat tot 90 procent minder iridium en presteert tot drie keer beter. Als gevolg verlaagt dit niet alleen de kosten, waardoor de productie van groene waterstof betaalbaarder wordt, maar daarnaast verminderd het ook de zorg over de beschikbaarheid van iridium aangezien hier jaarlijks slechts een kleine hoeveelheid van wordt geproduceerd. Hierdoor blijven PEM-elektrolyse apparaten vooroplopen terwijl de markt zich uitbreidt.

Een groei in de vraag naar platina

Vraag naar platina

De verminderde hoeveelheid iridium die nodig is bij PEM-elektrolyse is nuttig aangezien de het de bredere toepassing van PEM-elektrolyse apparaten ondersteunt. Hierdoor wordt de vraag naar platina dus verhoogt. Johnson Matthey, het wereldwijde wetenschappelijke en chemische bedrijf, suggereert dat PEM-elektrolyse een markt van 30-60 zou gaan kunnen bereiken.

Platina speelt een zeer belangrijke rol in de waterstofeconomie. Dit is zowel in de hele EU als daarbuiten het geval aangezien het gebruikt wordt in brandstofcellen, die gebruikt worden voor elektrisch voertuigen, en in de productie van groene waterstof. Over de langere termijn zal de wereldwijde impact op de vraag naar platina voor groene waterstof aanzienlijk zijn. De huidige streefcijfers voor de opwekking van groene waterstof in de EU en China vereisen in totaal tussen 300 koz en 600 koz platina.

Bekijk ook