Kenniscentrum The Silver Mountain

Lees hier onze columns over de financiële wereld, nieuwsberichten en tips bij het kopen van goud en zilver.

navbar-banner

Wereldwijde reset monetaire systeem onvermijdelijk

20-09-2013 Gerard

Dit wordt per dag duidelijker, ondanks alle positie berichten in de massamedia. Hiervoor kijken we naar meerdere ontwikkelingen. Om uit deze crisis te komen moet de neerwaartse spiraal (koopkracht/prijzen/schulden) doorbroken worden. Dat kan alleen maar door hogere economische groei, inflatie en tenslotte de overheidstekorten terugbrengen naar nul. Daarna kan men pas beginnen de schulden langzaam af te bouwen tot draagbaar niveau. Een andere weg is er niet. Dit is ook het streven; groei, inflatie, afbouw schulden. Maar dit gaat niet lukken. Er zijn 5 ontwikkelingen die dit blijvend blokkeren.

1. economische groei

De economie groeit niets tot veel te weinig. Hierdoor heeft de overheid te weinig belastinginkomsten terwijl de uitgaven stijgen. Hierdoor blijven staatsschulden en overheidstekorten oplopen. De economie kan bijna niet meer groeien omdat de schuldenlasten dit afremmen. Zowel aanbod als vraag naar krediet zijn geheel stilgevallen ondanks de extreem lage rente. Dat betekent dat bijna alle sectoren in een krimpmarkt zitten. Ook de werkloosheid in de VS loopt nog steeds op. Net zo hard als in Europa. Het banenrapportcijfer van de VS is zwaar gemanipuleerd.

Wat er aan banen bijkomt zijn enkel kleine parttime baantjes bij McDonalds e.d. voor steeds lagere hongerloontjes. Er is geen minimum loon in de VS. Wie na de korte WW periode uitgeschreven werd, wordt nergens meer meegeteld als werkloze. Zo nep als maar kan. Peter Schiff doet daar in zijn maandelijks rapport elke maand onderzoek naar. Elke maand te vinden op Youtube. Google maar op “Peter schiff rapport”. Alles bij elkaar zien we een piepkleine groei van de economie op basis van enkel en alleen duizenden miljarden dollars per jaar bij te printen. Desondanks zien we de tent cities rond San Francisco en in enkele zuid staten nog steeds groeien.

Bovendien leeft 1 op de 5 Amerikanen nog steeds op voedselbonnen. Op eigen benen kan de economie al enige tijd niet meer staan. De vraag blijft, ondanks of dankzij de QE’s?

tent city

 

2. schuldenlasten

De ondraaglijk hoge schuldenlasten van bedrijfsleven en particulieren die in toenemende mate op de schouders van de overheid worden geladen. Door de enorme stroom faillissementen en werkloosheid mist de overheid niet alleen de stroom belastinginkomsten van het bedrijfsleven, maar moet ook nog eens de inkomstenbelasting van de werknemers inruilen voor overheidsuitkeringen. Het sociale vangnet wordt hierdoor overbelast en onhoudbaar.

Bovendien komen er voor bedrijven die wegvallen nagenoeg geen nieuwe starters meer terug. Ook dat is een trend. Daarnaast moesten overheden in 2008 ook de banken redden. Die schulden staan er ook nog steeds. Bovendien staan ze garant voor slechte leningen. Dijsselbloem maakte het begin dit jaar al helemaal te bond door de winst van 6 miljoen van DNB in de staatskas te stoppen in ruil voor garantstellingen van 6 miljard op Griekse staatsleningen. De overheid ziet inkomsten dalen en uitgaven toenemen. En in steeds sneller tempo. Deze trend blijft hardnekkig aanhouden in heel Europa, VS en Japan. Schulden lopen op, en hard.

schuldenlast

3. inflatie

De inflatie neemt niet toe, ondanks de enorme bergen geld die worden bijgeprint. De enige inflatie die groeit zit in de eerste levensbehoeften zoals voedsel, energie en belasting- en accijnsverhogingen. Dit blijft vreten aan de koopkracht wat de deflatie in bijna alle andere sectoren doet toenemen.

