Kenniscentrum The Silver Mountain

Lees hier onze columns over de financiële wereld, nieuwsberichten en tips bij het kopen van goud en zilver.

navbar-banner

Nieuwe schuldencrisis in aantocht

01-07-2014 Gerard

We lijken uit de crisis te komen. Geld werd de laatste jaren sterker (desinflatie), dus er was minder reden om je geld af te dekken met edelmetaal. Althans, zo lijkt het. Om te begrijpen wat er echt onder de motorkap mis gaat, moeten we toch weer even terug naar de kern van het probleem. Waar ik in een eerder blog al eens over schreef. Ik neem hierbij ook weer dezelfde grafiek erbij. Met zekerheid de belangrijkste grafiek die u ooit zag. Deze grafiek is de basis van de Kondratieff cyclus. In een eerdere blog heb ik deze grafiek al eens uitgelegd. Dit ga ik nu niet herhalen, maar ik neem u mee naar het einde van de grafiek, rechtsonder, waar ik dieper op in ga. Want hier eindigt ergens de cyclus en zal de nieuwe cyclus van start gaan. Een schuldenvrije start met langdurige gezonde groei en welvaart.

Maar voordat ik hier diep in duik, eerst even een uitleg wat rente is en wat het precies doet. Nog belangrijker zelfs, de relatie tussen rente – inflatie – schulden. Rente staat gelijk aan inflatie. Rente is daarom als hoofdbestanddeel een vergoeding voor inflatie. Plus een risico-opslag. Daarnaast wordt rente bepaald door vraag en aanbod van geld (lees krediet). Bij economische groei is er veel vraag naar geld. Om een zo zuiver mogelijk beeld van rente en inflatie te krijgen wordt altijd de 10 jaars staatsleningen vergeleken van o.a. VS of Duitsland. Deze rente wijkt nooit meer af dan 1% van de inflatie. In goede normale tijden ligt de rente iets boven de inflatie, en in slechte tijden er iets onder.

Rente onder de inflatie is overigens de turbo voor de activa edelmetaal. Zoals je in de grafiek kunt zien stijgt rente en inflatie in tijden van groei (lees: vraag naar geld). Bedrijven willen dan immers uitbreiden en groeien en jonge mensen willen een start maken in het leven waar o.a. een hypotheek bij hoort, dus is er vraag naar leningen. Totdat de groei te hard gaat en de centrale banken de rente moeten verhogen om de economie weer tot stilstand te brengen. Hoge rente remt natuurlijk de vraag naar krediet en daardoor krimpt de economie. De centrale bank grijpt zo laat mogelijk in zoals in 1980. Ze moesten wel want we misten toen op een haar na de hyperinflatie in zowel de VS als Europa. Hyperinflatie is immers een gevolg van te hoge groei. Renteverhoging stopt weliswaar hyperinflatie, maar heeft wel een diepe crisis tot gevolg. Die we dan ook zagen begin jaren 80. Dit is dus wat renteverhoging doet, een diepe crisis veroorzaken.Met vele faillissementen en massaontslagen tot gevolg.

Een economie moet heel sterk zijn om dit te kunnen doorstaan. Eind jaren 80 zagen we de zwakkere economieën hier dan ook aan bezwijken, zoals de USSR en ex Joegoslavië. Vergeet hierbij niet dat rente altijd gelijk staat aan inflatie. Het volgt 1 op 1. Meestal heeft zulke hoge rente/inflatie oorlog tot gevolg zoals WO1 en de oorlog in ex Joegoslavië eind 80er jaren (eind zomer in de Kondratieff cyclus). Vanaf 1980 gingen we over naar het tweede gedeelte in de Kondratieff cyclus (herfst, winter), zoals duidelijk te zien in de grafiek. Hier speelt dan het tegenovergestelde. Wat dalende rente/inflatie precies doet ga ik niet dieper op in, maar dat is na te lezen in bovenstaande link naar het eerdere blog.

