24 UURS VERZEKERD TRANSPORT
coins

Over boten en huizen

Hoewel de Westerse wereld zich nu nog officieel in een deflatoire periode bevindt worden de tekenen aan de wand steeds beter zichtbaar dat er flinke prijsverhogingen aan komen. Onderstaande grafiek geeft de stijging van de grondstofprijzen weer.

Nu duurt het altijd even eer deze prijzen ook daadwerkelijk aan de consument wordt doorberekend (eerst probeert de fabrikant kosten te reduceren door goedkoper te gaan werken en personeel te ontslaan), maar op den duur zal de consument dit merken in zijn portemonnee.

Commodity Price % Increases

Year over Year

Agricultural Raw Materials

24%

Industrial Inputs Index

25%

Metals Price Index

26%

Coffee

45%

Barley

32%

Oranges

35%

Beef

23%

Pork

68%

Salmon

30%

Sugar

24%

Wool

20%

Cotton

40%

Palm Oil

26%

Hides

25%

Rubber

62%

Iron Ore

103%

Behalve dat de grondstofprijzen omhoog gaan zullen producten, die voor een fors deel in China gemaakt worden, ook stijgen omdat de lonen in China het afgelopen jaar gemiddeld zo’n 20 % zijn gestegen. De tijd is voorbij dat de Chinese werker de hele dag actief was voor een kommetje rijst. Ook dit zult u gaan merken in uw portemonnee.

Daarnaast gaan de premies voor de ziektekostenverzekering fors stijgen en wordt het standaardpakket jaar in-jaar verder uitgekleed. Ergo, ook op dit gebied zult u een financiële veer gaan laten.

Ook zullen de lonen komend jaar nauwelijks tot niet stijgen.

De reden dat onze lonen niet omhoog gaan wordt misschien nog wel het mooist geïllustreerd door onderstaande foto. U ziet hier de het superschip de Maersk. Het schip, wat gemaakt is in China, transporteert goederen in vier dagen van China naar Amerika. Het vervoert goederen voor Wall Mart, de grootste Amerikaanse supermarktketen. Het vervoert 15.000 containers en elf kranen, die het schip in minder dan twee uur weer lossen.

Het opmerkelijke in dit verband is dat de schepen na in Amerika gelost te zijn weer leeg terug varen naar China.

Een betere vergelijking hoe het staat met de Westerse economie in vergelijking met die uit het niet-westerse blok is naar mijn idee niet te maken.

Met het duurder worden van allerlei producten slaan we het pad in van de inflatie. Dit vuurtje gaat nog eens opgestookt worden door de volgende ronde van geldinjecties door de Centrale banken.

Hoewel het meeste van dit geld bij de banken in het zwarte gat zal verdwijnen zal op den duur een deel ook in de echte economie zichtbaar worden wat het feest compleet gaat maken.

In discussies tussen lezers van dit blog is de vraag behandeld of een hypotheek van een huis nu afbetaald zou moeten worden of juist niet in tijden van (hyper)inflatie?

Wellicht dat ik hier iets in kan toevoegen.

Mijn stelling zou zijn dat inflatie goed is voor situaties dat je schulden hebt, mits je inkomsten meestijgen met de inflatie.

Stel je hebt een schuld van €100.000. Nu zou je bijvoorbeeld nog 20 jaar moeten werken om dit bedrag af te betalen. Maar als geld minder waard wordt en je dus ook meer gaat verdienen, hoef je na een periode met inflatie nog maar 15 jaar te werken om dit bedrag op te hoesten. Bij een hyperinflatie kan dit helemaal snel gaan; als een brood bij de bakker €1000 kost is de schuld snel afgelost.

Het venijn zit hem achter de komma van de stelling. Hier spelen mijn inziens verschillende zaken een rol. Mits je je baan behoud zullen de lonen min of meer geïndexeerd, dus gelijk aan de inflatie, meebewegen. Het zal er dus van af hangen wat de officiële inflatie is. Als goederen die je nodig hebt in prijs stijgen en goederen die je niet nodig hebt in prijs dalen, is de officiële inflatie nul, maar je bent wel het haasje. Ook worden in de officiële inflatiecijfers lang niet alle kosten meegenomen. Kortom, het rekenen op een reëel officieel inflatiecijfer is een hachelijke zaak.

Daarnaast kan vanuit de politiek besloten worden tot het volgen van de nullijn. Als dat wordt volgehouden gaat het verhaal van het aflossen van een schuld bij inflatie in het geheel niet op.

Tevens is het de vraag of de baan kan worden behouden in tijden van grote economische neergang.

Kortom, het heikele punt is mijn inziens de mate van koopkrachtbehoud (= het meestijgen van het inkomen met de werkelijke inflatie) tijdens de inflatieperiode.

Het lijkt mij verstandig er maar van uit te gaan dat de de werkelijke inflatie maar beperkt wordt doorgetikt in je inkomen. Dat zal bijvoorbeeld kunnen betekenen, dat het meer moeite gaat kosten om de maandelijkse rente en aflossing op de schuld te voldoen (omdat alles duurder wordt en je inkomen niet stijgt).

Het lijkt mij dan ook verstandig nu al maatregelen te treffen om enerzijds de inflatie periode te “overleven” en anderzijds iets achter de hand te hebben wanneer het dieptepunt bereikt is.

Welke maatregelen dat zijn? Gewoon hetzelfde doen wat de niet-Westerse overheden doen. U raadt het al, het wordt eentonig: goud en zilver kopen.

Bekijk ook