24 UURS VERZEKERD TRANSPORT
coins

Wat brengt 2015?

Rond het einde van het jaar wordt er altijd weer teruggekeken naar het afgelopen jaar en worden de voorspellingen gedaan voor het nieuwe jaar. Laten we eerst beginnen met een terugblik op 2014. De meeste voorspellingen vorig jaar voor 2014 kwamen in elk geval niet uit. Goud zakte helemaal niet naar 1050 usd oz of zelfs 850 wat vele bankeconomen voorspelden. Mijn voorspellingen, dat goud rond 1200 zou blijven hangen in 2014, zilver wat zou dalen en de aandelen hoger zouden gaan, zijn overigens wel uitgekomen. Maar hecht aan deze voorspellingen geen waarde. Het had net zo goed anders uit kunnen pakken. Ik heb geen glazen bol. Ik was toen enkel afgegaan op het logische gevolg van bepaalde ontwikkelingen in de economie. En dat ga ik zo meteen weer doen. Zo weet je gewoon dat blijvend lage rente op lage inflatie en lage groei de aandelen altijd hoger zullen sturen. Daar hoef je geen profeet voor te zijn. Zo heeft goud en zilver ook hun eigen eigenaardigheden waardoor het gedreven wordt. Zo zakt zilver altijd bij dalende trend economie.

goud2014

 

Goud startte 2014 op 1206 en staat nu op 1196. Het zocht de bodem weer op die gezet werd midden 2013. In USD is goud dus niet van de plaats gekomen. Het heeft wel flinke bochten gemaakt, zowel omhoog als de oversold positie tot 1150. Een wilde achtbaanrit voor lefgozers welke iedereen gek heeft gemaakt, zowel de bulls als de bears. Er werd dit jaar veel geschreven, voorspeld en paniek gezaaid over de goudprijs, en uiteindelijk deed de prijs dus gewoon niets.

zilver2014

Zilver begon op 20 en staat nu rond 16. Het was inderdaad gezakt op teruglopende wereldeconomie. Zoals bij zilver hoort is het achtbaanritje altijd net iets heftiger dan bij goud. Maar de bodem lijkt ook hier nu wel gezet.

eur-usd2014

De USD is hard gestegen t.o.v. de EUR, zoals deze grafiek laat zien. Van 1,38 tot 1,22. Het ging -12%. En er is nog geen bodem gezet. Dit verklaart waarom goud genoteerd in euro wel gestegen is in 2014. Een leuk rendement. Nog altijd 10x hoger dan bij uw spaarrekening. De euro werd overeenkomstig zwakker. Daar wij in euroland leven is het daarom altijd goed om de prijs in euro te beoordelen, terwijl het standaard in USD gegeven wordt. Goud heeft dus in EUR een prachtig rendement laten zien in 2014.

 

De voorspellingen 2015.

Omdat ik verwacht dat de Eurozone economie verder verzwakt en de VS economie minimaal gelijk zal blijven tot lichte stijging, verwacht ik ook een nog verder stijgen van de USD t.o.v. de EUR. 1,15 is heel goed mogelijk eind 2015.

Daar we nu aangeland zijn op een punt wat erg slecht is voor goud en zilver (dalende inflatie bij bodem rente), denk ik dat de we hiermee ook op de bodem zijn voor goud en zilver. Vanaf hier kan het alleen maar omhoog. Hooguit nog een klein ritje naar 1150. Alles hangt af van de doorzettende desinflatie dan wel deflatie bij stijgende rente. Het is een onzeker gebied. Goud zal naar verwachting licht stijgen tot tussen 1300 a 1350. Terwijl zilver, dankzij de uitbodeming van grondstoffen in het algemeen, zeker terug kan komen naar 20 tot 22. Aandelen zullen gelijk blijven tot licht dalen. Dit heeft alles te maken met de rentestijging in 2015 die naar mijn oordeel niet hoog zal zijn. De centrale banken zullen er alles aan blijven doen deze zo laag mogelijk te houden. Ze hebben tot nu toe daar nog geen uitspraken over gedaan. Maar, nogmaals, voorspellingen zijn niets waard. Er kunnen altijd onverwachte dingetjes gebeuren waardoor alle voorspellingen in de prullenmand kunnen. Ga je op internet op zoek naar voorspellingen, dan voorspelt de ene helft van de goeroes omhoog en de andere helft omlaag. Per saldo zal dan ook de helft gelijk krijgen per eind 2015. De ene helft wordt dan als held gezien, de andere helft als sukkel. Het jaar daarop is het vaak precies andersom. Verspilde moeite dus.

