24 UURS VERZEKERD TRANSPORT
coins

Vier Belangrijke Feiten Over Goud

De goudprijs is de afgelopen periode sterk gedaald. Op dit soort momenten wordt vaak getwijfeld aan de waarde van het goud en komen er allerlei analisten met voorspellingen dat de goudprijs nog veel verder kan dalen tot $800, $700, $600…

De waarde van goud wordt sterk beïnvloed door de future markten, waarop goud op papier wordt verhandeld. Enorme hoeveelheden worden wereldwijd via deze markten gekocht en verkocht zonder dat er fysieke levering wordt gevraagd. Vooral speculanten als grote commercials banken en grote hedgefunds zijn in deze handel actief.

De prijs van fysiek goud wordt gebaseerd op de prijsbepaling van de future markten. Er wordt al getwijfeld aan de houdbaarheid van dit systeem, aangezien er een steeds grotere discrepantie is tussen de prijs van fysiek goud en papier goud.

In onderstaande artikel wordt een opsomming weergegeven van redenen om te investeren in fysiek goud; fundamentele afwegingen die vandaag de dag nog steeds van toepassing zijn.

1. Je kunt niet meer goud drukken

De Federal Reserve drukt maandelijks voor zo’n 85 miljard Amerikaanse dollars aan verse, knisperende biljetten, waarmee de balance sheet opgedreven wordt tot bijna 3 triljoen dollar. Als Ben Barnanke in dit tempo dollars blijft verhandelen, zal de balance sheet meer dan verdubbeld worden tot 7 triljoen dollar in 2016.

En onderzoek heeft aangetoond dat de goudprijs bijna evenredig stijgt met elke stijging van de balance sheet van de Federal Reserve.

Zelfs met de ongelofelijke tweedaagse daling van de goudprijs medio april, heeft U.S. Global portfolio manager Ralph Aldis berekend dat de wisselwerking tussen de stijging van goud en de Amerikaanse balance sheet 0,96 is. Perfecte wisselwerkingen van 1 zijn zeer zeldzaam, maar goud en de balance sheet ontwikkelen zich al evenredig met elkaar sinds 1999, voordat de jacht op goud begon.

fed-balance-sheet

2. Goud wordt door centrale bankiers als een valuta gezien

Toen de goudprijs daalde op 15 april, vroeg Carl Quintanilla van CNBC aan Frank Holmes hoe investeerders volgens hem tegen valuta’s aankijken. Hij gaf aan dat investeerders moeten kijken naar hoe centrale banken over de hele wereld hun eigen reserves beschouwen. Hoewel Cyprus en Italië mogelijk gedwongen werden hun goud te verkopen om schulden af te betalen, zijn er interessante ontwikkelingen in het opkopen van goud door opkomende landen.

De World Gold Council (WGC) meldde dat centrale banken in 2012 535 ton kochten, terwijl ze tot slechts een paar jaar geleden nettoverkopers van goud waren. En het is belangrijk te beseffen dat deze centrale banken blij zijn met deze verschuivingen, aangezien ze goud tegen lagere prijzen kunnen kopen.

Rusland kocht 75 ton en werd daarmee, met een totaal van 1.000 ton, wereldwijd de op zes na grootste houder van goud. Ook Brazilië, Paraguay, Mexico, Zuid-Korea, de Filipijnen en Irak kochten vorig jaar goud.

Turkije is nog een land dat reserves heeft opgebouwd, zij het niet door aankopen. De WGC zegt dat haar groeiende goudreserves “de steeds grotere rol van goud in het Turkse financiële systeem weergeeft, aangezien deze reserves substantieel worden verpand van commerciële banken als onderdeel van hun vereiste reserves.”

Hoewel het tonnengeld slechts een fractie is van de gehele goudmarkt, wordt algemeen aangenomen dat centrale banken goudvoorraden opbouwen om hun holdings weg te houden van de Amerikaanse dollar en de euro. Qua percentage van de totale reserves bezitten veel van de hierboven genoemde opkomende landen heel weinig goud. Pierre Lassonde, voorzitter van Franco-Nevada, merkte op dat zelfs wanneer centrale banken van opkomende markten hun goudreserves zouden willen verhogen tot 15 percent van het totaal, dan zouden zij de komende 17 jaar jaarlijks 1.000 ton moeten kopen!

goud-centrale-banken

3. Een gebrek aan liefde van de Love Trade tast de beginselen aan

Te veel mensen richten zich op de Fear Trade, het moment waarop investeerders gouden munten of een goud ETF kopen uit angst voor het omvallen als gevolg van de stijgende schulden van de overheid en zwakker wordende valuta’s.

De Love Trade, echter, is het kopen van goud door de voortdurende liefde voor goud. Twee opkomende landen die bijna de helft van de vraag naar goud voor hun rekening nemen—China en India—kennen een lange relatie met het kostbare metaal die vervlochten is met hun cultuur, religie en economie. Gezien het feit dat de helft van de wereldbevolking goud koopt voor hun vrienden en familie, is het belangrijk in perspectief te plaatsen wat er in hun landen gebeurt.
Deze week werd aangekondigd dat China’s inkomen langzamer groeide in het eerste kwartaal van 2013, waarbij het besteedbaar inkomen van een stedelijk huishouden op jaarbasis slechts 6,7 procent steeg, in tegenstelling tot de 9,8 procent in het eerste kwartaal van 2012. Het is “de langzaamste groei sinds 2001,” zegt Sinology’s Andy Rothman.

Dit is erg belangrijk voor goud, aangezien de groei van het inkomen in China zeer nauw samenhangt met de prijs van het edelmetaal in het afgelopen decennium.

india-china-goudprijs

China’s zwakkere DGP was ook voor goudinvesteerders een teleurstelling, maar ik denk dat dit slechts een tijdelijke terugval is. Het is slechts een kwestie van hoe hard China de economie zal stimuleren, want dit is de sleutel tot wereldwijde groei.

In India is de goudconsumptie belemmerd door zowel de zwakke roepie als importbelastingen door de overheid. Volgens Mineweb daalde de goudimport alleen in het eerste kwartaal van 2013 al met 24 procent.

4. Schommelingen gebeuren, maar bieden altijd aankoopmogelijkheden

Per 15 april, aan het eind van de dag, toonde de goudprijs een standaarddeviatie van -2,6 op een jaarlijkse percentagebasis. Hoewel geringe veranderingen in de goudprijs vaak plaatsvinden, is een dergelijke verschuiving nooit voorgekomen in de laatste 2610 beursdagen.

goudprijs-koopsignaal

De standaarddeviatie van goud ligt nu ruim onder de blauwe “Koopsignaal” balk, en wij vinden dan ook dat het gele metaal zich op 12-maandelijkse basis in een overdreven aangeprezen positie bevindt. Het is zeer waarschijnlijk dat goud de komende maanden weer zal klimmen.

 

Disclaimer: Artikelen geplaatst door GoudVandaag zijn niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Bekijk ook