Kenniscentrum The Silver Mountain

Lees hier onze columns over de financiële wereld, nieuwsberichten en tips bij het kopen van goud en zilver.

navbar-banner

Robert Broncel : De Volgende Fase

11-11-2015 Kenniscentrum

Na de aanzienlijk beter dan verwachte werkloosheidscijfers in de V.S. van oktober zal de Fed er niet langer omheen kunnen dan om na een periode van zeven jaar “renteloosheid” uiteindelijk tot verhoging over te gaan. Hierover is al sinds de beëindiging van de QE (monetaire verruiming) in mei 2013 (Bernanke) veel te doen geweest, ‘but what about the consequences, madame Yellen?’

Tot dusver was zowel Wall Street als Main Street enthousiast meegegaan op het Fed beleid maar nu de werkloosheid “formeel” op 5% is uitgekomen gaat het thans toch om de eitjes voor het geld vooral nu ook het uurloon met 0,4% (op maandbasis) was gestegen. De enige beweegredenen om vooralsnog geen verhoging af te kondigen kunnen zijn een slechter novembercijfer en/of een kritische blik op de (twijfelachtige) kwaliteit van de banengroei (voornamelijk in de secundaire sector). De beurs reageerde direct al negatief waaruit blijkt dat men een eventuele renteverhoging niet meer vóór het eind van het jaar had ingeprijsd. Het goudkartel maakte van de gelegenheid gebruik door tegelijk het goud met een tik van $20 af te waarderen maar ook de euro liep schade op richting $1,07. Tegenover de andere valuta trok de dollar eveneens verder aan, implicerend dat de emerging markets het nog lastiger gaan krijgen en evenzo de commodities.

Deze rentegevoelige gevolgen zullen door de Fed als uiterst ongaarne worden “verwelkomd”. Wat zich dan opdringt is dat de economische ontwikkelingen steeds moeilijker beheersbaar zullen worden. Van schuldafbouw was al helemaal geen sprake maar een renteverhoging zal niet alleen de schuld wereldwijd verder doen oplopen maar ook het kind met het badwater in casu de economische groei (voor zover hiervan nog sprake is) als meest relevante factor afserveren. Het wordt dan kiezen tussen de geloofwaardigheid van de Fed als zgn. centrale bank dan wel afglijden naar deflatie, de grootste vijand van de opgebouwde schuld. Dit is sinds 2008 linksom of rechtsom het ‘Leitmotiv’ van mijn columns geweest. Daarin werden ook de contouren geschetst van een ‘rebalancing’ van machtsfactoren in casu een verschuiving van het machtsevenwicht van West naar Oost. Nu wordt zo langzamerhand het momentum aangezet tot de grootste vermogenstransfer in de geschiedenis. Een “soepele” overgang valt niet te verwachten.

Kortom, met het einde van dit rentebeleid zal naar alle waarschijnlijkheid een periode van ongekende ongewisheid en toenemende sociale alsmede (geo)politieke instabiliteit volgen. De ‘kick in the ass’ kan zo groot worden dat de Fed gesteund door de ECB en mede door de BoJ ras op haar QE schreden zal (moeten) terugkeren. Deze nieuwe poging tot uitstel van executie zal tot niets anders kunnen leiden dan tot de erkenning van het de facto failliet van het huidige monetaire beleid dus bestel. Dus wat kan de Fed in december doen? De facto niets! We mogen zeggen dat we in een steeds “boeiender” époque komen te leven.

 

Voor een beter begrip is het goed even stil te staan bij wat zich nu voltrokken heeft als de moeder van alle schuldbubbels, ‘in nauw overleg’ gecreëerd door centrale overheden met centrale banken. Een beleid contrair aan het beleid waartoe centrale bankiers zich zouden hebben moeten verplichten namelijk door op te treden als hoeder van onze koopkracht. Dat was en is nog altijd hun oorspronkelijke opdracht!.

Onderstaand de visie van David Stockman,voormalig budget director onder president Reagan. Na het omvallen van Bear Stearns in 2007 en het Lehman débâcle in 2008 zag de Fed als ‘lender of last resort’ geen enkele andere mogelijkheid meer dan QE (deze term was tot dan toe onbekend!) te introduceren onder het credo de economie te stimuleren. Wie wilde dat niet na de terugval in 2008? Maar deze Keynesiaanse “oplossing” had nog nooit z’n vruchten afgeworpen. De recente voorbeelden van de voormalige Sovjet-Unie en Japan lagen voor het oprapen. Dat was in Washington uiteraard bekend maar de Fed hoopte hiermee niettemin voldoende uitstel te kopen ‘by kicking this can down the road’.

