Kenniscentrum The Silver Mountain

Lees hier onze columns over de financiële wereld, nieuwsberichten en tips bij het kopen van goud en zilver.

navbar-banner

Verkiezingskater

09-06-2010 Zilverpaul

Het thema in de verkiezingen, en daarmee ook in de coalitievorming die hierop gaat volgen, is de vraag hoeveel er bezuinigd moet gaan worden. Bezuinigingen worden aangemerkt als het middel om de BV Nederland door deze moeilijke financiële crisis heen te loodsen.

In alle Europese landen is het bezuinigen wat de klok slaat. Nominaal is hierin Duitsland de koploper met een bezuiniging van 80 miljard.

Maar laten we onderzoeken of bezuinigingen wel de gewenste resultaten zullen opleveren.

Eén ding is duidelijk, het ongelimiteerd rondstrooien van geld levert niets op. De Europese bail-out van bijna 1000 miljard heeft in feite niets opgeleverd: Vrijwel al dat geld is terechtgekomen bij de grote banken die het vervolgens niet in de economie pompen, maar het geld parkeren bij de ECB omdat ze de andere banken niet vertrouwen. Gevolg is dat de liquiditeit ( de hoeveelheid vrij geld nodig om bv te investeren ) in Europa fors aan het opdrogen is en een volgende geldinjectie onontkoombaar lijkt om de patiënt in leven te houden. Gevolg is ook dat het ene na het andere Europese land te maken krijgt met staatsleningen die men tegen steeds hogere rente aan de man moet zien te brengen omdat niemand ze meer wil hebben tegen de oude, lagere rente.

Bezuinigingen hebben echter twee grote nadelen. Ten eerste doen ze niets aan de bestaande schulden. Dat geldt zowel voor de schuld van de BV Nederland, maar ook voor het geld dat Nederland van andere landen nog te goed heeft. Zo heeft Nederland voor 100 miljard uitgeleend aan de PIGS landen, waarvan men er wel van mag uitgaan dat hier een flink deel van zal worden afgeschreven.

Een ander groot nadeel is dat door bezuinigingen de binnenlandse groei wordt geremd, omdat de bevolking minder inkomsten heeft en meer uitgaven krijgt en daarmee ook de belastinginkomsten weer nadelig worden beïnvloed. De geschiedenis leert ons dat ten tijde van de depressie in de dertiger jaren Nederland als laatste uit het dal is gekropen door een te rigoureuze bezuinigingspolitiek.

Nu is er op zich niets tegen bezuiniging als je te veel uitgeeft, maar dan moet de economie wel enigszins normaal zijn.

Met bezuinigingen op dit moment wordt een vinger in de dijk gestoken om een lek te dichten, terwijl tegelijkertijd het water in grote golven over de dijk heen slaat in de vorm van oplopende rente op schulden, niet inbare schulden op anderen, een inzakkende wereldeconomie en een groeiende vertrouwenscrises in het geldsysteem en haar beheerders.

https://www.thesilvermountain.nl/img/storm-schouwen.jpg

Mijn inziens geeft de politiek hier haar brevet van onvermogen af. En op zich is dit ook weer niet zo vreemd, want als je kijkt naar de oorzaken van de zich ontwikkelende crisis kunnen enerzijds de grootbanken worden aangekeken, maar heeft de politiek ook zitten slapen door geen enkel toezicht uit te oefenen en toe te staan dat de centrale banken in feite alle financiële macht naar zich hebben toe getrokken. Zoals de grondlegger van een Amerikaanse grootbank eens zie: geef mij de geldpers, dan mag u de wetten maken.

Het bizarre van de hele toestand is dat op het eerste gezicht er niet zoveel aan de hand is. Zolang u nog inkomen heeft gaat uw financiële leven nog zijn gewone gang en blijven de schappen in de supermarkt goed gevuld. In de officiële media wordt wel gemeld dat er wat aan de hand is, maar wordt er angstvallig voor gewaakt een vinger op de zere plek te leggen. Misschien heeft het feit dat er op elke journalist 15 PR- en communicatiemensen rondlopen om een blijde boodschap te verkondigen en het feit dat de officiële media in handen zijn van of grote concerns of gefinancierd worden door de overheden hier iets mee te maken.

Voor de uitslag van de verkiezingen  bekend is zit ik al met een verkiezingskater. Ik vrees dat de kater van een vasthoudend soort zal zijn.

In de tussentijd zal ik zorgen voor mijn eigen bescherming tegen het wassende water. Ik hoef daarvoor niet iets nieuws te verzinnen; goud en zilver zijn al van oudsher de middelen die de gewenste bescherming bieden.

