24 UURS VERZEKERD TRANSPORT
coins

Waarom beleggen in fysiek zilver? (video)

De bovenstaande video kwam ik tegen op Youtube en verwoord perfect waarom beleggen in fysiek zilver zo interessant is. Eigenlijk spreken de cijfers in de video voor zich, bij deze een toelichting. Gedurende het jaar 2009 is er ruim 700 miljoen troy ounce zilver uit de grond gehaald. Dit zilver komt voornamelijk uit kopermijnen en andere mijnen als bijproduct. Pure zilvermijnen komen veel minder vaak voor. Het aanbod van dit zilver is in die zin beperkt dat het winnen van dit zilver alleen gebeurt als er ook andere metalen als koper worden gewonnen én dat dit alleen gebeurt als de opbrengsten hoger liggen dan de kosten.

Door de relatief lage zilverprijs de laatste jaren is veel zilver wat minder makkelijk te winnen valt, doordat het simpel gezegd diep in de grond zit, nooit uit de grond gehaald. Het kost dan meer dan dat het oplevert. Het operationeel maken van een nieuwe mijn duurt daarbij over het algemeen 5 a 7 jaar. Aan de andere kant van de markt is de vraag naar zilver onveranderd hoog, zo blijkt uit de onderstaande cijfers. Zilver wordt verbruikt in de industrie en is daarin bij veel toepassingen onvervangbaar.

World Silver Supply and Demand
(in millions of ounces)
2004 2005 2006 2007 2008 2009
Supply
Mine Production 613.0 636.8 640.9 664.4 684.7 709.6
Net Government Sales 61.9 65.9 78.2 42.5 27.6 13.7
Old Silver Scrap 183.7 186.0 188.0 181.8 176.0 165.7
Producer Hedging 9.6 27.6
Implied Net Disinvestment
Total Supply 868.2 916.3 907.2 888.7 888.3 889.0
Demand
Fabrication
Industrial Applications 367.6 407.0 427.0 456.1 443.4 352.2
Photography 178.8 160.3 142.4 124.8 104.9 82.9
Jewelry 174.8 173.8 166.3 163.5 158.3 156.6
Silverware 67.2 67.5 61.0 58.4 56.9 59.5
Coins & Medals 42.4 40.0 39.8 39.7 65.2 78.7
Total Fabrication 830.8 848.7 836.4 842.5 828.6 729.8
Producer De-Hedging 6.8 24.2 11.6 22.3
Implied Net Investment 37.4 67.6 64.0 22.0 48.2 136.9
Total Demand 868.2 916.3 907.2 888.7 888.3 889.0
Silver Price
(London US$/oz)
6.658 7.312 11.549 13.384 14.989 14.674

SOURCE: World Silver Survey 2010

Zoals in het bovenstaande overzicht te zien is, is het totale aanbod van zilver en ook de totale vraag naar zilver nog op een vergelijkbaar niveau als de afgelopen jaren. Onder “Implied Net Investment” valt de vraag naar (fysiek) zilver van beleggers. De vraag naar zilver als belegging is in 2009 met 184% toegenomen ten opzichte van 2008. Echter wordt hier geen rekening gehouden met de beleggers die investeren in een Exchange Traded Fund (ETF). Deze fondsen zijn erg populair en beleggers kunnen op deze manier 1 op 1 beleggen in grondstoffen zoals zilver en goud, waarbij de waarde gedekt zou zijn door fysiek metaal. Inmiddels zou het grootste zilver ETF, het iShares Silver Trust dat is opgericht in 2006, al ruim 358 miljoen troy ounce zilver in beheer hebben. Ter vergelijking: dit is gelijk aan ongeveer de helft van de mijnproductie van zilver gedurende 2009 (!)

Inmiddels is al bekend dat er geen sprake is van een 1 op 1 dekking, maar dat er meer dan 100x meer zilver op papier wordt verhandeld dan dat er fysiek beschikbaar is (zie video). Daar komt bij dat de beheerder van de iShares Silver Trust dezelfde partij is met grote short posities in zilver, namelijk JP Morgan. Deze zakenbank heeft een short positie in zilver van 3,3 miljard troy ounce, dat is meer dan de totale aanwezige hoeveelheid fysiek zilver in de hele wereld (!!)

In de prospectus van de ETF zouden bepaalde voorwaarden en bepalingen staan waardoor fysiek opeisen van zilver niet mogelijk is. Er wordt zelfs gefluisterd dat het geld dat beleggers inbrengen in deze ETF door JP Morgan wordt gebruikt om haar short posities in de zilvermarkt mee te financieren. Zo bereikt de daadwerkelijke vraag naar zilver de markt niet en wordt hetzelfde bedrag gebruikt om juist zilver op papier te verkopen in plaats van te kopen. JP Morgan kan zo de zilvermarkt manipuleren.

Beleggen in zilver doe je dus beter fysiek en niet via dit soort ETF ’s waarbij het maar de vraag is of je ooit je zilver in handen kunt krijgen. Recentelijk werd bekend gemaakt dat JP Morgan zeer grote posities in de kopermarkt in heeft genomen door ruwweg de helft van de kopervoorraad op de Londense termijnmarkt op te kopen. Op deze manier kunnen ze het verlies op de short contracten in zilver deels afdekken, of misschien is deze positie wel ingenomen om nooit te verkopen en zo te forceren dat er meer koper wordt geproduceerd zodat er ook meer nieuw zilver uit deze mijnen beschikbaar komt, zodat de zilverprijs lager blijft…? Wat een gekronkel.

Wie het weet mag het zeggen. Duidelijk mag zijn dat JP Morgan met een probleem zit en dat het spel binnenkort over lijkt, al deze kronkelingen ten spijt.

Bekijk ook