Op die manier werkt monetaire geldverruiming averechts. Buiten de veel te hoge inflatie van voedsel en energie neemt de CPI (het huishoudmandje) niet genoeg toe. En zit zelfs in een dalende trend. Dus het middel om door inflatie de schulden te laten verdampen werkt onvoldoende. De deflatoire krachten nemen steeds meer toe.

 

4. rentelast

Als de begrotingstekorten blijven oplopen, en daar ziet het wel naar uit, dan zal onherroepelijk de rente fors gaan stijgen. De rente is overigens al fors aan het stijgen op staatsleningen. In de VS is de rente in enkele maanden tijd al gestegen van 1,6% tot 2,95%. Bijna 100% stijging. Bij een terugval economie zouden rentes zoals in Griekenland vorig jaar zomaar in heel Europa en de VS kunnen ontstaan. En dan praat je over meer dan 100% rente op 2 jaars leningen. Waarmee je dan ook nog niets ophaalt op de uitschrijvingen. Vergeet hierbij niet dat wij toch wel langzaam maar zeker Griekse toestanden dichterbij zien komen.

Waarschijnlijk is stijgende rente van overheidspapier die niet meer onder controle te krijgen is het grootste hoofdpijndossier van Bernanke en Draghi. Want o wee als het vertrouwen in overheidspapier wegvalt. Dit zwaard blijft boven de markt hangen. Gelukkig hebben ze pensioenfondsen en banken verplicht gesteld te beleggen in waardeloos overheidspapier.

 

5. veel te grote overheid

En tevens het grootste probleem. De overheid is veel te groot en onbetaalbaar geworden. Uiteindelijk moet de werkende bevolking het allemaal opbrengen. Overheden zouden de helft kleiner moeten worden om nog uit de crisis te komen. En wel heel snel. Dat zien we niet gebeuren. De overheden van Europa, VS en Japan groeien als kool. Veel harder dan ooit tevoren. Dit moet worden betaald uit een steeds kleiner wordende groep werkenden. Daarmee overheidsschulden en begrotingstekorten stijl omhoog zien oplopen. Ik zal de miljarden tekorten van de verschillende betrokken landen hier niet opsommen, maar dat is zo enorm dat je er geen voorstelling meer van kunt maken.

Een belangrijke pijler van een groter wordende overheid is wel de forse toename van de sociale uitkeringen. Deze pijler valt niet meer te stoppen. Alle overige uitgaven wil men niet eens bespreekbaar hebben. Per saldo wordt er helemaal niets bezuinigd. Alleen belastingverhogingen komt in het woordenboek van politici voor. Maar dat is in mijn ogen echt iets heel anders dan bezuinigen. Daar komt ook nog eens bij dat bijna 60% aanhanger is van het socialisme. Een politieke ideologie die juist een grote overheid voorschrijft.

Helaas houden ze daar ook nu nog hard aan vast. De huidige socialistische partijen zitten nu al in grote nood omdat ze hun ideologie en basis zullen moeten loslaten. Deze achterban zal dat niet begrijpen. De kans is dan ook groot dat na een reset communisme de nieuwe politieke weg zal zijn in noord Europa t/m Frankrijk. Zuid Europa waarschijnlijk niet, want daar heeft de bevolking een bloedhekel aan overheden. Vooral Spanje, want daar zijn ze Franco nog lang niet vergeten.

Wat gaan we zien?

Dit hele proces zet zich door totdat de gehele economie is stilgevallen. Er zit geen bodem aan dit proces. Om aan die ellende een einde te maken is een nieuwe start noodzakelijk. Dit kan alleen na het saneren van overheidsschulden. Bijna alle spaarrekeningen en pensioenen zitten hierin. Die ben je dan ook meteen kwijt. Gepensioneerden moeten dan weer op de stoep gaan plaatsnemen met een rammelpotje. Zoals we dat vroeger in Zuid Europa, zuid Amerika en zuidoost Azië zagen.

