Kenniscentrum The Silver Mountain

Lees hier onze columns over de financiële wereld, nieuwsberichten en tips bij het kopen van goud en zilver.

navbar-banner

Wie verlaat de Euro? – Column van Gerard

15-08-2012 Rolf van Zanten

Is het Griekenland of Duitsland? Of toch ook nog Spanje?

Griekenland zou nog lang in de Euro kunnen blijven. Het land is in verhouding erg klein t.o.v. de totale Eurozone. Hoewel de Griekse schuld toch nog goed is voor 22% van het Duitse BBP. Spanje is een heel ander verhaal. Dit land is te groot om te redden. Spanje is echt aan het instorten en gaat in rap tempo Griekenland achterna.

Duitsland staat voor een moeilijke keuze. Ook Duitsland heeft een enorme staatsschuld. De Duitse schuld beslaat meer dan 25% van de totale schuld van alle lidstaten samen in de Eurozone. Het land staat er helemaal niet zo goed voor als men ons doet geloven. Inmiddels heeft Duitsland Griekenland, Portugal en Ierland al vol op sleeptouw hangen van hun belastingbetalers. Komt Spanje en Italië nog bij. Nu inmiddels als laatste in de Eurozone ook Duitsland in recessie gaat, kan Duitsland dit niet lang meer volhouden. Daarbij heeft Duitsland nog steeds een groot probleem met de eenwording sinds 1990 tussen west en oost. Oost is en blijft straatarm en de miljardenstroom van west naar oost is onophoudelijk. Bijna alle industrie bevindt zich in het westen.

Ofwel pompt Duitsland meer in de zuidelijke schulden en riskeert zodoende zelf een faillissement, ofwel stapt Duitsland uit de Euro voordat het helemaal te laat is. Dit lijkt haast onvermijdelijk. Tenzij de economie van Duitsland blijft groeien en daar blijkt het te gaan haperen. Anders gezegd, het groeiend aantal probleemlanden zuigen uiteindelijk ook Duitsland en Nederland mee in de afgrond.

Wat gebeurt er bij het verlaten van de Euro? Waar is iedereen zo bang voor?

Als Griekenland eruit stapt dan worden de schulden niet meer afgelost. Voor de pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen, banken, e.d. (institutionelen) gaat dit hard aan komen. Men kan eraan failliet gaan en er zullen extra reddingsfondsen moeten komen van extreme omvang. Tegelijkertijd vreest men dat de institutionele partijen ook hun geld gaan terugtrekken uit Portugal, Italië en Spanje. Daarmee zullen die landen meteen over de rand van de afgrond geduwd worden. Deze landen gaan daardoor onherroepelijk mee uit de Euro. Ze hebben dan geen keuze meer. Hierdoor zullen banken gaan omvallen. Niet alleen in de PIIGS, maar vooral in noord Eurozone. ING heeft alleen al in Spanje 44 miljard uitstaan. Deutsche bank nog veel meer zelfs. Dit gaan banken niet redden. Ze zijn ook veel te groot om te redden.

De meeste pijn zal geleden worden door de ECB zelf. Die hebben recordbedragen aan rommelleningen opgekocht van de zuidelijke lidstaten. Naast deze afschrijvingen moet de ECB ook nog alle grote banken opnieuw gaan redden bij zulke enorme massa-saneringen. Overheden kunnen dit zeker niet aan omdat de banken en de bedragen veel te groot zijn. Als men toch besluit banken overeind te houden, dan zal men de pensioenfondsen waarschijnlijk laten vallen. Zoals we weten zijn pensioenfondsen verplicht een groot gedeelte in bonds te beleggen. Deze rollen overigens wel zoveel mogelijk door naar Duitsland, vandaar de extreem lage rente.

Buiten dat staat er dan nog iets veel ergers te gebeuren. Als de PIIGS uit de euro stappen, dan zijn weliswaar hun schulden in een klap gesaneerd, maar het zal daarna ook totaal onmogelijk zijn om nieuw geld voor leningen aan te trekken. Wie zou dan nog wat willen lenen aan die landen? Degenen die het al deden zijn immers al hun geld kwijt. Zelfs binnenlandse banken zullen hun nieuwe geld liever in het buitenland uitzetten i.p.v. in nieuwe Dragma’s of Peseta’s die natuurlijk direct na de invoering een enorme devaluatie zullen ondergaan. En zonder nieuwe leningen gaan de hele PIIGS hartstikke failliet. Daar is geen ontkomen aan.

De enige oplossing blijft dus met z’n allen in de Euro blijven hangen. Dat kan alleen maar door schuld op schuld te stapelen. En voor die schulden Duitsland, Finland, Oostenrijk en Nederland op laten draaien. Daarnaast heeft Frankrijk met Hollande aan het roer partij gekozen voor de zuidelijke landen. Hij verlaagde onlangs de pensioenleeftijd voor de hele bevolking van 62 naar 60 jaar. De kosten kunnen betaald worden omdat Duitsland en Nederland de pensioenen verhoogden tot 67 jaar. De andere landen zoals Griekenland en Spanje weigeren de nog lagere pensioenleeftijd te verhogen. Pensioenleeftijden die variëren van 50 tot 57 jaar. Alleen Italië heeft deze leeftijd heel lichtjes aangepakt voor de zogenaamde “baby pensionati”. Dit is een extra pensioen die je al kunt krijgen vanaf 50 jarige leeftijd.

Het geld wat de overheden voor dit soort absurde pensioenen tekort komt werd gewoon door de noordelijke lidstaten via Brussel aangevuld. De zuidelijke landen weigeren tot nu toe alle medewerking ook maar ergens op te bezuinigen. Met Griekenland op kop.

Dit gaat Duitsland niet lang meer pikken.

Op dit moment wordt de bal heen en weer gespeeld tussen de ECB en de politiek. De politiek weigert te bezuinigen omdat dit een doodvonnis betekent voor hun politieke partij in een democratie. De ECB heeft duidelijk aangegeven niet alle schulden botweg op te kopen omdat dit de euro zal vernietigen. De ECB kan dit zelf ook niet overleven omdat de ECB balans op zeker moment alleen nog maar schulden bevat.

Hoe lang gaat schuld op schuld stapelen goed? Totdat de rente erop gaat stijgen voor de noordelijke lidstaten. Dan kan de ECB voor alle staatsschulden en begrotingstekorten gaan opdraaien met vers geprint geld. Dit wil en kan de ECB niet. Dit printen wil de politiek graag want dan hoeven ze niet te bezuinigen. Maar hiermee creëert de ECB wel een nieuwe Weimar. Dat zal het moment zijn dat Duitsland uit de Euro zal stappen. Weimar is de nachtmerrie van elke Duitser. Maar uit de Euro stappen zal een sanering betekenen voor honderden miljarden voor Duitsland. Met de invoering van een DMark zal de Euro voor de restlanden onmiddellijk met tientallen procenten gedevalueerd worden. De vraag is dan weer of Duitsland zulke enorme verliezen kan opvangen. Anders gezegd, aan zulke verliezen zelfs failliet kan gaan. De verliezen moeten wel betaald worden anders vallen de banken om en Duitsland heeft al een staatschuld van 2100 miljard (pfff, de rente alleen al…). Daarbij zijn ook Duitse banken veel te groot om te redden. En banken zijn nu eenmaal nodig om leningen op te kopen. Vooral staatsleningen. En bij een devaluatie van restant Euro wordt Duitsland ook nog in een klap veel te duur voor hun export. Dat zal de economie hard raken.

Dus in feite maakt het niet zo heel veel uit wie er als eerste uit de euro stapt, het effect blijft hetzelfde. Het enige verschil: wordt het DM/Euro of wordt het Euro/Dragma/Peseta.

Debt Trap

Debt Trap is een financiële uitdrukking die staat voor “gevangen in schuld”. Dit staat voor een vicieuze cirkel van toenemende schulden en rentelasten. Men kan niet stoppen schulden opnieuw op te hogen, en aflossen is onmogelijk. Hieruit zijn twee oplossingen mogelijk, 1. een faillissement, 2. hyperinflatie. Een debt trap is een passage van een “point of no return” en dit luidde in januari 2000 de Kondratieff-winter in. Vanaf dat moment werd de debt trap omvangrijker, erger en loopt steeds sneller op.

Alles en iedereen moet bezuinigen indien men steeds hogere schulden heeft aangegaan. Dat weet iedereen. Maar voor bezuinigen van de overheden is het gewoon te laat. Naast bezuinigen lopen ook nog de inkomsten uit belastingen steeds harder terug. Daarom kiezen veel politieke partijen om maar gewoon door te gaan met potverteren en zien wel waar het schip strand. Na ons de zondvloed, denken veel politici. Het is maar voor vier jaar. De stem van de kiezer gaat voor bij politici en de kiezers willen gewoon doorgaan zoals ze al die jaren gewend waren. Een doorsnee kiezer weet niet eens wat een schuldencrisis is. Een politicus zit er dus gewoon voor het belang van zijn eigen partij en zal nooit kiezen voor een gezonde economie.

Er is misschien een oplossing

Er is slechts EEN oplossing die het bovengenoemde drama van het uiteenvallen kan voorkomen. Dat is EEN centrale regering met EEN fiscaal beleid voor alle Eurolanden. Dus als men dan de pensioenleeftijd regelt, dan voor alle eurolanden 67 jaar. Ook EEN belastingtarief voor iedereen. Dus ook geen auto’s meer die in Nederland 50% duurder zijn dan in Duitsland waar ze BPM niet kennen. Kunnen ook meteen die extreme accijnzen op gas en electra (ECO-tax) naar de prullenmand. EEN federale regering dus naar US model en plaatselijke landelijke politiek met zeer beperkte regelgeving. Dan heb je nog wel het probleem dat Europa, anders dan de US, verschillende soorten economieën en culturen kent die niet samengaan. Maar voor deze oplossing als federale regering is het ook te laat. Als we al besluiten dit te doen, dan nog duurt het 10 misschien wel 20 jaar voor men dit functioneel heeft draaien. Die tijd hebben we zeker niet meer.

Een onmogelijke spagaat dus. In de Euro blijven gaat niet, eruit stappen gaat ook niet. Maar een ding staat wel vast. De Euro komt in beide scenario’s in heel zwaar weer. Alleen met fysiek goud en zilver kun je jezelf nog indekken. Het drama komt, dat is zeker, alleen weet niemand wanneer.

Als landen de Euro verlaten gaan we ongekende drama’s zien. En toch is er geen ontkomen aan.

Hoe lang nog?

De financiële wereld houdt de adem in voor september. Dan komt de trojka met het rapport over Griekenland. Velen verwachten dat in september de knoop zal worden doorgehakt. Linksom of rechtsom. We zullen zien. Misschien kan het bekende blikje nog net iets verder over de weg?

Dat het erg lang duurt voor de immense schulden effect hebben op de rente is wel te verklaren. Dit komt omdat veel verse ECB miljarden bij institutionele beleggers terecht komen. Met dat geld moeten ze ergens blijven. Dan maar in veilige Duitse en US bonds, desnoods tegen negatieve rente. Dus zo houdt de ECB printer tevens de rente extreem laag op staatsleningen. Maar dit geld komt wel via dezelfde leningen via de overheid wel rechtstreeks de economie in.

Is er kans dat het nog goed komt?