Daar het overgrote deel van de Amerikaanse consumenten al tot over z’n oren in de schulden stak, hadden ze weinig profijt van Bernanke’s ‘helicopter’ dollars. Het waren de ‘fast-money bankers’, hedge fund managers en andere professionele speculanten die hiervan juist wisten te profiteren. Zij kochten de ad libitum ter beschikking komende staatsgarante 10-jarige Treasury bonds met een opbrengst van 2% of meer op en beleenden deze voor 95% (carry trade). Dus met een inleg van slechts 5% eigen kapitaal kon naar hartenlust op de beurs worden gestoeid. Dat deed men ook nog eens met de ogen dicht, omdat de Fed tijdig zou waarschuwen. Er werden vooral aandelen van grote bedrijven gekocht, hetgeen voor de beurs een enorme steun in de rug was betekende. Dit als compensatie voor de spaarders en de pensioenfondsen die met rentefondsen niets meer wisten te verdienen. Alleen na de niet verwachte minuscule devaluatie van de Chinese munt in augustus was het even schrikken toen de S&P plots met ruim 12% daalde. Dit mocht als een vingerwijzing worden gezien.

De keerzijde van deze medaille is evenwel dat het centrale bankbeleid resulteerde in een mondiale kredietschuld die in 7 jaar uitgroeide van $40 biljoen (12 nullen) naar $220 biljoen. De burgers moesten met lede ogen aanzien hoe het beurscasino met “gratis fiches” verder kon worden opgeblazen. Tegen de achtergrond van al deze ‘mumbo jumbo’ exercities heeft de Fed al die jaren ‘out of thin air’ staatspapier opgekocht om de overheidsfinanciën te financieren. Daarmee is intussen ruim $3.800 miljard dollar gemoeid. Het wachten is nu op de grote ‘margin call’ als dit casino instort, waarbij geen onderpand gespaard blijft en moet leiden tot een catastrofale afwaardering die middels het uitstaande derivatencomplex met een omvang van ca. $700 biljoen een extra versnelling krijgt ‘with untold consequences’..

Kortom, dit vormt allesbehalve een platform voor een gezonde economische groei. Zo is de daling van de commodity index tot het niveau van 1986 niet het gevolg van gebrek aan vraag. Het is een gevolg van het feit dat de Fed met dit 0-beleid in eigen voet heeft geschoten door nauwelijks of niet aan de economische groei te hebben bijgedragen en dat tegen een veel te hoge prijs! Daarvan hebben uiteraard de grondstoffenlanden in het bijzonder te lijden gehad die niet alleen worden geconfronteerd met een lagere uitvoer maar ook met een dalende munt dus duurdere invoer.

De meest in het oog springende voorbeelden zijn de Canadese en de Australische munt maar dat gold natuurlijk alle grondstoffen producerende landen. In de afgelopen 12 maanden is o.a. aluminium met nog eens 25%, koper met 26%, zink met 28%, nikkel met 39%, goud met “slechts” 8% en zilver met 11% gedaald. Met leedwezen zal straks nog wel eens worden terug gedacht aan de uitzonderlijke lage grondstoffenprijzen anno 2015.

canadian-dollar-oil-prices

australian-dollar-iron-ore

Ten bewijze hoe het er momenteel mondiaal economisch voorstaat, dient te worden gekeken naar de internationale transportcijfers zoals die dagelijks in de Baltic Dry Index worden verwerkt, een uitstekende graadmeter die niet bepaald getuigt van een opwekkend beeld. De beweging is zelfs stelselmatig lager en is nog maar net boven de ‘all-time low’ van februari dit jaar gebleven.

baltic-dry-index

Ook de Chinese container transportontwikkelingen laten geen al te vrolijk beeld zien. Voor China betekent dit zelfs de slechtste uitslag in jaren.

china-containerized-freight-index

Bovenstaande en onderstaande ontwikkelingen stroken niet met de voorspelde groei in China van 6,5% noch met de door het IMF voorspelde wereldgroei van 3,1%. Intussen laat de Japanse economie een negatieve groei van 1,2% op jaarbasis aantekenen. Voor Bloomberg reden om onderstaand spookbeeld op het scherm te zetten.

vrachtschip

us load-to-truck ratio

Afnemende economische bedrijvigheid en dalende bedrijfswinsten in het bijzonder in de emerging markets liggen dus veel meer in het verschiet dan positieve groeicijfers. Immers, de vraag vanuit het Westen vertoont een dalende tendens waartegen de uitstaande schulden in deze regio niet zijn opgewassen en helemaal niet als de dollar nog verder mocht aansterken. Sterker, de ‘flight to safety’ in de dollar zal hierdoor juist verder worden aangewakkerd resulterend in een opwaarts bewegende dollar. Hoe vaak hebben we dat al niet gezien?

dollar-appreciation

Dit cruciale dilemma zal geen enkele centrale bank ooit kunnen oplossen! ‘It is the destruction of the monetary system, stupid’!