 

2015 in het teken van de eindfase Kondratieff cyclus

De kenmerken van deze Kondratieff winter zullen erger worden. De deflatoire krachten zullen verder toenemen met alles wat daarbij hoort, zoals dalende prijzen, dalende koopkracht, deflatie, oplopende schulden bij overheden, hoog blijvende werkloosheid, vele faillissementen. Eigenlijk gewoon meer van dit alles wat we al sinds 2008 zagen. Als we afgaan op de herfst die 20 jaar duurde (1980 – 2000), zal de winter dezelfde periode ondergaan. De schulden zouden dan verdwenen moeten zijn. Er is nog nooit een lente gestart met de schulden uit de wintertijd. Zal ook nu echt niet gebeuren.

 

De vooruitzichten

Over de vooruitzichten van de economie en welvaart in het algemeen ben ik verre van positief. De economie van Japan zal eindelijk een negatieve doorbraak laten zien. De rare fratsen van Abenomics zal als een kaartenhuis in elkaar donderen. Hyperinflatie zou zomaar kunnen maar niet waarschijnlijk. Het kan ook zomaar heel wat anders zijn. Er gaat zeker iets gebeuren met de onhoudbare overheidsschuld van dit land. Voorlopig hebben ze de veldslag in de valuta-oorlog glansrijk gewonnen in 2014. In 2015 zou best eens de rekening daarvan gepresenteerd kunnen worden.

In de eurozone is ook niet veel goeds te verwachten. De krimpende economie zal diepe sporen gaan trekken bij de overheden. Schulden en begrotingstekorten nemen verder toe. Verwacht vooral meer onrust onder de bevolking. Het water staat bij veel mensen al aan de lippen. Dit kan en mag niet te lang gaan duren. Vooral niet daar de overheden ons al jarenlang bleven voorliegen dat de crisis voorbij is. Op een gegeven moment kom je daarmee ook bij minder bedeelden ongeloofwaardig over. Dat zal verlies van vertrouwen in de overheid tot gevolg kunnen hebben. We zien dit overigens al toenemen in vooral Duitsland en Frankrijk. Dit verlies van vertrouwen uitte zich in het verleden meestal in grotere conflicten tot zelfs oorlog aan toe. Daarom zullen overheden er alles aan doen om dit vertrouwen te blijven verkopen via nog meer media censuur. Waarom zal het juist in de Eurozone zo slecht gaan? Omdat de overheden hier bijna allemaal gefaald hebben wat betreft bezuinigingen en hervormingen. De starheid in de economie is alleen maar toegenomen sinds de crisisjaren i.p.v. afgenomen. Het flexibele, wat we vooral in de VS en ook in de rest van de wereld zien en wat bewezen succesvol was, zien we in Europa niet. Kijk alleen maar eens naar de pensioenopbouw in Duitsland, Frankrijk en België. Door de staat geregeld op “schuld”. Er is geen rooie cent gereserveerd. Hierin vormt Nederland weer wel een heel positieve uitzondering met de rest van de wereld. Overigens ook maar voor de helft, de Nederlandse AOW pot is ook hartstikke leeg. De op schulden gebaseerde pensioenen geven ons de garantie dat deze crisis nog vele jaren zal door etteren. Daar gaan we niet zomaar doorheen groeien met de aanstormende vergrijzing. Een super verzorgingsstaat zoals wij die kennen kan ook niet eeuwig op basis van schuldopstapeling blijven duren. Zowel linkse als rechtse politiek zullen er niet aan ontkomen hier verder in te snijden. Maar het moet wel langzaam en beetje bij beetje om de rust te behouden onder de bevolking.

