24 UURS VERZEKERD TRANSPORT
coins

Op weg naar het einde

Waar zal ik het in deze column over hebben? Soms is het nieuws dun gezaaid, wat zich leent voor een bespreking van een enkel aspect van de crisis die zich ontvouwt, maar de ontwikkelingen volgen zich nu steeds sneller op wat de onderwerpkeuze er niet makkelijker op maakt.

Wellicht het grootste nieuws van de afgelopen periode is het Liborgate schandaal, waarin blijkt dat de grootste banken ter wereld met de LIBOR-rente aan het rommelen zijn geweest. U moet weten, de LIBOR-rente (London Interbank Offered Rate) is de basis waarop de rente wordt bepaald die u voor uw hypotheek en leningen moet betalen, maar vormt ook de basis voor de rentebepaling in het grote geld. Denk aan $ 800 duizend miljard. Als het goed is wordt de rente bepaald door de marktkrachten van vraag en aanbod, waardoor sprake is van een eerlijke rentebepaling. Door de klokkenluidersrol die de Britse Barclays bank op zich heeft genomen blijkt nu dat men jarenlang heeft zitten rommelen met deze rentevaststelling, uiteraard ten faveure van de banken en ten nadele van haar klanten. De Barclays bank heeft een forse boete van $160 miljoen gekregen, en waarschijnlijk zullen andere banken volgen, maar dat is het minst belangrijke aspect van de zaak. Het sleutelwoord is mijn inziens namelijk vertrouwen. Als burger, overheid of bedrijf moet je immers kunnen vertrouwen op een eerlijk geldsysteem, waarin de waarde van het geld wordt bewaakt en daarmee de legitimiteit van het geldsysteem wordt gewaarborgd. Daar nu blijkt heeft men jarenlang deze vertrouwensrol beschaamd. Saillant detail trouwens is dat in het rijtje banken die deze LIBOR-rente vaststelt ook de Nederlandse RABO bank voorkomt, zij het in een ondergeschikte rol.

Vergis u trouwens niet in het belang van deze kwestie. Het monetair systeem en haar gebruikers is overdekt met enorme schulden, en illegale handelingen aan die rentebepaling schudt daarmee aan de peilers van het banksysteem. En aan wie na deze onthullingen nog gelooft in een eerlijke prijsvorming van goud en zilver, zou ik willen zeggen: slaapt u rustig verder.

Over goud gesproken, op Zerohedge kwam ik een afbeelding tegen over de Chinese importen van goud uit Hong Kong. Alleen al dit jaar heeft China meer goud via deze weg geïmporteerd als de hele Engelse goudvoorraad groot is. En waarom denkt u dat de Chinezen dit aan het doen zijn?

Maar naast Liborgate is er ook nog een waslijst aan andere ontwikkelingen. Zo blijkt bij de broker Peregrine Financial Group $ 220 miljoen te zijn verdwenen van de rekeningen van haar klanten. Dat de broker geen $225 miljoen maar slechts $5 miljoen op haar rekening had staan bleek na een suïcide poging van haar voorzitter. Voor meer info; klik hier.

En wat te denken van Europa, waar de ene kapitaal injectie van vele miljarden wordt opgevolgd door de andere, uiteraard met de mededeling van officiële zijde dat dit nu echt de oplossing is die lucht moet geven aan het geplaagde financiële systeem.

Al met al wordt de druk op dat financiële systeem steeds groter. Door regelmatige kapitaalinjecties van pakweg 50 miljard hoopt men een grote injectie a la QE3 van vele duizenden miljarden uit te stellen, maar ik betwijfel of dit gaat lukken. Als Don Obama wil worden herkozen, zal er binnenkort geen andere uitweg zijn dan om de bevolking te trakteren op grote hoeveelheden dollars, bij voorkeur binnen een week te besteden, omdat daarna de koopkracht zal zijn afgenomen.

Tot die tijd zullen goud en zilver worden onderdrukt, al komt de ontknoping steeds dichterbij:

Klik hier voor een vergroting van bovenstaande grafiek.

Zilverpaul

Silverstocks.nl

Disclaimer: De mening van Zilverpaul als columnist is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Bekijk ook