24 UURS VERZEKERD TRANSPORT
coins

Wat kunnen we verwachten

Deze week werden we regelmatig verrast door de positieve media, die blijkbaar uitsluitend nog de persberichten van de overheid overtypt. Journalistiek vakwerk komt hier niet meer aan te pas. De Eurocrisis is voorbij en we gaan hard groeien in 2015. Hetzelfde hoorden we al sinds 2009. Al vijf jaar hetzelfde verhaaltje met de jaartallen 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, en nu dus 2015. In werkelijkheid gaat het eigenlijk nergens echt goed. Veel ontwikkelingen gaan steeds verder achteruit sinds 2009. Wat gaat er fundamenteel dan zo slecht?

1. Werkloosheid loopt verder op. Dit cijfer loopt steeds verder uit de pas met de arbeidsparticipatie van de beroepsbevolking (18 tot 67 jaar exclusief studenten). Anders gezegd, steeds minder mensen werken terwijl ook steeds minder mensen een werkloosheidsuitkering krijgen. Die laatste groep wordt dan niet meegeteld in het werkloosheidspercentage. Door dit rekenfoefje daalt in de publicaties de werkloosheid. Als dus morgen de WW wordt afgeschaft, is volgens onze overheid niemand meer werkeloos.

2. Economische groei veel te laag om ooit nog uit de schuldencrisis te kunnen groeien. Daarvoor heb je minstens 3% plus groei nodig.

3. Koopkracht blijft dalen. Enerzijds omdat steeds meer mensen zonder werk zitten, anderzijds worden er geen hoge salarissen geboden omdat er een overvloed is op de arbeidsmarkt. Hogere inkomens worden vervangen door goedkope flexwerkers of goedkope parttimebaantjes. Onafgebroken gigantische belastingverhogingen sinds 2009 doen nog een extra trap nageven op de koopkracht van de burgers.

4. Schulden stromen langzaam door van particulieren en bedrijven naar overheid. Dit komt doordat overheidsuitgaven hoger worden door uitkeringen, en inkomsten lager worden omdat particulieren en bedrijven inmiddels al helemaal kaalgeplukt zijn.

5. De Maastrichtnorm van 60% staatsschuld van het BBP en 3% begrotingstekort worden steeds verder overschreden. Boven de 90% is een land eigenlijk niet meer te redden is de norm. Europa stijgt al 6 jaar lang vrolijk door en gaat de EU als geheel naar verwachting in 2015 door de 100% staatsschuld van BBP. Waar veel landen die grens nu al voorbij zijn. 40% boven de norm waarop je als maatschappij welvarend kunt zijn.

6. Door de zwakke koopkracht heeft inflatie geen kans meer. Deflatie wordt gevreesd en alle indicatoren wijzen steeds meer in die richting. Deflatie maakt schulden tot een steeds zwaardere last. Bovendien draait deflatie een economie terug i.p.v. vooruit.

7. Frankrijk heeft al helemaal langs de pot gepist waar het ging om de aanpak van de crisis. De staatsfinanciën zijn totaal uit de hand gelopen. Een bikkelhard bewijs dat de oplossing van krugman niet werkt. Krugman wordt graag door de socialisten gezien als de oplossing van de crisis. Frankrijk sluit hiermee aan bij het rijtje hulpbehoevende landen in de knoflookzone.

8. De stimulansen van de centrale banken, om de economie weer op gang te brengen, zijn uitgewerkt. QE wordt nu afgebouwd en aan de te laag gemanipuleerde rentes komt ook een einde. Dit laatste omdat dit nu bubbels gaat vormen die averechts gaan werken op de economische groei.

 

De lijst is langer, véél langer, maar laat het even hierbij. Feit is wel dat steeds meer economen en analisten, die bij grote getalen op CNBC voorbijkomen, zwaar twijfelen aan de economische groeicijfers die ons zo mooi voorgespiegeld werden door overheden, centrale bankiers en media. Het optimisme van een jaar geleden is helemaal verdwenen. Men begint al te twijfelen. Nu nog het snappen. De groei die we zagen kwam voor een groot gedeelte op rekening van hogere overheidsuitgaven die vervolgens weer als extra schulden werden opgestapeld. Overheden gaan dit niet eeuwig volhouden en er gaat vanuit die hoek zeker wat gebeuren. De vraag is wat? We zagen nogal wat voorbijkomen uit die hoek. Eenmalige spaarheffing op al het spaargeld van 10% a 15%. Het openbreken van privé kluisjes bij banken wordt op dit moment besproken.

Dan hebben we nog steeds de beroemde “template” van Cyprus. Lijkt alles bij elkaar heel wat, maar is niet eens meer dan een klein pleistertje op de grote stinkende wonden. Neen, dit gaat niet helpen. Dit gaat alleen de burger nog armer maken, en arme burgers houden echt geen economie en welvaart hoog. Er komt echt wat anders. We zien 2 ontwikkelingen in de kinderschoenen staan. De eerste was de poging van de EU om de Oekraïne in lijven binnen de EU. Het heeft inmiddels geleid tot (burger)oorlog in dat land, plus spanningen en op voet van oorlog tussen EU en Rusland.

