24 UURS VERZEKERD TRANSPORT
coins

Statistieken goudmarkt kwartaal 3, 2009

De goudmarkt tijdens kwartaal 3 2009 volgens het trend rapport van het World Gold Council

De totale vastgestelde goud vraag van het derde kwartaal van 2009 bereikte, volgens het pas vrijgekomen Q3 09 Gold Demand Trends Report van het World Gold Council, om en bij de 800.3 ton of omgerekend in Dollars $24.7 miljard. Het gaat hier dus om een stijging van 15% in vergelijking met het tweede kwartaal van dit jaar. Een stijging die het te danken heeft aan het feit dat de waarde van goud op lange termijn, investeerders en consumenten blijft aantrekken. Niet alleen gouden juwelen en investeringsgoud kenden een nieuwe boost in niet-westerse landen na hun uitermate zwakke cijfers voor het eerste kwartaal van dit jaar, maar ook de industriële vraag herstelde zich dankzij een opleving van de economie. Toch toont het rapport met de goud kwartaal cijfers een verminderde vraag van maar liefst 34% in vergelijking met dezelfde periode in 2008. Een periode die echter een vertekend beeld geeft van de over het algemeen goede cijfers van het derde kwartaal in 2009. Het derde kwartaal in 2008 immers kende een ongeziene en eerder uitzonderlijke stijging van de vraag naar goud, door de uitbraak van de financiële crisis op dat moment. Om een enigszins waarheidsgetrouw beeld te krijgen van het afgelopen kwartaal vergeleek het World Gold Council de cijfers dan ook met de vraag van de derde kwartalen van de 5 jaar tot en met 2007, wat leidt tot een verminderde vraag van slechts 4%.

De reactie van Aram Shishmanian, CEO van het World Gold Council, op de cijfers voor het derde kwartaal 2009.

De vraag naar goud dit kwartaal toont nog maar eens het veelzijdige en robuuste karakter van de goudmarkt die de goudprijs bepaalt. De eerste tekenen van een economisch herstel en het toegenomen vertrouwen van de consument hebben ervoor gezorgd dat zowel de juwelenwereld als de industriële vraag een stijging kenden in vergelijking met het vorige kwartaal, terwijl de grote winstmarges die eerder dit jaar opdoken zijn afgenomen.

Ook naar de toekomst toe ziet het er voor de vraag naar goud in het algemeen rooskleurig uit door de aanhoudende economische en monetaire onzekerheid, de inflatie zorgen en de zoektocht naar diversificatie. We verwachten dan ook een aanhoudende trend van centrale banken overal ter wereld die hun reserves met goud willen diversifiëren omwille van de bewezen aanhoudende waarde van goud.

India

De goud vraag in India tijdens het derde kwartaal kende een verdere stijging na de uitzonderlijk lage vraag eerder dit jaar. Toch bleef de uitzonderlijk hoge vraag, als we even naar de mooie cijfers van het verleden kijken, achterwege. De juwelenvraag zakte met zijn 111.6 ton 42% en de investeringsvraag met zijn 26 ton 67% in vergelijking met het derde kwartaal van vorig jaar. Er moet natuurlijk met het uitzonderlijk sterke derde kwartaal van 2008 rekening worden gehouden omdat dit toch een misleidend beeld geeft. Vergelijken we het met de 5 derde kwartalen tot en met 2007 dan beperkt de vermindering zich tot slechts 9%.

Groot China

In de Chinese regio (China, Taiwan, Hong Kong) steeg de vraag naar goud met maar liefst 10% tot 128.6 ton in vergelijking met het sterke derde kwartaal in 2008. Het juwelengedeelte was goed voor een stijging van 7% tot 99.5 ton terwijl de investeringsvraag een historisch hoogtepunt bereikte van 29 ton, een opmerkelijke stijging van 23%. Vooral de ondersteunende economische maatregelen van de Chinese overheid kenden hun weerslag op de goud vraag. De verwachtingen voor het vierde kwartaal zijn grotendeels afhankelijk van de goudprijs. Blijft deze prijs historische records breken dan wordt verwacht dat de vraag vooral in de juwelensector zal afnemen of op zijn minst zal stabiliseren. Langs de andere kant is het vierde kwartaal wel het klassieke Chinese huwelijkseizoen, wat traditioneel zorgt voor een toenemende vraag van zowel juwelen- als investeringsgoud.

De rest van Oost-Azië

Japan en Vietnam kenden beiden een opmerkelijke stijging van de vraag naar goud in vergelijking met de cijfers een jaar terug. Indonesië en Thailand deden het met een daling van respectievelijk 27% en 10% dan weer heel wat minder. Toch moet hierbij weer de uitzonderlijk hoge vraag van het derde kwartaal van 2008 in het achterhoofd worden gehouden. De vraag naar goud voor het volgende kwartaal voor Oost-Azië zal zoals in de meeste van de andere niet-westerse landen grotendeels afhankelijk zijn van de toekomstige goudprijs.

Het Midden-Oosten en Turkije

Net zoals in India is het ook voor het Midden-Oosten moeilijk om een geschikt vergelijkingspunt te bepalen voor het derde kwartaal van 2009. Ook hier is de daling van 32% ten opzichte van kwartaal 3 2008 misleidend. Van kwartaal tot kwartaal steeg de vraag wel met 6% maar dat is dan weer zeer seizoensafhankelijk. Vooral de vraag in de Verenigde Arabische Emiraten en Saudi Arabië was in het Midden-Oosten eerder tegenvallend. Ook Turkije deed het met een daling van 53% in vergelijking met de 5 derde kwartalen tot en met 2007 heel slecht. Voor Turkije was het vooral de combinatie van een zeer hoge goudprijs en de zwakke lokale economie die voor dit tegenvallende resultaat heeft gezorgd.

Verenigde Staten

In de Verenigde Staten was de terugval in vergelijking met kwartaal 3 2008 eerder beperkt, vooral omdat kwartaal 3 2008 in de Verenigde Staten eerder zwak was. Verwacht wordt dat de vraag naar investeringsgoud stabiel zal blijven of zelfs zal toenemen. Met de feestdagen in aantocht zien we door de huidige economische crisis in de juwelierswereld wel een beweging naar goedkopere materialen dan goud. Handelaars lijken de aankoop van goud ook uit te stellen dus het zou wel eens kunnen dat de aankoop van goud voor de feestdagen grotendeels in kwartaal 4 zal plaatsvinden en niet langer in kwartaal 3.

Europa

De vraag naar juweel goud in Europa heeft ook geleden onder zwakke economische activiteiten en de aanhoudende hoge goudprijzen. Naar de toekomst toe voorspellen verschillende rapporten dat de potentiële kopers positiever voor de dag zullen komen en dat dit, in combinatie met de aankoop van goud voor de feestdagen, zou moeten leiden tot een verbeterde situatie in kwartaal 4. Er heerst toch enige voorzichtigheid als men het zou gaan vergelijken met kwartaal 4 van 2008, omdat dit een zeer sterk kwartaal was.

http://www.research.gold.org/assets/image/research/img/charts/sup_dem_chart.gif

Bekijk ook