24 UURS VERZEKERD TRANSPORT
coins

Onafhankelijkheid met goud

In veel voorgaande blogs van mij, keken we vooral hoe de wereld er in de toekomst eruit komt te zien, aan de hand van hun eigen planning. En dat zonder ook maar iets te voorspellen. Kort samengevat zit het als volgt in elkaar. We begonnen met de Kondratieff cyclus. De cyclus van rente in 4 fasen. De opbouw van rente, inflatie en schulden van 1947 tot 1980. Daarna de afname rente en inflatie, en juist daardoor een verdere opbouw van schulden (1980-2021). We hebben hieruit geleerd dat wanneer de rente op de kapitaalmarkt op of onder  de 0% gaat, dit het einde van het monetair systeem is. Dit is het einde van de Kondratieff-winterperiode. Op dit punt zitten we nu.

Vervolgens hebben we bekeken waarom dit een machtsvacuüm oplevert in regeringen van landen. Hierin vinden machtsovernames (staatsgrepen) plaats. Dit ging in deze 4e K-cyclus zonder dat dit iemand door had. Het begon met het verdrag van Maastricht (1990). Het begin van een dictatoriale EU. Eerder heb ik hierover al een boek getipt van Robin de Ruiter. We leven dus al 30 jaar in een dictatuur. Op grotere schaal vond hetzelfde plaats binnen de VN (Verenigde Naties). Het doel was één wereldregering. Landen die hun soevereiniteit niet wilden inleveren, kregen oorlogen op hun dak. De één wereldregering is tot stand gekomen door het geld waarmee iedereen de schulden ingejaagd werd, zowel overheden, bedrijven als particulieren. We hebben eens een blog besteed aan hoe het komt dat geld altijd naar boven stroomt. Naar beneden stromen schulden. We hebben een blog besteed aan wie die personen zijn en hoe deze machtspiramide in elkaar steekt. En hoe ze deze macht onzichtbaar kunnen regelen via de freemasons. Hoe de wereldtop van IMF, Wereldbank, BIS met hun Centrale Banken de hele wereldmacht kon overnemen met geld. O.a. door geld te printen en uit te zetten als schuld. Hoe banken en overheden failliet zijn gemaakt en daarmee zijn overgenomen door de huidige wereldmacht. Hoe uiteindelijk al het geld ter wereld in handen kwam van slechts één familie van in totaal 3000 leden. Met alle top functies erbij en overige miljardairs kom je uit op ongeveer 8000 leden. Dit wordt ook wel de 1%, Deep State of elite genoemd. Dan hebben we het nog gehad over de afwijkende religie die deze mensen aanhangen. Plus het eindelijke doel van deze religie. Daarna hebben we gekeken hoe elk facet ter wereld uiteindelijk tot in één centraal punt beheerd wordt (de blog “uitzomen”).

Tenslotte hebben we gekeken hoe de reeds bestaande dictatuur nu hervormd wordt tot een “totalitair regime” en wat dat voor ons betekent. Wat dat voor geld en edelmetaal betekent. We haalden ook regelmatig de “protocollen” aan waarin dit alles netjes staat beschreven, het handboek van de illuminatie. Daarbij nog vele boektips van boeken die hier op dit alles diep ingaan. Dit alles in een blog of 18 sinds ik weer terug ben.

Afhankelijkheid

Met bovenstaande kun je al meer dan een compleet boek vullen. De duizenden puzzelstukjes van de wereld passen al behoorlijk in elkaar, als je de blogs en vooral de boeken gelezen hebt die ik tipte. En nog steeds leren we er elke dag méér over. En er is nog heel veel meer, maar daarover in volgende blogs. Deze zit alweer vol.

