24 UURS VERZEKERD TRANSPORT
coins

Recht zo die gaat

Met afstand de wereldeconomie beschouwend kan ik niet anders dan tot de conclusie komen dat in grote lijnen alles verloopt zoals is voorspeld. Amerika’s invloed kalft af, met in haar kielzog het gehele westers economisch systeem. China en Rusland komen op, Europa is bezig te desintegreren. Goud is bezig met een ( nog door de westerse machthebbers gereguleerde) opmars, en alleen het kleine broertje zilver is de heren door de vingers geglipt vanwege een niet te onderdrukken disbalans tussen vraag en aanbod.

Op korte termijn zijn de tussentijdse bewegingen moeilijker te voorspellen. Dit geldt niet zozeer voor goud en zilver, want deze zullen door blijven stijgen, met tussentijdse correcties en stagnaties in de reis naar het noorden.

De beweeglijkheid zal hem vooral gaan zitten in de valuta van de verschillende landen. Nu is wel duidelijk dat de fundamentele beweging zuidwaarts is ten opzichte van het ware geld wat goud en zilver zijn, maar tussentijds kunnen zich onverwachte bewegingen voordoen. Zo steeg de dollar op de dag dat de VS een downgrade kreeg van Moody’s ten opzichte van de euro. Een beweging die precies het tegenovergestelde is dan wat je zou moge verwachten. Immers, de waarde van een munt kan je beschouwen als de waarde van een aandeel van een land. Gaat het goed met het land stijgt het aandeel (de munt), en omgekeerd idem dito.

De stijging van de dollar is alleen te verklaren doordat op de dag van de downgrade duidelijk werd dat Griekenland zijn schulden zou moeten gaan herstructureren. Herstructureren betekent dat de boel onherstelbaar kapot is en dat de houders van in dit geval Griekse staatsleningen genoegen moeten gaan nemen met bijvoorbeeld een waardedaling van hun inleg van bijvoorbeeld 30 %. Logisch in dit licht dat de euro nog meer onderuit ging dan de dollar, omdat de mogelijkheid bestaat dat Griekenland wordt bijgestaan vanuit de Europese vleespotten wat de waarde van de euro onder druk zette.

Kortom, de waarde van de dollar en de euro zullen ten opzichte van elkaar telkens stuivertje gaan wisselen, op grond van allerlei korte termijn ontwikkelingen.

Zo zou het mij ook niet verbazen dat de dollar, met in haar kielzog de Amerikaanse staatsleningen, tijdelijk weer in waarde zullen gaan stijgen. Immers, met de nu wel definitief aandoende ineenstorting van Griekenland, met onvermijdelijk Ierland en Portugal in haar kielzog, zal de euro fors onder druk komen te staan zodat de meute toch maar haar toevlucht neemt tot de Amerikaanse munt en schuldpapieren.

De rentestijging die de ECB doorvoerde van een kwart procent, de waarschijnlijke ontmanteling van Griekenland, de opkomst van een politieke stroming in Finland tegen de Europese bail-outs; het zijn mijn inziens allemaal tekenen aan de wand dat de Nordic euro er aan zit te komen. Duitsland kan het zich immers niet meer veroorloven om nog langer de Europese kar te trekken. Wanneer men door zou blijven gaan met het storten van penningen in de zuidelijke putten zou Duitsland zelf ook ten onder gaan. Daarnaast wordt het in Duitsland, net als in Finland, steeds moeilijker voor de politiek om de steun aan de zuidelijke landen te verantwoorden. De rentestijging zet de Zuid-Europese landen fors onder druk omdat men zulke hoge schulden heeft, waar men nu bovendien meer rente op moet gaan betalen.

In eerdere artikelen heb ik de datum van juni genoemd als invoerdatum van de Nordic Euro. Of we die datum gaan halen weet ik niet, maar wel duidelijk is dat de bewegingen wel die kant op gaan.

Een saillant detail in verband met de downgrade van de US is het commentaar van onze Nout Wellink, die tegenover Reuters verklaarde de downgrade niet zo te snappen, want de “US is immers een in wezen gezonde economie en ik weet nog wel andere landen die ook een tripple A status hebben die er slechter voor staan”. Need i say more.

Ook opmerkelijk nieuws is het feit dat een Amerikaanse universiteit voor een miljard van zijn vermogen geïnvesteerd heeft in fysiek goud. Behalve dat deze stap niet onopgemerkt zal blijven in het officiële land der vermogensbeleggingen en dus navolging zal krijgen, is er nog een opmerkelijk detail. De Universiteit heeft zijn goud gedeponeerd bij de HSBC, een der grote wereldbanken. Nu maar hopen voor de oliebaronnen dat de HSBC iets eerlijker omgaat met de klantbezittingen dan de andere grote banken.

Kortom, alles gaat zoals voorspelt, recht zo die gaat,zeker als men de lijnen in de gaten houdt. Net als bij de ineenstorting van het Romeinse rijk zullen ook eerst de buitengebieden ten prooi vallen aan de barbaren, zoals nu Europa op het punt van instorten staat (monetair en politiek gezien), de olieproducerende landen steeds meer onderhevig raken aan politieke onrust, Japan door natuurrampen Amerika niet meer kan steunen waardoor uiteindelijk ook Rome zal vallen.

Laat u in de tussentijd niet van de wijs brengen door lieden die grote dalingen van de goud- en zilverprijs voorzien. Hoewel tussentijdse correcties van de goud- en zilverprijs best wel zullen gaan plaats vinden, stijgen deze metalen uiteindelijk omdat het vertrouwen in het westers geldstelsel aan het wegvallen is, en deze schade is onherstelbaar. Zilver bevindt zich ondanks de dagelijkse grote stijgingen nog steeds in backwardation, wat betekent dat men liever het zilver nu geleverd ziet tegen een hogere prijs dan later tegen een lagere prijs geleverd zou worden (met het risico dat er dan geen zilver meer is om te leveren). Echt feestelijk wordt het als ook goud in backwardation gaat.

Ik wil eindigen met een opmerking over onze vrijheid, wat voor mij de reden is om het goud en zilver op te zoeken omdat mij dit financiële onafhankelijk kan geven en hopelijk deels zal beschermen tegen de narigheid die een ineenstortend financieel systeem met zich mee kan brengen.

Op Europees niveau ligt een wetsvoorstel om alle natuurlijke geneesmiddelen fors in te perken. Ongeacht of u of ik nu veel van deze middelen gebruik maken, maak ik groot bezwaar tegen het feit dat ik zo gedwongen ga worden gebruik te moeten gaan maken van de handel van de grote farmaciebedrijven.

Ik wil u dan ook graag deze link onder uw aandacht brengen: http://www.savenaturalhealth.eu/

Met dank aan Albert Cuyp en Roland,

Zilverpaul

Silverstocks.nl

Bekijk ook