Alles zal erg gaan afhangen van een herstel van de economische groei. Anders dan in 2009 en 2010 kan QE niet meer werken. Als het vuurtje van je open haard bijna uit is, dan kan een beetje benzine op het vuur wel helpen. Maar als je hele huis in lichterlaaie staat is benzine minder verstandig. QE is de benzine op het vuur van de economie. Alle troeven zijn hiermee uitgespeeld en men kan alleen maar toekijken. Dat zien we de Centrale Banken dan ook daadwerkelijk doen nu. Ze grijpen naar QE als er echt deflatie dreigt, eerder niet. Wat Centrale Banken op dit moment doen is de beleggers een worst voor de neus houden. Maar uiteindelijk moeten Centrale Banken wel geld blijven printen om de schulden te financieren als de institutionele beleggers het niet meer durven. Dus ze printen noodgedwongen al doorlopend (zie sheet hieronder). Dit gaat nog meer schade brengen aan de economie. Want hoge inflatie zal de koopkracht van de consument hard raken en dit raakt de economie. QE is in deze fase alleen maar de spiraal naar beneden. QE’s zijn alleen maar leuk voor aandelenbeleggers omdat dit geld kruipt in aandelen. Aandelenbeurzen zijn eigenlijk gewoon de spiegel van M3, de geldhoeveelheid. Al lang niet meer de spiegel van een gezonde economie.

Het vervelende van de staatsschulden en begrotingstekorten is wel dat de overheid 60% van de economie draaiende houdt met hun uitgaven. Dus bezuinigen drukt wel hard op de economie die draait op overheidsuitgaven, zoals subsidies en bedrijven die voor de overheid werken. Dus ook van die kant kun je nauwelijks herstel van de economie verwachten. En zonder economische groei gaan we steeds harder richting afgrond.

Hierboven de actuele printerstand!

Tenslotte nog het leuke bekende tellertje:

De Nederlandse staatsschuld loopt op dit moment met 810 euro op per seconde.

Ofwel 48.600 per minuut, 2.916.000 per uur, 69.984.000 per dag, 1 miljard elke 14 dagen, 26 miljard per jaar. We zitten nu al aan 404 miljard schuld totaal. Bij 2% rente is dat 8 miljard rentelast per jaar. Dat bedrag krijgen we nog niet eens bezuinigd! Rutte 1 valt al overhoop op 16 miljard over 4 jaar. De rente alleen al is in die 4 jaar 32 miljard. Als je als gezonde regering nog niet eens de helft van de rente op je schuld kunt bezuinigen, dan ben je als democratische politiek eigenlijk al gewoon impotent.

Intussen tikt het klokje maar door:

http://www.destaatsschuldmeter.nl/

Disclaimer: De mening van Gerard als columnist is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

 • Andreas

  Is het trouwens niet zo dat wij een zelfde patient minister van financien gemaakt hebben? En bij Groen Links zit er ook 1. Maar bij hem is de operatie nog mislukt ook.

 • Andreas

  Gerard
  Wat weer een verademing na al dat serieuze. Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd. Vandaag was het leven weer goed.

 • Gerard

  Hoe simpel kan het zijn !!

  Op een conferentie van dokters in Brussel
  Een Engelse dokter zegt:
  De geneeskunde in Engeland is zo geavanceerd dat wanneer we de
  testikels van iemand bij iemand anders inplanten, die al na 6 weken
  werk kan gaan zoeken.

  Een Duitse dokter daarop:
  Das nog niks!
  Bij ons transplanteren we een stuk hersens van iemand bij een ander en
  die kan na 4 weken al werk gaan zoeken.

  De Russische dokter zegt:
  Voď, Voď, das nog niks vergeleken met ons.
  In Rusland is de geneeskunde zodanig ontwikkeld dat, wanneer we een
  stuk hart van de ene naar de andere
  transplanteren, op het eind van de 2de week, ze beiden werk kunnen gaan
  zoeken.

  Dit allemaal horende, zegt de Belg:
  Dat zijn allemaal onbenulligheden in vergelijking met onze geneeskunde!
  Wij, in België ,wij hebben een homo uit Bergen genomen
  zónder hersenen,
  zónder hart
  en zónder kloten aan zen lijf,
  we hebben hem benoemd tot Premier en straks is HEEL HET LAND op zoek
  naar werk…

 • Gerard

  @Bart
  Ook ik waardeer jouw bijdragen zeer. Maar ik vind het ook leuk als anders denkenden daar iets tegenover ztten. Heel vaak leer je daar ook van, al ben je daar niet mee eens.
  Het is en blijft altijd een leuke uitdaging om daar dan stevige argumenten tegenover te zetten.

 • Bart

  @Henk
  Emotionele, dictatoriale humanist, die Hollande. Hij heeft de juiste stemming om alles naar de kloten te laten gaan. Anderzijds hebben de roofkapitalisten er ook wel een enorme puinzooi van gemaakt.

  Conclusie: grote sociale frictie, opstand, burgeroorlog liggen in het verschiet. Maar eerst nog een poosje enig uitstel van executie door de creatie van bergen funny money. imo Natuurlijk.

  Ik dank God dat Hij ons goud en zilver heeft gegeven als medium of exchange. Wederom, imo natuurlijk.

 • Bart

  @gordijnen
  Beste gordijnen, het was niet zozeer een advies. Wel een logische gevolgtrekking nav uw eigen stelling.

 • gordijnen

  @Bart

  Bart je lijkt mij best een aardige man en dank U voor Uw advies.

  Ik wacht nog even met het omzetten van edelmetalen in electronisch geld.

  Ik ben altijd huiverig voor gratis advies.

 • Henk

  Hollande toont de ware communist in zichzelf:
  nos.nl/artikel/408653-unilever-woedend-op-frankrijk.html
  “De Franse regering wil dat de fabriek weer opengaat en onder dezelfde merknaam thee gaat produceren.”

 • Bart

  @gordijnen

  “Normaal is doen wat de meerderheid normaal vind.”

  Zozo gordijnen, ga jij dan maar snel je zilver omzetten in papier/electronisch geld.

 • gordijnen

  @Bart

  Wat is normaal en wie maakt dit uit?

  Normaal is doen wat de meerderheid normaal vind. Gelukkig worden is iets anders.,

  Kinderen op deze wereld zetten en zelf niet in je eigen onderhoud kunnen voorzien en steunen op de bijstand.

  Overbevolking is ergens anders, niet hier? Is dit normaal?

  Gelukkig zijn er met bart nog vele mensen die wel normaal zijn en ervoor zorgen dat de mensheid niet gaat uitsterven.

  Dit zou een ramp voor de planeet aarde zijn.

 • Bart

  @Xander
  Het propageren van de fantasie dat homosexualiteit normaal zou zijn. Dat zul jij wellicht of zeer waarschijnlijk ook vinden. Ik echter niet. Vele miljoenen met mij gelukkig ook niet.
  En maak je geen zorgen, ik weet van homofilie in het dierenrijk en de grootse eis van hedonistische politici en zgn. wetenschappers dat homofilie normaal IS en MOET zijn.

 • Bart

  @Andreas
  Ach Andreas, er is variatie in de creatie en ik ben een persoon die van het dispuut houdt. Ik vind het ook goed dat het gevoerd wordt. Ik heb niet de ervaring dat ik me snel op de kast laat jagen zoals je schrijft maar ik daag humanisten/hedonisten wel heel graag uit. Dit omdat ze naar mijn inzicht doorgaans hautaine wolven in schaapskleren zijn. En niet zelden feitelijk wannabe Stalinistisch van aard.
  Maar, ik zal er wat meer rekening mee houden sommige termen zoals “nepcosmopolieten” niet zo makkelijk meer te gebruiken. Niet dat het zo heftig is imo maar ja, de tere zieltjes hierzo die wel heel veel mening hebben en richting mij ook op de persoon spelen krijgen kennelijk een hartinfarct en zijn uitermate verontwaardigd en beledigd wanneer ze zoiets lezen over hun verheven persoonlijkheid. Bedankt voor je advies.

 • WijRos

  @gordijnen

  re. Premier Italië: einde crisis in zicht

  Beste Gordijnen, Jk de Jager gelooft dat, ik ook, als ze twenminste over een half jaar in Italië weer de Lire ingevoerd hebben, dat betekent einde Euro crisis voor Italië.

 • Andreas

  Beste Bart
  Inderdaad, alles met een lach. Soms of beter gezegd vaak vind ik het veel te serieus. Te serieus omdat wij hier er niets aan kunnen veranderen, hooguit onszelf in kunnen dekken. En dus kan ik om veel uitspraken lachen. Mede omdat ik de achterliggende denkwijze of bedoeling wel begrijp of kan doorgronden. Aan de andere kant moeten we het hier wel gezellig en acceptabel houden.
  Dit betekent heel gewoon respect tonen of op inzendingen gewoon niet reageren. Met sommige medebloggers word je het nooit eens. Dat weet je, probeer het dan ook niet. Laat een ieder in zijn waarde. Ga niet over op krachttermen, want dat verpest het blog. En volg het nu eens een tijdje. Dit blog is gelukkig zeer divers. Met sommige inzenders ben ik het op bepaalde gebieden zeer oneens. Maar op andere gebieden weer niet. En dan waardeer ik de inzendingen weer.
  Tot op heden heb juist ik de naam onorthodox te zijn. Niet geheel ten onrechte, maar niet met opzet. Jij bent nog iets erger maar dat geeft ook aan dat je, je makkelijk op de kast laat jagen.
  Doe dat gewoon niet.
  MVG

 • Xander

  Bart waar bestaat die propaganda van haar dan uit?

 • gordijnen

  zo 19 aug 2012, 21:36 Premier Italië: einde crisis in zicht RIMINI (AFN) – Het einde van de economische crisis in Italië komt volgens premier Mario Monti in zicht. De omstandigheden in het land zijn beter dan een jaar geleden. Dat heeft Monti zondag gezegd bij een economisch congres in de stad Rimini. (telegraaf)

  Deze krant is verbaasd dat de reklame inkomsten zo teruglopen en denken dat de VVD gaat winnen bij de verkiezingen.

  Ik zou mijzelf kapot schamen als ik bij deze organisatie mijn brood zou moeten verdienen.

  Nog niet zoveel jaren geleden spraken wij schande over het oostblok, hoe deze mensen werden voorgelogen door de regerende machthebbers en dat er mensen waren die dit soort zaken mogelijk maakten.

 • Bart

  Uit nu.nl

  “Madonna aangeklaagd in Rusland
  SINT PETERSBURG – Madonna is voor miljoenen dollars aangeklaagd door een aantal Russische activisten.

  Ze voelen zich beledigd door Madonna’s steunbetuiging aan de homobeweging tijdens een optreden in Sint Petersburg, schrijft persbureau AP.
  Negen activisten beroepen zich op een Russische wet, waarin staat dat het illegaal is om homoseksualiteit te promoten aan minderjarigen.”

  Kijk, daar heb ik nou respect voor. Zo’n hedonistische tuthola die aangeklaagd wordt omdat ze minderjarigen ranzige propaganda voert.

  Maar ja, dat vinden de zelfingenomen stalinistische wannabe-intellectueeltjes natuurlijk niet liev. Pech gehad voor ze.

 • Bart

  @Countdown
  Zozo Countdown, wat is er mis met een macho? Een van de grote problemen in adviserend- en bestuurlijk Nederland is dat macho gedrag als zijnde slecht, gedegradeerd, minderwaardig beoordeeld wordt. Dit door aanhoudende propaganda van de bergen nep-intellectuelen die ons landje rijk is. Die politiek correcten die altijd liev en aardig gevonden willen worden en dus erg laf, dom en hypocriet zijn. En daardoor feitelijk erg agressief.

 • Countdown

  Persoonlijk heb ik een hekel aan ruzie ,maar soms moet je gecorrigeerd worden,dat is nou precies wat in dit land ontbreekt het is doorgeslagen in tolerantie alles moet maar kunnen en gezegd worden,en dat vind ik nou net niet kunnen er zijn grenzen.

 • gordijnen

  Ik hoop dat wij een beetje met respect met elkaar omgaan.

  Niet gaan stemmen op de politieke partijen van het kunduz akkoord.

  Dat wij ons meer gaan inspannen, hoe wij elkaar kunnen helpen aan de juiste informatie.