Maar één belangrijk aspect hebben we nog niet besproken. Hoe kon het zover komen? En hoe komen we daarvan af? “Afhankelijkheid” is de sleutel. Daarvoor gaan we een flink eind terug in de tijd. De mens heeft al zolang de geschiedenis bestaat onafhankelijk kunnen leven als gemeenschap. Dat begon pas te veranderen vanaf 1950 a 1960 ongeveer. Wat in principe een vertraagde uitloper van de industriële revolutie was, die rond 1850 begon met de stoommachine. Tot 1950 a 1960 ongeveer waren de meeste mensen boer van een gemengd bedrijf. 90% van de bevolking om precies te zijn. We hadden een stukje grond waarop we van alles verbouwden en daarnaast wat kippen, koeien en varkens. Veel was er niet eens nodig om voldoende voedsel voor een groot gezin tot stand te brengen. Het overschot werd dan verkocht en daar kochten we brood, kleding, medische zorg en dergelijke van. Vaak had men nog een of meerdere knechten in dienst, die daar ook nog een goede boterham aan overhielden. Elke kleine gemeenschap of dorp kon daar uitstekend van leven, vele eeuwen lang. Dat veranderde snel sinds 1960. Zonder dure landbouwmachines en grootschaligheid kon je als boer niet meer overeind blijven. Velen trokken de stad in en gingen werken in de industrie, die toen erg in opkomst kwam en wat nog vaak beter betaald werd ook nog. Paard en wagen werden vervangen door auto’s.

Daarna werden we afhankelijk gemaakt van auto’s, want je moest vaak over grotere afstand gaan werken. Waar voorheen iedereen in of rondom je eigen dorp werkte. Mensen die in de fabriek werkten en in de grote stad woonden, kenden niks meer van voedselvoorziening. Ze kregen loon en konden voortaan naar de supermarkt. Ze werden dus afhankelijk gemaakt van “geld”. Precies hier ging het met de mensheid radicaal mis. Die afhankelijk van geld werd in de loop van de decennia steeds groter. Hij meer economie, hoe meer afhankelijk van geld. Er kwamen economische crisissen met werkeloosheid tot gevolg. Daarmee begon de afhankelijkheid van arbeiders van de overheden. Steeds meer mensen kregen een uitkering van de overheid. De overheden moesten steeds meer en meer betalen terwijl de belastinginkomsten dalen bij een economische crisis. Het leger ambtenaren groeide snel omdat de overheden meerdere taken erbij kregen. Overheden moesten dus steeds meer gaan lenen en de schuldenberg groeide. Daarmee is de overheid ook afhankelijk geworden van geld en leningen.

De schuldenberg groeide hard bij zowel overheden, bedrijven als particulieren. Als iedereen vandaag alle schulden zou aflossen, dan is al het geld ter wereld weg, op 3% na. Geld komt immers als schuld in de markt. Centrale banken printen het uit het niets bij, maar we moeten wel rente betalen. Uiteindelijk werden we in korte tijd niet alleen afhankelijk van geld, maar ook van schoon drinkwater, riolering, elektriciteit, auto’s, banken, noem alles maar op. Later kwam daar de afhankelijkheid van internet nog bij. Rond 1980 ongeveer werd het bekende “loonzakje” verboden en daarmee werden we afhankelijk van digitaal geld bij de bank. Je werd verplicht een bankrekening te nemen. Zo is het gekomen dat wij als mens niet meer voor onszelf kunnen zorgen in amper 50 jaar! Maar wat veel mensen NIET weten, is dat ook de overheid geheel afhankelijk is van centrale banken die elke maand hun schulden moeten aanvullen/printen. Van die “leningen” worden vervolgens de ambtenaren en uitkeringen betaald.

Deze overheidsschulden zijn inmiddels zo hoog, dat ze in principe gewoon failliet zijn. Ze staan onder curatele. Als overheden niet doen wat de centrale banken willen, dan gaat de geldkraan dicht. Dan moeten overheden op de markt gaan lenen tegen onbetaalbaar hoge rente. We hebben rond 2012 in Griekenland gezien wat er gebeurt als overheden even niet naar de pijpen van de centrale banken en IMF willen dansen. Om een lang verhaal kort te houden, zo is het gekomen dat wij geen overheden meer hebben. Onze hele regering doet alleen nog wat hen opgedragen wordt. Politieke partijen stellen niks meer voor. Dit is enkel om de schijn van democratie nog overeind te houden. Zodoende is alles en iedereen “afhankelijk” geworden van de centrale banken.