De gemakkelijkste manier om sanering te bereiken is oorlog. Of dit er nog van komt na het uit de hand gelopen drama van WO2, dat valt te bezien. De BIS heeft toentertijd hieraan meegeholpen omdat ze hierin een mooi snel einde aan de deflatie periode zagen. Maar hadden ook niet ingeschat hoe vreselijk dit uit de hand gelopen is. Of hier alsnog op aangestuurd gaat worden is onduidelijk. Zelf geloof ik meer en meer in de lange slopende weg richting “deflationary collapse”. Wat overigens alsnog oorlog kan betekenen.

We zitten nu in de periode tussen totale verandering maatschappij en totaal sanering. Men vraagt mij heel vaak wat dit precies inhoud en hoe zo’n deflationary collapse eruit gaat zien. Bij deze dan, maar het is geen leuk verhaal.

De kenmerken eindfase.

Het geheel verdwijnen van de verzorgingsstaat. Hier werden we al zachtjes op voorbereid in de troonrede van koning Willem, “verzorgingsstaat wordt participatiestaat”. Leuke woordspeling. Het betekent eigenlijk niet anders dan “ieder voor zich”. Hoog bejaarden en gehandicapten zullen we weer op de stoep zien liggen met een rammelpotje.

Volgende kenmerk; het geheel verdwijnen van de middenklasse. We kennen straks alleen nog maar een hele grote groep extreem arme mensen en een hele kleine groep extreem rijke mensen. Daar tussenin zit niks meer. Luxe artikelen zal je zien verdwijnen uit de winkelrekken. De straten en autobanen zullen leeg zijn. Alleen rijke mensen rijden nog auto. We zagen al een sterke afname autobezit van 6% in 2012 en waarschijnlijk nog iets meer in 2013. Diensten als mobiele telefonie, internet en TV zullen voor velen verdwijnen. Degenen die nog werken zullen enkel in dienst van de overheid zijn, of kort daaraan gerelateerd. De rest is werkloos. Ook voor degenen die nog werken zullen van het loon niet rond kunnen komen. Er zullen enkel nog zombiebanken zijn, voor het oog overeind gehouden door Centrale Banken.

Veel mensen zitten ondergedoken voor schuldeisers. Dat is overigens al in 2012 fors toegenomen tot 240.000 gezinnen, zo zagen we vorige week in het RTL nieuws. Anarchie krijgt steeds meer de overhand. Rijke mensen gaan emigreren. Die trend is er nu al maar wordt doodgezwegen. Vermoedelijk om linkse politiek nog geloofwaardig te houden. Daarnaast emigreren ook veel afgestudeerde jongeren. Ontstedelijking, voor degenen die dat nog kunnen. Wegen en bruggen zullen worden afgesloten door gebrek aan onderhoud. Hoger onderwijs is zo goed als verdwenen. Alleen extreem rijken kunnen daar nog gebruik van maken in hooguit een paar scholen die nog overblijven. Voor zover rijken het land nog niet verlaten hebben.

Politie en justitie doen alleen nog zware criminaliteit en zullen steeds meer als politiestaat optreden. Subsidies bestaan niet meer. Betalingsverkeer is er nauwelijks nog. Medische zorg bijna onbereikbaar geworden. Veel mensen zijn niet meer verzekerd. Er zal honger zijn in de grote steden. Veel mensen leven op straat. Huisuitzettingen aan de lopende band. Straten vol dichtgetimmerde huizen. Door de oplopende belastingen op salarissen zal er steeds meer zwart gewerkt worden. Ook het MKB kan alleen nog maar in het zwarte en illegale circuit overeind blijven. Ook deze trend neemt nu al toe. Het vertrouwen van de bevolking in overheid en politiek gaat helemaal verdwijnen.

