24 UURS VERZEKERD TRANSPORT
coins

Stichtelijke woorden uit de glazen bol

Zoals uit de koersbeweging van zowel goud, zilver als de daaraan gerelateerde aandelen maar weer blijkt ( -3,5 , -7,- 8 % in een week tijd), is het voorspellen van de koers op korte termijn een zeer hachelijke zaak.  Wat wel duidelijker wordt, is dat de koersbewegingen een steeds grotere uitslag krijgen, en dat geldt met name ook voor de valuta.

Het grote geld reageert op ultrakorte ontwikkelingen met steeds grotere heftigheid, grotendeels gestuurd door computerprogramma’s. Deze grote variatie is een uiting van een groeiende onzekerheid in de markt, een zichzelf versterkend fenomeen.

Zaak is om als investeerder/belegger rustig te blijven en de grote onderliggende beweging in het oog te houden. Zoals Jesse Livermore, een grote bespeler van de markten uit voorbije jaren al eens zei, het moeilijkst van succesvol beleggen is het niets doen, dat wil zeggen het insteken bij een onderliggende  fundamentele beweging en het hierbij te laten, ondanks alle grote uitslagen tijdens de rit. Een wijze maar lastige les, omdat de mens snel beïnvloed wordt door zijn angst voor verlies en hang naar winst, om dan toch op korte termijn allerlei acties uit te gaan voeren om dan vervolgens onderuit te gaan.

Een lezer van dit blog vroeg zich af wat te doen na afloop van het koningsdrama wat zich afspeelt op  de wereldmarkten. Is er een moment waarop je het goud en zilver weer moet verkopen, en wat moet je er dan mee doen? Investeren in vastgoed of bepaalde valuta? Kortom, welke exit-strategie lijkt wijs? Wat vertelt ons de glazen bol?

https://www.thesilvermountain.nl/img/glazen-bol.jpg

In de jaren zeventig hebben de gebroeders Hunt, twee steenrijke investeerders, een groot deel van het zilver opgekocht om zodoende de zilverprijs omhoog te laten schieten. Dit is ze gelukt, de prijs van zilver knalde omhoog van 1,95 naar ruim 50 $. Uiteindelijk knalde de prijs weer met dezelfde snelheid omlaag, toen beiden hun hand overspeelde en het bankwezen de spelregels wijzigde.

Deze korte periode van grote prijsschommeling is een duidelijk voorbeeld waarbij door tijdelijke factoren zich grote koerswijzigingen voordoen.
Mij lijkt het, dat de beweging die zich nu ontrolt fundamenteel van aard is. Het verlies van vertrouwen in de valuta, bankstelsel en overheden is een proces van vele jaren en de schade is onherstelbaar binnen het huidige bestel. Het gevolg is dat er een nieuwe orde zal moeten worden ingericht. De huidige valuta zullen een groot deel van hun koopkracht verliezen en in een nieuwe vorm gekoppeld gaan worden aan edelmetalen, en wellicht ook olie. (een andere optie is er mijn inziens niet, omdat deze grondstoffen de garantie zijn dat de nieuwe munt ook daadwerkelijk enige waarde vertegenwoordigd).

Omdat de nieuwe munt mede op goud gebaseerd zal zijn, verwacht ik dus ook niet dat de waarde van de edelmetalen weer naar beneden zal gaan na het bereiken van hun top. En waar die top mag liggen weet niemand. Een ding is wel overduidelijk, er is nog lang geen sprake van een kopersmarkt. Als je de goudprijs en zilverprijs relateert aan de inflatie van de afgelopen decennia is  goud en zilver nog zwaar ondergewaardeerd.
Wat niet wil zeggen dat het kwaad kan om je bezit als goud op bijvoorbeeld 5000 $ staat te diversificeren in andere sectoren. Het zal er erg vanaf hangen hoe tegen die tijd de wereld er uit ziet.

Het zou niet de eerste keer in de wereldgeschiedenis zijn dat dergelijke grote economische wijzigingen gepaard gaan met oorlog of revoluties. En in oorlogstijd heeft de mens andere prioriteiten dan in tijden van vrede.

Na de tweede wereldoorlog is het met de rijkdom van de westerse wereld alleen maar crescendo gegaan. We hebben in een weelde geleefd die alleen maar toenam en we zijn de toenemende welvaart steeds  meer gewoon gaan vinden. Rijkdom is dat je meer hebt dan je buurman, en als zowel jij als de buurman qua welvaart gelijk optrekken, valt het niet meer op.

Als ik de huidige beweging in de wereldeconomie gadesla kan ik niet anders dan tot de conclusie komen dat de zeven vette jaren voorbij zijn, en dat de zeven magere jaren voor de deur staan. Een oud -testamentisch verhaal geeft een voorbeeld hoe u zich daarop zou kunt voorbereiden. En verder blijft het een kwestie van afwachten hoe het toneelspel zich ontrolt.

Tot slot lijkt het mij van belang om doel en middel niet door elkaar te halen. Ik wens u toe dat rijkdom, goud en zilver niet het doel zijn, maar een middel om uw leven zo waardevol mogelijk in te richten. Bij honger en dakloos zijn ben je gevangen in de situatie en ben je bezig met je huisvesting en de dagelijkse maaltijd. Vrijheid en zelfontplooiing zijn dan begrippen die niet aan de orde komen. Geld ( zilver, goud) is dan een middel om je hieraan te ontworstelen, en een vehikel om je bestaan naar een hoger plan te tillen.

En verder ben je overgeleverd aan de voorzienigheid; als ik mijn kind hiermee kon redden ( wat gelukkig niet zo is)  mocht u meteen al mijn bezit hebben, en als voor mij de tijd komt om afscheid te nemen mag ik ook alles achterlaten.

Daarom, laten wij onszelf niet gek maken; de wereld om ons heen is al gek genoeg. Bereid je voor op hetgeen ons te wachten staat, laat je niet afleiden door de dagelijkse gekte op de markten, hou je aan je beleggingsstrategie voor de langere termijn en geniet van het leven.

Laat de schapen blaten op het Binnenhof
hoera, Nout Wellink is gered
hijs de vlag hoog in de toren
Nederland is als herboren

met de cultuuraanpak van de DNB
is elk schaap weer dik te vree
een vet plukje gras, is al hij wil
opdat de schapen maar kunnen blijven grazen, daar op het Binnenhof

Bekijk ook