Kenniscentrum The Silver Mountain

Lees hier onze columns over de financiële wereld, nieuwsberichten en tips bij het kopen van goud en zilver.

navbar-banner

Sprookjeswereld

22-03-2017 Rolf van Zanten

Verrassend was de lage “opkomst” op mijn verzoek een alternatieve titel voor de  de “Slotfase” column aan te dragen. Teleurstellend? Kennelijk hebben de meesten zich wel in deze “herhaal”titel kunnen vinden. Het woord “sprookje” viel het meest en heeft ook een iets positievere connotatie. Dus als niemand er bezwaar tegen heeft dan wordt “Sprookjeswereld” voor zolang het duurt de nieuwe titel.

Volgens van Dale betreft dit een wereld waarin “bovennatuurlijke wezens” optreden en dieren of dingen kunnen spreken. Wel, het gaat in deze context om puur “natuurlijke wezens” die in weerwil van de meest nadrukkelijke signalen op bovennatuurlijke wijze misbruik maken van onze – financieel/monetaire –  leefwereld die straks ons nageslacht toebehoort.

Vanaf het einde van WO II profileerde de V.S. zich als ’s werelds leidsman afgezet tegen het communistische blok van de Sovjet-Unie en de Chinese Volksrepubliek. Dat bleef zo totdat de Sovjet-Unie in 1989/90 implodeerde en “grote roerganger” Deng in China na de revolutie in 1989 eieren voor z’n geld koos middels de introductie van zgn. free trade zones aan de kust en daarmee het kapitalisme introduceerde.

Na de zwakte van wat er over was van de Sovjet-Unie, nu Rusland, en buurman China  resteerde  het Westen onder leiding van de V.S. destijds met Reagan en Thatcher als de enige wereldmacht. Dat bracht overmoed met zich mee waarbij enerzijds de overwinning van het kapitalisme internationaal (geopolitiek) diende te worden uitgebuit en anderzijds intern bijna alle remmen losgingen om de vrije marktwerking zo veel mogelijk ruim baan te bieden. Een en ander heeft geresulteerd in een onbeheersbaar hoge schuldenberg en een sterk verzwakt mondiaal monetair systeem. Dit gevoegd bij andere vraagstukken als de beheersbaarheid van ons klimaat alsmede het indammen van de vluchtelingenstromen leidt tot gigantische uitdagingen die op een of andere wijze het hoofd geboden zullen moeten worden.

In zijn maandelijkse nieuwsbrief op ‘Show me the money’ omschreef voormalig Pimco baas Bill Gross ons financiële systeem als ‘a truckload of nitroglycerin on a bumpy road’, met het gevaar dat de lading op goed moment tot een ramp zal leiden. Zo meldde hij dat de wereldeconomie in relatie tot het mondiale BBP (in deze column al diverse malen aan de orde gesteld)  in het afgelopen jaar aanzienlijk meer schuld heeft gecreëerd dan sinds de start van de Lehman crisis in 2008.

Ons kapitalistische “model” met het fractionele reserve banksysteem draait geheel en al op de kredietexpansie en de digitale ‘printing press’ van de centrale banken die weer wordt omarmd door private banken ter financiering van commerciële doelen. Maar, zo stelt hij, deze kredietaanwas kent z’n limieten waarbij de kredietkosten, in casu de rente, nauwkeurig dienen te worden gemonitored zodat de lenende partijen in staat blijven om hun schulden te kunnen blijven servicen. Dat geldt niet in de laatste plaats voor staten.

Als de rente te veel oploopt terwijl de schuld als percentage ten opzichte van het BBP te hoog is dan wordt de kans op een ‘black swan’ à la Lehman levensgroot. Anderzijds als de rente te laag is en het uitstaande krediet als percentage van het BBP daalt dan is de kans groot dat het systeem onder te grote druk komt te staan daar spaarders, verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen op hun knieën worden gezet. Zie hieronder de ontwikkeling welke sinds 2008 wel een lichte daling heeft ondergaan maar als zodanig nog altijd een veel te hoge uitslag weergeeft.

grafiek-robert

Slechts een klein stuurfoutje door de centrale bank en dit pleit is beslecht. Vandaar ook het uiterst voorzichtige navigeren van de Fed (in feite geen centrale bank!) die nu wel inziet dat een kleine inschattingsfout tot grote gevolgen kan leiden.