Wetten en regels zullen eenzijdig door de bevolking worden opgezegd. Politiek en overheid verliezen de grip op de bevolking. AOW, WAO, toeslagen en andere uitkeringen zullen tot nul worden teruggebracht. Verzorgingstehuizen verdwijnen. Alleen boeren zullen die dans ontspringen. Jim Rogers zei eens dat je aan de Ferrari’s en Porsches de boeren kunt herkennen in de eindfase winter. Overigens is Rogers de zoveelste die helemaal om is en verwacht nu ook de deflationary colapse.

Tot zover het begin van de eindfase. Een langzaam voortslepend proces welke vele jaren kan aanhouden. Zo gaan we in een deflatiespiraal langzaam steeds verder en dieper. Daarna pas komt de gevreesde deflationary collapse. Dat gaat als volgt. De overheid zag vele jaren de schuld toenemen en de inkomsten vrijwel geheel verdwijnen. De gehele inkomsten gaan op aan zeer hoge en blijvend stijgende rentelasten. Ze kunnen niet meer lenen op de kapitaalmarkt. Hierop wordt gestopt met betalen van ambtenarensalarissen en het laatste beetje uitgaven dat nog overgebleven is.

Mogelijk zullen politie en medisch personeel als laatste het zinkende schip verlaten. Dit is het punt nul. Dit is een deflationary collapse. Zo gaat het ook gebeuren volgens Prechter. Hier ergens zal besloten worden om totaal en wereldwijd te saneren. Iedereen is daarmee alles kwijt en geld wordt ongeldig verklaard. Hiermee is dan ook de schuld verdwenen. Er komt nieuw geld en iedereen kan met een schone lei en zonder schulden een nieuwe start maken. De start van de lente.

Zo ongeveer moet je die eindfase en aansluitend de reset voorstellen. Al met al geen mooie vooruitzichten. Daarom zien Centrale Banken waarschijnlijk liever hyperinflatie omdat dit veel sneller gaat en daarmee de maatschappij als geheel beter onder controle blijft. Hyperinflatie valt nog steeds niet geheel uit te sluiten. Maar ik zie de kans daarop wel aanzienlijk afnemen. Bevolking en handelaren zullen met steeds minder geld voor hun handel, producten en diensten genoegen nemen. En precies dat hoort bij de voedingsbodem van deflatie.

spaarvarken

En alweer hoorde ik premier Rutte samen met zijn eigen overheidsjournalisten (Pauw, Witteman, NOS Journaal) de vergelijking maken met de crisis van de jaren 80. We waren toen ook snel uit de crisis en dat gaat nu weer gebeuren, zo zeggen ze. Dit is volksverlakkerij van de bovenste plank.

De jaren 80 crisis was een bewust opgezette crisis om de oververhitte en op hol geslagen economie af te remmen. Dat is nu totaal niet aan de orde. Laat je hierdoor niet verleiden. Toch blijft men deze leugens herhalen omdat dit het ondernemers- en consumentenvertrouwen sterk opdrijft. Er zijn ook bar weinig mensen die inzien dat dit een deflatoire periode is en wat dit betekent. Die kun je dus van alles wijsmaken. Maar Rutte ziet intussen licht aan het einde van de tunnel, we komen sterker uit de crisis.

Wat het ook wordt, in zulke tijden zal je zeker wat beter slapen met een berg gouden en zilveren muntjes onder je matras. Voor edelmetaal maakt het geen enkel verschil door welke hond je gebeten wordt, de deflationary collapse of de hyperinflatie.