 Rente/inflatie/schulden en de eindfase

Nu we snappen wat rente doet met ons en onze welvaart, gaan we kijken wat er nu staat te gebeuren nu de rente helemaal is afgedaald tot het einde (0%). Rente werd sinds 2008 omlaag gemanipuleerd door de centrale banken om de economie draaiende te houden. Dit doet men door de aanbodzijde te manipuleren door het zelf opkopen van staatsleningen. Lage rente brengt groeiende economie en dat is dringend noodzakelijk omdat alleen hierdoor de te hoog opgelopen schulden kunnen worden afgelost. Maar de economieën zitten zo bomvol schulden, dat men niet meer kan groeien. Het dilemma van deze tijd. Er is in tegenstelling tot de jaren 70 geen vraag meer naar geld (lees: krediet). Geen vraag en veel aanbod laat rente (lees tevens: inflatie) dalen. Ondanks de lage rente ging men toch schulden aflossen i.p.v. krediet nemen. Aflossen haalt ook nog eens geld uit omloop wat inflatie nog harder doet dalen. De spiraal naar beneden. De oplossing lijkt dan ook erg voor de hand te liggen: we houden de rente net zolang laag totdat de schulden zijn afgelost. Daarna kunnen we weer groeien. Groeien wil zeggen, krediet nemen om nieuwe auto’s te kopen, nieuwe huizen of nieuwe fabrieken te bouwen. Tenminste, zo hoopt men dat het zal gaan. Maar zo gaat het niet. Schulden groeien alleen maar. En juist dat is nu net de reden waar we momenteel dat kleine beetje economische groei aan te danken hebben. Dus i.p.v. aan de oplossingen te werken, gingen we juist dieper in het probleem. Dit is waar centrale bankiers nu zo bang voor zijn. De BIS waarschuwde onlangs nog hiervoor en eerder was het Trichet die dat deed (ex president ECB). Hier ook regelmatig de beschuldigende vinger richting politiek wijzend. Particulieren en bedrijven bouwen wel langzaam hun schulden af door te bezuinigen of door saneringen (lees faillissementen) bij de zwakkeren. Dit laatste, faillissementen, is ook een vorm van schuldafbouw. Maar de politiek bouwt geen schulden af uit angst voor onrust onder de bevolking. De politiek koos de gemakkelijkste weg door belastingverhogingen welke de economie steeds verder afbreekt. Van de noodzakelijke hervormingen kwam niks terecht. Dit valt ook ver buiten het socialistische patroon. Een grote verzorgingsstaat eeuwig door schuldverhoging overeind houden kan helaas niet.

Kort samengevat: de centrale banken houden de rente lange tijd zo laag mogelijk om enerzijds de economie draaiende te houden en anderzijds met het doel in die tijd de schulden weg te werken. Het kopen van tijd als het ware. Desondanks zien we dat schulden uit de echte economie zich in snel tempo verplaatsen naar overheidsschulden. Per saldo zelfs met oplopende schulden. Dit omdat door lage groei de inkomsten van de overheden hard dalen. Dat zagen we al eens escaleren in zuid Europa met een domino effect op de hele knoflookzone. Rente lange tijd laag houden is als een bal steeds dieper onder water drukken. Op een bepaald moment lukt dat niet meer. Als staatsschulden te hard blijven oplopen krijg je onvermijdelijk een punt waarop de financiële markten een risico-opslag gaan eisen. Op dat moment spuit de rente als een raket de lucht in. Investeerders rennen dan allemaal tegelijk naar de nooduitgang. Dit kan zomaar ergens in de wereld gaan gebeuren waarna er een nieuw domino effect zal ontstaan. Op zulk moment heb je een nieuwe schuldencrisis gelijk aan 2008. Men vermoed sterk dat die eerste fatale dominoblok gaat vallen in Argentinië. Dit zal dan meteen de rente in heel zuid Amerika opjagen omdat het soortgelijke economieën zijn. Het wachten is vermoedelijk op de eerste signalen dat Argentinië de rente op hun schulden niet meer kan betalen. Dit kan elk moment al gebeuren. De lage rente heeft de politiek aangezet om juist géén schulden af te lossen. Het is immers gemakkelijk uitgeven met gratis geld. Bovendien ligt dit uitstekend bij het electoraat. Dit heeft nu een monster gecreëerd waarvan de uitwerking gruwelijke gevolgen kan hebben.

Een overheid met te hoge schulden gaat te maken krijgen met renteverhoging door dumpen van obligaties. En dat is absoluut géén renteverhoging die bij een Kondratieff lente hoort. Kondratieff lente is een gezonde rente/inflatie stijging op gezonde groei gebaseerd. Dit soort gezonde groei kan alleen maar plaatsvinden ná een totale schuldafbouw of sanering. Dit betekent letterlijk dat het onmogelijk is om uit de huidige situatie naar een nieuwe cyclus over te stappen. Zo heeft Kondratieff dat ook omschreven, en juist dit was de belangrijkste reden om hem de mond te snoeren door hem de doodstraf te geven. Deze kennis mag de bevolking niet weten, want dit vernietigt het vertrouwen in de economie en overheid. Een economie en welvaart is namelijk geheel op vertrouwen gebaseerd. Daarom staan de wijze lessen van Kondratieff in geen enkel economieboek van school. De rente/inflatie piramide 1949 – 2014 in de grafiek (4e cyclus) snappen daarom de meeste mensen niet. Zelfs hooggeleerde economen niet. Ze hebben het nooit geleerd. Centrale bankiers daarentegen weten donders goed hoe dit haasje hoest, maar zullen er nooit over spreken.

us-long-term-interest-rates1

Vaak wordt de relatie tussen “rente – inflatie – schulden” niet goed begrepen. Deze grafiek brengt dat in beeld. Vandaar dat dit de belangrijkste grafiek is die u ooit zag. Mits je de relatie tussen de drie elementen snapt natuurlijk. Let vooral eens op de heftigheid van de 4e cyclus t.o.v. de 3e (1900 – 1949). Deze grafiek gaat tot 2010. Een meer recentere heb ik niet kunnen vinden, maar de rente in 2014 staat nu ver onder het niveau van 1949. Op 0% om precies te zijn. Zelfs met een negatief rendement. De volgende grafiek bevestigt dit.