 • oli

  Ach mensen stop gewoon met te ruziën, als er een arogant of grof doet, laat hem gewoon links liggen. Erop reageren maakt het blog alleen maar minder aangenaam om te lezen.

  Nu even een paar mensen kwaad maken, maar ja…
  over chemtrails: ik vond het nonsens: de reactoren van vliegtuigen verbranden nu eenmaal koolwaterstoffen, en een van de resulterende componenten is water, damp dus. Dat condenseert, en je hebt dus een witte wolk achter het vliegtuig.
  Afhankelijk van de buiten omgevinging (vochtigheid, temperatuur) zal deze wellicht sneller of trager oiplossen. Dus al die chemtrails lijken mij van de pot gerukt.

  Maar….
  vandaag toch iets vreemds gemerkt: ik lag rustig naar de hemel te kijken en zach een paar stroken, wel ja waterdamp he.
  Dan zach ik dat de strepen niet doorliepen. Ah ? ok wel ja reeds weg langs één zijde normaal.
  Oeps, er is een einde aan beide zijden enkel een stukje streep ? bwa ja vreemd nu goed.
  Dan komen er ploets drie vliegtuigen: alle drie een mooie witte streep die na een paar tellen weer vervaagt. zoals verwacht he, al die alu hoedjes ;-)
  Huuhh?! één streep stopt plots met te vervagen en wordt niet meer korter. Dat is raar ?!
  Ik sta recht uit mijn confortabele ligzetel om te kijken wat er verder gebeurt met die vreemde lijn richting vliegtuig : blijft netjes hangen, en dan plots de poas gevormde streep vervaagt opnieuw zoals normaal. blijft een lange stukje streep dat niet vervaagt.

  Wel nu denk ik zo wie weet is er daar even iets extra uit het vliegtuiggekomen wat niet vervaagt…

  Ik ben een critisch man, en niet erg alu hoedje. Wat ik gezioen heb maakt mij wel niet meer zo zeker dat die chemtrails absurd zijn.

  dat er even tussen door. (ja als ruzie maken mag, dan even off topic met eigen ervaring chemtrails ook dacht ik ;-) )

 • Countdown

  Je bent erg met jezelf ingenomen beste bart en vind jezelf heel wat dat maakt je bijzonder onaangenaam,een heer ben je in ieder geval niet dat kan ik aan het taalgebruik en woordkeus wel zien het gaat richting macho en onbeschoft gedrag,hier laat ik het bij anders verlaag ik me nog tot dezelfde soort! daaag bart.

 • Bart

  @Countdown
  Ik wacht op de final countdown maar die ga jij niet brengen zo te lezen.

 • Countdown

  bart
  word eens volwassen je stinkt van eigen roem.

 • Countdown

  Chris Martenson gaf zijn visie op de goudmarkt bij The Daily Ticker. Volgens Martenson is alles in stelling gebracht om goud naar veel hogere regionen te katapulteren.

  Chris Martenson bekijkt zowel de technische als de fundamentele aspecten (negatieve reële rente, politieke instabiliteit, soepel monetair beleid, …). Martenson heeft nu een koersdoel van 2500 dollar per ounce voor goud op korte termijn.

 • Bart

  Via BNR,

  Assange: “stop deze heksenjacht”.

  Het dictatoriaal, arrogant mannetje krijgt een koekie van eigen deeg. Tja, de US overheid en het US min. van defensie uitdagen heeft natuurlijk zo zijn prijs. Hoe ist trouwens met de ezel van Troje, Manning? Je weet, die homo die hij voor zijn karretje spande.

 • Bart

  @pietje
  Een mening alleen gebaseerd op krachttermen is heel bijzonder en erg ongewoon. Wat je wel vaak ziet mi is dat mensen inhoudelijk weinig in te brengen hebben en het dan heel snel op “fatsoen” gooien om de tegenstander in de discussie in diskrediet te brengen. Da’s een beproefd techniekje. Tja, dat soort mensen gun je zeker een flesje Fanta. Of twee.

 • Bart

  @Marko
  Kijk eens aan hoe grof en op de man. Dat is niet echt beschaafd. Jammer. Verder heb je inhoudelijk eigenlijk nooit iets te melden, is het wel Marko? Tweede of derde commentje?

 • pietje

  Als je mening alleen maar gebaseerd is op krachtermen is het geen mening meer.
  Helaas domheid en onfatsoen zijn eerder regel dan uitzondering.

  De schuldige Televisie
  Onze vaardigheid in onfatsoenlijkheid wordt vooral gestimuleerd door voorbeeldgedrag op televisie. Journalisten en cabaretiers gaan daarin voor. Liggend op het podium doet de ene grappenmaker alsof hij de koningin vingert. Een andere grapjas merkt op dat, gelet op het wapenarsenaal waarover Anders Breivik beschikte, de opbrengst toch wat magertjes is.

  Het is tien jaar geleden dat Pim Fortuyn werd vermoord. De tv-journalisten Pauw en Witteman besteedden er in hun programma aandacht aan, onder meer met de herhaling van een fragment van het programma Business Class waarin Harry Mens – een goede kennis van Fortuyn – Wouter Bos interviewt. Mens vraagt de voormalig vicepremier op een gegeven moment: ‘Bent u een nicht?’ Daarmee sloten P&W hun Fortuyn-herdenking af. Het onfatsoen in het ene programma wordt als vermaak nog eens opgediend in het andere.

  Het voorbeeldgedrag in dit soort programma’s en in nog leukere series als Jackass, Spuiten & Slikken, Oh Oh Cherso en New Kids, gevoegd bij de vrolijke ongemanierdheid van de professionele grappenmakers, stimuleert nieuwe vormen van grensoverschrijdend onfatsoen. Maar doet die maatschappijverruwing zich niet overal in Europa voor? Misschien, maar Nederland spant de kroon.
  http://www.volkskrant.nl/vk/nl/3184/opinie/article/detail/3303281/2012/08/19/Nederland-wordt-steeds-dommer.dhtml

 • Edwin

  Goudaankopen niet onaardig in afgelopen periode. En ook soros, paulson zien blijkbaar problemen of goudprijs stijging tegemoet …

  http://www.bloomberg.com/news/2012-08-17/gold-bulls-expand-as-billionaire-paulson-buys-metal-commodities.html

 • Marko

  Bart, ik had nooit verwacht dat de woorden fatsoenlijk en beschaafd in jouw woordenboek zouden voorkomen, akelig mannetje dat je bent.

 • Bart

  @jefke
  Had je iets anders verwacht jefke?

 • Bart

  @jefke
  WOIII in progress.

 • jefke

  Duitsland organiseert nee de schijnrevolutie in Syrië http://www.hln.be/hln/nl/9556/Opstand-in-Midden-Oosten/article/detail/1488044/2012/08/19/Duitsland-speelt-grote-rol-in-strijd-tegen-Assad.dhtml zulke artikels verschijnen nu ook gewoon in de main stream media, er is gewoon niemand die er iets om geeft. Eender welk artikel ban een BN er die vreemdgaat heeft 50x zoveel lezers en 50x zoveel reacties……….het kan gewoon niemand schelen.

 • jefke
 • Bart

  Pechtold, ’t hautaine Bilderberger trekpopje, is ’t meest populair bij Lowlands publiek volgens msm.
  Tja, quasi intellectualisme en holle retoriek scoren goed bij de verwende hedonistische jeugd. imo Natuurlijk.
  Denk eens aan ’n kabinet met VVD, D’66, CDA, PvdA, CU en wellicht Groen Links. Dan denk ik aan bestuurlijke zwakte, hypocrisie, lafheid, formeel gezeur. Maar ja, welke coalitie gaat kracht laten zien? Geen enkele, ben ik bang. De verwarring zal na 12-9 eerder toenemen dan afnemen lijkt me.

 • WijRos

  re. Morgen wordt inderdaad vast een dag als alle andere.

  Deze bewering is natuurlijk helemaal niet waar. Is iedereen al weer vergeten dat er een Kunduz accoord gesloten is. Men spreekt van bezuinigingen maar het zijn pure lasten verzwaringen omdat het systeem erg lek is en financieel niet rond te krijgen is.
  Optimus is er nog vast van overtuigd dat dit nog jaren door kan gaan zo lang een ander maar betaalt zo gaat dat met parasieten. Degenen die dit gelag moeten betalen zullen op een gegeven moment de lier aan de wilgen hangen net als in Atlas Shrugged.

 • WijRos

  @ Optimus

  re. ‘in paniek in Zuid Amerika gaan wonen’

  Paniek blijkt meer uit de uitingen en acties van Europese politici die steeds maar weer geld in failliete overheden pompen omdat anders het systeem zou vallen. Paniek in Europa is niet meer zinvol want het systeem is al gevallen alleen niemand wil het tot nu toe geloven. Zo gauw dat feit tussen de oren komt dan kun je pas echte paniek acties observeren. Optimus is nog zodanig onder hypnose dat het nog wel even zal duren voor hij zich realiseert wat er werkelijk gebeurd is.

 • Bart

  @Andreas
  Altijd een glimlach.

 • Mismatch

  @Optimus
  Wat Bart al zegt, in paniek is altijd onhandig. Dingen doen als in Zuid Amerika gaan wonen vragen natuurlijk een gedegen voorbereiding. Maar dat was ook helemaal verder het punt niet. Het punt is de 2 fouten in je redenering: dat het in NL beter is dan overal elders, en je impliciete aanname dat het ook altijd beter zal zijn in de toekomst.

  Morgen wordt inderdaad vast een dag als alle andere, en dat gaat door totdat het op een dag minder goed is morgen, en dan een dag dat het duidelijk slechter is. De reden daarvoor is dat er een systematisch probleem is ontstaan in de eerste wereld dat niet wordt opgelost maar alleen wordt doorgeschoven. Rijkdom gefinancierd door schulden kan lang goed gaan, maar wanneer de grenzen in zicht komen en de houdbaarheid echt onder druk komt te staan dan springer er barsten in het systeem.

  Wanneer het systeem echt breekt dan komt het aan op de fundamenten van de samenleving. Nederland heeft een diensten economie en weinig productie. Vraag naar diensten neemt bij financiele problemen stukken sneller af dan vraag naar (essentiele) producten. Daarnaast heeft NL een grote overheid die naast hoge belastingen ook veel geld moet lenen elk jaar om de verzorgingsstaat aan de gang te houden. Die staatsleningen houden het welvaarstniveau middels uitkeringen, subsidies, en baantjes bij de overheid kunstmatig hoog.

  Daarbovenop is de regelgeving zo uitgebreid en gedetailleerd dat het erg moeilijk is voor mensen om economisch en praktisch haalbaar zelf initiatieven te ontplooien. Als klap op de vuurpijl alsof dit allemaal niet al onhoudbaar genoeg is, staat NL ook nog eens voor miljarden (die NL niet heeft) garant voor de schulden van andere landen die dat ook niet kunnen terugbetalen. Dat is een recept voor een aankomende ramp en tot nu toe zie ik nergens dat er stappen worden genomen om dan in elk geval te proberen de gevolgen van het uiteindelijk ontploffen van het systeem te verzachten.

  Dan je aanname dat het zo goed is in NL. Als ik 20-30 jaar terug denk dan was het leven toen een stuk relaxter in NL. Dat was de tijd dat mijn vader met zijn heel gewone inkomen het gezin kon onderhouden, een huis kon kopen met een hypotheek van toen 80.000 gulden, en elke 3 jaar een nieuwe auto kon aanschaffen zonder hulp van de bank. Dat is intussen wel anders. Datzelfde huis kost nu dik 200.000 eur, en hoeveel gezinnen zijn er nog waar niet beide ouders moeten werken om de boel aan de gang te houden. Dat alleen al geeft aan hoe de situatie verslechterd is. Tel daarbij op de enorme hoge schuldenlast van zowel overheid als van de bevolking, en het moet je toch duidelijk worden dat wat welvaart genoemd wordt in feite niets anders is dan een door krediet enorm opgeblazen bubbel. Het mantra blijven herhalen dat het westen zo rijk is verandert niets aan de onderliggende onhoudbaarheid van alles.