Mark Rutte

Premier Rutte ziet licht aan het einde van de tunnel…

 

 

Disclaimer: Artikelen geplaatst door Gerard zijn niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

 • Melissa Nicholas

  Hallo allemaal, ik hoop dat jullie allemaal in orde zijn ??? Mijn namen zijn mevrouw Melissa Nicholas, ik kom uit Kansas, een paar maanden geleden werd ik in een slechte financiële situatie gezogen en ik had een dringende lening nodig om mijn rekeningen te betalen en financieel weer op de been te komen vanwege mijn huidige financiële situatie, mijn bank weigerde om me een lening te geven, zodat ik geen andere keus had dan op zoek te gaan naar een ongedekte lening online, in het proces van mijn onderzoek was ik een slachtoffer van fraude en ik verloor bijna $ 750 en ik had meer problemen en ik gaf bijna hoopt op een lening totdat ik een online bericht heb gevonden. Het bericht was een gedeeld getuigenis van de heer Frank uit Charleston States die getuigt van hoe hij $ 50.000 kreeg van Kathy Finance Inc. Na het lezen van de post besloot ik contact op te nemen met Kathy Finance Inc. via e-mail: (kathyrichardfinance@hotmail.com) contact gedeeld in de post, mijn onbeveiligde leningverzoek van $ 350.000 werd binnen 72 uur na mijn verzoek goedgekeurd en mijn lening werd zonder enige omissie op mijn bankrekening gestort.

  Ik wil mijn diepe dankbaarheid kenbaar maken en ook de leningzoekers daar adviseren om zeer waakzaam te zijn, omdat er veel oplichters zijn met als enig doel de onschuldige leningzoekers te bedriegen, dus jullie moeten voorzichtig en waakzaam zijn. wie een lening nodig heeft, raad ik Kathy Finance Inc aan, u kunt contact opnemen met het bedrijf per e-mail: (kathyrichardfinance@hotmail.com)

  Bedankt voor het lezen van mijn getuigenis, ik wens je veel succes.

  Jouw,
  Melissa Nicholas.

 • james maro

  Hallo,
  Heeft u een lening nodig voor uw betaling? Of stuur ons een e-mail Mariofinance155@gmail.com Vul alstublieft onze e-mail in. Abonneer u op onze database. (1) Uw naam: (2) Kredietbehoeften: (3) Telefoonnummer: (4) Duur: (5) Geslacht:

 • Melissa Nicholas

  Hallo allemaal, ik hoop dat jullie allemaal in orde zijn ??? Mijn namen zijn mevrouw Melissa Nicholas, ik kom uit Kansas, een paar maanden geleden werd ik in een slechte financiële situatie gezogen en ik had een dringende lening nodig om mijn rekeningen te betalen en financieel weer op de been te komen vanwege mijn huidige financiële situatie, mijn bank weigerde om me een lening te geven, zodat ik geen andere keus had dan op zoek te gaan naar een ongedekte lening online, in het proces van mijn onderzoek was ik een slachtoffer van fraude en ik verloor bijna $ 750 en ik had meer problemen en ik gaf bijna hoopt op een lening totdat ik een online bericht heb gevonden. Het bericht was een gedeeld getuigenis van de heer Frank uit Charleston States die getuigt van hoe hij $ 50.000 kreeg van Kathy Finance Inc. Na het lezen van de post besloot ik contact op te nemen met Kathy Finance Inc. via e-mail: (kathyrichardfinance@hotmail.com) contact gedeeld in de post, mijn onbeveiligde leningverzoek van $ 350.000 werd binnen 72 uur na mijn verzoek goedgekeurd en mijn lening werd zonder enige omissie op mijn bankrekening gestort.

  Ik wil mijn diepe dankbaarheid kenbaar maken en ook de leningzoekers daar adviseren om zeer waakzaam te zijn, omdat er veel oplichters zijn met als enig doel de onschuldige leningzoekers te bedriegen, dus jullie moeten voorzichtig en waakzaam zijn. wie een lening nodig heeft, raad ik Kathy Finance Inc aan, u kunt contact opnemen met het bedrijf per e-mail: (kathyrichardfinance@hotmail.com)

  Bedankt voor het lezen van mijn getuigenis, ik wens je veel succes.