Het wachten is op het eerste land waarvan de overheid de rentelast niet meer kan betalen (Argentinië?). Dit zal het startschot en tevens eerste dominoblok zijn voor een herhaling van de crisis. Wat dit met de goud- en zilverprijs zal doen leerde ons de periode 2008 – 2012. Dit is een open deur die geen toelichting behoeft. Hoe men die nieuwe crisis zal gaan oplossen is nog een open vraag. De wapens hiertegen (renteverlaging en QE’s) zijn al verbruikt en kunnen niet opnieuw worden ingezet.

bondyield

Bovenstaande grafiek geeft het rendement op 10 jaars staatspapier van westerse economieën. Gecorrigeerd naar inflatie. Zwaar negatief. Hoelang pikken de financiële markten dit nog? Dat is tevens de reden dat aandelenmarkten niet naar beneden kunnen en zullen blijven groeien tot de bubbel barst. Geld stroomt zodoende naar aandelen en niet naar negatief rendement.

Daarbij zullen er nog meer bubbels barsten. Failliete overheden krijgen geen vertrouwen meer van de bevolking. Dit jaagt de tegenstellingen nationalisme/communisme op tot oorlogsniveau, zo leert de geschiedenis. Ook een van de redenen waarom overheden niet durven of kunnen bezuinigen. Een duivels dilemma.

Tenslotte, voor degenen die nog steeds geloven in een goede afloop van de crisis, raad ik aan eens te googelen naar de toename van de staatsschulden in de periode 2008 – 2014. Dit is extreem en staat in geen enkele verhouding met de inflatie. Maar daarover in een volgende blog meer.

 

Disclaimer: Artikelen geplaatst door Gerard zijn niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

 • finance

  U bent speciaal, ondernemer, politici of een zakenman. Je had financiering, lening of high yield investering in verschillende interactieve gebied, het is een uitstekend platform om onze expérimentés.Les investeringsmogelijkheden bieden zijn ontworpen om uw persoonlijke behoeften te dienen, ons aanbod up 10.000. € 22.000.000 heeft. €

  Of je bent geplakt, verboden bank, heb je niet het voordeel van de banken of kun je beter hebben een korte of lange termijn project en de noodzaak van financiering of investeren, kunnen wij u helpen en je zal het geld door te ontvangen manier: (diplomatieke, bankoverschrijving, etc …) heeft een redelijk belang in samenwerking met mijn advocaat en Europa’s partner banken voor elke belanghebbende. Ik ben tot uw beschikking 24u / 24 Voor alle vragen, neem dan contact met mij op via mail: financeservice00@outlook.fr

 • finance

  Vous êtes particulier, chef d’entreprise, Politiciens ou un homme d’affaire. Vous aviez besoin de financement,de prêt ou d’investissement à haut rendement dans divers domaine interactivité ,C’est une excellente plateforme au service de notre investissement expérimentés.Les opportunités d’offre sont étudiés en fonction de vos besoins personnels, notre offre allant de 10.000.€ a 22.000.000.€

  Soit, vous êtes fichés, interdits bancaires, vous n’avez pas la faveur des banques ou mieux vous avez un projet à court ou à long terme et besoin de financement ou d’investissement, Nous pouvons vous aider et vous allez recevoir les fonds par voie : ( diplomatique , virement bancaire,etc… ) a un taux d’intérêt raisonnable en collaboration avec mon avocat et les banques partenaires de l’Europe pour toute personne intéressé. Je suis a votre disposition 24h/24 Pour toutes vos demandes,veuillez me contacter par mail: financeservice00@outlook.fr

 • debra morgan

  Hallo Am mevrouw, Debra Morgan Am legitieme en betrouwbare lening kredietverstrekker geven leningen
  op een heldere en begrijpelijke termen en voorwaarden op 2% rente. uit
  $ 12.000 naar $ 7.000.000 USD en EURO Alleen. Ik geef out Business Leningen,
  Persoonlijke leningen, leningen voor studenten, auto leningen en leningen af te betalen Rekeningen. als jij
  een lening nodig wat je hoeft te doen is voor u om direct contact met mij op
  bij: morgandebra816l@gmail.com
  God Bless You.
  groet,
  Mevrouw Debra Morgan
  E-mail: morgandebra816@gmail.com