Voorts is recent “het fenomeen” Trump ten tonele verschenen met beleidspunten als:

 • de grootschalige vernieuwingen van de Amerikaanse infrastructuur met een budget van ruwweg $1 biljoen (12 nullen)
 • het opschroeven van de defensie uitgaven met meer dan een half biljoen
 • een protectionistisch handelsbeleid.

De  in- en uitvoering hiervan zou het laatste duwtje kunnen inleiden, dit tegen de achtergrond van Amerika’s ‘current state of affairs’.

Die vrees wordt gevoed door Trumps beperkte  “bagage” opgeteld bij het team dat hij reeds om zich heen had verzameld, met name vanaf Wall Street of lees: ‘Government Sachs’ dat tot dusver niet te kennen heeft gegeven ook maar iets te hebben geleerd.

Een direct probleem ontstaat tevens wanneer de  voorgenomen handelsbelemmerende invoerheffingen worden ingesteld en Amerikaanse productiebedrijven dienen terug te keren naar de V.S. Vooral de ontwikkelingslanden zullen hiervan de gevolgen ondervinden maar ook in Europa gaan er intussen stemmen op om een handelsscenario (protectie) te prepareren  voor de V.S. in de trant van gelijke monniken gelijke kappen. Wanneer er door de V.S. minder geïmporteerd gaat worden dan heeft dat niet alleen impact op de wereldeconomie maar ook op het internationale dollarcircuit waarin minder dollars zullen worden aangeboden totdat er een schaarste in dollars ontstaat (alle grondstoffen worden immers in dollars verrekend) met deflatie tot gevolg.

De V.S. als “hoeder” van de reservevaluta kan niet op twee paarden tegelijk wedden door anderzijds de kraan ervan flink dicht te draaien – zeker dom daar de V.S. sinds de dollar/goud ontkoppeling in 1971 alle import met fiat (digitaal bijgedrukt) geld heeft kunnen financieren. De gigantische tekorten op de handelsbalans bleken geen enkele invloed op de koers van de dollar te hebben, zij het dat sinds die tijd door de Fed koortsachtig werd gewerkt om de koers uit concurrentie overwegingen lager te krijgen. Als het Witte Huis inderdaad voor een ‘clamp down on imports’ kiest, zal de dollar als reservemunt op enige termijn automatisch die functie verliezen en daarmee komt tevens een einde aan de wereldhegemonie van de V.S. in zicht. Landen als Rusland en China zullen uiteraard deze ontwikkeling meer dan toejuichen en Europa’s venster oostwaarts doen richten. Volgens een betrouwbare bron worden in Brussel hiertoe al voorzichtig plannen ontworpen.

De vraag is natuurlijk of een dergelijk transitieproces vredig zal verlopen dan wel dat er straks een wijsvinger richting “de rode knop” dreigt. Trump heeft al aangekondigd het ‘nukes’ arsenaal te zullen uitbreiden. Dit om te voorkomen dat er kennis op dit terrein verloren gaat maar ook om het gehele militair/industriële complex een nieuwe ‘boost’ te geven. Hiertoe dienen er één of meerdere vijanden (Rusland, China en Noord-Korea) te worden gedefinieerd. Het laatste land lijkt het eerst aan de beurt gezien het feit dat de U.S. Navy’s Special Warfare Development Group, beter bekend als SEAL Team 6 binnenkort in Zuid-Korea zal aankomen voor een oefening gericht op de eliminatie van de Noordkoreaanse leider Kim Yong-un. De vraag is of Rusland en China in dat geval zullen blijven toekijken. Zojuist werd bekend gemaakt dat er middels druk op China vooralsnog wordt uitgezien naar ‘less risky options’.