Ik zie de rijke notaris of politicus uit de grote stad al teruggaan naar de basis van de mens. Zet die maar eens neer op een stuk land. Die verhongert. Hij weet waarschijnlijk niet eens of aardappelen onder de grond of aan bomen groeien. Dit is van de mens geworden in amper 50 a 60 jaar tijd. Zoals je een wild dier in gevangenschap laat opgroeien en dan in de natuur loslaat. Dat dier verhongert ook omdat de basis van dit dier is vernietigd. Dat dier was afhankelijk van degene die hem voedsel gaf. Om alle slaven mensen als brave honden af te richten, moet je ze eerst “afhankelijk” maken.

Nu komen we weer in de tegenwoordige tijd en kijken we naar onze dictatuur, de VN, met hun planning: SDG nr. 2 van de 17 doelen. Alle boeren moeten weg en de overheid gaat voor al het voedsel zorgen. Daarmee is de weg terug naar de basis van de mens geheel afgesloten. De VN is al keihard bezig de grootste boerderij van de wereld, India, geheel uit te kopen. Het boer zijn is daar al verboden sinds 2020 en de overheid neemt alle landbouwgrond over via een VN programma. Bill Gates koopt op dit moment alle landbouwgrond op van geheel de Verenigde Staten. Hij betaalt dit met de opbrengst van de farmaceutische industrie, die geheel in handen is van de illuminatie en waartoe Gates behoort. Daar de overheid voor alle voedsel gaat zorgen, kunnen alleen zij bepalen wie, wat en hoeveel ieder krijgt. Ik spreek nu wel van “overheden”, maar in principe bestaan die niet meer. Het zijn alleen nog maar uitvoerders van de hogere machten, waaronder de centrale banken, grote multinationals, IMF, enz. Dit is dan ook hoe de staatsgreep werkte sinds 1990. Soevereine landen samen laten vloeien in o.a. de EU, vervolgens straatarm maken met schulden, vervolgens sprongen ze in het machtsvacuüm. En nu de laatste stap, totalitarisme en “population control”. We hebben het laten gebeuren.

Het voedsel wat de VN en WEF voor ons in petto hebben in de New World Order. SDG 2. Meelwormen en andere insecten. Het staat gewoon op hun sites. Google maar eens.

Afhankelijkheid van geld

We zijn hiermee dus afhankelijk geworden van geld. Zonder geld immers geen voedsel, geen water, geen kleding, geen bed, geen dak boven je hoofd. Geld wordt nu steeds meer verboden en ervoor in de plaats komt “digitaal” geld. De controle van jouw geld ligt hiermee bij de bank. De controle over de bank ligt bij de centrale banken. Overigens, in de nieuwe wereld (New World Order) bestaan banken niet meer, alleen nog centrale banken (=ECB, FED, enz). De overheid ziet toe dat je met jouw geld de juiste dingen koopt. Van alles wat je koopt moet tenslotte ook belasting betaald worden. Vooral BTW, accijns, loonbelasting, en als je dan alsnog wat overhoudt, moet je een deel van je spaargeld ook nog afgeven elk jaar opnieuw. Jouw geld is dus niet meer van jouw! “Rien ne va plus”, zouden ze in het casino zeggen. Probeer maar eens je spaargeld cash op te nemen. Gaat niet lukken, want VERBODEN. Je mag nog wel even tot 1250 per week pinnen uit de muur. Hoelang nog? Tot einde dit jaar? Dus nadat ze je de basis van het mens zijn geheel hebben afgenomen, nemen ze je nu al je financiële middelen af. Tenslotte verlies je alle vrijheden. Dat is de basis van het “totalitarisme”.

Dan had ik het nog niet eens over de pensioenen. Alleen in Nederland kon je zelf wat opbouwen, maar in de rest van Europa was het enkel en alleen een “belofte” van de overheid. Die beloofde pot met pensioen is gewoon “leeg”! Er zit niks in. In die lege belofte heb je dan als arbeider je leven lang hard voor gewerkt en betaalt. De vakbonden vertelden het de arbeiders niet. Ze horen gewoon bij het toekomstig totalitair regime. Ook onze eigen FNV. Met geld kun je iedereen omkopen doneren of chanteren. Niet alleen vakbonden natuurlijk, ook media, rechters en politici. Aan geld hebben de centrale banken geen gebrek.