  Dan vergelijk ik al het bovenstaande met de situatie waar ik nu woon. Minder overheid hier betekent ook minder belastingen. Dat zorgt op zijn beurt weer voor lagere prijzen, want belastingen moeten altijd worden doorberekend in de prijzen. Dat zorgt voor minder regelgeving, dus is het makkelijker om je eigen zaak te starten (dat zie je ook aan de grote hoeveelheid kleine winkeltjes overal). De rente op krediet is hier hoog, een hypotheek kost je hier zo 16% per jaar en het is dus gebruikelijk dat binnen 5 of 10 jaar een huis wordt afbetaald. Dat leidt weer tot veel minder schulden voor de bevolking. En tenslotte is dit land geheel zelfvoorzienend. Alles wat je nodig hebt wordt lokaal geproduceerd en verhandeld. Ik zie met de beste wil van de wereld niet dat het hier slechter toeven is dan in NL.

  Mensen in NL realiseren zich veel te weinig hoe de fundamenten van de samenlevingen in de eerste wereld zijn geerodeert. Ze zien te weinig hoe hun welvaart voornamelijk bestaat uit schuld, en dat schuld niets anders is dan nu kopen en dan later jaren of zelfs decenia lang in de problemen zitten wanneer de rekening moet worden betaald, terwijl al die welvaart allang is geconsumeerd.

  En inderdaad, morgen zal best hetzelfde zijn als vandaag. En overmorgen ook. Maar de eerste barsten zijn al zichtbaar en op den duur wordt de druk te hoog en breekt de boel. Ik wens je sterkte voor wanneer dat moment komt, want dan is je uitspraak ‘in paniek in Zuid Amerika gaan wonen’ misschien wel accuraat.

 • http://Home Optimus

  Knettergek of zoals ze in nederland zeggen volledig van de pot gerukt is zeer bezwaarlijk schelden te noemen he Bart, weet je zelf ook wel. Swat, mijn mening ken je…

 • Andreas

  Beste Bart
  Daar heb je het nu. Grove uitdrukkingen gebruiken werkt aanstekelijk. :)

 • Bart

  @Optimus
  In paniek wat dan ook doen is natuurlijk altijd onhandig. Trouwens, zo’n zware term als “knettergek” gebruiken vind ik wat onvriendelijk. Jammer. Ik dacht hier op een fatsoenlijk, beschaafd blog te zijn.

 • http://Home Optimus

  En toch wordt morgen een dag zoals alle andere, vreemd he….
  Ik hoop op een herwaardering van de goudprijs totop hoogte dat alle schulden wereldwijd gedekt zijn. Vandaar is het zaak om zoveel mogelijk zieltjes uit goud te krijgen en zoveel mogelijk van het goedje int te slaan (centrale banken) Wishfull thinking? In paniek in Zuid Amerika gaan wonen blijft natuurlijk knettergek!

 • Bart

  Opvallend is dat al onze “leiders”, Roemer uitgezonderd, steevast naar de internationale kapitaalmarkten wijzen als zijnde markten waar ze afhankelijk van zijn en “niets aan kunnen doen”.

  En dat noemt zich dan “leiders”. Die “leiders” zijn natuurlijk slechts laffe slaafjes van Goldman Sachs, JP Morgan, Rotschild, het FED 1984 misdaadsyndicaat.

  Het zal heel onrustig gaan worden in Nederland en in de eurozone, zo is de bescheiden voorspelling.

 • Bart

  “By Greg Robb, MarketWatch
  WASHINGTON (MarketWatch) — There are signs that the manufacturing sector, which has led the economic recovery, is about to take a breather.”

  Bovenstaande vandaag bij MarketWatch.

  De schrijver geeft dus aan dat er een economic recovery is geweest. Dat is mi nog het meest tragische aan dit bericht. Met veel pijn en moeite een klein upticje weten te realiseren noemt hij een economic recovery.
  Welnu, de economic recovery lijkt alweer op zijn eind volgens dezelfde schrijver. icm De gekte in euroland komt er daarom waarschijnlijk ergens de komende maanden gecoördineerde actie van de CB’s olv Bernanke. In de vorm van QE. Tenzij prijsinflatie opdoemt in de US. En dat laatste lijkt aan de hand. Daarbij, de T-bill rente loopt op in de US. In dat soort omstandigheden is QE helemaal niet nodig voor een prijstoenname van goud en zilver.
  Dat hadden Soros en Paulson natuurlijk al duidelijk gegeven hun grote goudaankopen het afgelopen kwartaal.

 • Bart

  “De schulden van de Griekse overheid zijn in het tweede kwartaal van dit jaar gestegen met 23,3 miljard euro naar 303,5 miljard ten opzichte van 280,2 miljard aan het einde van het eerste kwartaal. Vorig jaar bedroeg de staatsschuld ruim 380 miljard euro maar door een (gedwongen) ‘kwijtschelding’ van 100 miljard euro door de financiële sector daalde deze naar iets boven de 280 miljard. De vermindering van de Griekse staatsschuld werd dus niet veroorzaakt door de enorme bezuinigingen die aan Griekenland zijn opgelegd maar voornamelijk door de kwijtschelding. We zijn inmiddels 12 weken verder en ondanks de enorme bezuinigingen is de staatsschuld nu al weer opgelopen tot ruim boven de 300 miljard euro.”

  Bovenstaande bericht staat op gewoon-nieuws.nl

  Het systeem is zoooo ontzettend gestoord en mislukt. Desondanks gaan “onze” misleiders onvermoeibaar verder in dat labyrint van gekte. Daarbij komt dat vele burgers in Nederland Jan Kees de Jager een hele, hele goede minister vinden. De minister met zijn strenge doch menselijke gezicht die oa zegt “we zijn HEEL serieus bezig en we hebben goede afspraken gemaakt” en “wanneer Griekenland zich NU niet aan de afspraken houdt dan volgen er serieuze sancties, we zitten er VOORTDUREND bovenop”.

  Men heeft kennelijk erg veel waardering voor de vorm maar niet voor de inhoud. Wat een giga puinzooi, ongelofelijk. En ze gaan maar daar door met hun “oplossingen” …

  Ik ben erg blij dat goud en zilver bestaan. Mijn God, je zult toch afhankelijk zijn van ene Jan Kees de Jager of het EU gedrocht voor je financiële huishouding.

 • Mismatch

  @Rik
  Ik overdrijf… hehehe, echt?

  Ik ben geemigreerd, woon in ZuidAmerika, kan hier ongestraft en ongestoord mijn mening geven. Ik ben hier rijker dan ik ooit in NL was. Mijn huis kostte een kwart van een vergelijkbaar huis in NL, alles is hier goedkoper, ik betaal minder belasting, krijg niet om de haverklap een boete op de mat voor te hard rijden, heb een klein bedrijf zonder al die onzin regelgeving in NL, kortom overdrijf ik dan inderdaad?

  In mijn ervaring zijn mensen hier met minder geld rijker dan in NL want behalve autos en electronica zijn alle prijzen ook fors lager, hartelijker, vriendelijker, beleefder. Alle voorzieningen zijn er, ook voor de alleramsten al zul je zonder geld wel wat geduldiger moeten zijn, maar dan heb je hier tenminste nog hulp van je familie of vrienden.

  Beetje typisch dat je omstandigheden buiten NL gelijk met de goelag vergelijkt. De wereld is best groter dan dat. Los daarvan, de economische balans is al heel lang aan het verschuiven van de eerste naar de tweede en derde wereld van voorheen. De dingen die je zegt zijn denk ik voor veel mensen gegrond in het denkbeeld dat omdat dingen zo goed gingen in het verleden, dat dat dan ook altijd maar zo blijft. Hier gaat het nu beter dan een paar decenia terug, in Europa zie ik dat verbetering er niet meer inzit en verslechtering een bijna mathematisch onvermijdelijk gegeven zal zijn voor de komende jaren.

 • Bart

  @Optimus
  Ach Optimus, ik ben een relaxed en vriendelijk persoon. Geen hautaine zeurderige zeverklep die maar wat raak vindt en daarbij logica, redelijkheid en kennis van psychologie en sociologie gemakshalve maar overslaat.

 • oli

  @ Andreas, Bwa, wij het goei bier, jullie een goed voetbalteam, eigenlijk zijn Belgen en Nederlanders gemaakt om samen te werken !
  Alhoewel, geef mij maar het hockey team ;-)
  vrouwelijke team voor alle duidelijkheid…

  Belgie en Nederland één !!!

  PS: voor alle Belgen die dat niet zien zitten : Die hollanders hebben een pensioensfonds !!!

 • http://Home Optimus

  Argumenten voor en tegen zonder schelden en krachttermen zijn volgens mij de essentie van een goed forum, Bart. Je lijkt me een bitter persoon. Toch dank voor je reactie.

 • Andreas

  Oli
  Zie je nou wel dat wij Ollanders altijd pech hebben. Zelfs ons verdriet verdrinken moet met derderangsbier. :)

 • oli

  point = pint.
  Amaai de mijne (een belgisch van 8.5 °) begint mijh precies toeren te lappen..
  aaah ik voel mij al veel gelukkiger !

 • oli

  beschouw dit point in een Nederlands cafe als een soort werkstraf omdat jullei hier zitten te ruzieën :p

 • oli

  @ rRk en Bart, ga samen even ruzzien in een café, na een paar pinten zal het wel beter gaan…
  Alhoewel een pint in een Nederlands café… mja We zijn in Belgie wat dat betreft toch al een stuk gelukkiger :D LOL

 • Bart

  @Andreas
  Wanneer je goed leest start Rik mij, op de man spelend, uit te leggen dat ik “eens wat moet gaan reizen in het buitenland” en meer van dat soort belerende blablabla. Van dat zelfingenomen betweterige maar vooral dommige D’66, Groen Links-achtig imo.

  Hij kent me niet, weet niet wat ik wel en niet gedaan heb in mijn leven maar ja, de grote Rik meldt het wel even. Kijk, Andreas, dan krijg je gewoon een gepaste reactie, zo is dat.

  Verder, Rik vindt dat je het niet heel zwaar kunt/mag hebben in het westen want ja, in andere landen kan het allemaal veeeel erger zijn. Tja, hoeveel hersencellen en ontwikkelde emotie heb je dan? Niet veel imo.

 • WijRos

  @ Andreas , Rik

  beste, noem eens één die wel goed is, ik bedoel iemand die werkelijk iets wil doen wat niet ten kosten van een ander gaat maar van op zijn hoogst van hemzelf of zijn groep stemmers.

 • Andreas

  Rik
  Wat is er mis met Wilders? Toch zeker niet meer als er mis is met Dhr Roemer.

 • Edwin

  Hahah de potten verwijten de ketels. Gaat lekker vandaag :-)

 • Andreas

  Bart
  Passie is niet verkeerd. Maar je kan het ook iets minder op de man spelen. Ieders mening wordt gevormd door een aantal factoren. Levenservaring en noem maar op. Dus meningen verschillen en daar vloeit dan een discussie uit voort. En nu is de kunst een ander te overtuigen van je gelijk zonder hem direct de gordijnen in te jagen. En het laatste gaat je goed af.

 • Rik

  Ik moet zeggen dat dit echt een prettige ervaring was: ik argumenteer en val niemand persoonlijk aan en dan word ik haast verbaal gemolesteerd door iemand die blijkbaar geen opvoeding heeft genoten en zijn grote gelijk enkel met scheldwoorden kan verdedigen. Leuk sfeertje hier… Als ik moet meehuilen met de wolven in het bos dan ga ik wel bij een sekte. Er wordt weleens gezegd dat het internet de riool van de maatschappij is waar mensen om het even wat in kunnen gooien, dat wordt hier dus weer bevestigd.