  Opmerking: Alle antwoorden moeten worden gestuurd naar: MORGANDEBRA816@GMAIL.COM

 • igho loan firm

  Wij zijn de toonaangevende aanbieders van krediet en financiële management services voor klanten over de hele wereld. Op zoek naar een huiseigenaar leningen, onbeveiligde persoonlijke leningen, gedekte leningen, vakantie leningen, consolidatie van schulden leningen of home improvement leningen? Krijg een citaat van ons vandaag en om te beginnen met de verwerking van uw lening aanvraag en 24 uur goedkeuring. Ook betrokken bij de verwijzing bedrijfsleven, het bevorderen van instellingen voor financiële dienstverlening, en het verstrekken van financiën, leningen, sponsoring, joint venture of de aanschaf van investeringen projecten die nog niet zijn begonnen met meer dan £ 1000000000 particuliere en zakelijke beleggingsportefeuilles.
  Onze specialisatie zijn hieronder hier:
  ** Onbeveiligde persoonlijke leningen –
  ** Beveiligde leningen –
  ** Schuld Consolidatie Lening –
  ** Business Leningen –
  ** Wilt u als een Agent / Broker –
  ** Partnership / Integratie –
  Verder vriendelijk aangegeven het type van de lening gevraagd van ons en weer terug naar ons met de nodige informatie over de lening. De lening aanvragen van informatie zijn hieronder hier:
  ** Lening bedrag:
  ** Duur van de lening voorwaarden:
  ** Plaats / Land:
  Als u geïnteresseerd bent om de lening te krijgen en dan zijn, vriendelijk contact met ons op via e-mail.

 • Lamberto

  Voor bezoekers van dit weblog die de Duitse taal beheersen.

  We discussiëren hier vaak over het wel en wee van edelmetaal en de toestand van de economie.
  Maar er zijn bewegingen in de geschiedenis die voor het welzijn van de mensheid als de golfbewegingen van Kondratieff kunnen worden gezien.
  Beide geven aan dat er regelmatig bloedige oplossingen gevonden moeten worden om de massa in het gareel te houden.

  Lees maar eens wat Michael Winkler hierover te zeggen heeft.

  Aus dem dunklen Sklavenschaf der Gegenwart durch opfervollen, blutigen Kampf erringen wir eine neue, eine goldene Zukunft.

  http://www.michaelwinkler.de/Pranger/Pranger.html

 • Lalinea
 • Nico

  Er is per vergissing op een passasiers vliegtuig geschoten volgens de amerikanen ,het loopt met een sisser af.

  (Deze keer)

 • Gerard

  Lamberto
  Re. Het lijkt mij verstandig om het onderzoek welke nu is ingezet af te wachten.

  Prima, maar een eerlijk antwoord krijg je toch niet. Overheids propaganda is wat je krijgt.
  Of hoor jij nog iets van de handelsvoorwaarden voor de miljardensubsidies uit Brussel? Ik niet.
  Je kunt hooguit de Elsevier kopen. De enig nog overgebleven journalistiek die wel degelijk werk levert zonder de overheid na te kakelen. Maar dit valt dan ook buiten de massamedia en dus vrije pers. Iets wat de Telegraaf en NOS journaal helaas niet meer zijn.

 • Gerard

  @Gerard ,bijna 500 tijd voor wat nieuws te lezen .mvg Marcel

  Ja ja, morgenvroeg schrijf ik een nieuwe.
  Had anders vandaag gepland, maar was te mooi weer op terrasje :)

 • Lamberto

  De inhoud van deze link is een must om te lezen.
  Er wordt een totaalbeeld geschetst van de oorzaken dat er wereldwijd oorlogen gevoerd worden.
  Als we in Europa niet oppassen, moeten de ouderwetse kruiken weer van zolder gehaald worden.

  Der Störenfried Washington stößt die Ukraine in den Abgrund

  http://principiis-obsta.blogspot.se/

 • Lamberto

  @rise and shine

  Ik ben blij voor u dat u zich met de inhoud van dit soort animatie filmpjes kunt vermaken.

  Persoonlijk ben ik meer voor het ruigere werk.

  Veertig jaar geleden heb ik een rondreis van een paar maanden door Australia gemaakt.
  In Sydney een motorfiets gekocht en daarmee richting NQ gereden.
  Australia was toen op veel plaatsen niet te vergelijken met hoe het er nu uitziet.
  Laura was een gehucht met een pub en een paar huizen voor blanken en stacaravans voor de Aboriginals die morgens om acht uur al bij de pub stonden te hunkeren om hun doos met 4XXXX bierflesjes in ontvangst te nemen.
  Ze kregen n.l. geld van de overheid als hun kinderen naar school gingen.
  Daar een afspraak gemaakt met een antropoloog en met hem de binnenlanden ingetrokken om vele grotten en rotswanden met prachtige schilderingen te bezichtigen.
  De Aboriginals die we tegen kwamen waren door armoede en drank veelal verworden tot zombies.
  Jammer dat deze oude gemeenschappen van mensen welke volgens de deskundigen al 60.000 jaar in dit mooie land aanwezig zijn zo te zien vegeteren.
  Maar in de loop der jaren heeft de wind zich gekeerd.
  Financieel worden ze ondersteund en door verschillende programma’s is het zelfbewustzijn met sprongen vooruit gegaan.