Aan dit geldsysteem komt een einde. In 2021, 2022 of 2023? Dat weten we niet. Geld is enkel nog schuld, en dan gaat het niet meer werken. We schoten al door op negatieve rente. Dat wil zeggen, je ontvangt rente als je schulden maakt. Dat is wat de Kondratieff cyclus ons ook leert. Dit is het einde van het monetair systeem en er is heel bewust naar toe gewerkt over tientallen jaren. De nieuwe munt ligt al klaar, maar eerst moet iedereen tot de laatste cent digitaal zijn. Het nieuwe geld heet “social credit system”. Maar om tactische redenen gaan ze het “bitcoin” noemen. Dat heet “woordkunst”. Dan krijg je “punten” op je bitcoin rekening. Daar mag je brood en kleding van kopen. Maar de punten moeten wel op het einde van de maand op zijn, anders vervallen jouw punten. Je krijgt dan broodpunten, kledingpunten, huurpunten, enzovoorts. Prostitutiepunten en wietpunten zullen er niet komen, vrees ik. Mijn “punten” bij de roverheid heb ik allang bij elkaar, maar dat is wat anders. Ik heb heel wat punten gescoord daar! Die tellen gelukkig niet mee.

Om iedereen ter wereld afhankelijk te maken van digitaal geld, heeft de Wereldbank (ook onderdeel van de illuminatie) in vooral arme 3e wereldlanden de zogenaamde “mini-kredieten” uitgezet. Straatarme boeren konden dan tegen bijna 0% geld lenen, maar moesten wel een bankrekening openen waarop ze hun schulden kunnen aflossen tot in de eeuwigheid. Zo is heel de wereld afhankelijk gemaakt van een bankrekening. De naam zegt het al, “Wereldbank”.

Hoe ga je terug naar de basis van mens?

In ieder geval NIET door afhankelijk te worden van dit puntensysteem. We gaan elkaar onherroepelijk betalen met fysiek goud en zilver als het zover is. Dat is iets wat onmogelijk verboden kan worden. Alles is in de basis een ruilmiddel. Ook geld. Als je graag de schoenen van jouw buurman wilt kopen, en je betaalt hem met 10 eieren, dan mag dat. Het is net wat de koper en verkoper met elkaar afspreken. Als je als klein dorp allemaal afspreekt dat we met kiezelsteentjes elkaar mogen betalen, dan is er geen enkele wet die dat kan verbieden. Dat is de eerste stap naar terug “mens” te worden. Niet de tweede of derde stap, de EERSTE! Daarna gaan we pas leren dat aardappelen onder de grond groeien, enzovoorts. Maar eerst zullen we elkaar voor onze diensten moeten kunnen uitruilen met een ruilmiddel. Wat is dan mooier dan fysiek goud en zilver? Niemand kan die zelf bijdrukken. Dat garandeert dus ook nog de waardevastheid. Iets wat goud en zilver al minstens 2000 jaar aan zich heeft, waardevastheid!

Even terzijde. Ik moest bij het opschrijven van deze blog erg vaak terugdenken aan een boek welke ik vroeger ooit gelezen heb. Over hoe het leven was van de “voortrekkers” die met paard en huifkar door de wildernis trokken in noord Amerika en zuid Afrika. Duizenden kilometers ver over onbewoond en onbekend gebied en ze overleefden met gemak wat voedsel betreft. Dat waren mensen zoals mensen horen te zijn. We spreken amper over 200 a 300 jaar geleden. Zijn wij nog wel mensen in de basis? Wat als we die slimme bankiers, rechters of politici van nu eens op zo’n huifkar zouden zetten in de wildernis? Of zijn we nu al robots van dit systeem? Denk hier eens diep over na! Onderaan dit blog kom ik op voortrekkers nog even terug.

Kunnen we leren van Azië?