  Jouw,
  Melissa Nicholas.

 • chris browm

  Bent u financieel uitgeput op zoek naar een commerciële lening, een persoonlijke lening, een investeringslening, een hypothecaire lening, een lening voor een auto, een schuldconsolidatielening, een ongedekte lening en een risicokapitaal? Vraag een snelle en gemakkelijke lening aan om rekeningen te betalen en financiering te zoeken om uw eigen bedrijfsprojecten op te zetten met de goedkoopste rente van 2%. neem vandaag nog contact met ons op via: neuronfinancecreditunion@gmail.com

 • Mr Larry Maxwell

  Wij zijn een christelijke organisatie die is opgericht om mensen te helpen die hulp nodig hebben, zoals financiële hulp. Dus als u financiële moeilijkheden ondervindt of als u in financiële problemen verkeert, en u geld nodig hebt om uw eigen bedrijf op te starten, of als u een lening aan uw schulden afwikkelen of uw rekeningen betalen, een leuke zaak beginnen, of u vindt het moeilijk om een kapitaallening bij lokale banken te krijgen, neem vandaag nog contact met ons op via (larrymaxwellfunds@gmail.com) voor de bijbel zegt: “Luke 11:10 Iedereen die vraagt ontvangt; hij die zoekt; en voor hem die klopt, zal de deur worden geopend “Laat deze kans dus niet voorbij gaan, omdat Jezus Dezelfde is gisteren, vandaag en voor altijd meer. Alsjeblieft deze is voor serieus gezinde en Godvrezende mensen.

  Uw naam:
  SEKS;
  LEEFTIJD;
  land
  Leenbedrag:
  Leentijd:
  DOEL VAN DE LENING;
  UW MAANDELIJKS INKOMEN;
  Geldig mobiel nummer:
  Bedankt voor uw begrip voor uw contact als
  we wachten
  vriendelijke groeten
  Beheer
  E-mail: (larrymaxwellfunds@gmail.com)

 • George Mason

  Hallo, heb je een slecht krediet? Heeft u geld nodig voor uw kerstvakantie? Heeft u geld nodig om rekeningen te betalen? Is het nodig om een nieuw bedrijf te starten? Heeft u een onafgewerkt project vanwege een slechte financiering? Heeft u geld nodig om te investeren in een specialiteit waarvan u profiteert? En je weet niet wat te doen. Wij bieden de volgende leningen: zowel persoonlijke leningen, zakelijke leningen, combinatieleningen, studieleningen, consolidatieleningen en nog vele anderen. We verwelkomen u voor een kans om alle soorten leningen tegen een zeer betaalbare prijs van 2% te krijgen. Neem voor informatie contact met ons op via onderstaande informatie ..

  Bedrijfsnaam: UPSTOX FUNDING
  Bedrijfse-mail: upstoxfunding@yahoo.com
  Tekst / Oproep:+1 (302) 273-5794.
  Via / WhatsApp: +1 {785} 337-5044

 • gumibeer

  Gerard leef je nog ?

 • merinder

  Goede dag, heb je een lening nodig? zoals een lening om uw diensten af te betalen, om uw huur te betalen en financiële problemen op te lossen, hier is een kans voor u, Hope biedt woningkredieten, zakelijke leningen, commerciële leningen, startkapitaal, leningen voor leningen, leningen voor de bouw, autoleningen, hotelleningen, enz. van 2% rentepercentages per jaarlijkse terugbetaling, Hope-lening duurt maximaal {3} uur, om bij alle goedgekeurde klanten terecht te komen, neem contact met ons op via (kplender@outlook.com)

 • Fenandez White

  Dit zijn ICBC-leningen, wij bieden leningen aan particulieren en bedrijven. We bieden leningen tegen een rentepercentage van 3% per jaar tussen 5.000 € en 5.000.000 €.
  Dus als u geïnteresseerd bent in het verkrijgen van een lening van ons, neem dan contact met ons op met de onderstaande informatie.

