24 UURS VERZEKERD TRANSPORT
coins

Silverstocks

Beste lezer,

Deze keer geen macro-economische verkenning, maar geef ik met blijdschap kennis van de geboorte van Silverstocks.nl.

Deze economische crisistijd levert forse bedreigingen op, maar biedt ook ongekende kansen. Om de bedreiging op financieel vlak het hoofd te bieden en optimaal te profiteren van de waardestijging van goud en zilver heb ik het initiatief genomen om Silverstocks.nl op te richten.

Silverstocks.nl adviseert in het beleggen in aandelen van goud-en zilvermijnbedrijven door het aanbieden van een modelportefeuille.

Om de kracht van het beleggen in goud en zilvermijnbedrijven inzichtelijk te maken het volgende voorbeeld:

Stel een mijnbouwbedrijf heeft 1 miljoen ounce goud in de grond, en de goudprijs is 1400.

De waarde van het ondergrondse goud is dan 1 miljoen maal 1400= 1,4 miljard.

Per ounce zijn de productiekosten 300 per ounce, de afschrijving op apparatuur is 200 miljoen per jaar.

De waarde van het bedrijf is dan 1,4 miljard – 0,2 miljard – (300 maal 1 miljoen)= 0,90 miljard.

Het bedrijf ontdekt meer goud; 1 miljoen ounce wordt 5 miljoen ounce

De goudprijs stijgt van 1400 naar 5000.

De waarde van het ondergrondse goud van het bedrijf wordt dan 25 miljard.

Per ounce zijn de productiekosten 300, de afschrijving op apparatuur is 200 miljoen per jaar.

De waarde van het bedrijf is dan 25 miljard – 0,2 miljard – (300 maal 5 miljoen) = 23,2 miljard.

Dit betekent dat de waarde van het aandeel ruim 2500 % stijgt!

Maar er is meer. Wist u dat………….

1.      al het goud in de wereld de waarde heeft van 1% van alle bezittingen. Historisch ligt deze ratio bijna altijd boven de 20%.

2.      in de jaren rond 1930, in een deflatieperiode goud- en zilvermijnaandelen 500 % zijn gestegen.

3.      in 1978 tot 1981, in een inflatieperiode, de aandelen 4000% meer zijn gestegen dan het onderliggende waarde van goud en zilver.

4.      en dat er bovendien in die periode tien keer meer mijnbedrijven waren dan er tegenwoordig zijn.

5.      goud en zilver, maar ook aandelen in mijnbedrijven in goud en zilver de afgelopen 2 ½ jaar zwaar geshort zijn. Behalve het gegeven dat de prijs van deze aandelen hierdoor zwaar gedrukt is betekent het ook dat wanneer deze shortposities gesloten moeten worden de prijs omhoog zal schieten.

6.      JP Morgan, de grootste handelaar in “papieren zilver”, elk jaar 100 keer meer zilver verkoopt dan er in werkelijkheid is.

7.      de goudprijs naar verwachting richting de $7.500 zal gaan, en dat zilver als koersdoel $500 heeft.

8.       hoe snel het kan gaan laat onderstaande tabel zien van een vijftal aandelen uit 1975 en de stijging die ze in 5 jaar meemaakten:


9. de index van junior goudmijnen, de XAU, zich nog ruim in de koopzone bevindt. Hetgeen betekent dat de mijnaandelen nog steeds goedkoop zijn ten opzichte van de goud- en zilverprijs

10. de gemiddelde waardering voor junior zilvermijnaandelen gemiddeld tussen de $1,00 en $1,25 per zilverequivalent/oz ligt.

Op de top in 2007 was de gemiddelde waardering $4,00 -$7,00 per ounce, en tijdens het dal eind 2008 bedroeg het gemiddelde $0,20- $0,25/oz.

Gemiddeld liggen de waarderingen nu dus 70% onder hun top van 2007.

Dit betekent, dat wanneer de sector meer geld gaat aantrekken de aandelen zo al gemiddeld 3 a 4 keer in waarde kunnen gaan toenemen.

Zijn er dan geen nadelen van het beleggen in goud- en zilvermijnbouwbedrijven? Jazeker, de koersen kunnen erg beweeglijk zijn, en een fonds kan in korte tijd zomaar tientallen procenten in waarde dalen.

Toch zijn de fundamentals in goud en zilver zo sterk en de onderwaardering van de sector zo groot dat mijn inziens sprake is van een uitstekend instapmoment.

Toekomstmuziek?

Tot nu toe heeft de portefeuille van Silverstocks in 2010 al een stijging van 135% laten zien op grond van een buy-and-hold strategie bij de 10 geselecteerde fondsen.

Deze economische crisistijd levert forse bedreigingen op, maar biedt ook ongekende kansen.

Ik heet u graag welkom als lid van Silverstocks.nl

met vriendelijke groet,

Paul de Boer

Bekijk ook