Kenniscentrum The Silver Mountain

Lees hier onze columns over de financiële wereld, nieuwsberichten en tips bij het kopen van goud en zilver.

navbar-banner

Wat kunnen we verwachten

06-05-2014 Gerard

Deze week werden we regelmatig verrast door de positieve media, die blijkbaar uitsluitend nog de persberichten van de overheid overtypt. Journalistiek vakwerk komt hier niet meer aan te pas. De Eurocrisis is voorbij en we gaan hard groeien in 2015. Hetzelfde hoorden we al sinds 2009. Al vijf jaar hetzelfde verhaaltje met de jaartallen 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, en nu dus 2015. In werkelijkheid gaat het eigenlijk nergens echt goed. Veel ontwikkelingen gaan steeds verder achteruit sinds 2009. Wat gaat er fundamenteel dan zo slecht?

1. Werkloosheid loopt verder op. Dit cijfer loopt steeds verder uit de pas met de arbeidsparticipatie van de beroepsbevolking (18 tot 67 jaar exclusief studenten). Anders gezegd, steeds minder mensen werken terwijl ook steeds minder mensen een werkloosheidsuitkering krijgen. Die laatste groep wordt dan niet meegeteld in het werkloosheidspercentage. Door dit rekenfoefje daalt in de publicaties de werkloosheid. Als dus morgen de WW wordt afgeschaft, is volgens onze overheid niemand meer werkeloos.

2. Economische groei veel te laag om ooit nog uit de schuldencrisis te kunnen groeien. Daarvoor heb je minstens 3% plus groei nodig.

3. Koopkracht blijft dalen. Enerzijds omdat steeds meer mensen zonder werk zitten, anderzijds worden er geen hoge salarissen geboden omdat er een overvloed is op de arbeidsmarkt. Hogere inkomens worden vervangen door goedkope flexwerkers of goedkope parttimebaantjes. Onafgebroken gigantische belastingverhogingen sinds 2009 doen nog een extra trap nageven op de koopkracht van de burgers.

4. Schulden stromen langzaam door van particulieren en bedrijven naar overheid. Dit komt doordat overheidsuitgaven hoger worden door uitkeringen, en inkomsten lager worden omdat particulieren en bedrijven inmiddels al helemaal kaalgeplukt zijn.

5. De Maastrichtnorm van 60% staatsschuld van het BBP en 3% begrotingstekort worden steeds verder overschreden. Boven de 90% is een land eigenlijk niet meer te redden is de norm. Europa stijgt al 6 jaar lang vrolijk door en gaat de EU als geheel naar verwachting in 2015 door de 100% staatsschuld van BBP. Waar veel landen die grens nu al voorbij zijn. 40% boven de norm waarop je als maatschappij welvarend kunt zijn.

6. Door de zwakke koopkracht heeft inflatie geen kans meer. Deflatie wordt gevreesd en alle indicatoren wijzen steeds meer in die richting. Deflatie maakt schulden tot een steeds zwaardere last. Bovendien draait deflatie een economie terug i.p.v. vooruit.

7. Frankrijk heeft al helemaal langs de pot gepist waar het ging om de aanpak van de crisis. De staatsfinanciën zijn totaal uit de hand gelopen. Een bikkelhard bewijs dat de oplossing van krugman niet werkt. Krugman wordt graag door de socialisten gezien als de oplossing van de crisis. Frankrijk sluit hiermee aan bij het rijtje hulpbehoevende landen in de knoflookzone.

8. De stimulansen van de centrale banken, om de economie weer op gang te brengen, zijn uitgewerkt. QE wordt nu afgebouwd en aan de te laag gemanipuleerde rentes komt ook een einde. Dit laatste omdat dit nu bubbels gaat vormen die averechts gaan werken op de economische groei.

 

De lijst is langer, véél langer, maar laat het even hierbij. Feit is wel dat steeds meer economen en analisten, die bij grote getalen op CNBC voorbijkomen, zwaar twijfelen aan de economische groeicijfers die ons zo mooi voorgespiegeld werden door overheden, centrale bankiers en media. Het optimisme van een jaar geleden is helemaal verdwenen. Men begint al te twijfelen. Nu nog het snappen. De groei die we zagen kwam voor een groot gedeelte op rekening van hogere overheidsuitgaven die vervolgens weer als extra schulden werden opgestapeld. Overheden gaan dit niet eeuwig volhouden en er gaat vanuit die hoek zeker wat gebeuren. De vraag is wat? We zagen nogal wat voorbijkomen uit die hoek. Eenmalige spaarheffing op al het spaargeld van 10% a 15%. Het openbreken van privé kluisjes bij banken wordt op dit moment besproken.