  Voor-en achternaam:………
  Land: ………
  Staat:……..
  Bedrag vereist: ……….
  Leentijd: ……….
  Telefoon nummer:……….

  in afwachting van je snelle reactie.
  Stuur ons een e-mail via: ICBCLOAN@YAHOO.COM

  Groeten
  ICBC

 • anna

  Het is bijna vakantie, dus geniet van een mooie leningaanbieding …

  Hallo

  Wij kunnen u leningen verstrekken volgens het bedrag dat u nodig heeft en met voorwaarden die uw leven gemakkelijker zullen maken.
  We bieden leningen op korte en lange termijn met een zeer betaalbare aflossingstermijn.
  Daarom willen we u vertellen dat we ook betrokken zijn bij de financiering
  projecten (betrouwbaar). Je zit vast, verbannen en je hebt geen gunst van banken of beter. Je hebt een project en hebt financiering nodig,
  een slecht krediet of geld nodig om rekeningen te betalen, fondsen om te investeren in bedrijven.
  Aarzel dus niet om contact met ons op te nemen.
  E-mail: faure_patricia@outlook.fr

  Bel: +336 44 67 80 99
  Bericht: +336 75 32 47 52
  whatsapp: +336 75 32 47 52

  ontvang onze groeten

 • WILSON WEBB

  Hallo iedereen,

  My Loan Firm is vastbesloten om onze klanten te helpen met financiële problemen. Sinds 2008 hebben we meer dan 100.000 mensen succesvol geholpen om hun financiële delinquentie op te lossen en om armoede over de hele wereld te helpen bestrijden.
  En, als financier van uw lening, zijn wij vastbesloten om u te helpen. Wij bieden een volledig assortiment aan financiële bijstandsprogramma’s.
  U kunt uw maandelijkse betalingen met onze lage rentetarieven verlagen – NU TOEPASSEN om te weten te komen welke rentevoet u ter beschikking stelt!
  E-mail ons op info.worldwideloanfirm@gmail.com

  ONZE VISIE
  Om de leidende en meest favoriete kredietlener te zijn

  ONZE MISSIE
  Om innovatieve en betaalbare lening en goede diensten te leveren die maximaliseren
  Waarden voor belanghebbenden.

  Hoe sneller u toepast, hoe sneller we reageren.
  Voor meer info, contact info.worldwideloanfirm@gmail.com

 • https://dunningenkruger.wordpress.com/ Werner

  Misschien interessant om nader te beschouwen binnen het containerbegrip ‘monetaire reset’.

  Met het Reverse Debt System (RDS) wordt het mogelijk om alle schulden uit het wereldbeeld te laten verdwijnen zonder verlies aan koopkracht of kapitaal, hierover bestaat technisch gezien geen twijfel. Principieel kunnen we het RDS ‘overnacht’ doorvoeren wanneer hierover een consensus zou bereikt worden, de paradox wil dat tal van psychosociale factoren dit niet zomaar toelaten. De meer dan interessante vraag stelt zich of we geen vreedzame doorbraak kunnen ‘forceren’ opdat een domino ontstaat.