 • libertaar

  Er bestaat niet zoiets als de BV nederland, want als dat wel zo is dan zijn wij het vee op de boerderij BV nederland. Dat weiger ik te accepteren. Die schulden zijn door de politici gemaakt, laten zij er maar lijfelijk voor aansprakelijk gesteld worden.

 • Frans

  Bezuinigen om het bezuinigen is het domste wat je kunt doen. Er moet een goede analyse worden gemaakt waar de grootste disfunctionaliteit is onstaan en die moet worden aangepakt. Dit vraag een erg brede visie die ik helaas niet tegenkom in de Nederlandse politiek. Als we een toaal verwaarloosd huishouden op orde willen brengen moet eerst het grootste vuil worden wegewerkt, daarna grondig worden schoongemaakt, en daarna kunnen we de meubels gaan rechtzetten enzovoorts.
  Het grootste vuil vinden we in de vorm van onder andere Goldman Sachs, en in het algemeen het gehele bankwezen. Het schoonmaken is ervoor zorgen dat de macht van de grote bedrijven wordt teruggedrongen, dat deze weer belasting gaan betalen. De wereldwijde corruptie op dit vlak zal moeten worden aangepakt. De meubels rechtzetten is het bedrijfsleven weer verstevigen, de te grote overhead van scholen, ziekhuizen en meer aanpakken, lagere topsalarissen. De nadruk moet weer komen op de echte productie op de werkvloer. Overheidsuitgaven moeten terug, echter op een verantwoorde manier.
  Alleen vanuit het begrip hoe de totale economie is scheefgegroeid kan er worden veranderd op een verantwoorde wijze.
  We moeten ons geen ilusies maken dat de schuldenberg die er wereldwijd is ooit kan worden afbetaald. Verbetering van de functionaliteit van de economie en samenleving is O.K. en moet ook plaatsvinden, bezuinigen met het idee dat we de schulden ooit kunnen afbetalen is zinloos.

 • Ludo

  en te zeggen dat jullie land en zijn financiën er dan nog een pak beter voorstaan dan bij ons in België… Het tekort bedraagt hier 6%, de staatsschuld beloopt ei zo na 100% van het BBP, quasi alle kroonjuwelen zijn verpatst & veel eenmalige inkomsten (= gefoefel van de bovenste plank zoals een pensioenfonds overnemen en dit in de jaarlijkse begroting opnemen als “inkomst” !!!) zijn er niet meer

 • Nico

  Het politiek correcte establishment heeft dit land op alle fronten richting afgrond geduwd. Of onze incompetente kopstukken de ramp wel of niet hebben zien aankomen, doet nu niet meer ter zake; feit is dat de misère zich niet alleen in Nederland voordoet. De stembusgang krijgt langzamerhand masochistische trekken; zelf kiezen wie straks jouw bankrekening plundert, want dat de spaarders kunnen gaan opdraaien voor anderen die op te grote voet hebben geleefd, staat als een paal boven water. De calvinistische spaarzin is hier stelselmatig fiscaal bestraft, terwijl schulden bovenmatig werden gesubsidieerd.
  De hoofdschuldigen van de tragedie zijn totaal wezensvreemd. Kenmerk van ons zoogdieren is het anticiperen op ongewenste ontwikkelingen – denigrerend ook onderbuikgevoel genoemd. Iemand die deze signalen negeert, zal geen instinct ontwikkelen om in tijden van nood te overleven.
  Ik heb mijn banksaldi omgezet in duurzame goederen dat maar liefst 19 maal zwaarder weegt dan het wassende water.

 • Zilverpaul

  Beste Frits,
  Er is niets mis met bezuinigen, maar heftig bezuinigen in een periode van een systeemcrisis maakt misschien meer kapot dan je lief is. Mijn inziens zijn vooral fundamentele keuzes nodig om het financieel systeem weer gezond te maken.
  Nederland had in die periode enorm veel goud in de kluizen liggen uit de tijd van de eerste wereldoorlog,waarin Nederland als neutraal land handel dreef en betaald werd in goud. Bij mijn weten is er tijdens de Grote Depressie ook wel wat goud verkocht om de staat van de nodige pecunia te voorzien.

 • Frits

  ‘De geschiedenis leert ons dat ten tijde van de depressie in de dertiger jaren Nederland als laatste uit het dal is gekropen door een te rigoureuze bezuinigingspolitiek.’

  Stelt u dat Keynesiaanse investeringspolitiek een beter alternatief was geweest dan bezuinigen? En hoe ziet u de rol die de goudstandaard heeft gespeeld toentertijd?