In geheel zuidoost Azië, vanaf India tot de Filipijnen, en inclusief China, sparen mensen niet met geld. Al hun spaargeld, inclusief pensioen, sparen ze in fysiek goud. Geld wordt constant waardeloos gemaakt door inflatie en de rentevergoeding daarvoor is zo goed als niks. Wie ooit in India of Thailand is geweest, herkent dit. In bijna elke straat vind je wel een goudwinkel. En niet z’n kleintjes ook. Er staan zomaar 10 verkopers achter de balie en een eindeloos lange wachtrij kopers tot ver in de straat soms, elke dag opnieuw. Ik heb het zelf gezien in Thailand. In de jaren 80 was dit al extreem, maar ik ben er nog geweest in 2017 en toen was het nog heel veel erger. Je weet niet wat je ziet. In de grote steden in India is het al net zo. Alles handje contantje aan de balie. Niemand pint. Niks registreren of bij de belastingdienst aanmelden. Ze snappen er helemaal niks van dat wij westerlingen “geld” sparen. En ze liggen al helemaal in een deuk van het lachen als we vertellen dat we de overheid ons pensioen laten sparen. Er zit daar een berg goud onder de bevolking, dat wil je gewoon niet eens weten. Vergis je ook niet in de aantallen, we spreken over zuidoost Azië plus China over méér dan de helft van de wereldbevolking. Kunnen wij westerlingen, die onze overheid en banken zo blindelings vertrouwen, hier wat van leren? Ik durf het haast niet te vragen, hoe dom zijn wij eigenlijk? Wij blijven maar geld stoppen in een “lege pot” pensioen van de roverheid! Waarom doen wij dat zo braaf? Omdat we denken dat de vakbonden dat zo goed voor ons geregeld hebben. Waar, o waar zijn onze hersens gebleven?

Geld en goud

Verreweg de meeste lezers van deze blogs weten dondersgoed dat ons geldsysteem totaal ten einde loopt. Blogs genoeg over te vinden hier met bikkelharde bewijzen. Toch blijven we stug doorgaan om goud en zilver met geld te vergelijken. Logisch wel, want we kunnen er nog steeds edelmetaal voor kopen. Het wordt pas onzinnig als je hiermee de toekomst probeert in te schatten. Zo van, zilver gaat naar 5000 USD p/oz. Kijk daar niet meer naar. Koop gewoon goud en zilver nu het nog kan. Dit geld wat we nu kennen, bestaat over 3 jaar niet eens meer. Dat kan ik wél garanderen. Maar veel meer kan ik de toekomst niet voorspellen. Ik heb geen glazen bol. Ongeveer hetzelfde als je kunt voorspellen wat er gebeurt als je met 200 km per uur het einde van een doodlopende weg nadert. Ik voorspel “boem”, maar daarna weet ik het ook niet.

Goud en zilver dalen al een tijdje. Slecht nieuws? Natuurlijk niet. Het is goed nieuws! Koop je gewoon wat bij. Zit je al over je oren erin? Niet druk maken, kijk over 2 a 3 jaar nog eens. Bestaat USD of EUR dan nog wel? Zo ja, wat is die USD en die EUR dan nog waard? Die voorspelde “boem”, die komt. Bovendien, is die prijs nu wel zo slecht? Het komt van hoog, dat klopt. Maar kijk de lange termijn trend eens goed op de grafiek hieronder.

Reële rente

Reële rente (rente minus inflatie) heeft weer een nieuw diepte record geboekt op de Duitse 10-jaars. De “All Time Low”! MIN 4%! Wat schreef ik begin vorig jaar nog? “Rentes blijven door dalen op de kapitaalmarkt.” En zie, jawel hoor. Einde geld is echt niet ver meer. De goudprijs afgezet op die -4% is toch belachelijk laag inmiddels? Reële rente is immers één van de vaste triggers voor de goudprijs. Nu gaan we nog uit van de opgegeven inflatiecijfers. Daar wordt aantoonbaar over gelogen. De echte inflatie is zeker wel een paar procent hoger nog.

Goud hoort te profiteren van de steeds lagere reële rente. Maar voorlopig doet alleen de aandelenmarkt dat volop. Zolang rente, en dan vooral reële rente, daalt, stijgen de beurzen! Dat schrijf ik al sinds 2011 op dit blog. Daardoor hoef je ook niet bang te zijn voor aandelen. Nogmaals, ook aandelen zijn net als fysiek edelmetaal, géén geld. Het is waarde.

In deze dag-candle grafiek van goud (XAUUSD) zit zeker een dalende trend. Hoewel het in technische analyse een “flag” genoemd wordt (vanaf juni 2021). Wordt vaak gezien als een onzeker moment wat richting betreft. Het geeft meestal het einde van een trendkanaal aan. Ga je vanaf de bodems, dan zie je een lichte uptrend vanaf het dieptepunt begin 2021. Gaan we uit van de diepste bodem tot de hoogste top, dan zien we een keurig gemiddelde aan de huidige prijs. Dan mag je echt wel uitgaan van een reële prijs op dit moment.