Een ander opvallend bericht was afkomstig van een hooggeplaatst Russisch oud-militair die in de Komsomolskaya Pravda tabloid wist te vertellen dat Rusland ondertussen met een “asymmetrisch” antwoord komt op de verhoging van de Amerikaanse defensie uitgaven door buiten de territoriale wateren van de V.S. een netwerk van ‘mole missiles’ met nucleaire lading aan te leggen die zich in de bodem van de Atlantische oceaan “ingraven” en op bevel “hun werk” zullen doen. Waar of niet waar, het tekent de huidige onderlinge verhoudingen. Onderstaand “plaatje” verscheen in de International Reporter, een onafhankelijke Noorse internet nieuwsdienst.

russian-spy-ship

 

Met de komende verkiezingen in Frankrijk, Italië en Duitsland en Brexit voor de deur blijft het ook in Europa borrelen ongeacht de verkiezingsuitslag in Nederland. Opvallend genoeg ging  EU-chef Jean Claude Juncker in zijn ‘White Paper On the Future of Europe’ met 5 scenario’s hierop niet in. Per slot dient er straks ook een feestje te kunnen worden gevierd ter gelegenheid van de 60e verjaardag van het verdrag van Rome op 25 maart a.s.. Niet ten onrechte werd deze relatief lange periode aangeduid als één van ononderbroken vrede met ‘prosperous economies’. Over dat laatste kun je twisten maar dat terzijde terwijl de populatie (tenzij middels opname van meer migranten) alsmede het internationale economisch gewicht afnemen.

In deze vijf scenario’s bleef het bij een blik op de potentiële ‘State of the Union’, met als kernpunten de open grenzen waarop steeds meer druk komt te staan en de schadelijke effecten daarvan bij sluiting, de harmonisering van gemeenschappelijke richtlijnen bijvoorbeeld m.b.t. het vinden van een baan buiten het eigen land of het toelaten van elektrische auto’s al dan niet zonder chauffeur en de aanpak van ‘cross border’ criminaliteit. In scenario 3 kwamen defensie, veiligheid en harmonisering van technische standaarden aan bod, voorts het instellen van een gemeenschappelijk telecombeleid in scenario 4 en tenslotte de aanpak van het internationaal terrorisme in scenario 5. In feite meer geschetste plannen dan scenario’s.

Tenslotte bleven onderwerpen als de stimulering van de economie anders dan via het goedkoop geldbeleid van de ECB (bedoeld om de zwakke zuidelijke landen “bij de les” te houden) alsmede het studeren op een betere financieel/economische fiscale laat staan politieke afstemming achterwege. Doormodderen blijft vooralsnog het parool, vooral nu de economie na jaren een licht herstel laat zien maar onverlet laat dat het krediet als vliegwiel van de economie als gevolg van de veel te hoog opgelopen schulden nooit meer die functie zal kunnen vervullen, althans niet binnen het huidige “volledig uitgewoonde” systeem.

Robert Broncel

Copyright, 21 maart 2017 www.robertbroncel.com

 

Disclaimer: Dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

 • Arjan

  Meer onzekerheid voor de toekomst, slecht bericht voor de banken omdat lenen duurder gaat worden, slecht voor stock buyback plannen van bedrijven, etc….Morgen flink rode EU beurzen

 • Arjan

  Ik denk dat je zelf ook wel kunt inschatten dat het banenreport voor aanstaande vrijdag waarschijnlijk een “blowout” report gaat zijn zoveel banen dat erbij gekomen zijn.
  Belangrijker gaat wezen hoeveel het besteedbare inkomen gestegen is, als dit tegenvalt dan weegt dat zwaarder dan een zeer goed report…..Dan komt het negative real interest rate weer meer in beeld.

 • Nadja

  Interessante FED-minutes: er wordt gesproken over afbouw van de FED-balance sheet.
  Dan zouden er weer veel obligaties de kapitaalmarkt komen, met als gevolg de de waardes dalen en de rentes stijgen. Maar ook verdwijnt dan geld uit de markt.