  @Bart: je fascistoïde, anti-intellectualistische gebral (jij gaat wel even aan de wereld duidelijk maken hoe ik ben of denk/zou moeten denken, van arrogantie gesproken) en je compleet foute veronderstellingen (ik heb helemaal niet beweerd dat er hier geen problemen zijn of dat ik het niet erg zou vinden dat er armen zijn) maken enkel indruk op mensen die even geborneerd of stompzinnig zijn als jij. Ook een fervent aanhanger van Wilders zeker?

 • Bart

  @WijRos
  Lees zijn arrogante, zelfingenomen reactie wellicht. Mijn reactie daarop vind ik redelijk. Ik heb niets met onproductieve, zeurderige politieke correctheid. Doe mij maar inhoud en enige passie.

 • Andreas

  Rik
  Als ik je goed begrijp zeg je eigenlijk dat we wat minder pessimistisch moeten zijn en datgene wat we wel hebben meer moeten waarderen. En in het verlengde daarvan, als we nu allemaal zeggen dat het slecht gaat, gaat het ook vanzelf slecht. Ja, daar zit iets in. Ik kan mij daar normaliter wel in vinden. Optimisme en pluk de dag horen meer bij mij. Maaarrrrr.
  Als wij dit vreugdegevoel alleen in stand kunnen houden door onbeperkt te lenen gaat er iets niet goed. Geleend geld moet namelijk terug, met rente. Je kunt mensen op dit blog die dit terdege beseffen afdoen als doemdenkers en zo. Maar dan gaat de realiteit je inhalen.
  Ik vraag mij wel eens af waarom wij zoveel welvaart hebben, dit zelfs zonder een baan. Wat zijn wij nu helemaal meer als mensen uit Afrika of Azie. Dat superieursgevoel is wijd verspreid. Ik hoor zo vaak de vraag: wanneer ga je weer naar die apenlanden? Diverse malen heb ik die vraag ook gehoord van een uitkeringstrekker die nog nooit iets gepresteerd heeft.
  Wij hebben die welvaart omdat we krediet krijgen op basis van prestaties in lang vervlogen tijden. Die tijden zijn voorbij en de prestaties ook. Luiheid en het normaal vinden niets te hoeven doen voor het eten is ervoor in de plaats gekomen. En de rekening daarvan wordt binnenkort gepresenteerd. Een oud gezegde is dat een bedrijf net een kruiwagen is, zodra je stopt met duwen staat hij stil. De BV Nederland is een kruiwagen die vol zit met kosten en die al zo lang niet meer geduwd wordt dat zowel het wiel als de lagers verrot zijn. Zie daar maar weer beweging in te krijgen.

 • Edwin

  Oei oei
  QE till infinity als het aan een aankomende Fed stemmer afhangt. Laatste video van Peter Schiff…. “Buying till the target is reached” ipv “we kopen x miljard T-bonds”.
  Dat is geen positieve ontwikkeling (alhoewel voor de koers van PMs waarschijnlijk wel).

  http://www.europac.net/media/video_blog

 • WijRos

  @oli

  re. in absolute cijfers zijn wij ‘rijker’ en hebben we het hier (Nl / Be) beter

  Beste oli, zelfs deze bewering is volgens mij niet weg hard. Getallen zijn tegenwoordig erg opgeblazen en geven nooit exact aan wat u werkelijk kunt besteden. Door het hoge belasting percentage wordt veel van het door u verdiende geld uitgegeven aan zaken waar alleen maar nieuwe problemen door gecreëerd worden zoals alle lente activiteiten in noord Afrika en het Midden Oosten. Het zou best een kunnen dat er landen zijn waar men maar de helft per hoofd verdient dan in NL maar wel meer te besteden aan zaken die de persoon zelf wil. Ik spreek nog niet eens over extreme woon- en energiekosten die men in veel landen niet kent.

  Ik denk wel dat NL één van de landen is waar het meeste geld verkwist wordt door de politiek dat kan ook een manier zijn om “welvaart” te meten..

 • Rik

  @Bart: als je te dom of te vooringenomen bent om te argumenteren (dus aan te tonen waarom ik ongelijk zou hebben i.p.v het over een emotionele boeg te gooien en wilde gissingen te beginnen maken over mijn politiek voorkeur, waar je overigens geen moer mee te maken hebt) dan kun je beter zwijgen. Het is beter te zwijgen en dom te lijken dan te spreken en het te bewijzen. Hoe oud ben jij eigenlijk?

 • Rik

  @Mismatch: je overdrijft en nog geen klein beetje. Het naakte feit dat je hier je mening ten beste mag geven zonder gecontroleerd te worden en eventueel in de gevangenis te eindigen zegt genoeg. Lees eens boek over het leven in bv. de Sovjet-Unie (‘de Goelag-archipel’ is zeer aan te raden) en herzie dan je mening dat wij hier geen vrijheid zouden hebben (totale vrijheid bestaat trouwens nergens: overal is er wel een overheid, belastingen en wetten). Een alternatief is in de politiek te stappen om het systeem van binnenuit te veranderen, niemand let je. Daarbij: als je het hier niet bevalt dan heb je altijd de mogelijk (dus de vrijheid!) om te emigreren, een onmogelijkheid voor bv. de Oost-Duitsers tijdens de Koude Oorlog, de Sovjet-burgers, de meerderheid der Afrikanen (om economische redenen) of de Noord-Koreanen of Chinezen tegenwoordig. Waar denk je trouwens die 10 gouden lepeltjes te zullen vinden? De Scandinavische landen prijken altijd bovenaan in de lijst van hoogste levenskwaliteit en daar betaal je procentueel nog meer belasting dan hier. Wederom: het is maar hoe je het bekijkt en welke factoren je (al dan niet) in rekening brengt. Blijkens deze link (http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2011_EN_Table1.pdf) staat Nederland trouwens op nummer drie. Je enige mogelijkheden om een beter leven te hebben zijn dus emigreren naar Australië of Noorwegen.

 • WijRos

  @ Bart

  re. ~@#$%!&&!

  Beste Bart, ik ben het in grote lijnen met uw voorgaande beweringen eens maar waarom al dat gescheld? U kunt toch ook op een normale wijze aangeven hoe u over de beweringen van Rik denkt.

 • WijRos

  @Rik

  re. de hoge staatsschuld (over heel de EU) is inderdaad een enorm probleem

  Beste Rik, nu geeft u precies aan waardoor er nog welvaart is. We kunnen het nog steeds lenen, we verdienen het letterlijk niet dat is waar het om gaat.

 • Bart

  @Rik
  Typisch salonsocialistische, nepcosmopolitische, zeer oppervlakkige en arrogante crap wat je schrijft. imo Natuurlijk.

  Maar weet je wat, ga jij lekker naar de voedselbank hierzo met je kinderen, leef in ’n achterbuurt vol doodziek tuig en zie je kind naar de hel gaan/zelfmoord plegen en ervaar: mij maakt het niet uit, ik ben gelukkig want ergens anders is het nog veel slechter. Proost jongens, op het fijne leven! That’s me, de intellectuele Rik!

  Overigens, wat je arrogante en tevens dommige opmerking betreft “ga eens wat reizen in het buitenland, en dat niet de toeristische hotspots”; ik heb veel gereisd, ook in armere delen van wereld, heb er feitelijk gewoond, onder lokale, erg sobere omstandigheden.

  Maar ja, de plank misslaan is je hobby, kennelijk. Tja “hoogmoed en veel blablabla” hé. Altijd onhandig, Rik. Wordt eerst maar eens volwassen beste jongen, zou ik zeggen.

 • WijRos

  @ Rik

  re. De precieze cijfers heb ik niet bij de hand, maar er zijn veel meer mensen die Nederland (willen) binnenkomen dan emigreren dus zo slecht zal het hier wel niet zijn zeker?

  Beste Rik, Het is natuurlijk ook wel een beetje van belang wat de kwalificaties zijn van degenen die naar NL willen en die er weg willen. Dit wordt zelden in de statistieken weergegeven. mijn ervaring is dat het over het algemeen goed opgeleiden zijn die weg gaan en degenen die naar NL gaan die willen het liefst niet werken omdat dit in de meeste ontwikkelingslanden als het grootste goed van de westerse wereld gezien wordt.

 • oli

  in absolute cijfers zijn wij ‘rijker’ en hebben we het hier (Nl / Be) beter dan op de meeste andere plaatsen. Het probleem is dat we dat “beter hebben” niet kunnen gebruiken.
  Wij moeten steeds meer hebben, wij zijn (nu ja voelen) ons ongelukkig / arm als we bepaalde snufjes niet kunnen kopen. Eigenlijk zijn wij de oorzaak van ons ongelukkig zijn, omdat we allerhande stomme verwichtingen / velangens hebben en ongegrond vrezen ongelukkig te worden als we het materiele verliezen.

  Wij zijn inderdaad rijker als vroeger, en rijker dan de meesten, tenminste in geld uitgedrukt.
  Het probleem is dat we armer zijn in mentaliteit, samenhorigheid. Dit kunnen we zelf aanpakken, maar de maatschappijh heeft hier een heel grote invloed.
  En dat is het rotte van onze maatschappij, onze mentaliteit. Dit is waarom wij hier zo arm zijn, zo ongelukkig zijn. En ja we hebben het puur persoonlijk hierdoor slechter als vele mensen, slechter als mensen die met een stroen dak, en juist genog te eten, zonder stress genieten van levend te zijn.

  Welk kind is het gelukkigste ?
  Dat van ouders die hem alles (financiel) kunenn geven ? welke alle speelgoed heeft waarvan het droomt, 2 maal per jaar op vakantie gaat, nooit honger of koud heeft, en alle medische zorgen krijgt die het nodig heeft.
  Maar zijn ouders weinig ziet, of niet samen in familie iets doet, altijd maar meer wilt, lastig wordt als zijn vrienden een net iets groter huis hebben als hij.

  Of een kind van arme ouders, niet veel materieels heeft,maar wie altijd bij zijn ouders terecht kan, samen met zijn vrienden speelt met een blikje en gelukkig is als zijn vrienden het beter hebben hebben ?

  Wie van de 2 is het “rijkst” ?

  Sorry wij zijn hier arm. psychologisch arm.

 • WijRos

  @Rik

  re. welvaart in NL

  Beste Rik,

  Ik woon in een ontwikkelingsland en heb veertig jaren in alle werelddelen gereisd volgens mij weet u niet waarover u spreekt. Nederland is bezig zijn krediet op te verbruiken en creëert alleen nog problemen. Wat er is aan goede zaken, is te danken aan het verleden en niet aan wat er nu plaatsvindt of door het huidige verwerpelijke beleid. Het is ook niet te danken aan goed beleid in het verleden of iets dergelijks, het is gewoon dom geluk, namelijk dat de Duitsers en Zwitsers NL nodig hebben om hun producten uit voeren en hun grondstoffen en energie in te voeren en niet te vergeten de Groninger gasbel.

  Veel faciliteiten zijn inmiddels in ontwikkelingslanden beter dan in NL !!!!!!!!!!!!!!!!!

  De zaken die Optimus aangeeft zijn dan ook niet juist en alleen leuk voor parasieten en degenen die niet van plan zijn ooit iets te presteren

 • Rik

  @Andreas: de hoge staatsschuld (over heel de EU) is inderdaad een enorm probleem en het is zeer wel mogelijk dat de welvaart in de toekomst sterk zal afnemen, maar daar zijn we nog lang niet dus lijkt het mij zeer voorbarig nu al de pessimist uit te hangen en te beweren dat het hier slecht leven zou zijn. Je perspectief op het leven bepaalt al voor een groot deel je geluk en spijtig genoeg zijn er nu eenmaal mensen die niet kunnen relativeren (waarschijnlijk zij met een depressie) en voor wie het nooit genoeg is. Ik ben best tevreden met mijn bestaan op dit moment, zeker als ik het vergelijk met zoveel anderen en dan vooral buiten de grenzen van Europa.