Dan de maand-candle grafiek. Dat ziet er al positiever uit! We gaan even niet verder terug dan 2011. Ik kan wel terug naar 1910 desgewenst, maar dan krijg je nog spijt dat je geen goud in 1910 gekocht hebt. De sterke uptrend heeft natuurlijk alles met inflatie te maken, zeker over zulke lange periode. Maar dan zie je ook daadwerkelijk dat goud alle orkanen aankan. Trek je er de inflatie vanaf, dan blijft er nog steeds een uptrend over. Overigens, de laatste candle is een zogenaamde “hammer” met lange staart naar beneden. Dat is een redelijk betrouwbare indicator voor een bodem. Dit voor de technische analyse. Dat moet natuurlijk nog altijd bevestigd worden door de fundamentele analyse. Reken maar, dat laatste zit echt wel goed!

Mijnbouw

Soms krijg ik nog vragen over hoe ik de mijnbouw zie van goud en zilver. Eigenlijk negatief en dit is in jaren zo. De mijnbouw is een geldverslindend geheel dat enorme kosten moet maken voordat de eerste ounce uit de grond komt. Bovendien met een reeks aan onzekerheden op gebied van politiek, infrastructuur, kosten, energieprijzen, mijnwerkers, enzovoorts. Dan moet ook nog eens de geschatte graad per oz gehaald worden. De verwachte hoeveelheid in de grond is al helemaal natte vinger werk. Mijnbouw berust vaak op royalty’s die hier minder risico lopen maar uiteindelijk wel een vaste prijs op contract zetten voor vele jaren. Als de prijzen stijgen, profiteren dus alleen de royalty’s hiervan. Daarom ben ik liefhebber van royalty’s. Een van de betere zijn natuurlijk de favoriete Royal Gold en Wheaton (RGLD en WPM). Dit zijn wel de marktleiders. De junior miners hebben het erg moeilijk omdat er weinig nieuwe plaatsen gevonden worden. Als ze al wat vinden, dan zijn het erg lage grades. De senior miners is een lastige keuze. Zeker, er zitten wel enkele goede tussen zoals o.a. Barrick Gold. Maar ook deze kregen in het verleden behoorlijk wat klappen. Speculatief zijn ze allemaal wel door de extreem hoge volatiliteit. Dus vooral voor de “in/uit” strategie, niet voor “buy and hold”. Altijd vinger aan de pols bij miners. Op een periodiek lage goudprijs is er best een snelle grote klapper te maken. Of bij een te hoog opgelopen prijs eens een long put optie erop zetten. Voor (long) optie speculatie zijn de meeste senior miners zeker geschikt door hun hoge volatiliteit. Dat is wat ikzelf ook wel eens doe. Maar opties zijn dan wel een beetje mijn specialiteit. Daar moet je eerst wat ervaring in krijgen.

Boektip

In mijn vorige blog tipte ik nog “Worden wij wakker” van Marcel Messing uit 2006. Dit moet ik even corrigeren. Ik schreef dat dit in 2020 nog aangepast was. Dat is NIET zo. Het boek is origineel gebleven, alleen opnieuw uitgegeven. Maar alles wat we nu zien, staat er wel in. Dat geeft te denken! Ofwel is de schrijver zelf een hoge graad freemason, of hij kent iemand die dat is en hem dat vertelt. Hij kent de planning in ieder geval. Zoveel is zeker. Hoe dan ook, hij deelt het men ons via dit boek. Het boek uit 2006 is zo exact wat er nu gebeurt, dat dit het bikkelharde bewijs is dat er wel degelijk een lange termijn planning bestaat. Of is het toeval dat je in 2006 al schrijft dat de wereld vanaf 2020 gaat draaien rond eeuwigdurende pandemieën en totale controle? Natuurlijk is dat toeval, de rest is complot. Alleen toeval bestaat…, toch?

De tip van deze blog is “Het systeem als ui” van Renuka de Kunder. De titel slaat op de manier zoals vogels een ui ontleden en uithollen. Renuka is een persoonlijk goede kennis van mij en we werken vaak samen. Het is haar 3e boek en het is een talentvol schrijver.