Dan hebben we nog steeds de beroemde “template” van Cyprus. Lijkt alles bij elkaar heel wat, maar is niet eens meer dan een klein pleistertje op de grote stinkende wonden. Neen, dit gaat niet helpen. Dit gaat alleen de burger nog armer maken, en arme burgers houden echt geen economie en welvaart hoog. Er komt echt wat anders. We zien 2 ontwikkelingen in de kinderschoenen staan. De eerste was de poging van de EU om de Oekraïne in lijven binnen de EU. Het heeft inmiddels geleid tot (burger)oorlog in dat land, plus spanningen en op voet van oorlog tussen EU en Rusland.

De tweede ontwikkeling is mogelijk nog veel erger. Dit is waar ik mij nu echt zorgen om maak. Dit zijn de vele publicaties over de beroemde 99%/1% verhouding tussen arm en rijk. Een presentatie van een Amerikaans boek op de Amerikaanse situatie. Werd klakkeloos vertaald op de Nederlandse situatie, wat sowieso al onjuist is. Die vreselijke 99-1 verhouding werd uitgebreid besproken in bijna alle media, maar vooral de Volkskrant, P&W en DWDD. Vooral in het laatste medium werd dit besproken door Bas Jacobs en Mathijs Bouman. Beide economen pleiten naar aanleiding van die publicaties voor sanering van spaargelden. Bouman ging zelfs veel verder en pleitte voor forse belastingverhoging op alle beleggingen. En nóg verder.

Hij vond het erfrecht onrechtvaardig en vindt dat de overheid alles hoort te erven. Ook overdracht van familiebedrijven zou volgens Bouman onmogelijk gemaakt moeten worden door extra belastingheffing daarop. Twee economen die echt wel weten hoe het zit. In de eerste plaats is de verhouding arm/rijk geen 99%/1%. Deze berekening telt pensioengelden van pensioenfondsen NIET mee (500 miljard in NL), veelal in handen van de arbeidersklasse. Maar WEL werd pensioengeld van particulieren en ondernemers in de vorm van stamrecht, pensioen bv’s en verzekeringen meegeteld. Het is inderdaad zo dat 1% van de bevolking bijna alle eigen vermogens bezit. Maar eigen vermogen is géén geld. Eigen vermogen is ook je eigen huis zonder schuld. Eigen vermogen is enkel een post op de balans van bedrijven welke vast zitten aan aandelen van aandeelhouders. Aandelen van niet beursgenoteerde ondernemingen zijn enkel privé ten gelde te maken na 25% afdracht aan de overheid (box2). Dus de overheid is eigenaar van 25% van al dit vermogen.

Evenzogoed als dat ze eigenaar zijn van de loonheffing op alle pensioenen. Een boer die een stuk landbouwgrond bezit ter waarde van 1 miljoen (mits geen schuld), is op papier miljonair en valt onder die 1% rijken die hard aangepakt dienen te worden volgens Bouman en consorten. Maar op dat stuk grond van 1 miljoen papieren waarde kan dezelfde boer nauwelijks een inkomsten uit halen om van te leven. Daar heb je tegenwoordig wel het 4-voudige voor nodig, dankzij ons belastingstelsel van de overheid. Nu noem ik een boer, maar neem een transportbedrijf. Met slechts een paar vrachtwagens sta je ook al snel op één miljoen bedrijfskapitaal. Wat is er dus mis met bedrijfskapitaal? Is een gezond bedrijf met gezonde balans en weinig schuld opeens niet goed voor een goede economie? En dat uit de mond van deze economen? Dacht je nu echt dat deze economen niet beter weten? Natuurlijk wel. Zijn beide economen dan opeens communist geworden? Bas Jacobs is een communist, dat is bekend. Maar Bouman hoort slimmer te zijn en dat is hij ook. Het bekende foefje van “rijkdom en geld” verwarren met “bedrijfskapitaal” moet hij als econoom ook kennen. Vooral hij. Ik vrees daarom dat wij als bevolking via de media klaargestoomd worden tot een allesomvattende sanering.

Het nationaliseren van al het bedrijfskapitaal, particulier spaargeld en beleggingen. Iets wat we aan het einde van de vorige cyclus rond 1945-1949 in de schuldenlanden ook zagen. O.a. in China en oost Europa tot halverwege Duitsland. Dit is namelijk de enige overgebleven oplossing om uit de schuldencrisis te komen. Een reset gaat er mogelijk zo uitzien. Ofwel we gooien alles kapot zodat iedereen een nieuwe start moet maken met helemaal niks via een wederopbouw. Dat kan ook. Ook dat zagen we aan het einde van de vorige Kondratieff cyclus (vanaf de andere helft van Duitsland). Het is het een of het ander. Een andere mogelijkheid bestaat niet. Alleen fysiek goud en zilver kan je beschermen tegen een reset van dit systeem. Op moment van reset doet de waarde van goud er niet meer toe. Het gaat erom wat je er ná een reset van kunt kopen. In een nieuw land, nieuw geld en een nieuwe politiek. Geloof in elk geval maar niet dat wij zomaar uit de schuldencrisis groeien door steeds de schuldenberg nog hoger en hoger op te stapelen. En geloof ook niet dat die 1% bedrijfskapitaal en wat spaarcentjes de oorzaak was dat 99% van de bevolking straatarm wordt. Laat de leugenachtige overheid, valse economen en mee heulende media voor wat het is. De krachten hierachter kennen wel degelijk het probleem én de oplossing. Ze maken ons klaar voor de grote reset. Mogelijk bij de volgende crisis al. Economen als Bouman lopen nu propaganda te verkondigen van centrale banken en de politiek. Dat was mij nu wel duidelijk geworden.

