24 UURS VERZEKERD TRANSPORT
coins

Nieuwe wet: overheid USA bepaalt hoeveel Silver Eagle munten worden geslagen

https://www.thesilvermountain.nl/img/American-Eagle-Silver-2009.jpgBegin december werd bekend dat het nieuwe Amerikaanse wetsvoorstel, de Coin Modernization, Oversight, and Continuity Act of 2010, is ondertekend door president Obama. Het doel van dit wetsvoorstel is om ervoor te zorgen dat de US Mint, het Amerikaanse munthuis waar onder andere de zilveren Silver Eagle munten en de gouden Gold Eagle munten worden geslagen, in staat is onderzoek te doen naar mogelijkheden om goedkoper munten te produceren. De US Mint kan aanbevelingen doen welke munten veranderd of verbeterd moeten worden en indien goedgekeurd kan zo ervoor worden gekozen om munten aan te passen. Zo zijn er enkele munten als de Lincoln cent en de Jefferson nickel waarvan de productiekosten hoger liggen dan de waarde van de munten zelf. De nieuwe wet geeft de US Mint de ruimte om dit dus aan te passen.

Silver Eagle munten

Voorheen was de US Mint wettelijk verplicht om dusdanig veel zilveren Silver Eagle munten te slaan, dat volledig aan de vraag naar deze munten werd voldaan.  Daarbij is het munthuis tevens verplicht uitsluitend zilver te gebruiken dat gewonnen word in Amerika. Dit zorgt voor een probleem, omdat er steeds meer vraag is naar Silver Eagle munten. Zo zijn er in 2010 zo’n 35 miljoen 1 ounce zilveren Silver Eagle munten verkocht.

De productie van de Silver Eagle munten lag gedurende 2008 enkele maanden stil, omdat er niet kon worden voldaan aan de onverwachts hoge vraag naar fysiek zilver. Deze wettelijke verplichting zorgt voor de US Mint dus voor een lastige situatie, te meer daar andere munten niet kunnen worden geproduceerd wanneer alle productiecapaciteit wordt aangewend voor het slaan van Silver Eagle munten.

In het nieuwe wetsvoorstel is opgenomen dat de Treasury Secretary de autoriteit heeft om te bepalen welk aantal Silver Eagle munten wordt geslagen en in welke kwaliteit. Dit zou de US Mint de gewenste ademruimte geven om ook verzamelmunten te slaan, maar dit betekent dus ook dat de productie Silver Eagle munten door de Amerikaanse overheid op elk moment kan worden stilgezet. Dit biedt voor het munthuis een oplossing voor de krapte op de zilvermarkt, maar beperkt ook de mogelijkheden fysiek zilver te kopen.

Bekijk ook