De tweede ontwikkeling is mogelijk nog veel erger. Dit is waar ik mij nu echt zorgen om maak. Dit zijn de vele publicaties over de beroemde 99%/1% verhouding tussen arm en rijk. Een presentatie van een Amerikaans boek op de Amerikaanse situatie. Werd klakkeloos vertaald op de Nederlandse situatie, wat sowieso al onjuist is. Die vreselijke 99-1 verhouding werd uitgebreid besproken in bijna alle media, maar vooral de Volkskrant, P&W en DWDD. Vooral in het laatste medium werd dit besproken door Bas Jacobs en Mathijs Bouman. Beide economen pleiten naar aanleiding van die publicaties voor sanering van spaargelden. Bouman ging zelfs veel verder en pleitte voor forse belastingverhoging op alle beleggingen. En nóg verder.

Hij vond het erfrecht onrechtvaardig en vindt dat de overheid alles hoort te erven. Ook overdracht van familiebedrijven zou volgens Bouman onmogelijk gemaakt moeten worden door extra belastingheffing daarop. Twee economen die echt wel weten hoe het zit. In de eerste plaats is de verhouding arm/rijk geen 99%/1%. Deze berekening telt pensioengelden van pensioenfondsen NIET mee (500 miljard in NL), veelal in handen van de arbeidersklasse. Maar WEL werd pensioengeld van particulieren en ondernemers in de vorm van stamrecht, pensioen bv’s en verzekeringen meegeteld. Het is inderdaad zo dat 1% van de bevolking bijna alle eigen vermogens bezit. Maar eigen vermogen is géén geld. Eigen vermogen is ook je eigen huis zonder schuld. Eigen vermogen is enkel een post op de balans van bedrijven welke vast zitten aan aandelen van aandeelhouders. Aandelen van niet beursgenoteerde ondernemingen zijn enkel privé ten gelde te maken na 25% afdracht aan de overheid (box2). Dus de overheid is eigenaar van 25% van al dit vermogen.

Evenzogoed als dat ze eigenaar zijn van de loonheffing op alle pensioenen. Een boer die een stuk landbouwgrond bezit ter waarde van 1 miljoen (mits geen schuld), is op papier miljonair en valt onder die 1% rijken die hard aangepakt dienen te worden volgens Bouman en consorten. Maar op dat stuk grond van 1 miljoen papieren waarde kan dezelfde boer nauwelijks een inkomsten uit halen om van te leven. Daar heb je tegenwoordig wel het 4-voudige voor nodig, dankzij ons belastingstelsel van de overheid. Nu noem ik een boer, maar neem een transportbedrijf. Met slechts een paar vrachtwagens sta je ook al snel op één miljoen bedrijfskapitaal. Wat is er dus mis met bedrijfskapitaal? Is een gezond bedrijf met gezonde balans en weinig schuld opeens niet goed voor een goede economie? En dat uit de mond van deze economen? Dacht je nu echt dat deze economen niet beter weten? Natuurlijk wel. Zijn beide economen dan opeens communist geworden? Bas Jacobs is een communist, dat is bekend. Maar Bouman hoort slimmer te zijn en dat is hij ook. Het bekende foefje van “rijkdom en geld” verwarren met “bedrijfskapitaal” moet hij als econoom ook kennen. Vooral hij. Ik vrees daarom dat wij als bevolking via de media klaargestoomd worden tot een allesomvattende sanering.

Het nationaliseren van al het bedrijfskapitaal, particulier spaargeld en beleggingen. Iets wat we aan het einde van de vorige cyclus rond 1945-1949 in de schuldenlanden ook zagen. O.a. in China en oost Europa tot halverwege Duitsland. Dit is namelijk de enige overgebleven oplossing om uit de schuldencrisis te komen. Een reset gaat er mogelijk zo uitzien. Ofwel we gooien alles kapot zodat iedereen een nieuwe start moet maken met helemaal niks via een wederopbouw. Dat kan ook. Ook dat zagen we aan het einde van de vorige Kondratieff cyclus (vanaf de andere helft van Duitsland). Het is het een of het ander. Een andere mogelijkheid bestaat niet. Alleen fysiek goud en zilver kan je beschermen tegen een reset van dit systeem. Op moment van reset doet de waarde van goud er niet meer toe. Het gaat erom wat je er ná een reset van kunt kopen. In een nieuw land, nieuw geld en een nieuwe politiek. Geloof in elk geval maar niet dat wij zomaar uit de schuldencrisis groeien door steeds de schuldenberg nog hoger en hoger op te stapelen. En geloof ook niet dat die 1% bedrijfskapitaal en wat spaarcentjes de oorzaak was dat 99% van de bevolking straatarm wordt. Laat de leugenachtige overheid, valse economen en mee heulende media voor wat het is. De krachten hierachter kennen wel degelijk het probleem én de oplossing. Ze maken ons klaar voor de grote reset. Mogelijk bij de volgende crisis al. Economen als Bouman lopen nu propaganda te verkondigen van centrale banken en de politiek. Dat was mij nu wel duidelijk geworden.

Het interesseert hen geen bal dat 5% van de bevolking door heeft dat ze liegen. Als 95% van de bevolking maar gelooft wat ze zeggen en vrijwillig naar de slachtbank loopt. Dat doen ze dan ook netjes. Trap er niet in, denk zelf na en dek jezelf in door een gedeelte van je spaargeld veilig in fysiek edelmetaal aan te houden. Mogelijk niet te veel in het zicht van de overheid. Je kunt bij de 1% van de bevolking behoren die wel veilig door de eindfase komt. Je moet alleen de kudde van 99% niet volgen. Overigens, het juist NIET volgen van de kudde levert altijd het beste resultaat op, ook in beleggingen.

kudde

 

Disclaimer: Artikelen geplaatst door Gerard zijn niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Bekijk ook