Het interesseert hen geen bal dat 5% van de bevolking door heeft dat ze liegen. Als 95% van de bevolking maar gelooft wat ze zeggen en vrijwillig naar de slachtbank loopt. Dat doen ze dan ook netjes. Trap er niet in, denk zelf na en dek jezelf in door een gedeelte van je spaargeld veilig in fysiek edelmetaal aan te houden. Mogelijk niet te veel in het zicht van de overheid. Je kunt bij de 1% van de bevolking behoren die wel veilig door de eindfase komt. Je moet alleen de kudde van 99% niet volgen. Overigens, het juist NIET volgen van de kudde levert altijd het beste resultaat op, ook in beleggingen.

kudde

 

Disclaimer: Artikelen geplaatst door Gerard zijn niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

 • Ingenieur

  https://www.youtube.com/watch?v=rtl7Zt_SU68 Hier het hele interview met Russische generaal, must watch voor iedereen die van conspiracies houdt. Geen bangmakerij verhaal maar uitleg waarom wereldleiders aan handen en voeten zijn gebonden. Overheden kunnen met korte termijn planning simpelweg niet opboksen tegen strategieën die 50 of 100 jaar bestrijken.

 • Ingenieur
 • Q&Q

  @ Marcel

  Als ik er even tijd voor vind bekijk ik het filmpje! ;)

 • Q&Q

  Volgens berichten in de Russische media is het Ministerie van Financiën aldaar zo goed als klaar om de trekker over te halen voor wat ze noemen een “dé-dollarisatie plan”.

  Hoe kan het verder dat het Belgische bezit van Amerikaanse schuldpapieren (treasuries) de afgelopen maanden ineens met 200 miljard Dollar is gegroeid?

  We schreven al eerder dat óf Amerika heeft zoveel boter op hun hoofd dat ze niet begrijpen wat de consequenties zijn van hun acties óf het is een bewuste poging om de Amerikaanse en dus ook Europese economie volledig onderuit te halen.

  Niet alleen veroorzaken de VS een staatsgreep in de Oekraïne, maar leggen vervolgens Rusland sancties en verwachten dan dat dit voor hen verder geen gevolgen zal hebben. Het ziet er nu toch naar uit dat de aanval op de Amerikaanse Petrodollar in alle hevigheid zal los barsten.

  Volgens berichten in de Russische media is het Ministerie van Financiën aldaar klaar om de trekker over te halen voor wat ze noemen een “dé-dollarisatie plan”. Dit is dermate belangrijk nieuws dat het op iedere voorpagina van de Westerse media zou moeten staan. Er wordt echter met geen woord over gerept; alsof het niet belangrijk genoeg is.

  Lees/ kijk verder:

  http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=7928:rusland-op-het-punt-een-dreun-uit-te-delen-aan-de-dollar&catid=15:financieel&Itemid=28

 • didier

  De dexia schade is enorm. Maar het is bij jullie niet veel beter veronderstel ik. Of neem als vb. Deutsche Bank: hebben een derivaten portefeuille van 55000 miljard euro daar waar de europese economie 9900 miljard beloopt en de duitse 1900. Hoe zou zoiets kunnen meevallen? Onze konsumentenorganisatie Testaankoop die omschreef de bankaandelen in de jaren leidend naar 2008 als ‘de goede huisvaderaandelen’. Enkele dagen geleden bekeek ik nog een montage van bernanke fragmentjes tussen 2004-7 (toch ook een expert mag je veronderstellen): hij bleef het maar herhalen ‘subprime is contained’.

 • Erk

  Didier, vwb: De honderden miljarden euros die vandaag op belgische spaarekeningen staan wat kan dat anders zijn dan vrijwel waardeloos?

  Als ik me niet vergis gaan jullie in belgie zondag a.a. behalve voor Europees ook voor nationale parlament stemmen.
  In dat kader moest ik denken aan een opmerking van je landgenoot Temp242 die hier eerder zei dat hij verwachtte dat de belgische politiek wat van het Dexia-dossier tot nu toe binnenskamers moest blijven na de verkiezingen eindelijk naar buiten zou gaan komen. Dat ter voorkoming van kiezersschade tijdens deze verkiezingen.
  Ik hoop dat de Dexia-schade meevalt en gun het jullie niet want ik vind Belgie en haar inwoners heel “schoon”.

