24 UURS VERZEKERD TRANSPORT
coins

Verband tussen de renteverhoging, inflatie en het effect op de goud- en zilverkoers

De grootste renteverhoging ooit in de ruim 20 jaar oude geschiedenis van de euro is aangekondigd door de Europese Centrale Bank (ECB). Om de inflatie tegen te gaan verhoogt de ECB de belangrijkste rentetarieven met 0,75 procentpunt. Het is de tweede renteverhoging dit jaar, in juli ging de rente al omhoog met 0,50 procentpunt.

Inflatie betekent dat de prijzen stijgen en dat betekent dat jij met jouw geld minder kan kopen. Een beetje inflatie is goed voor de economie maar een te hoge inflatie, deflatie of snelle prijsveranderingen leiden tot grote onzekerheid. De ECB wil de prijzen stabiel houden. Ze hebben geen directe invloed op de inflatie, maar wel gereedschap om de inflatie indirect te beïnvloeden. Het belangrijkste instrument dat de ECB heeft, is rente.

Wat betekent een renteverlaging en een renteverhoging voor de economie?

Het verlagen van de rente is bedoeld om de economie te stimuleren en ervoor te zorgen dat de inflatie toeneemt. Als de rente laag is, dan is het veel goedkoper om te lenen: je hoeft minder rente te betalen. In de praktijk zorgt dit ervoor dat mensen en bedrijven makkelijker lenen en geld uitgeven, daarnaast zetten mensen minder snel hun geld op een sparrekening omdat het weinig rente oplevert. Als mensen meer geld uitgeven, neemt de vraag toe. Op het moment dat de vraag toeneemt, zullen de prijzen vervolgens stijgen.

Het verhogen van de rente is juist bedoeld om de economie af te remmen en ervoor te zorgen dat de inflatie minder hoog is. Door het verhogen van de rente is het minder aantrekkelijk om geld te lenen. Dit zorgt ervoor dat mensen en bedrijven minder geld uitgeven en hierdoor de vraag ook afneemt. Daarnaast is het aantrekkelijk om geld op de bank te laten staan vanwege de rente. Als gevolg hiervan zullen rijzen minder hard stijgen waardoor de inflatie afneemt.

Allerlei soorten rentes zijn direct- en indirect afhankelijk van de beleidsrente van de ECB. Denk aan de hypotheekrente, de krediet- en leenrente, studieleningen, de obligatierente en natuurlijk de spaarrente. De verwachting is dat al die rentetarieven de komende tijd verder gaan oplopen.

Rente en inflatie

Volgens de ECB-president Christine Lagarde is het rentebesluit unaniem genomen. In deze besluitvorming waren de verslechterde jongste economische cijfers en prognoses bepalend. Hieruit blijkt da de economie groei achterblijft, in 2023 rest maar 0.9% procent groei in plaats van de eerder verwacht 2.1%. Ook blijft de inflatie met 5.5% in 2023 en 2.3% in 2024 hoger dan verwacht.

Naar verwachting zal de ECB de komende maanden de rente opschroeven tot een renteniveau van 2 à 2. 5 procent. De ECB hoopt hiermee dat de inflatie zal afnemen tot de gewenste 2 procent ergens in 2023 of 2024. De huidige inflatie is in veel landen ruim boven de 10 procent. Een renteverhoging heeft ook de tijd nodig om effect te hebben op de economie, de bestedingen en investeren. Gemiddeld duurt dit tussen de zes en negen maanden aldus Lagarde.

Goud- en zilverkoers

Volgens The World Gold Council is er meestal en negatieve correlatie tussen goud en de rente. Wanneer de rente stijgt is dit meestal een indicatie van een sterke en bloeiende economie, dit geeft beleggers vertrouwen om aandelen en obligaties te kopen (interest rates and gold, 2022).

In de aanloop naar een renteverhoging of afbouw blijkt dat de koeren van edelmetaal veel slechter presenteren dan de aandelenmarkt, maar als de renteverhoging eenmaal heeft plaatsgevonden blijkt edelmetaal juist weer beter te presenteren. Uit het verleden blijkt dat op basis van verschillende periodes van monetaire verkrappingen (feb 1994, jun 1999, jun 2004 en dec 2015) , de goudprijs er eindstand per saldo sterker uitkomt.

*Median returns based on the past four tightening cycles starting in February 1994, June 1999, June 2004 and December 2015. US Dollar performance based on the Fed trade-weighted dollar index prior to 1997 and the DXY index there after, due to data availability.

Source: Bloomberg, ICE Benchmark Administration, World Gold Council.

Het nadeel van het in bezit hebben van fysiek goud (en zilver) in tijden van een stijgende rente is het feit dat je met fysiek goud geen coupon of dividend krijgt over je investering zoals bij aandelen. Het rendement is volledig afhankelijk van de koers. Toch heeft goud de laatste jaren een veel beter rendement opgeleverd dan de gemiddelde belegger had verwacht, met een gemiddeld rendement van 9% per jaar maakt het zelfs een van de best presterende beleggingen in de afgelopen 19 jaar.

Disclaimer: The Silver Mountain geeft geen beleggingsadvies en dit artikel moet dan ook niet als zodanig worden beschouwd. Resultaten uit het verleden bieden geen garanties voor de toekomst.

Bekijk ook