  https://reversedebtsystem.wordpress.com/

 • Sandra Alice

  Voor de gewenste QUICK betaalbare lening, EMAIL dawsonlewisloancompany@yahoo.com

  Hallo, ik ben Sandra Alice woont momenteel in New Jersey, USA. Ik ben een weduwe op dit moment met twee kinderen en ik zat vast in een financiële situatie in juni 2015 en ik nodig had om te herfinancieren en te betalen mijn rekeningen. Ik probeerde op zoek naar leningen van verschillende lening bedrijven zowel particuliere als zakelijke, maar nooit met succes, en de meeste banken daalden mijn krediet. Maar zoals God zou hebben, werd ik voorgesteld aan een man van God een onderhandse lening geldschieter die gaf me een lening van $ 105,000USD en vandaag ben eigenaar van een bedrijf en mijn kinderen doen het goed op het moment, als je moet contact opnemen met een bedrijf met verwijzing naar het beveiligen van een lening zonder onderpand, geen credit check, geen co ondertekenaar met slechts 2% rente en betere terugbetaling plannen en planning, kunt u contact opnemen met dhr Calvin Scott. Hij weet niet dat dit nu doe, maar ik ben zo blij en ik besloot om mensen te laten meer over hem te leren kenne en ook wil ik God om hem te zegenen more.You kan contact met hem via zijn e-mail: (dawsonlewisloancompany@yahoo.com) Or TEL: +14105016847

 • Richard villa

  We are registered loan lender we offer fast and Legit loan to individual at 3% interest rate. Do you think of getting an urgent loan to start up business,pay up bills or debt? We offer all kinds of loan to Customer and we shall be glad to offer you a loan. For more information contact us via Email: globalsulutionfinance89@gmail.com Tell : +919205335862

 • UNITEC GLOBAL FINANCE

  Welkom op UNITEC Global Finance, introduceren we de financiële dienstverlening voor jou. Ben je in een financiële problemen en je weet niet wat te doen? dit is de kans die je hebt gewacht. Wij bieden een breed scala aan financiële diensten voor ondernemers, leidinggevenden, onafhankelijke en ga zo maar door. Onze tarieven zijn betaalbaar. Geïnteresseerde kandidaten kunnen contact opnemen met ons op voor een gratis consult met de onderstaande gegevens.

  Voor-en achternaam:

  E-mailadres:

  Telefoonnummer:

  Hartelijke groeten,

  Unitec Global Finance.

 • Marion Irene Rodriguez Santos

  Bent u behoefte aan een dringende lening af te betalen van de rekeningen, de uitbreiding van het bedrijfsleven, organisaties of persoonlijke lening? Contacteer ons vandaag voor uw snelle efficiënte en betrouwbare lening vandaag op via e-mail: elenanino07@gmail.com

  Regards
  mevrouw Elena

 • MustaphaMahmood Finaid

  Bent u behoefte aan een dringende lening?

  Wij bieden wereldwijd lening aan die behoefte van de lening de zakelijke mogelijkheden dat u hoeft dat zoekt is hier weer. e-mail ons nu op: mustaphamahmoodfinaid@gmail.com

  LENING AANVRAAGFORMULIER

  1) Volledige naam:

  2) Geslacht:

  3) Leningen nodig :.

  4) Lening Duur:

  5) Country

  6) Adres Home:

  7) Mobile nummer:

  8) Maandelijks Inkomen:

  9) Beroep:

  ) Welke heb je hier over ons.

  Beste wensen.

  Mustapha

  mustaphamahmoodfinaid@gmail.com

 • pnaaktge

  http://www.thevenusproject.com

  https://duurzamemaatschappij.wordpress.com/wat-is-een-resource-based-economy/

  Oftewel platgooien dat monetaire systeem. De “Eigen”dommen van de 1 % rijkste mensen eerlijk verdelen over alle mensen vinden ze vast niet erg :-)

 • FRANK ANDERSON

  Behoefte aan een snelle lange termijn of korte termijn lening met een relatief lage rente zo laag als 3% rente? Wij bieden zakelijke lening, persoonlijke lening, woningkrediet, auto lening, student lening, schuld consolidatie leningen, enz., Ongeacht hun credit score. We hebben het verlenen van financiële diensten gegarandeerd om onze vele klanten over de hele wereld. Met onze flexibele leningen pakketten leningen kunnen worden verwerkt en zet de kredietnemer in de kortst mogelijke tijd, contact met ons deskundig advies en financiële planning. Als u een lening snel antwoord op deze e-mail nodig privatefunding1@hotmail.com

  dringend e-mail te sturen naar (privatefunding1@hotmail.com)