 • didier

  Het zal zeker niet met dit artikel zijn. Want in alle bescheidenheid ik lees heel veel artikels, heb een normaal ontwikkeld vermogen tot vergelijken en dus dit stukje van mevrouw daar lees ik geen kwaliteit in.
  Om er ook eens aan toe te voegen dat lukraak artikels lezen niet echt het beste plan is. Je leest denk ik best altijd dezelfde mensen nadat je ze goed bevonden hebt. Want als je lukraak leest, op lukrake media, nu eens de krant, dan twitter, dan allerhande sites en van om het even welke auteur dan zie volgens mij door de bomen geen bos meer.

 • Nadja

  didier, re: dwaas artikel
  Ter info: deze dame heeft in NL wel de Gouden Stier prijs voor de beste beleggingsexpert gewonnen.
  Laten we het er dan maar op houden dat de deskundigheid om de macroeconomische situatie te analyseren een andere is als de kunde om te beleggen cq het bepalen van of iets duur of goedkoop is, want dat is waar het dan in de eerste plaats om gaat.

 • Erk

  Gerard. Re: En ik weet ook niet wie dat zegt dat er veel cash aan de zijlijn zit te wachten?

  Was het van u of van Willem Middelkoop dat ik dat gehoord heb? :-)

 • didier

  Inderdaad Nadja, een dwaas artikel. Geen informatie maar reklame van het warrige, slecht geschreven soort.

 • didier

  Ja, ja maar we zitten nu met 4000kg graan en slechts 100 mensen, niet met 150kg en 200 mensen.
  De honderden miljarden euros die vandaag op belgische spaarekeningen staan wat kan dat anders zijn dan vrijwel waardeloos?
  Trouwens dit WE vertelde een vriend mij dat ze zijn appartementsgebouw gaan isoleren (glazen buitenschil plaatsen rond een gebouw van de jaren 70, isolatie dak niet inbegrepen, gebouw telt 100 app.). Prijskaartje: 7,8 miljoen euro.
  Dat is nog wat anders dan een korting van 2000euro op een suzuki alto.

 • Nadja

  didier, re: Martina Hafkamp
  Ja, goed gezien, het is met een cynische noot.
  Vandaar de afsluiting met de vraag De winter is voorbij,) maar ten koste van wie?
  VS hebben door QE en onderdrukken van rentes, de problemen in de tijd doorgeschoven maar vooral ook naar het buitenland verplaatst door export van inflatie.

 • Erk

  Didier. Re: Mijn mening is dat hoe meer er van iets is hoe minder het waard is.

  In principe wel, maar hangt toch ook van de context af.
  Stel in een maatschappij leven 100 mensen, en er is 100kg graan of goud beschikbaar, 1 kg per persoon, dan heeft 150kg goud of graan in een samenleving van 200 mensen meer waarde per kilo, onder de aanname dat een mens in beide samenlevingen dezelfde hoeveelheid nodig heeft.

 • didier

  @Nadja
  Ik veronderstel dat je dat artikel plaatst uit ironie? Of vind je dat een goed artikel?
  Ik vraag mij af waarom je bijvoorbeeld niet zerohedge lees in plaats van die nederlandse sites.

 • didier

  En ik weet ook niet wie dat zegt dat er veel cash aan de zijlijn zit te wachten?
  Mijn mening is dat hoe meer er van iets is hoe minder het waard is.

 • Nadja

  Een hallelujah-vooruitzicht voor de Amerikaanse economie van Martina H.:
  http://www.nuzakelijk.nl/column-martine-hafkamp-/3779049/verenigde-staten-winter-voorbij.html
  De winter is voorbij, maar ten koste van wie?

 • didier

  @Erk
  De yen wordt sinds 2012 zwakker, niet in een kaarsrechte lijn natuurlijk maar zo goed als kaarsrecht. Waar jij hem ziet sterker worden weet ik niet. Ik denk dat Gerard denkt aan de laatste weken op de grafiek maar ik zie daar omzeggens niets.

  En je zegt het: alles kan evengoed morgen omvallen.
  Wat men overal zegt en schrijft lijkt mij van weinig waarde vermits niemand het omvallen van de banken in 2008 heeft kunnen voorkomen. Daarmee is voor eens en altijd bewezen hoe weinig ‘ze’ weten.
  Wat bedrijven en pensioensfondsen doen met andermans geld doen daar heb ik ook niet veel interessants aan.