Het boek gaat over deze tijd en dan vooral door de ogen van een gewone doorsnee burger. Hierin herkent iedereen zichzelf. Het boek stelt de lezer constant vragen over alles wat logisch lijkt of abnormaal is. In plaats van dat de lezer alles klakkeloos als informatie opzuigt, zet dit boek iedereen aan tot zelf nadenken. Dat is wel de kracht van dit boek. Het is dus een ideaal boek voor ieder die in deze “nieuwe wereld” zit zonder bewust te zijn of het niet kan bevatten. Het traint de “open geest”, en wel op basis van goed onderzoek en feiten. Het boek kun je iedereen laten lezen die niet weet wat er aan de hand is. Het maakt je bewust en wakker. Het gaat ook openhartig over haar eigen bevindingen in haar heel bijzondere levensverhaal. Het boek heeft veel minder zware diepgang in de items dan andere boeken die ik als tip gaf, maar laat wél alle duistere hoeken van de samenleving en machthebbers zien. Daardoor is het boek voor iedereen geschikt. Het leest als een trein en maakt elke slaper gegarandeerd wakker. Terwijl ook de wakkere mens hier genoeg nieuwe feiten in kan vinden.

Het boek is hier te bestellen: www.renukadekunder.nl

Natte droom

Ik heb laatst toch raar gedroomd. Ik droomde dat een “voortrekker” met paard en huifkar rond 1750 ergens door het wilde westen van Noord Amerika trok. Voor op de bok zaten Mark, Hugo en Jaap. Achterin zat meneer Kaag (van voor de verbouwing). Mark zit aan het stuur teugels. “Zet de airco eens aan Mark”, vraagt Hugo. “Ik heb al overal gezocht, maar kan de knop niet vinden”, zegt Mark. “Mark, je hebt toch wel een rijbewijs voor zo’n ding?”, vraagt Hugo. “Hoeft niet joh, het is een demissionaire kar”, zegt Mark. “He, ik krijg honger”, zegt Jaap, “stop eens even bij McDonalds?”. “Die ben ik nog niet tegengekomen hier. Die hadden ze vroeger toch wel?” “Ja, natuurlijk hadden ze die, want dat staat in het geschiedenisboek. Dat boek moet wel kloppen, want ik heb de laatste herschreven versie van het Ministerie van Waarheid gedownload.” “Kijk anders even op Tom Tom.” “Die doet het ook niet, net zo min als internet. Zoiets hoort eigenlijk wel te werken in 1750. Ik zal straks Klaus even bellen en vragen wat er aan de hand is met de GPS. Of zou hij weer aan het klooien zijn daarmee?” “Het zullen wel Russische hackers zijn”, zegt Mark. Even verderop zien ze een koe staan. “Hee, daar maken ze toch hamburgers van, heb ik ooit gehoord? Ik lus er wel eentje!” “Nee joh”, zegt Mark, “dat is wappie-praat, hamburgers komen uit de fabriek!” “Wat is het hier toch rustig”, zegt Jaap, “ik heb de hele dag nog geen mens gezien.” “Het virus heeft hier goed om zich heen geslagen blijkbaar”, zegt Hugo. “Ze hadden vroeger toch wel prikjes?”, vraagt meneer Kaag. “Hee, jullie daar voor op de bok, jullie zitten niet op 1,5 meter! Foei!” In de verte zien ze bomen staan. “Ha eindelijk, misschien groeien er wel aardappelen aan, want ik krijg wel honger.” “Huh”, zegt Jaap, “waarom zouden ze zakken aardappelen in de bomen hangen? Die liggen toch gewoon in de schappen bij de supermarkt?”. Drie dagen later waren ze allemaal dood verhongerd. Maar gelukkig zijn ze niet gestorven aan een virus variant. En varianten zouden er toch echt moeten bestaan in 1750, volgens het geschiedenisboek versie 666.18.14.21 van het Ministerie van Waarheid. Toen werd ik wakker.

Disclaimer: Beweringen en meningen, geuit in deze blog/column, zijn de persoonlijke mening van de auteur e/o gastbloggers. Deze staan los van eventuele officiële standpunten van personen, bedrijven of organisaties, dan wel bedrijven en organisaties die expliciet vermeld staan in de gepubliceerde blogs & teksten.

Bekijk ook