24 UURS VERZEKERD TRANSPORT
coins

Strengere grenscontroles op komst voor contant geld en goud

Op dit moment kun je vrijelijk liquide middelen, waaronder contant geld, vervoeren binnen de Europese Unie. Indien je de Europese Unie binnenkomt of verlaat hoef je alleen geldbedragen van meer dan €10.000,- aan te geven. Er zijn echter nieuwe regels opkomst waarbij de grenscontroles aanzienlijk worden aangescherpt. Het Europese Parlement heeft namelijk ingestemd met een nieuw wetsvoorstel om controles aan te scherpen.

Zodra de nieuwe regelgeving van kracht is dien je niet alleen contanten aan te geven bij de douane, maar ook het vervoeren van bijvoorbeeld goud en diamanten. Daarnaast zal het vervoeren van zendingen met contant geld, (beleggings)goud en/of diamanten onder strengere regels vallen. Dit geldt ook voor pakketjes die binnen de Europese Unie worden verzonden.

Volgens het wetsvoorstel worden goud en diamanten in steeds grotere hoeveelheid gebruikt als alternatief voor contant geld omdat de huidige regelgeving minder streng toe ziet op dit soort transporten. Hier maken criminelen misbruik van door grote hoeveelheden contanten om te zetten in goud of diamanten en dat vervolgens te importeren of exporteren. Op die manier worden grote geldsommen weggesluisd, al dan niet ter behoefte van belastingontduiking, witwassen of het financieren van terrorisme.

Met name gouden munten zijn wereldwijd goed verhandelbaar en nemen relatief weinig ruimte in beslag. Ook zijn de kosten om geld om te zetten naar gouden munten en vervolgens weer om te zetten terug naar contanten vrij laag. Het is daardoor vrij eenvoudig om een groot bedrag in de vorm van enkele gouden munten mee te nemen in plaats van andere commodities die minder waardevol zijn.

In beslag nemen

Met de nieuwe regelgeving wilt de Europese Unie ervoor zorgen dat criminelen niet langer eenvoudig goud kunnen importeren en exporteren om zo belasting te ontduiken. Om dit te realiseren krijgt de douane meer bevoegdheden. Zo mogen ook importzendingen met een lagere waarde dan €10.000 in beslag worden genomen op het moment dat er bij de douane het vermoeden bestaat van criminele activiteiten. De strengere regels zijn niet van toepassing voor verkeer binnen de Europese Unie.

Doordat de sancties van de landen binnen de Europese Unie niet gelijk zijn kan het voor criminelen lonen om geldstromen via bepaalde landen te laten verlopen. Ook hier wil het Europese Parlement een stokje voor steken door ervoor te zorgen dat alle landen in de toekomst dezelfde sancties hanteren. Ook moeten de lidstaten onderling beter gaan samenwerken door gegevens met elkaar uit te wisselen.

Bekijk ook