  De reactie op dit bericht is als volgt, o.a. dalen de aandelenbeurzen:
  “U.S. stocks erased earlier gains Wednesday after the Federal Reserve released the minutes from its March meeting.
  The Dow Jones industrial average traded about 20 points lower, with Goldman Sachs contributing the most losses. The 30-stock index had traded nearly 200 points higher earlier in the session.
  The S&P 500 dropped 0.2 percent, with financials lagging. The Nasdaq composite slipped 0.4 percent after hitting a new all-time high earlier in the session.
  The minutes showed Fed officials want to start unwinding the central bank’s massive $4.5 trillion balance sheet later this year.”

  Gerard, heb je een verklaring voor daling van de aandelenbeurs op dit nieuws en het stevige prijsherstel met ruim 10 dollar voor goud?

 • Nadja

  Gerard, re: banenrapport
  “The U.S. ADP national employment report for March, released Wednesday morning, showed a much-higher-than-expected rise of 263,000 jobs. The report was forecast to show growth of 180,000 jobs.”

  Is in het kort iets te zeggen over de verwachtingen voor het banenrapport van a.s. vrijdag op basis van deze ADP rapportage over de private banengroei? Heb jij de (historische) relatie tussen de twee in beeld?

 • Walter vom Schalter

  De meeste echt blonde vrouwen zijn in Nederland! In het zuiden van Zweden alleen donkerharige, in midden Zweden heb ik er 2 gezien. In Stockholm is het percentage volgens mij hoger. Valt tegen. Tip: Blijf in Nederland.

 • Djennis

  Wel super lekkere wijven daar!

 • Djennis

  Noren Nee, de IJslander…

 • G.

  laat ze de rente maar verhogen – beetje buffer voor de volgens crisis..

 • Lamberto

  Ik zou daar maar niet zo zeker van zijn.
  De lieden achter de schermen die aan de touwtjes trekken hebben er geen enkele moeite mee om als dat nodig mocht zijn om hun doel te bereiken, hier honderden miljoenen zo niet een paar miljard individuen voor op offeren.
  Dit kapitalistische deel zal tot de aanval overgaan als ze denken dat ondanks de dood van velen hun doel tot alleen heerschappij over de mensheid op aarde is te bereiken.
  De tegenpartij zal als underdog tot de verrassing aanval overgaan als ze denken dat als ze niets doen hun einde nabij is.
  Al met al geen prettig vooruitzicht!

 • Arjan

  En weer een dik banencijfer in de USA!
  Waar halen ze het vandaan? Knap!

  Lastig voor de FED, toch weer de rente verhogen over een maandje?

 • Arjan

  Geen enkel land gaat met nukes gooien op een ander land dat nukes heeft, vergeet die onzin maar

 • Lamberto

  Doordat de Amerikaanse regering de bevolking overlaadt met valse berichten over de Russische federatie, die alleen aangewend worden om het eigen falen te verdoezelen, moeten we niet vreemd opkijken als op een bepaald moment doordat het vertrouwen tussen de Russen en Amerikanen tot het nulpunt is gedaald, door een foute interpretatie van wat op het scherm van de veiligheidsdiensten opduikt, beslissingen worden genomen die nucleaire paddenstoelen hoog aan de hemel boven het Eurazische en Amerikaanse grondgebied zullen doen opduiken.

  Dr. Paul Craig Roberts, formerly a top editor at the Wall Street Journal, says nuclear war is the most dire problem Americans face.
  This comes at a time when trust between Russia and America is at all-time lows.
  Dr. Roberts says, “The danger is both warning systems, ours and the Soviets (Russians).
  During the period of the cold war, there were many false alarms of incoming missiles.
  Both sides would see incoming missiles, and yet no one believed it, and the reason they didn’t believe it was that the governments were working together to defuse tensions.
  You had Kennedy with Khrushchev.
  You had Nixon who gave us SALT-1, an anti-ballistic missile treaty.
  You had Carter who gave us SALT-2.
  You had Reagan and Gorbachev who ended the cold war.
  So, all during these periods when false information of incoming missiles came in, no one believed it, but if you have distrust between the two powers as we now have, and Putin has said on a number of occasions we can no longer trust the Americans, if you can’t trust and you get incoming missile alerts, you are much more inclined to believe it.
  So, the prospect of nuclear war is more likely.
  Washington and the media . . . are creating distrust among their populations with Russia with this constant anti-Russian propaganda.
  With all this bogus and false allegations about Russia. . . . the chances of all this going poof are very high.”

  https://www.youtube.com/watch?v=dTkmBKYRZc4

 • Arjan

  Dan is het gewoon evolutie, die Islam mannetjes zitten anders in elkaar en hebben wel een ruggengraat….Dat moet ik ze nageven!