 • Erk

  Didier,
  Goud behoudt gemiddeld zijn waarde maar heeft over de jaren heen zijn boven en benedengemiddelde waarde tov de rest. En als je het fysiek aanhoudt, heb je wat je hebt, zolang je het niet los laat. Het grote voordeel van goud tov bv papier of giraal geld. Daarom houden jij en ik dat aan.
  Doch de relatieve waarde van goud tov de andere waarde-opslag-opties wordt bepaald door de wereldwijde beleggers in dat totale financiele system, dat waarschijnlijk nooit geheel doorgrond zal worden, maar dat we door logisch nadenken enigszins proberen te begrijpen.
  Wat ik weet is dat diverse bronnen melden dat er wereldwijd een gigantische hoeveelheid kapitaal cash/giraal aan de zijlijn klaar staat. Blijkbaar is dat voor de eigenaren van dat geld (overigens ook pensioenfondsen) op dit moment de meest interessante allocatie. En zo te zien is de positive van de yen in die valuta/wisselkoers-markt nog steeds goed, wordt zelfs sterker zoals Gerard stelt. Ondanks bijvoorbeeld dat er voor miljarden aan Yens bijgekomen is op die markt door het omzetten/opkopen van obligaties door de Bank of Japan (QE). Daarentegen is misschien elastisch geld door aflossingen en faillisementen uit de valutamarkt verdwenen, waardoor er niet alleen maar geld is bijgekomen.
  In ieder geval wijst de praktijk uit dat cash interessant is om aan te houden, zie hoe veel geld bedrijven als Apple op de balans hebben staan. Waarschijnlijk bij gebrek aan investeringsmogelijkheden, ondanks dat het rendement op die investeringen minimaal hoeft te zijn, immers het rendement op die cash is bijna nihil.
  De volgende fase wordt dan dat het aanhouden van cash een onzekere belegging gaat worden, bv als banken of overheden (die spaargelden (dees) garanderen) dreigen om te gaan vallen. Dan zal er risicopremie gevraagd gaan worden, hetgeen in de vorm van rente gaat gebeuren en is dus het hek van de dam, waarover we het hier al eerder gehad hebben.

 • Lamberto

  Zie wat Europa te wachten staat, het resultaat zal velen op dit weblog niet blij maken.

  Die nackten Zahlen: Kein Ende der Euro-Krise in Sicht

  http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2014/05/19/die-nackten-zahlen-kein-ende-der-euro-krise-in-sicht/comment-page-3/#comments

 • didier

  @Erk
  Althans zo denk ik over goud en cash maar ik mag eerlijk toegeven dat ik van economie niet veel af weet. Ik veronderstel dat in the long run diegenen die er verstand van hebben (niet wij) niet rijker kunnen worden zonder het bezit af te pakken van degenen die er geen verstand van hebben (wij). Ik spreek dan over de langere termijn. Bij wijze van spreken als het stof gaan liggen is.

 • oxford.road
 • didier

  @Erk
  Dat is zoals ik het schreef: de normale gang van zaken slechts indien geen inmenging. En vermits de wisselmarkt gigantisch is (dagelijks duizenden miljarden heen en weer?) en cruciaal voor economieen geldt ook hier: there are no markets, only interventions. Daarnaast denk ik dat de wisselmarkt een specialiteit op zich is. Je kan je noch de economie, noch de goudmarkt, noch de wisselmarkt laten uitleggen in 10 zinnen op een blog.
  De verwarring over Gerards aansterken bestaat hem erin dat de yen de voorbije weken wat aangesterkt is. Op cnbc spreken waarschijnlijk over niets anders, maar het grote verhaal is dat de yen moedwillig goedkoper geprint is sinds 2012 en met succes. Momenteel is misschien niet duidelijk of er nog veel bijkomende japanse easing komt en dat zie je in de wisselkoers. Of iets in die aard.
  Google de grafiek dan zie je het zelf.
  Je analyse van wat wanneer interessant is als belegging vind ik wat te theoretisch. Metalen in eigen bezit kunnen ze je denk ik moeilijk afpakken. Natuurlijk wel verbieden om legaal te verkopen of belasten. Maar cash king? Bij mijn weten is cash in het beste geval papier en in het slechtste geval staat het op de bank. Maar king? Misschien voor een gesofistikeerde belegger maar niet voor ons.

 • Erk

  Didier. Re: Yen
  Ik dacht ook zo als jij schrijft: als een economie zwakker wordt gaat de munt mee omlaag. Daarom vroeg ik Gerard om toelichting. Ik denk dat we hier een belangrijk leerpunt te pakken hebben, wellicht niet alleen voor ons maar voor de meeste mensen, want iedereen denkt zo, maar eerst wil ik graag bevestiging van Gerard of ik het goed begrijp op basis van mijn volgende analyse.
  De munt/valuta/cash is een van de opties om waarde in op te slaan, naast bijvoorbeeld vastgoed, aandelen, obligaties, goud, etc. De totaalwaarde is het wereldwijde financiele system van biljarden waar Gerard het ooit eerder over gehad heeft en waar dagelijks miljarden in heen en weer geschoven worden. Op het moment dat in Japan de economische vooruitzichten slecht zijn, er dusdanig hoge schulden zijn dat er vrees is voor faillisementen, ja zelfs vrees voor dat de overheid haar obligaties niet zal kunnen uitbetalen, dan zullen beleggers kiezen voor het omzetten van waardes als obligaties, aandelen, vastgoed naar cash en girale yens. Kortom een voorbeeld van cash is king, karakteristiek voor de deflatie-periode.
  Je zou verwachten dat er een moment komt dat ook de interesse in de munt yen verdwijnt, maar omdat de andere belangrijke valuta zich ook ontwaarden (zoals de dollar, door het FED-beleid) lijkt me dat de verklaring waarom ondanks de slecht economische vooruitzichten van Japan de yen in de vorm van een cash/girale belegging interessant blijft.
  Het lijkt er dus op dat het centrale banken-beleid van QE’s er voor zorgt dat oude, wijze en ons op school geleerde waarheden (dat een munt minder waard wordt als de economische vooruitzichten minder zijn) niet meer gelden of (denk ik eigenlijk) uitgesteld worden. Immers dit kan niet duren.
  Gerard, klopt bovenstaande of heb je nog correcties en aanvullingen?

