24 UURS VERZEKERD TRANSPORT
coins

Over Romeinen, olie en de Maya’s

Op wereldschaal wordt een financiële oorlog uitgevochten tussen enerzijds het Westerse banksysteem en anderzijds de rest van de wereld. Het Anglo-Amerikaans systeem wordt aangevoerd door  de centrale bankiers, Amerikaanse topbanken, de FED, IMF en ratingbureaus als Fitch, Moody’s en S&P.

Zoals u weet stond de VS er vreselijk slecht voor. Als gevolg daarvan daalde de dollar en werd daarmee aan de stoelpoten gezaagd van de Amerikaanse wereldheerschappij, die immers gebaseerd is op het gebruik van de dollar als wereldmunt. Wie de munt beheert bezit de macht.

Omdat de dollar steeds verder viel, is besloten de pijlen op Europa te richten. Daartoe werden de ratingbureaus in stelling gebracht, die negatieve rapporten uitbrachten over de meest kwetsbare Europese landen, vervolgens de kredietwaardigheid verlaagden van de landen waardoor de euro steeds meer onder druk kwam te staan en dientengevolge de dollar begon te stijgen. Niet dat de Amerikaanse munt of economie er beter voorstaan dan de Europese, maar blijkbaar wordt er door  grote geldschuivers als pensioenfondsen nog steeds belang gehecht aan de uitspraken van de ratingbureaus.

De aanval van Amerika op zijn eigen westerse bondgenoten lijkt veel op de beweging die zichtbaar was bij de val van het Romeinse rijk. Toen het Romeinse rijk, groot en machtig geworden door vele veroveringen en een eigen op zilver gebaseerd geldsysteem, steeds meer moeite kreeg zijn grenzen te verdedigen tegen de Barbaren begon met het zilvergehalte in de munten te verlagen om zodoende  genoeg geld te creëren om de legers uit te betalen. Dit proces ging door tot uiteindelijk de Romeinse munten helemaal geen zilver meer bevatten en de soldaten begonnen te muiten.
Toen de druk op de Romeinse machthebbers alsmaar groter werd, begon men de bevolking van de veroverde landen steeds meer onder druk te zetten door verhoogde belastingen en bezuinigingen. Toen de buitengebieden van het Rijk niet meer te handhaven waren en veroverd werden door de Barbaren, begon men ook de eigen bevolking uit te persen om de boel maar zo lang mogelijk te rekken.

Een zelfde beweging is heden ten dage ook zichtbaar. Met de opkomst van Rusland en China als tegenstanders is besloten Europa uit te knijpen, als verdedigingswal tegen de oosterse barbaren. Het gevolg van de door Amerikaanse ratingbureaus verlaagde kredietwaardigheid van Europese banken en overheden is dat er een vlucht is ontstaan richting Amerikaanse staatsleningen en de val van de dollar ( tijdelijk) werd gestopt.

Onvermijdelijk is echter dat Europa gaat vallen; een Noord-Europese euro zal gebaseerd worden op goud en in samenwerking ontstaan met landen als Rusland;  de Zuid Europese landen zullen op eigener beweging verder gaan.  Wanneer Europa vanuit Amerikaans oogpunt bezien is gevallen  zullen de Amerikaanse pijlen zich gaan richting op Engeland, de trouwe bondgenoot. En als laatste bastion geldt Amerika zelf, wat steeds meer trekken gaat vertonen van een derde wereld-economie, waar 20 % van de bevolking moet zien rond te komen met behulp van voedselbonnen.

Op dit moment is Europa nog een bondgenoot van Amerika. Het systeem van centrale banken is nog intact, oom Nout trekt nog aan de nationale en vele internationale touwtjes, de vaderlandse pers spreekt nog de taal van de huidige machthebbers en de politiek richt zich niet op veranderingen in het financieel systeem maar op het uitknijpen van de eigen bevolking, waarmee men de economische achteruitgang alleen maar zal bespoedigen.

https://www.thesilvermountain.nl/img/BP-olie.jpg

In deze historische overgang waar wij nu getuige van zijn ontwikkelt zich een tweede, onverwachte factor die de teloorgang van de Westers Rijk zal bespoedigen, nl. de ramp in de Golf van Mexico.

De ecologische ramp is vele malen groter dan tot nu toe in de pers is verschenen. Naast dat de hoeveelheid olie die elke dag wegspuit vele malen groter is dan officieel wordt aangenomen, blijkt dat de hele bodemplaat diep onder de zee is aangedaan en dat er ook op andere plekken spontaan grote hoeveelheden olie de zee in wordt gespoten. Het verhaal dat aan te boren leidingen over enkele maanden de druk van het systeem zullen weghalen zullen waarschijnlijk dus onzin blijken te zijn. Bovendien is de hoeveelheid ondergrondse olie waarschijnlijk genoeg om de huidige lekkage twintig jaar voort te laten duren. Dit gegeven met het feit de bovendien grote hoeveelheden methaan vrijkomen en bovendien de boel kan klappen als een grote onderzeese vulkaanuitbarsting is het drama vergelijkbaar met een inslag van een flinke meteoriet.

Daarnaast is BP echter ook een grote financiële speler, met een marktwaarde van ongeveer 120 miljard. Op grond van hun enorme  olie- en gasreserves zijn wereldwijd verplichtingen aangegaan en derivaten uitgezet die bij een een mogelijk failliet enorme schokgolven veroorzaken in de wereldeconomie. Een failliet is zeer denkbaar, aangezien de totale schade voor de komende twee jaar geschat wordt op 200 miljard.
Het is gezien de ecologische risico’s onvoorstelbaar dat Obama weigert buitenlandse hulp te aanvaarden voor het dichten van het gat. Misschien komt dit wel voort uit het feit dat buitenlandse bemoeienis bovenstaande feiten aan het licht zouden brengen, wat de Amerikaanse hegemonie een genadeslag toe zou kunnen brengen.

De ramp met BP lijkt wereldwijde implicaties met zich mee te brengen op het gebied van de voedselvoorziening, gezondheid, milieu en financieel-economisch.

Nu nog een aanval op Iran erbij ( Amerikaanse en Israëlische schepen, vliegtuigen en onderzeeboten verplaatsen zich in grote hoeveelheden richting de kust van Iran) en het feest in compleet.

Misschien krijgen de Maya’s toch nog gelijk.

En ding is wel zeker, we staan midden in een omwenteling van historische proporties. U als lezer kunt maar en ding doen: hoop op het beste, en bescherm u voor zover dat kan tegen het slechtste.

En mocht blijken dat mijn analyse veel te somber is geweest, verkoopt u gewoon weer uw goud en zilver. Van een goede verzekering is nog nooit iemand slechter geworden.

Bekijk ook