24 UURS VERZEKERD TRANSPORT
coins

Van Europa en ook nog goed nieuws

De afgelopen week zijn de Credit Default Swaps, een soort verzekeringspremie tegen het failliet gaan van het te verzekeren object, van de Duitse, Nederlandse en Franse staatsleningen flink omhoog gegaan en staan nu fors hoger dan die van de Scandinavische landen.

Wat Frankrijk betreft hoeft dit geen opzien te baren, maar dat Duitsland en Nederland nu ook de druk gaan voelen van de hernieuwde Europese crisis en het gevolg daarvan op hun staatshuishouding is bijzonder. Blijkbaar begint de markt zich ernstig zorgen te maken of Duitsland en Nederland, de kern van nog enigszins financieel gezond Europa, de komende bail-outs wel kunnen betalen zonder er zelf aan onderdoor te gaan.

Er staat namelijk nogal wat op het programma: om te beginnen Ierland, met een slordige honderd miljard. Daarna Portugal, met iets minder, gevolg door Spanje, met grof geschat 500 miljard. Als we dan Italië en de Oost-Europese broeders even niet meetellen, komen we uit op een fraaie 650 miljard.

Het Europese bail-out potje, de European Financial Stability Facility (EFSF), telt €440 miljard, lang niet genoeg om deze eerste ronde te kunnen bekostigen.

Er zal dus geld bijgedrukt moeten worden, wat zal leiden tot een verhoging van de staatsschulden en verhoging van de rente op die schulden, omdat als het risico op het niet betalen van de schuld toeneemt de rente daarmee ook omhoog gaat. Schuld omhoog, rente op schuld omhoog; een dodelijke val.

Het is de vraag hoe lang dit spel blijft voortduren. Zoals u wellicht zult weten, zijn een aantal Duitse toplui bezig met rechtszaken tegen de bailouts omdat dit niet zou stroken met de Duitse wetgeving. Eind februari wordt de uitspraak verwacht, wat een aardverschuiving zou kunnen betekenen wanneer de bail-outs onwettig worden verklaard. Het zou het einde betekenen van monetair Europa en de euro.

Daarnaast zijn Duitsland en Nederland ook bezig met het voorbereiden van een goudgedekte Nordic Euro. Hoewel ik eerder meldde dat dit initiatief in de ijskast was gezet, blijkt het voornemen om medio volgend jaar de knuppel in het Europese hoenderhok te gooien nog springlevend. Ook dit zou betekenen dat Europese uiteen valt in de armere staten die hun eigen munt weer gaan invoeren en de sterkere landen die gezamenlijk optrekken met een gezamenlijke munt wat voor een deel, bijvoorbeeld drie procent, is gedekt door goud.

Mocht Europa monetair uit elkaar vallen is dat mijn inziens prachtig nieuws. Enerzijds omdat wanneer het spulletje bij elkaar blijft we in een neergaande spiraal blijven van steeds grotere schulden, maar vooral omdat het einde van Europa het begin kan inluiden van iets nieuws. Begrijp me goed, de klap zal enorm zijn met een forse neergang in welvaart. Toch zal voor de zuidelijke staten het invoeren van een eigen munt de mogelijkheid geven om fors te devalueren, waardoor men weer kan gaan denken aan exporteren en het financieel opbouwen van de natie vanaf het nulpunt. Voor de landen van de Nordic Euro zullen de gevolgen ook niet mals zijn, maar omdat de munt gedekt is door goud zal de nieuwe euro aan kracht en betekenis gaan winnen wat uiteindelijk een positief effect zal hebben op de economie van de aangesloten landen.

Daarnaast betekent het uiteenvallen van monetair Europa ook veel voor de vrijheid die de landen hebben om hun eigen wetten te gaan maken en uit te komen onder het juk van Europese en Wereldorganisaties die vooral gericht zijn op het in stand houden van de huidige machtsstructuur waarin de eigenaren van de wereldgrote banken het vooral voor het zeggen hebben.

In dit verband ook ander goed nieuws. Zoals in het vorige blog al gemeld zijn bijzondere ontwikkelingen bezig op het terrein van de grote media, waarbij grote Amerikaanse nieuwsmedia ruimte geven aan zienswijzen die niet altijd stroken met de belangen van de overheid en banken.

Hoe dit komt?

Afgelopen juli bleek dat de documentaire The Obama Deception, gemaakt door filmmaker en radio-en internethost Alex Jones, geblokkeerd werd op YouTube. Youtube is eigendom van Google. Alex Jones heeft zijn luisteraars toen opgeroepen om de woorden: Google launches Cover UP” in te typen als zoekwoord. Omdat Jones enkele miljoenen luisteraars heeft, kwam deze frase op nummer 1 te staan in Google Search!

Het gevolg is dat Google eieren voor zijn geld koos en gedwongen door de negatieve publiciteit de film nu weer gewoon doorlaat op You-Tube.

Daarnaast is het zo dat de grote nieuwsmedia zich mede laten leiden door wat op nummer 1 staat op Google Search. Men zendt uit wat het volk wil, en dat haalt men o.a. van Google.

En dit gegeven maakt initiatieven als die van Max Keiser dat elke Amerikaan 1 ounce zilver zou moeten kopen om JP Morgan te breken zo interessant. Omdat Google en de grote media beide gedreven worden door hun “kijkcijfers” ligt er dus een fraaie kans om dit soort initiatieven aan het grote volk bekend te maken, in plaats van te blijven steken binnen een kleine groep van gelovigen.

Kijk, en dat geeft de kleine man, onmachtig tegen multinationale belangen van bankiers en overheden, opeens de mogelijkheid om zijn afkeer kenbaar te maken en een vuist te maken.

En dat noem ik goed nieuws!

Bekijk ook