24 UURS VERZEKERD TRANSPORT
coins

Platina vergeleken met 2020

Bij edelmetaal denkt men vaak aan goud en zilver. Er zijn echter vele andere edelmetalen die aandacht verdienen. Eén van deze edelmetalen is platina. Platina is een edelmetaal dat naast investeringsmiddel ook in bijvoorbeeld de auto-industrie en medische wereld gebruikt wordt. Platina wordt meer in de industrie gebruikt dan bijvoorbeeld goud. Ook is platina 11% dichter dan goud. Het is het meest zeldzame edelmetaal dat ter wereld te vinden is en maakt deel uit van de Platina Group Metals (PGM). Deze groep bestaat naast platina ook uit rhodium, iridium, osmium en ruthenium.

De prijs van platina

Historisch gezien is platina lange tijd duurder geweest dan goud. Dit komt omdat platina veel zeldzamer is dan goud. Om precies te zijn 30 keer zeldzamer. De platina/goudratio bleef boven 1, maar in 2015 kwam hier verandering in. Sindsdien kost een troy ounce platina minder dan goud. 

Ongeveer een jaar geleden kelderde de platinaprijs enorm. Deze stond toen op 558 dollar per troy ounce, wat het laagste niveau was sinds 2002. De ratio dalende daarom ook en stond op 0,4. Wanneer we nu, een jaar later, naar de prijs kijken is deze meer dan verdubbeld. De verdubbeling is helaas geen nieuw hoogtepunt. Het hoogtepunt ligt momenteel nog op bijna 2300 dollar, wat in 2008 was gemeten. De ratio staat op 0,7, wat hoger is, maar alsnog historisch gezien erg laag is. 

Vraag en aanbod 

De World Platinum Investment Council bracht vorig jaar een rapport uit over het globale platina aanbod. In dit rapport werd geconcludeerd dat het aanbod met 17% was gedaald. Dit is deels het gevolg geweest van een daling in de mijnproductie. Deze daling bedroeg 20% en was gecreëerd door de verplichte sluitingen van mijnen. Ook is het aanbod vanuit recyclage met 10% gedaald. Naast het aanbod daalde ook de vraag. Namelijk met 7%. Deze daling werd voornamelijk veroorzaakt door een daling in autoverkopen. Platina wordt gebruikt in de auto-industrie, maar deze industrie heeft het afgelopen jaar niet zijn beste jaar gehad. Vandaar dat dit ook zo zijn effecten op platina heeft gehad. Volgens de WPIC zal vraag en aanbod gedurende dit jaar met ongeveer 3 en 17% herstellen. Toch is het alsnog zo dat er vanuit de industrie een tekort wordt verwacht. Mocht dit ook daadwerkelijk het geval zijn, dan zal volgend jaar het derde jaar op rij zijn dat er een tekort is in de platina markt. 

Platina in de auto-industrie

Wat betreft auto’s is platina terug te vinden in katalysatoren. Katalysatoren verminderen of neutraliseren de schadelijke uitlaatgassen van de verbrandingsmotoren. Momenteel wordt er ook palladium gebruikt in deze katalysatoren. Palladium is echter vele malen duurder dan platina. Om deze reden wordt er een nieuw type katalysator ontwikkeld waar het gebruik van palladium kan worden vervangen door platina. Deze katalysator is bedoeld voor benzinemotoren. Met deze nieuwe katalysator in het achterhoofd wordt er tegen 2025 een stijging van 10% verwacht in de vraag naar platina. 

Aan de andere kant wordt er ook verwacht dat de vraag naar deze katalysatoren zal afnemen met de komst van meer elektrische auto’s. Zuiver elektrische auto’s bevatten namelijk geen katalysatoren aangezien deze geen schadelijke stoffen uitstoten. Hoewel dit misschien niet zo positief lijkt zijn er wel andere mogelijkheden voor platina. Het is namelijk zo dat elektrische auto’s ook edelmetalen nodig hebben. Platina kan om deze reden een grote rol spelen in de productie van “groene” waterstof. De verwachtingen van de WPIC voor platina zijn positief. De WPIC verwacht namelijk dat de vraag naar platina vanuit de auto-industrie zal toenemen. Dit is het gevolg van de nieuwe katalysator voor benzinemotoren en de vraag naar “groene waterstof”. Ook wordt er verwacht dat de platinaproductie weer zal opkrabbelen. Deze is in het afgelopen jaar erg afgenomen, maar verwacht in Zuid-Afrika weer te stijgen. Helaas zal de stijging nog niet hoog genoeg zijn om weer terug te gaan naar het niveau dat het in 2019 was. 

Bekijk ook