 • WijRos

  @ Gerard,

  Bedankt voor jouw verhaal.

  re. schuldenproblematiek

  Wat mij betreft is het niet de vraag wie het eerst of het laatst afhaakt want uiteindelijk is het de schuldencultuur die er toe leidt dat alle landen, de een na de ander het niet meer redden. Ook Nederland en Duitsland zullen hun schulden nooit af kunnen lossen en zullen dus steeds geplaagd worden door verplichtingen aangegaan door voorgaande generaties. Als oorlog dit probleem op kan lossen dan krijgen we oorlog als een andere oplossing voor handen is zal die gekozen worden maar dit probleem zal toch eerst opgelost moeten worden voordat de westerse wereld verder kan naar een volgende groeiperiode is mijn opinie. Het wel of niet verlaten van de Euro lost niets structureel op. We zullen af moeten van de Keynesiaanse waanzin op de manier zoals die nu toegepast wordt. Lenen is moeilijke tijden is niet erg als er maar afgelost wordt in goede tijden. Deze laatste voorwaarde, helder geformuleerd door Keynes, wordt door geen enkele aanhanger toegepast of gepropageerd. de eindconclusie is dus: overheden moeten niet kunnen lenen zodat budgettaire problemen direct opgelost moeten worden.

 • Rik

  @PP: vergelijk de gemiddelde levensverwachting van een Nederlander eens met andere nationaliteiten en je zult zien dat dat eigenlijk geen argument is. Ik heb liever een hoger potentieel risico op zelfdoding én een gemiddeld zeer hoge levensverwachting (om maar te zwijgen van een gemiddeld zeer hoog bnp per capita) dan een laag bnp, een sterk verhoogde kans van honger of behandelbare ziekte te sterven of in een oorlog om te komen. ‘T is maar hoe je het bekijkt, niet?

 • Andreas

  Rik
  Veel van wat je schrijft klopt als een bus. Maar de vraag is of al die verworvenheden nog lang blijven of nu zeer snel verdwijnen of verkwanselt worden. De meeste van die verworvenheden zijn inderdaad wel met geleend geld betaaldt. De waarheid ligt waarschijnlijk weer ergens in het midden.

 • Rik

  @Bart: je haalt drogredenen aan en hebt duidelijk geen idee waarover je praat. Ga eens wat reizen in het buitenland (en dan niet de toeristische hotspots) dan zal je beseffen dat wat Optimus zegt zeer juist is en het overgrote deel der mensheid in veel slechtere omstandigheden leeft dan de gemiddelde Nederlander of Europeaan die zoveel kansen heeft om iets van zijn/haar leven te maken. Dat veel mensen uit elkaar gaan heeft juist te maken met het feit dat mensen economisch sterker staan en het zich dus ook kunnen permiteren, daarbij betekent een echtscheiding niet noodzakelijk dat men heel zijn leven ongelukkig blijft (men gaat juist uit elkaar omdat men ongelukkig is) of niemand anders zal vinden. Vroeger bleef men in de regel samen, ook bij grote problemen, omdat de kerk & de maatschappij dat zo wou: je hele leven moeten slijten met een man of vrouw die je in wezen haat lijkt mij nu niet bepaald bevorderlijk voor je geluk. Nu kan je tenminste jezelf zijn en je eigen keuzes maken, zonder externe druk van anderen. Veel van die zogenaamde ‘psychische’ problemen of stoornissen zijn juist een gevolg van de enorme welvaart: het is duidelijk dat iemand die doodarm is en bijna letterlijk moet vechten voor het dagelijks brood naar alle waarschijnlijk ook (psychisch) doodongelukkig is, maar natuurlijk bestaan er in derde wereldlanden geen faciliteiten om deze te behandelen en zal het daar dus ook niet als een groot probleem ervaren worden (uiteraard zijn er veel grotere: in de meeste gevallen is ‘een depressie’ of iets dergelijks dus ook weinig meer dan een luxeprobleem). Daarbij ben ik van oordeel dat de psychiatrie weinig wetenschappelijk onderbouwd is en veelal van een mug een olifant maakt (een leerling die lastig doet krijgt al snel een resem etiketten opgeplakt terwijl men daar vroeger anders mee omging en m.i veel beter kon relativeren), al dan niet om het prestige van hun discipline op te drijven of vooral veel pillen te kunnen voorschrijven & dus verkopen. Mensen hadden het vroeger veel moeilijker, maar kloegen veel minder dan de watjes van tegenwoordig hoewel ze het dikwijls veel moeilijker hadden om de eindjes aan elkaar te knopen. Wat die financiële problemen betreft die je aanhaalt: dat is natuurlijk spijtig voor die mensen in kwestie, maar toch blijft het een feit dat wij gemiddeld veel rijker zijn (collectief en individueel) dan de meeste andere landen in de wereld en dat armoede hier iets heel anders is dan armoede in bv. Afrika of Azië waar mensen letterlijk sterven van de honger of bij gebrek aan geld voor een medische behandeling. De precieze cijfers heb ik niet bij de hand, maar er zijn veel meer mensen die Nederland (willen) binnenkomen dan emigreren dus zo slecht zal het hier wel niet zijn zeker? Een beetje gevoel voor perspectief graag (zeker als je jezelf als een nuchter mens beschouwt), daarmee ontken ik overigens niet dat er geen problemen zijn want die zijn er wel degelijk maar tot op heden blijft de conclusie van Optimus voor het overgrote deel van de bevolking staan als een huis.

 • WijRos

  @ Bart,

  re. lijst van redenen om in NL te blijven.

  VRIJHEID
  – om zelf vee en kleinvee te houden om je zelf te onderhouden
  – om productie bedrijf uit te oefenen
  – om voor je zelf te zorgen zonder alle gedwongen diensten
  etc.

 • Gerard

  @Rien
  Bijna goed. Pearl Habor kwam nadat de VS stopte met de staatsleningen van Japan op te kopen.
  Daarop kon Japan geen grondstoffen meer kopen.

 • Bart

  @Rien
  Exact.

 • Gerard

  @pietje
  Zeker waar. Er wordt druk over gespeculeerd over een splitsing. Zeker weten doen we natuurlijk niets.

 • http://www.permanenteportefeuille.eu PP

  @ Bart,

  Aan je lijstje ontbreekt het toegenomen aantal zelfdodingen.

 • http://www.overbeterleven.nl Rien

  @Gerard
  “Duitsland heeft zelf geen grondstoffen, evenmin als japan.”

  Waarbij ik me opeens lijk te herinneren dat Pearl Harbour ook kwam nadat de USA Japan de toegang tot olie had ontzegt?

 • pietje

  @Gerard
  Maar of er in Europa een splitsing komt ik weet het niet maar er wordt wel druk over gespeculeerd maar is dit niet de zoveelste storm in een glas water.

  Want als puntje bij paaltje komt bind iedereen weer in en gaan we gewoon verder op de manier als de afgelopen jaren met één verschil er zijn weer meer schulden bij gekomen.

  Volgens mij weten ze het zelf niet meer in Europa er worden zo veel proefballonnetjes op gelaten dat je door de ballonnen het bos niet meer ziet.

  Wij hier op dit blog moeten het ook maar doen met wat we op het internet lezen en in de krant.
  Maar we kunnen geen van deze verhalen controleren op hun waarheidsgehalte het zijn vaak ook meningen en opinies van individuen de waarheid zullen ze toch nooit vertellen hier kom je pas jaren later achter als je geluk heb.

  Kijk wat er nu gebeurt in de aanloop naar de verkiezingen ze weten van ellende niet meer wat ze moeten liegen om de kiezer naar hun kamp te trekken het is gewoon lachwekkend.

  Wat ik eerder schreef over de markermeer was wel serieus als je de economie een impuls wil geven die ook nog door werkt in de komende decennia. Dus uiteindelijk geld gaat genereren en niet nog meer geld gaat kosten is het nog zo slecht plan niet.

  Maar dom weg maar de geld kraan open zetten met de hoop dat alles weer goed komt werkt niet dat hebben de afgelopen jaren wel bewezen.

 • Gerard

  Maar de ingredienten zijn nu hetzelfde als in de 30er jaren. Zuid Europa heeft ook geen grondstoffen en veel te hoge schulden.
  Waarschijnlijk zal er eerst onbeheersbare anarchie uitbreken. Daarna een andere politieke stroming. Maar de grote klapper aldaar zal toch plaatsvinden na splitsing of val van de euro.

 • Gerard

  @Edwin
  En zeker, er is nooit een oorzaak aan te wijzen. Er zijn altijd vele factoren die ieder zijn rol op eisten.

 • Gerard

  @Rien
  Oke, maar na verdrag van versailles liepen de schulden te hoog op en werd daarmee een schuldencrisis. Weimar hyperinflatie was het gevolg en daarna in 1933 tot 36 in opnieuw hyperinflatie en armoede. Duitsland kon 15 jaar lang bijna geen grondstoffen kopen. Dat kon onmogelijk zonder gevolgen blijven. Duitsland heeft zelf geen grondstoffen, evenmin als japan.

 • Mismatch

  @Optimus… Je realiseert je toch wel dat die gouden lepeltjes in Belgie en Nederland zijn gefinancierd met schulden? De rente die daarover betaald moet worden is zeg maar de huur, Dat gaat goed, tot het niet langer goed gaat en dan ben je mooi dat lepeltje kwijt. En wat blijft er dan over van het goede leven?

  Als de overheidsuitgaven de helft van het BBP zijn, als je voor elke scheet een vergunning nodig hebt, of een boete betalen moet, wanneer ontelbare commissies en instanties zich tot in detail bemoeien met elk aspect van het doen en laten van iedereen, wanneer de informatievoorziening door de MSM alleen gericht is op het in stand houden van de machtsstructuur, leef je dan eigenlijk nog in een vrij land? Wat is de prijs die je ongemerkt elke dag nu al moet betalen voor je gouden lepeltje? Misschien had je wel 10 gouden lepeltjes gehad als je ergens anders had geleefd?

 • Edwin

  Lol, nu met de link erbij …

  http://www.youtube.com/watch?v=7z3H2hpylHU

 • Edwin

  @Andreas
  Ik heb even een video opgezocht met presentatie van Dr Rath en nl ondertitels.
  Hier is deel 1. Zijn er iets van 5 geloof ik. Met een iets andere blik op WW I en II en het ontstaan van EEG en EU. IG Farben en chemische bedrijven spelen een grotere rol dan de meesten weten. Uiteraard zijn er ook andere partijen die hun rol hadden, het is niet OF maar EN. Verder wordt het patent systeem in dezelfde presentatie besproken. Aanrader voor iedereen :-)

 • http://www.overbeterleven.nl Rien

  @Gerard
  “WO2 was van totaal andere aard.”

  Ja maar, … :)

  WO II was in mijn opinie de voortzetting van WO I. De tijd er tussen was enkel een pause omdat er niemand had gewonnen in WO I.
  WO II werd eenduidig gewonnen en duistland heeft de prijs betaald: de geschiedenis is aangepast naar UK/USA inzichten en de indoctrinatie is weergaloos geweest. De duisters hebben daardoor hun “tanden” verloren voor 50+ jaar.
  Nu zijn deze tanden aan het terug groeien. Maar nog steeds wordt duitsland zwaar onder druk gehouden op energie gebied. De anti-kernergie beweging in duitsland is gestart door een amerikaanse met financiering uit de USA. Tot vandaag de dag leiden de duitsers hier onder.

  Ze hebben geprobeerd om alternatieve energie te gebruiken, maar dit is op een fiasco uitgelopen. Alle “groene” energie die ze produceren heeft er niet toe geleid dat hun afhankelijkheid van olie en import kern-energie kleiner is geworden, integendeel. Als je de statistieken bekijkt dan lijkt het er op dat de hele uitbouw van groene energie een nul-oefening is geweest.

