24 UURS VERZEKERD TRANSPORT
coins

Ron Paul pleit voor audit bij Fort Knox en afschaffen Federal Reserve

Ron Paul pleit voor een nieuw wetsvoorstel dat een audit van Fort Knox mogelijk zal gaan maken. Deze wet zal begin volgend jaar worden geïntroduceerd en zal ervoor zorgen dat Ron Paul eindelijk zijn zin krijgt na al langer pogingen te doen een audit bij Fort Knox te realiseren. De goudvoorraad van Amerika ligt officieel opgeslagen in Fort Knox maar niemand weet hoe groot deze voorraad goud precies is en of al het goud er nog wel ligt…

http://freespeech.vo.llnwd.net/o25/pub/pp/images/september2008/290908rp.jpg

Het is niet voor het eerst dat Ron Paul probeert een audit bij Fort Knox te realiseren.

Rond 1980, toen Ron Paul lid was van de zogenaamde gold commission probeerde hij al aan te bevelen om de goudreserves te laten controleren. Van de zeventien leden in de commissie stemden vijftien tegen dit voorstel. Volgens Ron Paul heeft er de afgelopen 50 jaar slechts één fatsoenlijke audit plaats gevonden.

If there was no question about the gold being there, you think they would be anxious to prove gold is there – Ron Paul

Hoewel Ron Paul aangeeft niet te weten of de geruchten dat er geen goud in Fort Knox zou zijn opgeslagen waar zijn, geeft hij wel aan dat hij dit mogelijk acht. Een audit is in zijn ogen erg belangrijk omdat hij verwacht dat de goudstandaard in de toekomst haar oude functie weer zal innemen, waarbij alle dollars volledig door goud gedekt dienen te zijn. Alleen zo verwacht Ron Paul weer een stabiele economie te realiseren en hij wil dan ook de Federal Reserve, die vrij geld kon printen zonder onderliggende waarde, van haar functie ontheffen. De macht die de Federal Reserve heeft om uit het niets geld te genereren en zo de hoeveelheid van de wereld reservemunt te verhogen is naar zijn mening oorzaak van de kredietcrisis geweest.

Ron Paul geeft aan dat als de goudstandaard niet was afgeschaft er geen grote depressie was geweest, geen stagflatie in de jaren ’70 en dan was de huidige situatie ook nooit ontstaan.

Sinds het oprichten van de Federal Reserve is de waarde van de dollar met 96% verminderd. Doordat er meer dollars worden bijgedrukt neemt de inflatie toe, met als gevolgen dat de rentestanden kunstmatig moeten worden aangepast en de koopkracht van Amerikanen sterk afneemt met een direct gevolg op de globale economie. Ron Paul pleit dan ook voor het afschaffen van de Federal Reserve zodat de Dollar een sterke wereldmunt kan worden, volledig gekoppeld aan de goudprijs.

Het complete interview kan worden teruggevonden op de site van Kitco.

Bekijk ook