 • didier

  @Gerard, Erk
  Ik begrijp niet goed wat je schrijft over de yen.
  Over de langere termijn wordt de munt van een land duurder als zijn economie sterker wordt. Als bv. de chinese economie zich verder ontwikkelt en groter wordt dan de amerikaanse dan zal de yuan duurder worden tov de dollar (de dollar goedkoper tov de yuan).
  Natuurlijk zijn er andere faktoren die de wisselkoers beïnvloeden: een overheid kan ingrijpen en door middel van printen haar munt goedkoper maken (bv. Japan sinds eind 2012) of een munt kan slechts beperkt vrij verhandelbaar zijn op de markt (bv. de yuan). Er is ook de markt die speelt: bv. de euro is niet echt goedkoop vooral doordat de andere munten tov de euro goedkoper geworden zijn (euroland print als enige niet). Je hebt ook de carry-trades en simpel gespeculeer dat een munt zal aansterken/verzwakken.
  Wat de yen duurder gemaakt heeft tov de dollar van 1980 gaande tot 2012 weet ik niet echt. De waarde van een munt valt wanneer haar economie zwakker wordt, op lange termijn en zonder andere inmenging.

  Wat jullie schrijven over de Alto begrijp ik niet goed. Als ik mij niet vergis zijn sinds 2004 alle vaste kosten gestegen: inschrijvingstaks, jaarlijkse belasting, brandstof, verzekering, onderhoud, herstelling bij een ongeval, boetes, je staat meer in de file… Wat heb je dan aan een aankoopkorting? Je koopt een auto om mee te rijden, niet om in je tuin tentoon te stellen. En mijn persoonlijke ervaring is dat de wagens vroeger degelijker waren: veel gaat nu sneller stuk.

  Wat betreft de deflatie: we zullen zien. Meer lange termijn kijken dan artikels van de dag lezen graag.
  http://www.google.com/publicdata/explore?ds=k3s92bru78li6_&hl=en&dl=en#!ctype=l&strail=false&bcs=d&nselm=h&met_y=pcpipch&scale_y=lin&ind_y=false&rdim=world&idim=world:Earth&idim=country:NL:PT:ES&ifdim=world&hl=en_US&dl=en&ind=false

 • Gerard

  Erk
  Een sterke munt kan meerdere oorzaken hebben. Te hoge schulden is een reden die past in deze tijd. Dit leidt tot lagere koopkracht en omloopsnelheid. Met vele faillisementen en hoge wekloosheid tot gevolg. Deze gevolgen maken een munt sterk. Dit heeft ook de euro te sterk gemaakt. Met name de deflatie in Griekenland, Spanje en Portugal. Noord Europa kent nog inflatie, maar die is wel hard dalende.

  De Suzuli Alto in 2003 voor de prijs van 11500 was hiermee rijklaar. Alleen een simpel radiootje als extra.
  Sorry, maar ik kan er niks anders van maken. Je bent ook niet verplicht om het te geloven.
  Autos vallen onder duurzame goederen, als onderdeel van kerninflatie. Maar voor sommigen is dit al te moeilijk?

  Zal ik de gemiddelde huizenprijzen eens geven van 2003 en 2013? Ook niet waar?

  Probeer gewoon de feiten te zien. En probeer hiermee deze tijd te verklaren. Zo moeilijk is dat niet. Feiten ontkennen en wensdenken komt menigeen duur te staan in het leven. Niet aan te bevelen.
  Deflatie trekt nu van zuid ook door naar noord Europa. En wel tussen nu en 6 a 9 maanden. Leuk of niet leuk, maakt mij niks uit. Feiten zijn feiten.

 • Amstel (Bob)

  Het interesseert hen geen bal dat 5% van de bevolking door heeft dat ze liegen. Als 95% van de bevolking maar gelooft wat ze zeggen en vrijwillig naar de slachtbank loopt. Dat doen ze dan ook netjes. Trap er niet in, denk zelf na

  Aldus heb ik uw advies netjes opgevolgd… ;)

 • Amstel (Bob)

  Als het auto’tje al niet klopt, en het bakkie koffie idem…?

