24 UURS VERZEKERD TRANSPORT
coins

Over vrijheid en crisis

De omwenteling waar wij getuige van zijn lijkt zich vooral op economisch gebied te voltrekken. De waarde van de dollar, euro, edelmetalen, rente en werkgelegenheid zijn bepalende factoren die de toekomst van ons leven lijken te gaan vormgeven. Toch gaat deze crisis veel verder dan alleen maar op financieel-economisch vlak.

Een van de redenen dat de situatie zo uit de hand is gelopen is gelegen in het feit dat er een nauwe band bestaat tussen de westerse overheden en de grote internationals. Op financieel gebied merk je dat aan het feit dat de grote banken wereldwijd bestempeld worden als too-big-to-fail, wat lariekoek is, en overeind gehouden worden met staatssteun, dat wil zeggen met geld op te hoesten door de bevolking.

Hoewel de crisis officieel pas een paar jaar oud is, komt deze natuurlijk niet zo maar uit de lucht vallen maar was al vele jaren onder de oppervlakte zichtbaar. Met het toenemen van de onderhuidse spanning op economisch gebied begon ook de overheid zich anders te gaan gedragen.

Vanaf 9/11 is de bevolking van de westerse wereld  bestookt met allerlei bedreigingen, die achteraf grotendeels sterk overtrokken bleken te zijn, zoals de opwarming van de aarde, het terrorisme, de massa vernietigingswapens in Irak en de Mexicaanse griep. Een gezamenlijk kenmerk van al deze bedreigingen is gelegen in het feit dat de westerse overheden en het grote bedrijfsleven hier een flinke vinger in de pap in hebben gehad door de bevolking hier bang voor te maken en zodoende rijp te maken om akkoord te gaan met het beginnen van een oorlog, het massaal laten inenten van de bevolking en het instellen van belasting zoals op CO2 uitstoot. U weet wel, CO2, die levensgevaarlijke stof die wij uitademen.

Het klinkt cru, maar aan een oorlog verdienen de fabrikanten van oorlogstuig, aan inentingen verdienen de grote Pharma bedrijven en aan belasting op CO2 uitstoot verdient de overheid.

De verwevenheid tussen de overheid en het bedrijfsleven is het sterkst in Amerika. Daar kan niemand gekozen worden zonder flinke bijdragen voor de campagnekas uit het bedrijfsleven. Ook wordt in Amerika de rechtspraak veel meer politiek gestuurd dan in Europa. Behalve dat de president de hoogste leden van de rechtspraak benoemt zijn door de zgn. Patriot act, bedoeld om het terrorisme tegen te gaan, de grondrechten van de Amerikaanse burgers flink beperkt.

https://www.thesilvermountain.nl/img/afbeelding.jpg

Helaas is in Europa een zelfde trend zichtbaar. Met de opkomst van de verenigde staten van Europa hebben de lidstaten al veel van hun soevereiniteit ingeleverd. En hoewel de Nederlandse bevolking tegen de Europese grondwet heeft gestemd, is het circus toch gewoon doorgegaan. Door deze consolidatie van de macht, waarbij een zeer kleine groep het te zeggen heeft over de hele Europese bevolking, grijpt belangenverstrengeling om zich heen waar je als burger geen enkele grip meer op hebt.

Voorbeeld hiervan is de uitgebreide reclamecampagne vanuit de overheid die de aanwezigheid van ons leger in Afghanistan ondersteunde, werd de journalistieke verslaglegging uit dat land vooral verricht na censuur door dezelfde overheid en als dan via WikiLeaks bekend wordt dat de situatie aanmerkelijk beroerder is dan voorgeschoteld werd wordt domweg aangegeven dat het al oude, bekende info is. Het is zo erg, dat enkele dagen voor de terugtrekking van de Nederlandse troepen het NOS journaal een filmpje uitzond over twee militairen die in Afghanistan gewond waren geraakt (de ene een oog verloren, de ander een been), en die na revalidatie toch weer erg gelukkig zijn geworden. Uiteraard gun ik dat betrokkenen van harte, maar het gaat wel totaal voorbij aan de verschrikking die oorlog heet die behalve veel slachtoffers en gewonden ook vaak ernstige psychische schade aanricht bij betrokkenen.

Vanuit de officiële media is nauwelijks meer een tegengeluid hoorbaar en zichtbaar. En dit is heel ernstig, want het raakt direct aan onze vrijheden als burger om te zeggen wat je wil.

Een fraai voorbeeld waar deze trend toe leidt, is hetgeen zich nu afspeelt rond de Oostenrijkse Jane Burgermeister. Zij is een journaliste die in de tijd van de Mexicaanse griep aan het licht bracht dat Baxter, een wereldwijd opererend farmaceutisch bedrijf, onder zeer verdachte omstandigheden een levensgevaarlijk virus heeft meegezonden met de vaccins die ze de wereld rond zonden. We mogen onze lieve heer op onze knieën danken dat een laboratorium elders dit op tijd ontdekt heeft, anders waren er vreselijke dingen gebeurd. Verder was mw Burgermeister erg kritisch over de rol van de zogenaamde deskundigen en de rol van de Wereldgezondheidsorganisatie en de verwevenheid hiervan met de grote pharmabedrijven. De reden dat ik hier nu over begin is dat zij over enkele dagen voor de rechter moet verschijnen voor een flauwekul aanklacht wat haar monddood kan maken en achter de tralies kan doen laten verdwijnen. Dit gebeurt er met mensen die het lef hebben hun mond open te doen.
Niet omdat zij de waarheid in pacht hebben, maar omdat zij een ander geluid willen laten horen, naast de propaganda van het grote geld.
Hier is een filmpje beschikbaar op Youtube, waarop zij zelf kort haar situatie uiteenzet.

Ik begon mijn artikel met de stelling dat de crisis veel verder gaat dan alleen het financieel-economische aspect. Op het moment dat de machten in het nauw komen en met steeds draconischer maatregelen proberen de gevestigde orde in het zadel te houden, wordt de druk op de eigen bevolking ook steeds groter. Dit gebeurde vroeger, en het gebeurt weer.

Uiteindelijk waren de inwoners van Rome blij met de komst van de Barbaren.

Bekijk ook