24 UURS VERZEKERD TRANSPORT
coins

Too big to fail, too big for jail

De afgelopen periode hebben de Amerikaanse topbanken de volgende boetes betaald vanwege oplichting en fraude van hun klanten: Barclays: 298 miljoen; Wells Fargo 200 miljoennnnn, Goldman Sachs 550 miljoen, Bank of America en Countrywide samen 600 miljoen en een proces tegen Citi zal tussen de 70 en 100 miljoen aan boete opleveren. Het beeld wat zo wordt geschapen is dat de Amerikaanse justitie de belangen van de burger flink verdedigd. Opvallend is echter, dat geen enkele boete vergezeld is gegaan met een strafrechtelijke actie. Niemand hoeft persoonlijk een straf te ondergaan, en vaak zijn de boetes ook nog gepaard gegaan met de uitspraak dat de firma’s voor dit soort vergrijpen niet opnieuw kunnen worden veroordeeld.

Deze bedragen hebben voor deze firma’s geen enkele invloed gehad op de bonussen voor het management en de pijn van de boetes netjes wordt verdeeld over de aandeelhouders, waardoor onder andere de pensioenfondsen wereldwijd steeds moeilijker aan hun verplichtingen kunnen voldoen.

Gelukkig komt over enkele dagen het Nederlandse parlement terug van zomerreces om een en ander te bespreken; dat zal de boosdoeners leren!

Een ander fraai voorbeeld van hoe in Amerika de overheid gegijzeld wordt door de grootmachten is het drama in de Mexicaanse golf. De Amerikaanse overheid, in de persoon van de EPA, het Enviromental Protection Agency en de NOAA, the National Oceanographic & Atmospheric Admin, zijn druk bezig geweest om de wereld te vertellen dat de ramp in de Golf van Mexico gelukkig achteraf reuze is meegevallen. Om dit te illustreren verscheen zelfs een foto in de pers van Obama met dochterlief in het water van de Golf om te illustreren dat all was clear.

Een hoog geplaatste klokkenluider van de EPA, Hugh Kaufman, heeft echter verklaard dat e.e.a. valt onder de rubriek list en bedrog. Het blijkt namelijk, dat het gif Corexit wat gebruikt is om de olie op te lossen in werkelijk de olie in zulke kleine deeltjes verkleint, dat deze deeltjes naar de zeebodem zakken. De olie met het toxische Corexit doodt daar al het leven wat aan de basis staat van de voedselketen in de zee. Zowel door de klokkenluider als veelvuldige berichten van kustbewoners wordt gerapporteerd dat al het leven uit de zee daar is verdwenen.

Achteraf gezien lijkt het er verdacht veel op dat het gebruik van Corexit vooral gebruikt is om het aantal claims tegen BP klein te houden. Wat je niet ziet kun je immers ook moeilijk bezwaar tegen maken.

Ondertussen is het water van de golf van Mexico vergiftigd door de vijf miljoen vaten olie die gelekt zijn gemixt met het giftige Corexit. Op korte termijn zullen de effecten voor de bewoners van de omliggende staten nog meevallen, maar wanneer het giftige zeewater zich in de loop van de tijd gaat vermengen met de lucht en over land wordt gevoerd, is in de loop van de tijd een toename te verwachten van het aantal mensen met ademhalingsstoornissen en kanker. Maar ja, zie dan de relatie met BP maar eens te bewijzen.

https://www.thesilvermountain.nl/img/golfstromen.gif

Data van satellieten die de Golfstroom registreren geven aan dat de stroming van het zeewater in de Golf fors is vertraagd doordat het water wat vermengd is met de olie aanmerkelijk zwaarder is dan gewoon zeewater. Nu moet u weten dat de Golfstroom onderdeel is van het wereldwijde netwerk van golfstromen in de oceanen, die op hun beurt een aanjagende rol hebben op het weer van deze planeet. En het weer heeft weer zijn invloed op de oogsten wereldwijd. Kortom, als we pech hebben zijn niet alleen de Amerikaanse golfstaten het haasje, maar zal het gebeuren wereldwijd al of niet ernstige implicaties krijgen.

Als slagroom op de taart blijkt het fonds van 20 miljard, zo flink door Obama gepresenteerd als hoeder van de belangen van de Amerikaanse burger, dat BP heeft opgericht om de schade van de olieramp te herstellen, niet eens te bestaan. Zie deze link.

Het voorval in de Golf van Mexico en hoe de betrokkenen hier mee om gaan loopt mijn inziens parallel in wat zich momenteel afspeelt in de Westerse economie. Ook hier loopt de overheid hand in hand met de grootbanken, wordt de financiële waarheid verhult en zal de gewone burger de klos zijn door onder andere werkeloosheid en inkomensverlies.
Ik kan me heel goed voorstellen dat veel mensen niet zo geloven in allerlei complottheorieën.

Het bovenstaande verhaal van de gang van zaken rond de Golf van Mexico leert mij echter dat de werkelijkheid mijn fantasie overtreft.

Een theorie wordt bedacht om een verklaring te geven aan iets wat zich voordoet. Als dan blijkt dat de werkelijkheid heel anders is dan wordt voorgespiegeld door (in dit geval) de Amerikaanse overheid en de pers, ga je je afvragen wat de reden is dat de werkelijkheid niet mag worden geopenbaard. Is het hebzucht, machtswellust, met opzet gebeurd of per ongeluk? Wie het zeker weet mag het zeggen.

Wellicht doet het antwoord er ook niet zo toe.

Het resultaat is echter dat er een enorme kloof gaat ontstaan tussen de bevolking en de overheid, zichtbaar door dat mensen het geld van de overheid niet meer vertrouwen en edelmetalen inslaan, het voedselsysteem en voedselproducten van de grote bedrijven niet meer vertrouwen en zelf aan het tuinieren slaan, de grote pharma bedrijven niet meer vertrouwen en op zoek gaan naar andersoortige medicatie.

Aan de andere kant gaan de overheden met de grote bedrijven steeds meer de nadruk leggen op beïnvloeding van de bevolking, door bijvoorbeeld door de volksgezondheid te benadrukken te verplichten tot vaccinatie en het verbieden van bijvoorbeeld het opvangen van regenwater of het in de eigen tuin verbouwen van groenten, zoals dat nu in Amerika in een voorstel wordt ingediend in de Senaat.

Het wordt een bitterkoude winter in Amerika. Hoewel wij in Europa hier ook het nodige van (gaan) merken, is het te hopen dat de Europese overheden zich los maken van het Anglo-Saksisch systeem.

Gelukkig is daar voorzichtig al wat van te merken; Goldman Sachs wordt door de Europese landen steeds meer geweerd bij het uitventen van hun staatsleningen en vinden er voorbereidingen plaats om te komen tot een Noord Europese Euro gedekt door goud.

We gaan zien hoe het afloopt, als ons de tijd gegeven is. En tot die tijd: vertrouw op Allah, maar bindt wel uw kamelen vast!

Bekijk ook