  Zie hier hun creativiteit.
  http://www.youtube.com/results?search_query=Djarragun+Coleg+Aboriginal+dancers+at+laura

  Als u Google Earth opent en u typt: Laura Motel Laura Queensland 4871 Australia,
  Dan ziet u nu (A Laura Motel), tegenover deze letter A ziet u een groen dak, dit is het Motel.
  Is mooi om met Street view te bekijken.
  Het hotel ziet er nog net zo uit als veertig jaar geleden.
  Rechts een kleine vrachtauto, in het front drie bomen.
  De weg was toen niet verhard maar gewoon zand.
  U ziet dat er ook bijna geen mensen wonen, alles nog oerwoud.
  Ziet u het al voor zich, een paar honderd km op de motor door ruig gebied met temperaturen boven de 35 graden C.
  Maar dan, heerlijk onder de bomen met een koud flesje bier in een tempex koelhoudertje en een steak waar je U tegen zegt.

  Kijk dit is het leven van iemand die zich nooit iets van de betweters in Den Haag of waar ze ook mogen wonen heeft aangetrokken.
  Maak je vrij, en laat iedereen die hier meent tegen in te moeten gaan hartstikke “D— vallen!”

 • Q&Q

  Nog even Karen Hudes:

  Permanent Representative of Barbados,
  18A Chemin Francois-LehMann, 1218 Grand Saconnex Geneve, Switzerland

  Your Excellency,

  The fractional reserve fiat currencies issued by central banks comprising the “network of global corporate control” described by Stefania Vitali, James B. Glattfelder, and Stefano Battiston of ETH Zurich, http://arxiv.org/PS_cache/arxiv/pdf/1107/1107.5728v2.pdf are to be replaced by gold coins, gold leaf, and aurum1, denominated in each of the world’s currencies.

  My Memorandum dated June 22, 2014 to the World Bank’s Board of Executive Directors describing the Global Debt Facility which will provide the gold, together with the first Monetary Agreement to be entered into with the Government of Japan, can be downloaded from https://s3.amazonaws.com/khudes/mboard3.pdf. and https://s3.amazonaws.com/khudes/Monetary+Agreement1.pdf

  Similar letters are being sent to other countries, with a target for signature of Monetary Agreements in Tokyo at the end of July. Please let me know the contact person for Barbados.

  We would like to conclude the Monetary Agreements on the same closing date if this is feasible. It will also be possible to arrange for signature in counterpart.

  Sincerely,

  Karen Hudes
  Acting General Counsel
  International Bank for Reconstruction and Development

  https://s3.amazonaws.com/khudes/ltokyoembassiesoutoftokyo.pdf

 • Floesh

  Indien je naast je fysiek goud en zilver nog een belegging zoekt zonder manipulatie, het is nog niet te laat om te stappen… het begint pas

  How to Buy with Bitcoin from Dell.com:
  http://youtu.be/djDm5fTg0Ro

 • Floesh

  Silver Update 7/15/14 No Doubt: http://youtu.be/p_Bbcu-yUXg

 • Nico
 • marcel
 • marcel

  @Gerard ,bijna 500 tijd voor wat nieuws te lezen .mvg Marcel

 • marcel
 • marcel

  @Floesh ,ik heb liever edelmetaal dat zijwaarts beweegt dan oorlog in ieder geval;-] mvg

 • Floesh

  @ Marcel

  Ik weet het ook niet, er zijn vele theorieën.
  Feit is wel dat de MSM en de zogenaamde kwaliteitsjournalisten maar weinig kritische vragen stellen en het is meer een vraagstuk welke sancties het Westen gaat opleggen dan dat de schuldvraag nog centraal staat.

  Ik zeg dat niet Putin beter of slechter is dan het Westen, wat mij betreft is alle overheid niet te vertrouwen.
  De eenzijdige berichtgeving irriteert mij en daarom kijk ik nog maar weinig tv.

 • rise and shine

  Voor Q&Q en Lamberto

  http://youtu.be/k8nlQzN85e4

  :)

 • rise and shine

  Zo denken ze in Amerika ook niet meer over Obama.

  http://youtu.be/hXXmZ-zsOoU

 • Lamberto

  @Q&Q

  Nog even over het vliegtuig welke in de Ukraine is neergestort.