  Speculatie: Het echt grote gevaar, waar de US/UK bang voor zijn is een intensieve samenwerking tussen duitsland en rusland. Als dat ooit vlucht neemt, dan hebben deze beide landen het potentieel de grootste economische macht in de wereld te worden.

 • Gerard

  @pietje
  Ja, splitsing van de euro is hot item nu. De column kwam op het goede moment. Volgens de reactie van Eijfinger op RTL4 gisteren, gaat de spliting Duitsland en Nederland 2000 miljard kosten aan saneringen. Dat kunnen wij niet betalen. De gevolgen laten zich wel raden!!

 • Gerard

  Eerlijk gezegd ben ik ook wel blij hier in het westen geboren te zijn. Het is op veel plaatsen in de wereld goed leven, maar er zijn ook slechte plaatsen. Dat zal altijd wel zo blijven. Maar ook wij hebben onze problemen. Het gaat te ver alle culturen met elkaar te vergelijken.
  Je moet ook zeker niet andere culturen met hun eigen problemen met de westerse cultuur vergelijken.

 • Gerard

  Lekker terrasje hier met mijn ipat en pot bier!

 • Gerard

  @Rien
  Dat was WO1, dat klopt. WO2 was van totaal andere aard. Overigens draaide dat ook wel om olie. Toen Duitsland niet meteen kon doorstoten tot de Russische olievelden, ging men via bondgenoot Italie naar Noord Afrika. Oorlog kost nu eenmaal veel grondstoffen en olie. Vandaar dat dit vaak op wereldniveau plaatsvindt.

 • Bart

  @Optimus
  Waarom zou je Nederland met Syrie willen vergelijken? Juist die communistische nivellering zorgt voor bergen problemen.

  Lijden is een individuele aangelegenhed. Het is grote onzon dat mensen hier niet eg kunnen lijden omdat er bv in Syrie allerlei gestoorde zaken plaatsvinden. Alsof mensen hier zeggen; ik ben ontslagen, ik kan mijn huis niet meer betalen maar oh wacht, in Syrie zijn rare dingen aan de gang dus ik ben een gelukkig mens. Of, mijn kind is aan drugs verslaafd en psychisch gestoord maar oh wacht, in Irak ontploffen nog steeds bommen dus alles is oke met mij en mijn zoon. Volstrekt belachelijke onzin, Optimus. imo Natuurlijk.

 • pietje

  Volgens de Finse Minister van Buitenlandse Zaken Erkki Tuomioja is het nog slechts een kwestie van tijd voordat de eurozone spontaan in twee voorlopige blokken uiteen valt en maakt het eigenlijk niet uit wie het eerste het initiatief daartoe neemt.

  http://www.rtl.nl/components/financien/rtlz/redactie/column/tissen/2012/articles/blokvorming.xml

 • http://Home Optimus

  @Bart
  Lijken me allemaal problemen overal ter wereld met daarbovenop excessen in geloof, wapens, echte armoede, echte onderdrukking zoals bv. In Syrie snijden ze je met plezier in stukken omdat je anders bent. Dan betaal ik liever nen dikke belastingsbrief! Geloof me Bart, ook jij wil nergens anders zijn dan hier, in deze wereld vol mensen.

 • http://www.overbeterleven.nl Rien

  @Edwin
  “WO I en II zijn begonnen omdat een aantal duitse bedrijven (toenmalige multinationals) hun invloed over Europa wou uitbreiden. Het echte verloop is iets anders gegaan dan in de boeken staat.”

  Er zijn natuurlijk meerdere visie’s op, mijn persoonlijke keus is deze:
  De UK in het bijzonder, maar ook de fransen, waren niet opgewassen tegen de opkomst van de duitse industrialisering. Het zwakke punt van deze snelle opkomst was de energie voorziening. Dat wist duitsland ook. Daarom legde duitsland een spoorweg aan naar en door Turkije om zo toegang tot de olievelden te krijgen. Dit zinde de UK en frankrijk niet en zij torpedeerden dit project. Daarop stegen de spanningen tot er uiteindelijk WO I uitbrak.

 • Bart

  @Optimus
  Ah,
  Daarom gaat een op de drie echtparen uit elkaar.
  Daarom zijn er vele, vele psychisch en sociaal zeer verstoorde jongeren.
  Daarom gebruiken miljoenen mensen anti-depressiva of andere drugs. Of sloten alcohol.
  Daarom zijn vele, vele mensen niet zichzelf op hun werk, voelen ze zich voortdurend onder druk gezet.
  Daarom is er heel veel verbale en fysieke agressie op straat.
  Daarom zitten veel mensen met de handen in het haar ivm een zwaar financieel probleem aangaande de hypotheek. Of is de dreiging ervan heel, heel groot.
  Daarom verlaten dagelijks meer dan 300 mensen Nederland.

  Allemaal uitingsvormen van geluk … Jij noemt het negatieve rommel, ’n ander noemt het simpelweg nuchtere observatie.

 • http://Home Optimus

  Toch even in perspectief brengen van al die negatieve rommel hier: tot op de dag van vandaag leven we in Belgie en Nederland nog altijd in het land van de gouden lepeltjes… Met andere woorden, we weten niet hoe blij we mogen zijn dat we hier geboren zijn. We horen met gemak tot de 5 procent rijksten en gelukkigsten ter wereld.

 • JH

  Lang weggeweest en binnenkort weer.. voor een aantal heren hier wil ik toch even wat zeggen.

  @Andreas:Goed Onderwijs is de basis van een gezonde (volwassen) en eerlijke economie. Ik ben het volledig eens met je bovenstaande punten. Ik wens je het beste en alle wijsheid.

  @Gerard: Bedankt voor je columns, ik reageer helaas weinig maar lees hier alles.Hoop op meer bijdragen.

 • Gerard

  @Gerard
  Overigens erg typisch dat hyperinflatie altijd 2 keer kort achter elkaar plaatsvind. weimar 1923 en later 33 tot 36. Maar ook Rusland 2 keer. En argentinie.

 • Gerard

  @Bart
  Duitsland en Japan waren in de aanloop naar WO2 gewoon failliet. Natuurlijk was dat ook nog een erfenis van Versailles, maar niet alles. Hitler had de DM geheel kapot geprint en 2e Weimar dreigde. Toen Duitsland op hun DM geen grondstoffen meer kon kopen, ging men het halen. Overigens werd de oorlog gefinancierd door de BIS. Die zagen hierin een snelle kans de reset te realiseren. In ruil overigens voor neutraliteit van Zwitserland.
  Japan hetzelfde. Toen Japan geen leningen voor grondstoffen meer kreeg van de VS, ging men het halen in China, en later in de rest van Azie.

 • Andreas

  Bart
  Het is met name het verborgene die er toe doet. Ik heb best wel veel gelezen over WW2en juist dat maakt mij voorzichtig en terughoudend. De hoge heren met hun beperkte bijdrage worden nu nog genoemd. Maar de talloze mensen die het echte gelag betaalden? Ja, dat is lullig maar niet van belang. Derhalve stel ik het op prijs als medebloggers het onderbouwen als hun bijdrages vernieuwend cg schokkend zijn.

 • Bart

  @Andreas
  95% Van de mensen heeft een zeer stereotiep, min of meer zwakzinnig beeld van WOII.

  Nazi’s slecht, geallieerden goed …

  De US/GB propaganda na WOII werkt nog steeds erg goed. De brave journalistjes en docentjes blijven blind doch zeer eisend de US/GB propaganda papagaaien. Nogal “modern” en “hip”. Daarmee zijn ze de nazi’s (volgens hun eigen stereotiepe definitie) van deze tijd.

 • Bart

  @Edwin
  Dus WOII is niet oa ontwikkeld door de wurgvrede van Versailles, het misdadig afknijpen van de Duitse bevolking? Volgens mij wel.

 • Andreas

  Beste Edwin
  Onderbouw dat dan wel. Natuurlijk hadden industrielen er belang bij. Maar om nu direct alle acties van bruinhemden in hun schoenen te schuiven gaat wel erg ver. Te ver. Maar dat is mijn mening. Iets anders is dat met de gecrieerde chaos van nu ook het nodige te gebeuren staat.
  Kun je over ettlijke jaren dan zeggen dat dit gepland was door Premier Roemer. Ik hoop het niet. Van onderwijzer naar bovenwijzer naar strateeg naar ????

 • Edwin

  WO I en II zijn begonnen omdat een aantal duitse bedrijven (toenmalige multinationals) hun invloed over Europa wou uitbreiden. Het echte verloop is iets anders gegaan dan in de boeken staat.

 • Bart

  @Gerard
  Een WO start niet van de ene op de andere dag. Er is een opbouw, een proces. Net zoals twee dieren ook een opbouw hebben in onbehagen, onrust, uitdagen, gevecht. eerst wat dansen, grommen, dan wat uithalen en dan na een poosje … Totaler Krieg. Zo gaat dat ook met ’n WO. Waar het begin ligt weet niemand precies, maar de opbouw is in volle gang. imo Natuurlijk.

 • Andreas

  Gerard
  Ww3. Ik help het je hopen uiteraard, maar ben toch iets minder gerust. Hij zal nog niet op uitbarsten staan maar er is toch het nodige gaande. Denk ik zomaar. Putin kan als nieuwe rijke ook niet onbeperkt het kaas van zijn brood af laten eten. En hetzelfde geld voor China. En een vijand verbroedert toch. Ik ben razend benieuwd naar de korte toekomst van het Midden-Oosten en wat er uit voortvloeit.

 • Andreas

  Kennis economie.
  Dit woord is ongeveer 15 jaar geleden uitgevonden door met name linkse kringen. Wij waren in het Westen namelijk dermate superieur en hoog opgeleid ten opzichte van van het armzalige en domme Azie en Afrika dat wij de maakindustrie en derhalve vervuilende tak van economie wel vaarwel konden zeggen. En zo is het gegaan ook. Sjonge, wat waren wij toch slim. Maar niet slim genoeg om te beseffen dat je die kennis maar 1 keer kan verkopen. En dan weten zij het ook. Ondertussen stuurt China 1 miljoen studenten ieder jaar opnieuw naar Westerse universiteiten. Niet voor pretstudies, neeeeheeee , voor kennis die ertoe doet. Die studenten zijn de best of the best. En derhalve geen alloxhtonen voor wie Nederland de toelatingseisen verlaagd heeft. Want anders liep het uitvalpercentage zo hoog op snapt U? En nu zijn ze ongeveer slimmer en hogeropgeleid als ons, GEK HE? En de maakindustrie is naar de kloten geholpen. Maar was dat niet te verwachten?

 • Gerard

  Het uit elkaar vallen van de Euro is hot de laaste dagen!
  Nu ook de Finse minister weer.

 • Gerard

  @Bart
  Dat het stevig gaat krullen rondom Israel ben ik met je eens.
  Maar dit als WO3 zien, nee.
  Een WO is altijd een schuldenoorlog of ontstaan uit hopeloze armoede. Meerdere failliete regio s, anders gezegd. Dat is nog lang niet aan de orde.

 • Gerard

  @Andreas
  Eentje omhoog van mij hoor. Ik denk er ook zo over.

 • Henk

  Het dom houden van het volk is een onderdeel van het NWO masterplan.
  Zo las ik een jaar of 2 geleden een artikel over de stupiditeit van de moderne mainstream muziek. Volgens mij heette het ‘The Babylon system’
  Domme mensen komen niet in opstand tegen tptb.