  Het maakt mij persoonlijk niet uit, ik trek mijn eigen plan, maar ik vind het vervelend als anderen eea als waarheid gaan bezien en hun spaargeld daarop gaan investeren. Vandaar mijn kritische blik, niets persoonlijks.

 • Lamberto

  @Amstel(Bob)

  U schrijft: “Mag ik van u een link waarin ik kan lezen dat dit basis karretje €11.500 koste anno 2003 vlgs. de beweringen van U en Gerard?
  DANK U bij voorbaat”.

  Kom op zeg, persoonlijk neem ik uitspraken of bedragen welke door Gerard op dit weblog worden geschreven voor waarheid aan.
  Mocht u zijn integriteit in twijfel trekken, dan is dat uw probleem.
  Het lijkt mij zinvol om onze discussie over het onderwerp Suzuki alto basis uitvoering hierbij te beëindigen.

 • Amstel (Bob)

  De door mij genoemde bedragen in mijn posting ( tijd 16:02) zijn van u afkomstig, zie uw berekening van Suzuki alto “comfort”.

  Waar heb ik dit genoemd? Bestaat er uberhaupt wel een Alto COMFORT? :)

  U zou beter uw huiswerk kunnen doen ipv iemand te verdedigen wegens ons akkefietje uit het verleden. Keer op keer valt u namelijk door de mand.

 • Amstel (Bob)

  Mag ik van u een link waarin ik kan lezen dat dit basis karretje €11.500 koste anno 2003 vlgs. de beweringen van U en Gerard?
  DANK U bij voorbaat.

 • Amstel (Bob)

  Dat Gerard anno 2003 €11.500 heeft betaald idem, de bedragen KLOPPEN eenvoudigweg NIET!
  http://www.gaspedaal.nl/Suzuki/Alto/2003

  Een beetje gedegen huiswerk zou verdorie niet misstaan!

  Als we nu alles gaan geloven wat geroeptoetert wordt heb ik geen internet meer nodig, dan heb ik genoeg aan NOS, TSM en P&W…

 • Lamberto

  @Amstel(Bob)

  Dit schreef Gerard: “In 2003 kocht ik voor een vriendin van mij een Suzuki Alto voor 11.500 euro. Vorig jaar kocht ik voor mijn dochter weer een nieuwe Suzuki Alto, maar nu met radio, airco, centrale vergrendeling, alarm, sportvelgen, metallic, en nog veel meer moois meer wat die oude Alto niet had. Nu voor 9.200. Na 10 jaar”.

  De door mij genoemde bedragen in mijn posting ( tijd 16:02) zijn van u afkomstig, zie uw berekening van Suzuki alto comfort.
  Het heeft er alle schijn van dat we langs elkaar heen praten.

  Laten we het daarom niet moeilijker maken dan het is.

  Hieronder de bedragen zoals in de praktijk gebruikelijk.

  Een Suzuki alto basis uitvoering koste volgens Gerard in 2003 € 11.500, –
  Een Suzuki alto basis uitvoering koste in 2013 zie link ——— € 6.799, –
  Dit zijn de bedragen, hoe u het ook wendt of keert.
  Dus in 10 jaar tijd is de Suzuki alto basis uitvoering € 4.701, – goedkoper geworden.

  Dat Gerard voor een Suzuki Alto met extra accessoires € 9.200, – heeft betaald is zijn zaak.

  http://www.suzuki.nl/autowinters/acties/suzuki-alto-nu-met-extra-hoge-inruilpremie-van-1-500?dealsite=igrodyCsHcPvCxTcCoIuH

 • Amstel (Bob)

  Beste Erk, vraag jezelf altijd af: sterker/zwakker ten opzichte van “wat”?

 • Erk

  Gerard, ook u neemt u welverdiende rust in het weekend, maar staat u mij toe nog een open vraag te herhalen. U zei de yen wordt alweer sterker en sterker, echter hoe is dat te verklaren als het land in zo’n deplorabele situatie zit?
  Bedankt alvast voor uw uitleg, en ook een goede week toegewenst.

 • Amstel (Bob)

  Inderdaad Lamberto, we rekenen middels een “constante”, te weten de Unit of Exchange, onze lokale valuta.
  Beide genoemde prijzen betreft het basis modelletje (dus niet met uw genoemde “alle extra’s”).

  Ga ik rekenen in “constante” goud dan krijgen we volgende som:
  Goud jan. 2004: €324/oz.
  7999/324=24.68oz=767gr.

  Goud jan. 2014: €872/oz.
  8929/872=10.24oz=318gr.

  In 10 jaar tijd (incl. “rampjaar” 2013) kan ik met goud dus anno nu >2 Altootjes kopen ipv 1!
  Dus? Prijsinflatie in Eur, prijsdeflatie in Au.

