24 UURS VERZEKERD TRANSPORT
coins

Observaties

Een opmerkzaam lezer vond de laatste columns minder scherp en informatief dan gebruikelijk, terwijl er juist nu zoveel gebeurt op economisch vlak.

Graag wil ik hierop als volgt reageren;

Ik ben met het schrijven van columns begonnen omdat ik vond dat mensen gewaarschuwd moesten worden voor hetgeen er staat te gebeuren op economisch vlak. Wellicht heeft dat met de leeftijd te maken, maar ik vind het vooruitzicht prettig, als ik ooit voor het laatst mijn ogen sluit, dit te doen in de wetenschap dat ik tot enig nut ben geweest. Ik meen op grond van de kennis die ik heb mogen vergaren dat bezit van edelmetalen de beste manier is om bezit en vrijheid van handelen te waarborgen. Mocht dat inderdaad zo blijken te zijn bij enkelen onder u is mijn missie geslaagd.

Na zo’n 1 1/2 jaar schrijven van columns zijn we nu op het punt aanbeland dat het economisch systeem daadwerkelijk uiteen aan het vallen is. Misschien is de vergelijking raar, maar ik heb twee keer in mijn leven mogen ervaren om iemand mee te maken op een langdurig ziekbed wat uiteindelijk tot de dood leidde. Je weet dat het einde nadert, maar zolang alles aan de buitenkant nog enigszins normaal lijkt, is het net alsof het gewone dagen zijn. En als het einde nadert, past slechts stilte, want het onoverkomelijke voltrekt zich voor je ogen.

Een zelfde gevoel heb ik de laatste tijd weer, maar nu op economisch vlak. Wat zolang nog aan de buitenkant normaal leek, komt nu in al zijn rottigheid tot uiting. Hoewel de informatie vanuit de gevestigde media beroerd is, moet je wel op een andere planeet wonen om nu nog het idee te hebben dat alles wel goed komt. En daarmee vervalt een belangrijke peiler onder mijn pogingen om iets op papier te zetten. Ik hoef niet meer te waarschuwen, en het nemen van enige afstand lijkt gepast. En dat heeft u gemerkt in de laatste columns.

Daar komt een praktisch gegeven bij, dat wat zich nu in een week voltrekt evenveel is als vroeger in een half jaar. De inkt is nog niet droog of het verhaal is al achterhaald, of ingehaald door een andere belangrijke gebeurtenis.

Veruit het belangrijkste van de afgelopen weken zijn de gebeurtenissen rond MF Global. Dit bedrijf was een van de twintig grote financiële instituten die zich bezig hielden met de handel in o.a. futures. Dit bedrijf is failliet gegaan, want het zat voor $6,3 miljard in Europese overheidsschuldpapieren. Op zich zou het faillissement van zo’n groot bedrijf al nieuws zijn, ware het niet dat blijkt dat het bedrijf aan het rommelen is geweest met posities van haar klanten. Stelen heet dat in gewoon Nederlands. Men had geld van klanten samen met eigen geld van de onderneming gestald bij JPMorgan. Bovendien zijn er sterke aanwijzingen dat JPMorgan het bedrijf voor een deel heeft leeggeroofd, en dan met name ook de zilverposities. Geheel onverwacht bleek JPMorgan opeens een grote hoeveelheid zilver extra in haar boeken te hebben staan. Daar komt bij dat de CME en CFTC in het geheel niets doen tegen deze onfrisse praktijken. Op zich geen wonder, omdat de leidende figuren bij deze toezichthoudende organen uit hetzelfde bankkartel komen als de CEO van MFGlobal, Goldman Sachs en de politieke top in de VS.

De betekenis van dit gebeuren is dat hiermee onomstotelijk duidelijk wordt dat alle papieren posities in het Amerikaanse financiele systeem corrupt zijn. Als u er immers niet meer zeker van kunt zijn dat bijvoorbeeld de opties die u heeft gekocht ook daadwerkelijk in uw eigendom zijn, vervalt de basis en rechtsgeldigheid van het hele systeem. De gevolgen van dit gebeuren zullen nog lang nadreunen, en het eerste financiële bedrijf wat vanwege deze wetteloosheid is gestopt met haar activiteiten is al bekend. Voor zover de corruptie bij de grote spelers op het financiële wereldtoneel al niet bekend was, is dit de ultieme wake-up call.

Hoewel het niet precies is in te schatten wat de gevolgen zullen zijn, kan wel verondersteld worden dat de handel in financiële afgeleide producten als futures een forse dreun zullen gaan krijgen. De gevolgen zullen op meerdere niveaus merkbaar worden. Futures en opties worden onder meer gebruikt om risico’s af te dekken, maar wat gebeurt er als deze verzekering niets meer blijkt voor te stellen? En bovendien zijn de ingewikkelder OTC-derivaten als spaghetti-slierten met elkaar verbonden, maar weet niemand hoe de precieze relaties onderling zijn. Kortom, er hoeft maar één sliert te worden verwijderd, en het hele spaghetti-bouwwerk dondert in elkaar.

Ook de reële economie zal een forse dreun krijgen, omdat bedrijven hun risico’s niet meer kunnen afdekken en bovendien de hoeveelheid circulerend geld in het systeem nog verder zal opdrogen, omdat niemand een andere partij meer kan vertrouwen.

En wat dacht u wat het gevolg zal zijn voor de ETF’s in goud en zilver? Ook dit zijn papieren contracten, waarbij men geheel afhankelijk is van een eerlijk rechtssysteem.

En dit in een periode dat de hele boel toch al wankelt. Doe daar nog een snufje Europa bij, en je hebt een explosief brouwsel. Naar mijn idee is slechts één uitkomst mogelijk, maar wel via verschillende wegen. De mijn inziens meest waarschijnlijke weg is die van QE3, waarbij grote hoeveelheden geld het systeem worden ingepompt om de boel nog even draaiende te houden. Het zal ongetwijfeld anders gaan heten, en wellicht gaat het IMF hier een rol in spelen, maar het gevolg zal zijn dat de inflatiedruk verder toeneemt, de recessie/depressie verder verergert en dat vervolgens QE4 etc. nodig zal blijken te zijn.

De andere mogelijke weg zal die van de explosie zijn, waarbij de boel in korte tijd uit elkaar spat.

Uiteraard zal de heersende macht er alles aan doen om dit te voorkomen, omdat wanneer dit gebeurt ook zij niet aan de gevolgen hiervan zullen ontsnappen.

Welke weg zich ook zal ontvouwen, op financieel-economisch gebied zal de uitkomst hetzelfde zijn. Verwacht een bank-holiday, verwacht verdere pogingen in Europa om landen onder het bank-kartel te brengen zoals bij Italië en Griekenland is gebeurd, verwacht politieke druk om eurobonds in het leven te roepen waardoor de vrijheid van de individuele lidstaten aanmerkelijk wordt ingeperkt, en verwacht uiteindelijk dat het allemaal niets zal helpen. Europa zal vallen, Amerika zal vallen. Het is 1 minuut voor 12. De enige vraag die overblijft is of men de klok nog eventjes stil kan zetten, om het onvermijdelijke nog even uit te stellen.

Maar ook al wordt de klok stil gezet, de tijd tikt rustig door.

Zilverpaul

www.silverstocks.nl

 

Disclaimer: De mening van Zilverpaul als columnist is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Bekijk ook