 • Arjan

  We moeten het eerste half uur van Wallstreet 2: Money never sleeps! nog maar een keer kijken.

  Die film is kort na de kredietcrisis gemaakt en daarin zegt Mr. Gekko: “I know how they fixed this crisis but how they will fix the next one??”

  Zoiets zegt ie, en daar schrok ik wakker van! Dit klopt ook nog

 • Huub

  Schuldencrisis komt terug?

  “This is one very scary chart!” via @HumbleStudent
  https://pbs.twimg.com/media/C8mEtkuXcAAkcN9.jpg:large

 • Walter vom Schalter

  Veel erger….

  GDP Plunge with John Rubino & Kerry Lutz

  https://youtu.be/JkTWUG786zo

 • Walter vom Schalter

  Bij de studie leningen in USA gokken ze (de studenten) nog op kwijtschelding. Als de ex studenten met middelmatig diploma op zak al niet als ober aan het werk zijn of hamburgers bakken dan hebben ze een middelmatig ‘gewoon’ baantje maar vaak leven ze dan al snel boven hun stand namelijk dikke studieschuld en afbetalen ho maar, wel uiteraard een te dure huurflat voor hun salaris en natuurlijk een auto en nee geen goedkope 2de 3de 4de hands of zo maar een vette nieuwe bak van 40k dollars of zo geheel via lening gefinancierd. Gewoon omdat het kan. Dat is de States man!

 • Walter vom Schalter

  Ik was onlangs in Zweden, die kerels daar zijn geen kerels. Geen wonder dat die zo over zich heen laten lopen. De Noren zijn volgens mij de ware Vikingen waar niet mee te spotten valt.

 • Djennis

  Vergeet de geweldige studenten leningen niet, deze gaan het zwaard van Damocles zijn

 • Lamberto

  Kijk eens hoe het er 8 jaar geleden uitzag toen de boel met donderend geraas in elkaar stortte.
  Zijn dit beelden de we de komende tijd ook weer gaan zien?

  http://925.nl/archief/2009/03/03/de-14-spectaculairste-fotos-van-opslagplaatsen-vol-onverkochte-autos/

 • Djennis

  Ja, en maar stemmen op groen links en de huichelachtige VVD, Nederland krijgt waar voor zijn laffe geld!!

 • Walter vom Schalter

  Dat was toch al lang bekend. Zo meteen staat de woestijn vol met auto’s die terug gebracht werden door de wanbetalers.

 • Gerard

  Klopt, ik hoorde vanmorgen de bevestiging op CNBC. Het probleem zit inderdaad in de wanbetaling van de particuliere “carloans”. Vergelijk wordt gemaakt met eind 2007 begin 2008. Schuldencrisis komt terug. Op méér lenen is de schuldencrisis vooruitgeschoven.
  In de VS worden auto’s uitsluitend op lening verkocht.
  Maar er is meer!
  Zuid Korea zag in het eerste kwartaal de autoverkopen met 7,7% dalen. Ook Japan zal rond dit niveau uit gaan komen.

 • Huub

  Hier het yield verloop op de 10 jaar Duitse obligaties:
  https://pbs.twimg.com/media/C8kLYSBWAAA8eUd.jpg:large

  Met de opmerking daarbij: It’s ‘obvious’ the ECB is now buying ‘just’ EUR 60 billion per month, instead of 80…

  Met andere woorden: ondanks minder ECB opkoop, zijn obligaties meer gevraagd en daalt de rente verder….

 • Arjan

  Laat die achterlijke naïevelingen eens naar Zweden kijken en de puinhoop die nieuwe onaangepasten er van maken!

  Immigratie uit NIET europesche landen (niet christelijk bijna zelfs) landen verbieden!