  Hoop dat dingen nu helder worden ipv het zoeken naar gelijk(?). Ik heb werkelijkwaar geen idee waar u heen wilt met uw “inflatiemeter”link…

 • Floesh

  Edward Griffin – The Federal Reserve, Taxes, The I.R.S. & Solutions: http://youtu.be/I1nr87EPlfk

 • Lalinea
 • Lamberto

  @Amstel(Bob)

  In 2004 koste deze auto zonder de extra’s € 7.999,-
  In 2014 koste deze auto met alle extra’s € 8.929,-
  In tien jaar is de auto inclusief de extra’s € 930,- duurder geworden.
  U gaat er van uit dat de waarde van de Euro gelijk is gebleven.
  Laat er maar eens de volgende berekening op los.

  http://www.berekenhet.nl/modules/beleggen/inflatie.html

 • Amstel (Bob)

  ECB Executive Board member Yves Mersch:

  “I am in favor of speeding up all the preparatory work so that our instruments are readily available on the shelf and then decision-making is much easier,” he said. “And obviously we are working on a broader range of instruments than might even strike the most fertile imagination of journalists, for example, or an analyst.”
  https://mninews.marketnews.com/content/ecb-mersch-working-broader-range-tools-imagined

  Er staan verrassingen op til. En wat zouden die “instrumenten” dan wel niet zijn? In juni gaan we het horen…

 • Amstel (Bob)

  Excuus:
  Netto verschil voor de fabrikant tussen 2004 – 2014 is €846 = prijsstijging van 15,6% op het wagentje + 50% (€204) op afleverkosten.

 • Amstel (Bob)

  Beste Lamberto,
  Laat u niet vangen door de angstaanjagende plaatjes bij het artikel, de meeste dateren van 5 jaar terug en dienen om het artikel kracht bij te zetten…

  De auto industrie heeft zeer weinig marge op een nieuwe wagen, een drastische prijsverlaging zal dan ook eenvoudigweg niet gaan!
  Dan beter het bedrijf afslanken of verhuizen naar lage-lonen en gezonder maken, wat nu dus gaande is.

  Overigens, zonder alle overheidsingrepen en stimuleringen zou de prijs van een nieuwe wagen er heeeel anders uitzien (=duurder!).
  Immers, lagere omzet geeft duurder eindproduct op termijn wegens hogere kosten per stuk.

  Suzuki Alto – 1.1 GL
  Laatste nieuwprijs ( Maart 2004 ) € 7.999
  BPM € 1.086
  Afleverprijs € 405
  BTW (19%) € 1.104

  Suzuki Alto – 1.0 Base
  Laatste nieuwprijs ( Januari 2014 ) € 8.929
  BPM € 630
  Afleverprijs € 609
  BTW (21%) € 1.440

  Netto verschil voor de fabrikant tussen 2004 – 2014 is €1254 = prijsstijging van 18% + 50% op afleverkosten. Prijsdeflatie?
  Dat een dealer gaat stunten om zijn kop boven water te houden is een ander verhaal en een tijdelijk fenomeen.

 • Floesh
 • Lamberto

  Der IWF zieht in der Ukraine in den Krieg

  http://principiis-obsta.blogspot.se/

 • Nadja
 • Lamberto

  Om even terug te komen op de discussie betreffende de aankoop door Gerard van een auto voor zijn dochter, en zijn oordeel dat in een tijdbestek van 10 jaar voor minder geld meer auto gekocht kan worden, heb ik onderstaande link geplaatst.
  De industrie staat voor twee keuzes, tienduizenden medewerkers ontslaan en fabrieken sluiten, of de prijzen drastisch naar beneden bijstellen.
  Dit laatste is toch wel “deflatie”.

  Ik ben benieuwd wat Amstel(Bob) hier over te zeggen heeft!

  http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2014/05/18/geheime-friedhoefe-warum-verstecken-hersteller-tausende-neuwagen-in-der-pampa/

 • Floesh
 • Lamberto

  Het heeft er alle schijn van dat de Russische regering via deze Russische blogger de wereld een duidelijke waarschuwing geeft, die volgens mij niet in de wind geslagen moet worden.

  Russischer Blogger über Nazi-Staatsstreich in der Ukraine

  http://www.youtube.com/watch?v=LGJk6JKBcsg

 • Erk

  Ook fijn weekend nog Marcel!
  Het weer draagt er aan bij.

 • Lamberto

  @Tim
  Bedankt voor de link.

  @Q&Q
  Ga met pijltje van de muis links boven in het scherm op de link staan.
  1 x op rechter muisknop klikken, nu 1 x klikken met linker muisknop op kopiëren.
  Nu aanwijzen waar u deze link wilt plaatsen en 1 x op rechter muisknop klikken, daarna
  1 x met linker muisknop op plakken klikken.

  Pffffffffffffffffffffff beste Q&Q, zo moet het toch lukken!

  http://stopdebankiers.nl/banken-frauderen-volop-met-de-goudprijzen/