24 UURS VERZEKERD TRANSPORT
coins

Statistieken van de zilver markt in beeld gebracht

Aan de hand van de gegevens van The Silver Institute zijn de onderstaande grafieken gemaakt. Deze grafieken geven meer inzicht over de zilvermarkt van de afgelopen tien jaar. Een aantal belangrijke trends komen hierin naar voren, die in de conclusie worden benoemd.

De tabel hierboven geeft aan hoe de zilvermarkt zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld. De gegevens in deze tabel zijn gebruikt om de volgende grafieken te maken. Alle grafieken geven gegevens weer vanaf 1999 tot en met 2008. De hoeveelheden zilver worden gemeten in miljoenen troy ounces. 1 troy ounce komt overeen met 31,103 gram.

De zilverkoers

De bovenstaande grafiek geeft het verloop weer van de zilverkoers, gemeten vanaf 1999. In 10 jaar tijd is de zilverkoers gestegen van gemiddeld $5,22 in 1999 naar gemiddeld $14,98 in 2008.  Een stijging van zo’n 187%.

De vraag naar zilver
De gevraagde hoeveelheid zilver bleef de afgelopen jaren vrij constant. Het blauwe deel stelt de industriële vraag voor, het rode deel de vraag naar zilver voor in de fotografie, groen staat voor de vraag van juweliers, het paarse deel geeft de vraag naar het zogenaamde ‘silverware’ aan. De vraag van beleggers in zilver wordt door het lichtblauwe en oranje deel weergegeven, waar lichtblauw overeenkomt met de vraag naar munten en medailles/penningen en oranje geeft de ‘Implied Net Investment’ weer.

De industriële vraag naar zilver nam de afgelopen jaren toe, ondanks de flink opgelopen zilverprijs. Dit geeft aan dat de industriële vraag naar zilver voor een zeer groot deel inelastisch is en dat komt doordat het zilver dat in de industrie wordt verbruikt vaak in hele kleine hoeveelheden verbruikt wordt, waardoor het de moeite niet loont om dit zilver te recyclen en waardoor de prijs van het zilver niet relevant is. Bovendien is zilver in vele gevallen niet te vervangen met een goedkoper alternatief.

Een voorbeeld hiervan is het gebruik van zilver in polyester kleding. Momenteel wordt er 38 miljoen troy ounce zilver per jaar gebruikt bij het produceren van polyester kleding. Zilver werkt desinfecterend en gaat de zweetgeur tegen. De gebruikte hoeveelheden zilver per kledingstuk zijn zo minimaal, dat het vrijwel onmogelijk is om dit zilver terug te winnen. Daar komt bij dat met deze 38 miljoen troy ounce er 20 miljard polyester kledingstukken kunnen worden gemaakt. Met andere woorden: slechts 1/20.000e deel van een polyester kledingstuk bestaat uit zilver. Als de zilverprijs 1000% stijgt zal dit nog geen effect hebben op de gevraagde hoeveelheid zilver in dit voorbeeld.

Dit is ook het geval bij veel van de andere toepassingen van zilver.

De bovenstaande grafiek geeft aan hoeveel zilver er in de industrie wordt gebruikt (blauw) en hoeveel zilver er in de (analoge) foto-industrie wordt gebruikt (rood). Het deel dat in de foto-industrie gebruikt wordt neemt in rap tempo af, maar dit wordt gecompenseerd doordat er voor zilver steeds meer nieuwe toepassingen worden ontdekt, waardoor de vraag naar zilver hoog blijft.

Dat zilver ook als belegging aan populariteit wint, blijkt wel uit de bovenstaande grafiek. Het rode deel van de balken geeft aan hoeveel vraag er is geweest naar zilveren munten en penningen, terwijl het blauwe deel aangeeft hoe groot de vraag naar zilver als “Implied Net Investment” was. Dit deel geeft overigens niet aan hoe groot de vraag is naar ‘papier’ zilver, waaronder de populaire ETF’s en andere vormen van ‘papieren zilver’ waarbij je niet fysiek zilver bezit.

Aan de hoge vraag wordt voldaan door steeds meer zilver uit de grond te halen. Vroeger was er 17 keer meer zilver in de aardkorst dan goud. Vandaar dat de oorspronkelijke verhoudingen tussen de waarde van zilver en goud rond de 1 op 15 of 1 op 16 lag. Momenteel ligt deze verhouding op 1 op 60, wat betekent dat goud 60 keer duurder is dan zilver.

Dit is een hele kromme situatie, daar er nu aanzienlijk minder zilver beschikbaar is dan voorheen. Helaas zijn er geen gegevens beschikbaar over de hoeveelheid zilver onder de aardkorst, maar op den duur is deze voorraad natuurlijk uitgeput.

In 2008 werd er ruim 680 miljoen troy ounce zilver geproduceerd.

De productie van zilver is de afgelopen jaren van 550 miljoen troy ounce per jaar naar ruim 680 miljoen per jaar gestegen. Om aan de vraag te kunnen voldoen is dit echter niet voldoende, er wordt ook door overheden zilver verkocht en er wordt ook zilver gerecycled om aan de vraag te kunnen voldoen.

Opmerkelijk is dat er aanzienlijk minder zilver verkocht wordt door overheden, naar verloop van tijd. Dit kan betekenen dat hun voorraad zilver afneemt, of dat de overheden zilver aan het hamsteren zijn.

De bovenstaande grafiek geeft aan hoe er aan de totale vraag wordt voldaan. Elk jaar is de aangeboden hoeveelheid volgens de statistieken van The Silver Institute precies toereikend om aan de totale vraag te voldoen. Wanneer er onvoldoende zilver uit de grond wordt gehaald, wordt dit aangevuld door gerecycled zilver en/of verkopen van overheden.

Het deel aan de aanbodzijde van zilver dat door het recyclen van zilver kan worden aangeboden is de afgelopen jaren (2007 en 2008) licht aan het afnemen. Dit komt vooral doordat er minder zilver in de foto-industrie gebruikt wordt, terwijl juist daar zilver zonder veel moeite kan worden teruggewonnen. Let wel op de schaal, de verschillen met voorgaande jaren zijn minimaal.

Conclusie

  • Jaarlijks neemt de gevraagde hoeveelheid zilver voor industriële toepassingen toe;
  • Deze vraag naar zilver voor industriële toepassingen is grotendeels inelastisch;
  • Het deel van het verbruikte zilver dat kan worden teruggewonnen (old silver scrap) neemt af, vermoedelijk doordat dit zilver in minuscule hoeveelheden verbruikt wordt waardoor het terugwinnen de moeite niet is of zelfs niet mogelijk is;
  • Zilver als belegging wint aan populariteit. Zelfs als de ETF’s buiten beschouwing worden gelaten – die goed zijn voor gezamenlijk 400 miljoen troy ounce per 2009 – zien we een stijging van bijna 300% in 10 jaar tijd;
  • De “Netto Government Sales” neemt af van 90,3 miljoen troy ounce in 1999 naar 30,9 miljoen troy ounce in 2008;
  • De productie is voorlopig nog toereikend om aan de vraag te voldoen, maar groeit jaarlijks maar met  maximaal 4 procent vanaf 2005, terwijl de zilverkoers in dezelfde periode jaarlijks 10 tot 59% steeg.

Bekijk ook