24 UURS VERZEKERD TRANSPORT
coins

Troonrede 2011

Beste lezers,

Het zijn niet alleen de kabinetsplannen die zijn uitgelekt…

ook dit jaar zijn we er weer in geslaagd een preview te bemachtigen van de troonrede die Hare Majesteit op de derde dinsdag van september in de ridderzaal zal uitspreken. Uiteraard willen wij u deze primeur niet onthouden. Hieronder volgt de integrale tekst.

Landgenoten,

Wij leven in uitdagende tijden. Ons land, lang een bakermat van voorspoed en sociale rust, staat aan de vooravond van een grote omwenteling. Deze omwenteling is onafwendbaar. Dit komt omdat Nederland een onderdeel is van Europa, en Europa op haar beurt weer verbonden is met de economieën van de rest van de wereld. Overal ter wereld, maar met name in de Westerse economieën, is te lang op te grote voet geleefd. Dit kwam omdat de banken en overheden ervoor zorgden dat normale recessies niet de kans kregen hun reinigende werking op de economieën uit te oefenen. Neen, door bij voortduring met monetaire antibiotica het welvaartspeil te blijven opkrikken, is nu de bacterie resistent geworden tegen elke normale vorm van monetair beleid. Het spijt ons tot in het diepst van onze harten dat wij niet anders kunnen zeggen, dat het geen enkele zin heeft nog meer geld te pompen in een stervend systeem.

De Nederlandsche bevolking zal zich dan ook moeten gaan voorbereiden. Ik heb vernomen dat enkelen van u hier al enige tijd mee bezig zijn, maar wij allen zullen ons rekenschap moeten gaan geven wat ons te wachten staat, willen wij onze wereld niet in armoede achterlaten voor onze kinderen.

Nu Amerika het nieuwe schuldenplafond al weer heeft bereikt, als teken van de onoplosbaarheid van de problemen, rekening houdend met het gegeven dat de OTC derivaten nu al zijn aangegroeid tot een bedrag van meer dan een miljoen miljard, dat de Westerse landen zonder drastische ombuigingen in het beleid vrolijk doorgaan met het ongeremd uitgeven van geldelijke steun aan de grote banken, nu onze pensioenfondsen in forse dekkingsmoeilijkheden komen, het te verwachten is dat binnenkort wereldwijd een volgende ronde QE3 nodig is om het imploderend stelsel nog even overeind te houden, de aanvallen op de goud- en zilverprijs zich in steeds sneller tempo opvolgen maar steeds minder effect hebben als teken van de oplopende machteloosheid en radeloosheid van het heersende bankkartel, nu Europa deze week nog is blijven drijven door er wederom veel geld in te pompen, maar het de vraag is of wij ongeschonden het weekend door komen…….,

Daarom heeft het kabinet dan ook de volgende veurnemens die het komend jaar een grote stempel zullen gaan drukken op ons aller levens, opdat wij als goede rentmeesters de wereld in goede staat aan onze kinderen kunnen achterlaten:

  •  de invoering van de goudgedekte Nordic euro, gezamenlijk met Duitsland en Finland, teneinde onze spaarpotten niet geheel te laten verdampen in het Brussels moeras. Dit kan geschieden door bv. Griekenland zo lang aan het touwtje te laten bungelen dat dit land er vanzelf afvalt, of door zelf actief een stap te zetten;
  • samenwerking met de Europese landen die buiten het Nordic euro concept vallen, teneinde de onderlinge handel te bevorderen en de bevolking aldaar die hulp te beiden die het echt nodig heeft;
  • er zal actief goud en zilver worden aangekocht door de Nederlandse centrale bank;
  • alle eventuele in het buitenland aanwezig goud van Nederland wordt terstond naar Nederland getransporteerd;
  • om mijn voorbeeldrol in te vullen hebben wij, Beatrix, verder besloten onze van staatswege ontvangen uitkering gelijke tred te laten gaan houden met de kortingen voor de rest van de bevolking;
  • wij Neen zeggen tegen het voortdurend nieuw geld pompen in het bankensysteem, omdat deze activiteit geen enkel ander nut dient dan deze reeds overleden bedrijven overeind te houden wat resulteert in een snel oplopende schuldenpositie der Nederlandsche bevolking.

Ik hou het verder kort dit jaar, heb nog veel te doen; W.A. heeft zijn gouden muntjes in de paleistuin begraven maar is vergeten waar precies…..

Opgetekend door

Zilverpaul

www.silverstocks.nl

Disclaimer: De mening van Zilverpaul als columnist is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

 

Bekijk ook