Tenslotte nog het meest zorgelijke punt in 2015. De IS, ISIS, ISIL, Boko Haram, Al Qaida, Taliban, EIJ, GIA, en nog vele andere minder bekende groeperingen. Ook actief in Malaysia, Thailand, Indonesië en Filipijnen. Dan kennen we nog de gerelateerde GICM, actief in Nederland, België en Spanje (Groupe Islamique Combatted Marocain). Hoewel deze laatste zegt zich te richten op Marokko, zijn ze wel in Europa actief. Officieel zijn de ontwikkelingen van al deze bewegingen zoveel mogelijk buiten de massamedia gehouden via censuur, maar dat betekent niet dat ze er dan ook niet zijn. De dreigingen worden alsmaar groter. Elke Kondratieff winter eindigde met een oorlog tot nu toe. Het staat helemaal niet vast dat dit nu voor het eerst niet gebeurt. De groeperingen groeien snel en zijn inmiddels wereldwijd. Hoewel nooit officieel bevestigd, bestaat het vermoeden dat vele groeperingen infiltranten als vluchteling naar het Westen sturen, vooral Europa. Politiek zit hiermee ernstig in de knijpzak. Gaan ze militair aanpakken, dan zit je kort bij WO3. Anderzijds, moet je dit dan maar laten doorgroeien? Het zijn immers wel bikkelharde massamoordenaars en terroristen waar de Nasi’s nog van hadden kunnen leren. Wat moet je doen? Dit ga je niet meer stoppen, ook niet met oorlog. Je vernietigt de Taliban in Afghanistan, en elders verspreiden ze zich vervolgens als kakkerlakken. Voor elke verslagen beweging komen er 10 andere voor in de plaats. De omvang en groei van deze groeperingen zijn hoogst zorgelijk. Hoe dan ook, waarschijnlijk is dit de grootste dreiging in 2015. En wie weet, ook de definitieve afrekening met de schuldencrisis. Zoals einde WO2 ook het einde inluidde van de economische 3e K-cyclus. Niemand die het weet. We moeten het allemaal maar rustig afwachten. Na regen komt ook weer altijd zonneschijn. Zijn er dan geen positieve berichten voor 2015? Jawel, de lage olieprijs. Het blijft mogelijk dat juist dit de welvaart, veiligheid en economie weer in de goede richting gaat duwen. Bij betere welvaart in heel de wereld komt dit de veiligheid ook ten goede en zullen oorlogsdreigingen afnemen. Maar op dit moment lukt het nog niet zo best. Wat goud en zilver doet bij verhoogde dreiging op oorlogen laat zich wel raden. Het Westen waant zich nog behoorlijk veilig. Hopelijk blijft dit ook echt zo, anders zal de prijs van goud en zilver als een raket afgaan. Tegelijkertijd is dan de euro gedoemd te sterven. Hoewel, die sterft toch wel. Griekenland staat alweer op de agenda in 2015. De nieuwe alternatieve munt werd tijdens de vorige Griekenlandcrisis (lees: eurocrisis) al gedrukt, zo gaf Dijsselbloem pas geleden ook daadwerkelijk toe. Maar dat wisten wij op dat blog toen allang. Al twee jaar eerder dan de rest van Nederland en België om precies te zijn. Wij zijn er dan ook op tijd bij, ook in 2015.

 

The Silver Mountain en ondergetekende wensen alle lezers van harte een voorspoedig 2015 toe. Laat je vooral niet gek maken door toenemende volatiliteit en desinformatie. Tot in 2015 met weer vele nieuwe blogs!

 

nieuwjaar2015

 

Disclaimer: Dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Bekijk ook