  Het lijkt mij verstandig om het onderzoek welke nu is ingezet af te wachten.
  Zoals u weet zijn er allerlei conclusies en theorieën geopperd die het crashen van dit vliegtuig moeten verklaren.
  De opstelling van de mensen in de omgeving waar het vliegtuig is neergestort, was zoals in verschillende video’s getoond, volgens mij meer dan correct.
  Het zal je maar overkomen dat het lichamen en lichaamsdelen uit de lucht begint te regenen.
  Wie een klein beetje op de hoogte is van wat er bij grote hitte in de buitenlucht met dode mensen gebeurt, zal het optreden van de bevolking die dit onheil is overkomen waarderen.
  De ongehoorde onbeschoftheid van vele commentatoren, politici en figuren die door domheid bevangen meenden de reddingswerkers en vrijheidsstrijders als “ongedierte of nog erger” te moeten kwalificeren slaat alles.

  Dit heeft mij er toe gebracht om een uitgebreid dossier aan te leggen over deze gebeurtenis.
  We gaan zien of we dit later nog eens kunnen gebruiken als de uitslag van het onderzoek bekend is gemaakt.
  Eens kijken hoe deze lafhartige figuren dan reageren als ze met hun gedane uitspraken worden geconfronteerd.

 • Q&Q

  @ Lamberto:

  Ik geloof ook niet in sprookjes! ;) ( & zeker niet degene die U aanhaalt!) :)

  Denk ook niet dat U het zal begrijpen als ik het uitleg! ;) ( dus begin er maar niet aan!) ;)

 • Lamberto

  @Q&Q

  Als u met uw droomwereld gelukkig bent, van mij mag u hoor.

  Ik geloof niet in het sprookje dat de mens is gemaakt uit het bloed van de goden en het zand der aarde.
  Mij lijkt de theorie van Darwin geloofwaardiger.
  Ook lijkt mij dat de ijstijden die de aarde geteisterd hebben, grote invloed hebben gehad op de ontwikkeling en plaatsgebondenheid van de mensheid.

  Hoewel de oudste zoon van mijn zus al jaren bij de KLM, en later bij Air France KLM als piloot op een Boeing 747, Boeing 767 en de laatste jaren op een Boeing 777 heeft gevlogen, heb ik nog nimmer van hem gehoord dat hij Ufo’s heeft gezien.
  Het kan natuurlijk zijn dat bij hem ook de geestelijke vaardigheden ontbreken waardoor hij niet ontvankelijk is om in anders dimensies te kijken.

  Het barnsteen welke de Farao’s bezaten werd niet door hogere machten aangevoerd.
  Dit werd gewoon vanaf de Oostzee via het land en boten door handelslieden op de plaats van bestemming gebracht.

  Gewoon door diep nadenken en onderzoek te plegen, zijn de meest sprookjes echt wel op te lossen.

 • Q&Q

  @ Lamberto:

  Nog bedankt voor de link, deze hebben ook een aannemelijke visie:

  Volgens de Amerikaanse Minister van Buitenlandse Zaken, John Kerry, is er bewijs dat pro Russische separatisten vlucht MH17 uit de lucht hebben geschoten.

  Zoals we van hem wel gewend zijn komt hij niet met een feitelijke onderbouwing, maar komen concrete aanwijzingen van een ander scenario wel steeds prominenter naar voren.

  Lees/ kijk verder: http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=8165:meer-onverklaarbare-zaken-rond-vlucht-mh17&catid=20:het-complot&Itemid=33

 • oxford.road

  Méér dan 9000 miljard in het rood …..

  http://www.standaard.be/cnt/dmf20140722_01187255

 • Q&Q

  @ Lamberto:

  Het is te hopen voor U dat voordat U het tijdelijke met het eeuwige verwisseld nog een keer ziet ( mag zien) hoe het allemaal werkelijk in elkaar steekt! ;)

  ( misschien ziet U Niburu persoonlijk ook nog voorbijschuiven!?) ;)

  Of wat anders wat in Uw ogen niet bestaat!? ;)

  Soms denk ik wel eens dat sommige mensen jaloers zijn op andere omdat ze waarnemingen niet kunnen waarnemen en meestal komt dat door hun bekrompen denkniveau/ zienswijze! ;) ( alleen ( of moet ik zeggen daardoor?) werkt dit elkaar tegen zodat ze veel later ( te laat!) wakker zullen worden!) ;)

 • rise and shine

  Ding dong nr : 28

  Het slachtoffer is de 39-jarige Nicholas Valtz. De positie die hij bekleedde bij Goldman Sachs was die van Managing Director van wat in banktermen heet “cross-asset sales”. Niet de eerste de beste dus.

  Het verhaal zoals dat in de pers is verschenen is dat familieleden hem dood aantroffen nadat hij niet terugkeerde van een kitesurfing uitje.