Robert Broncel – www.robertbroncel.com
Deze column wordt ook verstuurd aan premier Rutte, DNB president Knot alsmede naar de fractieleiders van de belangrijkste politieke partijen in de Tweede Kamer.
Disclaimer: Dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

 • Gerard

  Naar 0,8 ??
  O jee, moet ik niet aan denken. Drama zou dat zijn. Dan zijn er allang vreselijke dingen gebeurd. Dit kan de wereld echt niet hebben. De em. markets zitten nu al zwaar in de problemen.
  Maar zeg nooit nooit. Het kan wel, zoals het er nu naar uit ziet.
  GS rekent er wel op, zo had ik ook gelezen.

 • Huub

  @Nadja,
  Goed gezegd.
  Het zal niet de eerste keer zijn dat het lijkt dat alle seinen op groen staan voor bijna iedereen. Dan is de crash dichtbij.

 • Erik Belegger

  ik

 • Erik Belegger

  ben benieuwd.

 • Gerard

  Klopt. Maar de stijgende USD brengt ons totaal wat anders. DAT bedoelde ik ermee.
  Kom ik op terug in de volgende blog. Ligt al bij Rolf.

 • marcel
 • marcel

  Dan zit het wel goed met goud in euro denk ik op 0.80

 • Huub

  @Gerard, re: 1 op 1
  En wat als het naar 0,8 gaat?

  @Schuldensuehner: Goldman expects #Euro ice age. Sees Euro to drop to 0.80 Dollar by 2017 & remains that low at least until end-2019. https://t.co/yYdARHmhFc

 • marcel
 • Arjan

  Bekijk de prijzen even in “euro”…bodem in deze fiat eenheid lijkt al gezet te zijn.
  En als de euro harder daalt t.o.v. de dollar dan de metalen dalen in dollar dan moet je dus niet wachten…tenzij je al 10 ton hebt liggen in de vijver zoals ik

 • oxford.road
 • Nadja

  oxford.road, re: where is all the world’s gold op 20 november
  Link?

 • oxford.road

  Where is all the Worlds Gold ………. ?
  https://www.youtube.com/watch?v=SWsMxEDgT0Y

 • Nadja

  Huub, re: Draghi zet alle zeilen bij

  “Ons” nieuws wordt enerzijds overheerst door de gebeurtenissen en nasleep van Parijs, ISIS-toestanden en vluchtelingenproblematiek, en anderzijds dat het weer beter gaat met de economie, dat huizenverkopen en -prijzen weer vrolijk stijgen, dat ABNAMRO weer op weg is een normale private bank te worden en Nederland zijn AAA-status weer heeft, net als voor de crisis in 2008. Meer kan de journalistieke en volks-meute er niet bij hebben.

  En wat komt dus niet in het brede nieuws en welk slecht nieuws wordt de aan sociale media verslaafde, Pauw- of Umberto-kijkende onthouden? Dat het met de wereldeconomie de verkeerde kant op gaat (zie o.a. de Baltic Dry Index) en de lieden die wij hebben aangesteld om voor ons het totale geld- en financiele gebeuren in de gaten te houden en te controleren (de ECB en de DNB) in hun kantoren zitten te zweten omdat ze geen gereedschap meer hebben om het deflatie-tij te kunnen keren.
  Is deflatie slecht voor de burger? Neen, op korte termijn niet althans, want als ik de mensen in twee groepen indeel profiteren beide van de situatie, dus waarom zou je je nu druk maken. De eerste groep die geen geld hebben om te beleggen kan door dalende prijzen meer kopen (denk aan olieprijsdaling door verslechterende wereldeconomie) en de mensen die wel beleggen profiteren van stijgende aandelenkoersen (veroorzaakt door de geldverruiming en lage rente van de centrale banken).
  En wie gaat als eerste een probleem krijgen? De met schulden overladen overheden.
  Zelfs de AAA-status van Nederland moet je in perspectief zien. Voor de crisis was er een veel lagere staatsschuld, maar de reden waarom nu toch AAA gegeven wordt is dat de schuld nu draagbaarder is door de lage rente. De lage rente waarvan zo wat elke deskundige van zegt dat het een groot risico is als deze te lang laag gehouden wordt. Je kunt zelf bedenken wat er bij stijging gaat gebeuren.
  Draghi weet het al.

 • oxford.road

  20 November ……

 • Gerard

  Rheda,
  Re. Dit is dus een koopmoment.

