24 UURS VERZEKERD TRANSPORT
coins

Sensueel en sensationeel zilver

Het woord zilver zal bij iedereen de ogen al doen glinsteren. De naam alleen al straalt puurheid en finesse uit. Zilver is echter steeds in trek geweest maar is zeker de laatste jaren door de toenemende kostprijs in populariteit en aanzien, niet alleen binnen de juwelenwereld maar ook binnen de investerings- en beurswereld, toegenomen.

De grootste zilver producerende landen zijn Mexico, Peru, de Verenigde Staten, Australië en Chili. Zilver is afkomstig uit zilvermijnen, als bijproduct bij het ontginnen van andere grondstoffen zoals goud, koper, lood en zink of uit gerecycleerd materiaal. Ondanks zijn zeldzaamheid is zilver momenteel nog steeds de goedkoopste onder de edelmetalen. Maar voor hoe lang nog?

Zilver door de eeuwen heen

Zilver heeft door de eeuwen heen steeds de aandacht van de mens getrokken. Er zijn zelfs bewijzen gevonden dat de mens in het Nabije Oosten hoogstwaarschijnlijk rond 5000 V.Chr. al in staat was om zilver van lood te scheiden. Oude beschavingen vonden zilvervoorraden zowel op als vlak onder de aardkorst en verwerkten ze in juwelen, religieuze artefacten en verpakkingen… allen gemaakt van het duurzame maar makkelijk te bewerken metaal.

Het edelmetaal heeft daarentegen ook steeds een cruciale rol gespeeld in de commerciële wereld en heeft bij vele volkeren dienst gedaan als betaal- en ruilmiddel. In Mesopotamië was het al in 700 voor Christus dat het financiële nut van zilver werd ingezien en tot 1965 bleef zilver zelfs de basis van het Amerikaanse monetaire systeem. Met het einde van de 20ste eeuw in zicht namen de vroegere hoofdfuncties van zilver een bocht van 180° en werd het meer dan eens een grondstof voor de industriële wereld met de productie van onder andere zonnepanelen, medisch materiaal, elektronische toestellen en nog veel meer.

Zilver vind je overal

Allereerst wordt zilver bijna in al onze elektronische circuits gebruikt. Op zilver gebaseerde gesoldeerde materialen vertonen geen corrosie en genieten van een zeer hoge geleidingsfactor waardoor ze een sleutelrol binnen de huidige elektronica industrie vormen. Daarnaast wordt zilver ook voor elke spiegelproductie gebruikt en is het ook van uitermate groot belang in de productie van zonne- en fotovoltaïsche panelen waar zilver eveneens als soldeermiddel functioneert. Deze laatste twee technologieën die door hun groene karakter voor velen als de energiebron van de toekomst worden beschouwd, zullen tonnen zilver nodig hebben om aan de toekomstige vraag te kunnen beantwoorden.

Bovendien wordt zilver ook nog altijd geprezen om zijn unieke eigenschappen. Het corrodeert niet en behoudt met minimaal onderhoud een schitterende glans. Het heeft daarnaast antibacteriële en antimoseigenschappen en wordt vaak gebruikt voor de aflijning, afwerking en decoratie van koelkasten, voedselcontainers en hospitaalmateriaal. En last but not least vormt collo daal zilver binnen de alternatieve geneeskunde ook een bewezen antiseptisch product en een behandeling tegen schimmelinfecties. En zeer veelzijdig product dus dat ook een zeer veelzijdige markt aanspreekt.