  Hij werd gevonden in het water bij de plaats East Hampton op Long Island nabij de stad New York. Volgens de berichten in de pers was hij een beginnende kitesurfer en werd hij drijvend in het water aangetroffen, nog steeds verbonden met zijn kite.

  Andere kitesurfspullen van Valtz werden aangetroffen op een grasveldje bij de haven. Aangezien het politieonderzoek lopende is, is er nog geen enkele duidelijkheid over de manier waarop Valtz om het leven is gekomen.

  Ook dit overlijden is mysterieus te noemen omdat je nu niet bepaald regelmatig kitesurfers met kite en al dood drijvend in het water aantreft.
  Moord lijkt in dit geval dan ook zeer zeker een reële mogelijkheid.

  Ook de echtgenote van Valtz, Sashi Valtz is werkzaam bij Goldman Sachs als hoofd “Global third-party research sales”

 • marcel

  @Floesh ,veel propaganda veel bla bla .Ik kan uit zo veel nieuws niet meer filteren .Denk dat het een daad is [false flag] om Rusland in het nauw te drukken.Ik weet hoe 9/11 en dergelijk zijn gebruikt om doelen te pakken .
  Ik geloof de MSM zeker niet .Wat denk jij ?

 • Floesh

  Marcel wat is jouw mening inzake Ukraine?

 • marcel
 • Floesh

  Goedemiddag iedereen

 • marcel
 • Lalinea

  @Lamberto

  Gelukkig dat we het zelfde gedachtegoed hebben. De oogkleppen is voor het klapvee.

  Wat betreft de oorlogshitsers, ben je nog wat vergeten! Zij (minister Timmermans als voorbeeld) duiken als eerste de schuilkelders in, nadat ze democratisch besloten hebben dat jij je zoon maar even moet afstaan voor het front. Daarna gaan ze huilie huilie doen voor andermans kinderen die gesneuveld zijn waarna het feest kan beginnen met één vlaggetje.

  Ik begrijp je opvatting over je leeftijd compleet. Ik ben zelf nog maar 44, en wetende de jaren die ik nog moet, zou ik soms héél graag willen ruilen met een demente die op de euthanasie lijst staat. Hoe wrang dit ook klinkt!

  Voor de situaties die kunnen voorvallen ben ik nog niet zo bang, het is meer hoe het ongecontroleerde/gemanipuleerde pulp publiek zich als een hysterische plunderende randdebiel zal gaan gedragen, dat baart mij grote zorgen.

  In dat opzicht kan ik de illuminatie wel begrijpen:
  1 regering
  1 religie
  1 controleerbare populatie van 200 miljoen mensen

  Dat scheelt 5 miljard hersenloze randdebielen die op het niveau van “Oh Oh Cherso” (plankton) functioneren.

 • marcel
 • lode

  Manipulatie zilver en goud zal nu nog groter worden met CME group,men heeft het steeds over de manipulatie door de banken in het kartel maar JPM werd steeds vergeten zijnde de grootste hoer in dit verhaal.JPM zal nu nog meer kunnen sjoemelen met CME group als partner.Die Europese banken werden nog een beetje op de vingers gekeken maar dat zal nu dus ook gedaan zijn en 2 top criminele organsaties gaan nu de prijs bepalen.

 • Ingenieur

  Ik ben nu ook op vakantie en heb nauwelijks internet het enige wat ik heb is de mainstream tv propoganda die roept om oorlog en leugens verspreid. Zonder internet lijkt het net het stenen tijdperk haha.

 • Lamberto

  @Lalinea

  Maakt u zich over mijn open blik naar de werkelijkheid maar geen zorgen.

  Maar bij mensen die in sferen van Ufo’s en andere sprookjesachtige denkbeelden vertoeven, plaats ik toch de nodige vraagtekens.

  Dat u nog naar deze decadente tv programma’s kijkt waar een normaal mens acuut van over zijn nek gaat!

  Per abuis kreeg ik gisteravond bij het zoeken op tv naar het weerbericht op teletekst, MAX op de beeldbuis.
  Het gevoel van onbehagen en stijgende verbazing werd tijdens het luisteren naar de uitspraken van de Rusland deskundige en opgesmukte presentator steeds groter.
  Gewoon een stel oorlogshitsers, dat als het er op aan komt zelf de schuilkelder invlucht en anderen de klappen op laat vangen.
  Ze staan na een eventuele overwinning wel met hun vlaggentjes te zwaaien en nog luider te roepen welke heldendaden ze hebben verricht.

  Met het laatste deel van uw tekst kan ik volledig instemmen.

  Maar als ik de huidige “VlasbaardjesdragendePamperverschonendeKinderwagenschuivendeNaaimeidenGeneratie” hoor praten en hun reacties over de gang van zaken na het vliegtuigincident in de Ukraine op de verschillende weblogs lees, ben ik blij gezien mijn leeftijd, dat ik dit geen tientallen jaren meer hoef mee te maken.