  Nee, nog niet. Geduld. Wacht tot de EUR.USD 1 op 1 staat.
  De USD wordt nog sterker dus. Zolang zal goud en zilver blijven dalen.

 • oxford.road

  De ” Grote Depressie ” van de jaren ’30 duurde 14 kwartalen ……

 • Huub

  Draghi zet alle zeilen bij

  In een speech vanochtend voor het Europese Banken Congres in Frankfurt gaf president van de ECB, Mario Draghi, opnieuw aan dat hij alles zal doen om de inflatie in Europa te verhogen. Volgens hem zijn de verwachtingen voor globale groei de afgelopen tijd slechter geworden en vreest de ECB voor de impact hiervan op het prille herstel van de Europese Unie. Tijdens de volgende vergadering op 3 december zal er dan ook zeker een kans zijn dat het stimuleringsprogramma wordt uitgebreid of de rente opnieuw wordt verlaagd.

  Cijfers over de Duitse producentenprijzen, die vanochtend gepubliceerd werden, ondersteunen de huidige visie van de ECB wel. De producentenprijzen in Duitsland bleken in oktober harder gedaald te zijn dan verwacht. Afgelopen maand daalden de producentenprijzen met 2,3%, terwijl men rekening had gehouden met een daling van 2,0%. Oktober was daarmee vergelijkbaar met de maand september, toen daalden de prijzen ook al met 2,1%. Het cijfer meet de gemiddelde verandering in de prijs die door binnenlandse producenten ontvangen wordt en is een goede afspiegeling van de prijsontwikkelingen in de industrie.

 • Huub

  Aandelen op de top, Baltic Dry index op most down en goud lowest since years.
  Een van de drie past in ieder geval niet in het rijtje thuis.

  @SchweizerGeld: Gold Price ‘Probing’ Key Long-Term & Elliott Wave Level at $1080 as Baltic Dry Shipping Rate Sinks: GOLD PRICES… https://t.co/jN2wNavvcb

 • marcel
 • marcel
 • oxford.road
 • Rheda

  Dit is dus een koopmoment. Of kun je dat beter doen als zilver weer op 30 staat?

 • Arjan

  Happy smackdown Friday allemaal en goed weekend :)

 • joepdekat

  Zilver staat weer op het niveau van mei 2006.

  Was echt een goede belegging echt zo veilige haven jaja.

 • Arjan

  Koper krijgt ook een tikje, ach ja…toch weer verkoop druk dan..zolang die uberbelangrijke bankaandelen maar lekker stijgen gaat het goed met de wereld, hahaha

 • Lalinea

  Zal mij niets verbazen als ze daar zelf aandelen in hebben.

 • Arjan

  Nee, nu pas….zilver krijgt weer een klapje, tijd dat die papier ratten een fijne bomgordel in hun kantoortje krijgen…maar dan niet de met confetti gevulde versie.

  DOW weer op weg naar 18K, fraude spel van de centrale bijkoop banken gaat gewoon door.

 • marcel

  Half 3 USA open en de koers zal wel weer dalen

 • https://twitter.com/Floesh Floesh
 • oxford.road
 • Gerard

  Dat is helemaal waar. Hadden ze beter niet kunnen doen. Assad kun je ook beter laten zitten. Daar hebben de Russen waarschijnlijk gelijk in. Helaas weet je dit ook pas achteraf na tig jaren. Het gaat zonder dat al alle kanten op.

 • Snel

  Zoals olie die Saddam in Euro s wilde hebben IPV Dollars. Het is natuurlijk nooit gezegd maar dat was de hoofdzaak. Zelfde voor Libie.

 • Rheda

  Dat kan wel zo zijn. Dat bestrijd ik ook niet. Maar het opruimen van de oude leiders heb niet echt verbetering gebracht.

 • Gerard

  Ho, wacht even. Er is heel veel meer aan de hand dan massavernietigingswapens in Irak.
  Daar moet je niet bij blijven hangen. Er zijn tientallen conflicten die door elkaar lopen. Zelfs de “Arabische lente” was niet het begin, maar slechts een schakeltje in een lange reeks.

 • Rheda

  Nee dat niet. Maar in sommige landen heeft men nu eenmaal een harde hand nodig.
  Geen vrijheid misschien, maar hoe blij kunnen ze nu zijn? Maar als ik mij niet vergis ging het om massavernietigingswapens. Nooit gevonden en zelfs als ze er waren was het geen echte bedreiging.
  Smerig zooitje allemaal

 • Gerard

  Rheda,
  We weten natuurlijk niet hoe het gelopen had indien de VS en Europa niet had ingegrepen in het midden Oosten.
  Maar dat het dan wel vrede zou zijn geweest na constant 1400 jaar bloedige oorlogen in dat gebied, geloof ik ook weer niet.