Zilver zeldzamer dan goud

Uit bovenstaande hoofdstukken blijkt dus duidelijk dat zilver nog iedere dag aan populariteit inwint. Toch is er één zaak die momenteel nog niet van de prijs van zilver kan afgeleid worden, namelijk de beschikbare hoeveelheid en de huidige zilverreserves. Een jaarlijkse publicatie van de USGS, United States Geological Survey, geeft hier echter een duidelijk beeld van. Tegen de huidige consumptiegraad zal de huidige zilvervoorraad tegen 2034 uitgeput zijn. Bij goud echter, ligt deze datum heel wat verder in de toekomst; zo rond het jaartal 2060. Niet enkel de reserves en voorraden maken van zilver een zeldzamer product maar ook het recyclage percentage. Ruwweg gesproken is zilver twee maal zo zeldzaam als goud doordat het op een totaal andere manier dan goud wordt gerecycleerd. Slechts in 40% van de gevallen wordt zilver gerecycleerd terwijl voor goud het cijfer tegen de 99% aanleunt. Zilver verdwijnt dus letterlijk van onze aardbol zonder dat het een nieuwe oorsprong vindt. Experts verwachten dan ook dat de zilverprijs de komende jaren de goudprijs zal benaderen en afhankelijk van de toegenomen zeldzaamheid zelfs ooit zou overstijgen.

De huidige waarde van zilver

De waarde van zilver, alsook van andere waardevolle metalen, wordt gemeten in troy ounces. 1 Troy ounce is gelijk aan 31,103 gram in tegenstelling tot bijvoorbeeld de zogenaamde 1 ounce avoirdupois, die gebruikt wordt voor het wegen van vele andere materialen en die gelijk is aan 28,349 gram. Het is natuurlijk niet enkel het gewicht dat een rol speelt maar net zoals bij goud ook de zuiverheid. Terwijl deze bij goud in karaat wordt uitgedrukt, wat bij diamanten dan weer het gewicht is, wordt de puurheid van zilver eenvoudigweg met een percentage weergegeven. Het puurst mogelijke zilver heeft dan ook een percentage van 100%. Zo eenvoudig is het. Zoals ook vaak bij goud is zilver in pure vorm broos en zacht. Daarom wordt zilver vaak in verwerking met andere producten ter decoratie of voor munten gebruikt. Zo hadden de meeste zilveren munten in het verleden bijvoorbeeld slechts een puurheidsgraad die onder de 70% lag. De huidige zilverprijs, op het moment dat dit artikel is geschreven, bedraagt 17,10$ of zo’n 11,5 euro voor een troy ounce zilver.


Investeren in de toekomst is investeren in zilver

Het economische herstel zal zo ook zijn effecten hebben op de huidige en toekomstige waarde van zilver. Zelfs tijdens de recessie was er al sprake van een stijgende waarde van zilver en met het economisch herstel en de daaraan gelinkte stijgende vraag naar grondstoffen zal dit enkel een verdere prijstoename in de hand werken. Toch moet er nog niet te snel victorie gekraaid worden want ook metalen zoals koper, waarvan de waarde verdubbelde het afgelopen jaar en de 25% stijging van de aluminiumprijzen moeten in acht genomen worden en kunnen concurrentie vormen voor de waarde van het toekomstige zilver.

Niettemin kijken experts, analisten en grote namen in de zilverindustrie reikhalzend uit naar de toekomst. Zilver heeft het afgelopen jaar, doordat velen het goedkopere zilver als investering gingen aankopen in plaats van het duurdere goud, duidelijk een inhaalrace op goud ingezet en met het economisch herstel ziet de toekomst er ook nog zeer rooskleurig uit voor zilverproducenten. De cijfers zeggen alles en spreken duidelijk boekdelen. Het afgelopen jaar is de goudprijs met zo’n 15% gestegen terwijl zilverprijzen met niet minder dan 50% de hoogte zijn ingeschoten. Een waardeverhouding van iets meer dan 3 tegen 1 dus. Het gebruik van zilver in innovatieve technologieën van de toekomst zoals waterzuiveringstoestellen, zonne-energie bronnen en de medische sector zullen de groeiende populariteit en de stijgende aankoopprijs van zilver tot ongekende hoogtes leiden. Zilver is dus meer dan eens de beste investering naar de toekomst toe!

Bekijk ook