 • Djennis

  @lalinea…. Juist

 • Lalinea

  Voor de mensen die hoge verwachtingen hebben als de zilver-fix beëindigd wordt!
  Het was onderdrukking en het blijft onderdrukking.

  http://www.silverdoctors.com/the-new-silver-fix-alasdair-macleod/

 • Lalinea

  @Lamberto

  Mensen als Q&Q zorgen in ieder geval voor een brede blik i.p.v. willens en wetens met oogkleppen oplopen.

  Voor hen die gisteren Editie-NL niet gezien hebben.
  Bekijk dit maar eens, hoe de Nederlandse media op een ongelooflijke laffe achterbakse manier in zit te praten op (rouwende) mensen waarom ze niet kwaad worden.
  Daarna ook nog even een poll, waarbij weergegeven wordt hoeveel % van de mensen voor gewapende acties zijn naar Rusland en hoeveel % van de Nederlander daarvoor financieel voor in wil leveren. Propaganda in z’n hoogste versnelling.

  http://www.rtlxl.nl/#!/_editie-nl-216694/425b9016-36f2-3011-b6da-78534a6c74e4

  Toen ik dit zag gingen bij mij de koude rillingen en woede tegelijkertijd door mijn lijf. Iets wat ik nog nooit ervaren heb!!! Wat een achterlijk en makkelijk beïnvloedbaar volk zijn we. 9/11 versie 2.0 en ook daar hebben we niets van begrepen.

 • Lamberto

  @Djennis

  ONS MORAAL is met vakantie.

  Tot augustus zult u de beste man op de video moeten missen.

  http://www.youtube.com/watch?v=l_Nb43ptMYc

 • Djennis

  ONS MORAAL…..waar zijt gij toch???

 • Djennis

  Beste Lamberto Laat Q&Q toch, ik ben altijd blij met alle invalshoeken en wie weet zit er een kern van waarheid in…… Vraag maar aan ONS MORAAL of de INGENIEUR

 • Lamberto

  @Q&Q

  Re: “Mega Hoax : MH17”.

  Beste Q&Q,

  Vandaag ben ik weer gezegend met een vlaag van sociale tolerantie die zijn weerga niet kent.
  Vandaar de hieronder voor u geplaatste link.
  Zoals u ziet schijnt de inhoud speciaal voor u te zijn geschreven.
  Misschien is het een poging waard om uw energie hier bot te vieren.

  https://www.google.nl/search?hl=nl&q=NIBURU&btnG=Google+zoeken&meta=&gws_rd=ssl

 • Gerard

  Verdomme, de nieuwe ipads kunnen het toetsenbord niet bijhouden van je typen. Vandaar de stomme foutjes. Ik zal iets langzamer typen in de volgende posts. Moderne innovatie vereist langzaam typen. Hoe vindt je die?

 • Gerard

  Didier
  Ik snap wat je bedoelt. Al eerder dit jaar werd gepubliceerd dat hedgefunds het slecht deden. Klopt.
  Maar, hedgefunds preseteren altijd slechter als de economie groeit, en daar tegen verliezen ze niet Als de beurzen dalen of crashen. Dat is de invloed van opties. Tenminste, ik spreek nu van de betere hedgefunds.

  Komt overigens nog bij dat hedgefunds nooit geld cash kan aanhouden omdat darmee de kosten niiet betaald kunnen worden. Dus ze blijven kopen waar je als particuliere belegger soms wel even een paar maanden cash wilt gaan om goede tijden zoals een correctie af te wachten. Zoals in zomer 2012 bijvoorbeeld. En ook nu overigens.
  Maar het begrip hedgefunds is wat te ruim genomen. Maar er zit zeker wat in. Op morningstar.com zie ik ook de betere hedgefunds slechter presteren als normaal. Dat komt volgens mij door de ondoorzichtigheid van veel funds van het deflatietijdperk. Iets waar ze te laat op inspelen ofniet goed begrijpen. De spelregels in de K-winter zijn anders.
  Veel hedgefunds zijn ook wel vlegels. Ze doen het achter de schermen soms best wel goed. Maar weet jij wanneer ze instappen of uitstappen? Of op welk niveau ze de opties als hedge hebben liggen? Dat weet je dus niet, maar je vertrouwt wel je geld aan deze toe. Dat os de reden dat ik daar nooit geld in stop. Met een bertje kennis doe je hetzelfde gewoon zelf.

  Wat mij stom verbaast is wel het feit dat mensen een HBO opleiding van vele jaren normaal vinden, maar een kleine cursus van vermogensbeheer van slechts 3 of4 dagen te veel vinden. Onbegrijpelijk!!!!!!!