 • Andreas

  Hoewel de woordkeuze van Bart wat apart is snap ik de vele rode duimpjes niet. Is het niet zo dat de voorvechechters van de jaren 60 en 70 nu aan de macht zijn? Het onderwijs is in dezelfde handen. Ik kan wel janken. Eerst had ik alleen een dochter die niet goed opgeleid werd. Daar konden mijn vrouw en ik nog iets aan doen. Nu heeft ze nog een vriendje ook. Zo mogelijk nog slechter opgeleid. Wat een ellende. Gaat er gewoon vanuit dat er voor hem gezorgd moet worden. Een paar warme oren zijn niet ver meer weg voor die jongen. Ik word er echt schijtziek van. Dit zal wel weer vele rode duimpjes opleveren. Kom maar. Het blog verlinkst toch al.
  Zoals alles naar de kloten geholpen wordt.
  MVG

 • Bart

  Debka-file meldt dat Syrie dreigt de Koerdische rebellen te voorzien van geavanceerde wapens wanneer Turkije niet stopt met anti Syrie activiteiten. Reactie Turkije: dat betekent oorlog.

  Inderdaad, WOIII breidt zich gestaag uit.

  Valt het hier nog erg mee; wij hebben slechts hysterische breezersletjes die hun grote en uitersT belangrijke ongenoegen kenbaar maken door hun naakte zak botten gratis te tonen.

 • Bart

  @jefke
  Tja, politieke vrijheid is altijd zeer broos. Het is slechts die nepvrijheid waar dat breezersletje voor gaat.
  Wel geinig dat nogal wat slinkse voormannen en -vrouwen uit de jaren zestig de huidige politiek bepalen. Ook wel ironisch. Maar ja, loopse sletjes hé, wat verwacht je anders? Het blijven domme slaafjes.

 • jefke

  Wij laten de, met pijn en moeite, verkregen vrijheid uit de jaren 60 niet zomaar uit onze handen glippen. Wij demonstreren tegen de Amsterdamse overheidsbemoeienis http://www.telegraaf.nl/binnenland/12771776/__Ex-pornoster_protesteert_naakt__.html

 • Gerard

  @Henk
  De verklaring is dat er fors minder goud uit de grond is gehaald.
  Er werd overigens ook fors minder goud gevonden. Peakgold?

 • Roi

  Greece Before the Abyss

  Only Bankruptcy Can Help Now

  Greece has disappointed its creditors yet again. Now its government plans to ask for more time — and needs billions more in aid. But Greece’s euro-zone partners are unwilling to provide any more help, meaning that the only hope now is to admit defeat and let the country make a fresh start.

  http://www.spiegel.de/international/europe/commentary-bankruptcy-is-the-only-thing-that-can-help-greece-a-850250.html

 • pietje

  Nog geen één politieke partij is op dit idee gekomen.
  Waarom polderen we het markermeer niet in levert 50.000 hectare landbouw grond op.
  De gemiddelde prijs voor een 1 hectare landbouw grond licht nu rond de 30 A 60 duizend euro.
  Levert 400.000 ton tarwe op of wel 200 miljoen euro tegen een gemiddelde prijs van de afgelopen 3 jaar.
  Voor duizenden mensen werk en dat niet alleen we gaan zelf meer voedsel produceren en zo hoeven we minder te importeren.
  In 1980 werd er nog een berekening voor gemaakt men kwam toen uit op 1,25 miljard gulden.

 • Bart

  @Henk
  Ik denk wel dat het niet uitmaakt wie er wint, net zoals in de US. “Democratie” alsmede ons piramide-geldstelsel leent zich simpelweg niet voor saneren. Calvinistische burgermannetjes denken van wel maar het grote geld, de grote bazen, hoe rechts ze ook zijn, weten beter. En handelen derhalve middels inflatoire geldverruiming. Met een leuk verhaaltje erbij natuurlijk. Die gasten hebben daarom zelf dan ook prive al lang goud aangeschaft. Net als Handige Harrie Soros, goud bashen, maar het wel kopen …

 • Henk

  12 september verkiezingen in Nederland.
  Emile Roemer belooft nu al meer geld te gaan uitgeven dan er is, al zou het ons verbazen als hij het omgekeerde zou doen.
  Onze Vlaamse vrienden hier zouden het als volgt uitdrukken:
  “Deze sos vangt al een maand voor de verkiezingen aan te smossen !”

 • Henk

  Het staat zelfs letterlijk op de site van (presidentskanditaat !) Bill Still:
  http://still2012.com/pledge/

 • Henk

  Zilverprijs schreef:
  “LP is de enige partij die een halt toe wil roepen aan de tekorten en een goudgedekte valuta na te streven.
  Iedereen hier die fysiek zilver en/of goud koopt ter dekking van zijn vermogen zou of op de LP moeten stemmen, of zijn edelmetaal verkopen.”

  Volgens mij staat dat niet in het verkiezingsprogramma van de LP.
  Immers hardcore libertariërs willen de gehele overheid afschaffen en de keuze voor een valuta wordt dus door de markt bepaald, niet door de (non-existent) overheid.
  Verder hoeft currency helemaal niet per se commodity-gebaseerd te zijn, bekijk het werk van Bill Still maar eens. Edelmetaal als parallelle valuta samen met fiatgeld werkt prima, waarbij goud (freegold) de rol van store of value vervult.

 • cp

  hij is vandaag alweer 12 dollar gestegen…

 • Henk

  @Bart schreef:
  “Vraag naar goud op laagste punt in twee jaar”, zo meldt de Telegraaf.

  Weer een andere indicator dat goud over enkele weken of zo gaat stijgen ”

  Ik vond het ook al zo’n vreemd bericht.
  Wat is de vraag naar goud?
  Naar mijn mening wordt iedere ounce goud die wordt gemijnd verkocht, of zitten er miners met onverkoopbare voorraden ?
  En ook vreemd dat de prijs stijgt van iets waar volgens hun minder vraag naar is.
  Maar inderdaad in principe een bullish signaal.

 • Roi

  @ Gerard

  Goed stuk, en dit geeft maar weer aan in wat voor spagaat we ons bevinden.

  Ik heb toch het idee dat als er een land uit de Euro wil stappen dat je dat dan tegelijk met alle landen moet doen. Als landen weer met elkaar kunnen concurreren , dan komt de groei en dan het vertrouwen van de financiële markten ook weer eerder terug lijkt me!

 • Bart

  “Vraag naar goud op laagste punt in twee jaar”, zo meldt de Telegraaf.

  Weer een andere indicator dat goud over enkele weken of zo gaat stijgen …

 • Bart

  @Zilverprijs
  U aspireert het dictatorschap?

 • Bart

  @Gerard
  QE kan wel eens irrelevant worden waar het gaat om de vraag naar goud. Er lijkt inflatieverwachting opgebouwd te worden in de US. Die verwachting drijft grote investeerders zoals pensioenfondsen, hedgefondsen, grote prive investeerders etc. naar goud.
  En ja, wanneer inflatie eenmaal een feit is worden de massa’s wakker, stappen zij massaal in goud. Voor hen waarschijnlijk zilver, krijgen ze nog wat zichtbaars in handen voor 5000 € …

 • http://www.zilver-inkoop.nl/zilverprijs.html Zilverprijs

  LP is de enige partij die een halt toe wil roepen aan de tekorten en een goudgedekte valuta na te streven.
  Iedereen hier die fysiek zilver en/of goud koopt ter dekking van zijn vermogen zou of op de LP moeten stemmen, of zijn edelmetaal verkopen.

 • http://www.overbeterleven.nl Rien

  @Gerard
  ” maar de stem zal verloren gaan omdat ze bij lange na niet de 1 zetel gaan halen”

  Misschien op de korte termijn, i.e. de komende regeer periode.
  Wat op de lange termijn? wil je een signaal afgeven of toch maar alvast reageren op wat je denkt dat anderen gaan doen?

  Een van de redenen dat de democratie niet werkt is dat mensen niet zeggen wat ze willen, maar dat ze zeggen wat ze denken dat andere mensen moeten horen om te krijgen wat ze willen. Maw iedereen probeert iedereen te manipuleren.

 • rob

  @Gerard

  Haha, ja Gerard. Geef ze nog een kans, geef ze nog een kans! Je moet het maar zo zien, je hebt in ieder geval weer je portie dagelijkse beweging gehad door naar en van de stembus te lopen.

 • Gerard

  @René
  Ik ga wel stemmen maar weet nog niet waarop.
  De LP zie ik het meeste zitten, maar de stem zal verloren gaan omdat ze bij lange na niet de 1 zetel gaan halen.
  Verder geef ik VVD en PVV nog een kans.

 • Gerard

  De inflatie Eurozone blijft op 2,5%.
  Daarmee is deflatie nog ver genoeg weg. Sterker nog, de desinflatie stopt.
  Daarmee wordt de kans op QE, waar iedereen zo op hoopt, steeds kleiner!
  Dat wordt vermoedelijk een domper op de beuzen begin september bij het ECB besluit.

  http://www.belegger.nl/nieuws/2622175/inflatie-eurozone-blijft-24-procent.html

  Maar wat had draghi nu precies gezegd?
  Hij zou Spaanse bonds opkopen “MITS” de Spaanse regering besluit om de hulp van het noodfonds in te schakelen. Dus onder curratele van IMF, ECB, Trojka, enzovoorts. Spanje heeft aangegeven dat NIET te zullen doen.
  Dus ik zie al die positieve ophef niet.

 • rob

  @cp

  Ja, als we die duizenden miljarden niet aan de banken ‘geleend’ zouden hebben, maar in alternatieve energiebronnen en voedselproduktie gestoken hadden dan waren we al een aardig eindje op weg om de energievoorziening te vergroenen en de honger de wereld uit te helpen. En dat zou de economie ook een aardige boost gegeven hebben. Maar nee, onze ‘onafhankelijke’ overheden vonden het wijs om het fractioneel bankieren te ‘redden’ ( wat niet te redden valt, je kan de schulden niet oneindig op laten lopen) oftewel ons nog zuur te verdienen geld in een groot zuigend zwart gat te gooien. Terwijl enkele jaren geleden nog honderd miljoen extra voor de zorg ‘niet te betalen was’ volgens Balkenende. Broekriemen moesten we strak aantrekken en na het zuur kwam het…. redden van de bankensector en een verdubbeling van de Nederlandse staatsschuld. Je zou haast vermoeden dat onze politici in de broekzak zitten van de bankiers?

 • cp
 • René

  @ Gerard,

  Duidelijk verhaal man.
  De situatie is te bizar voor woorden.
  En de politiek lijkt zich er nauwlijks van bewust.
  Ga je nog stemmen? En zo ja, waar op?

 • Bart

  @cp
  idd, Ik las ’t vandaag. Nou ja, als het zo eenvoudig zou zijn …

  Maar toch, wanneer het praktisch onderdeel blijkt te kunnen zijn van een serieuze oplossing zou dat weer vele, vele miljoenen troy ounces zilver uit de markt halen. Veur alle techneuten onder ons; een goed alternatief voor zilver tbv de opwekking zonne-energie is er inderdaad niet.

 • cp

  Gisteren hoorde ik een interessante theorie…

  Wat hebben die Zuiderlingen veel meer dan wij? ZON! Kortom, gooi die landen vol met zonnecollectoren :) Daarmee kunnen ze dan hun schulden betalen.

 • Bart

  ’t Zou natuurlijk wel heel geinig zijn wanneer al het bij de banken opgestapelde QE geld gebruikt wordt door die banken om goud te kopen ivm stijgende inflatieverwachtingen.

 • GoudZilverPlatina

  Het idee dat een devaluatie van de euro de problemen in Z-Europa oplost of verlicht, is onjuist, zie http://bit.ly/yG2fp1

  Devaluaties maken niet rijk, anders zouden de PIGS landen allang de rijkste van Europa zijn, met een concurrerende economie, veel export en dergelijke. Zijn ze dus niet, integendeel. Wat wel helpt is het afboeken van schulden, gewoon weigeren af te betalen. De kosten komen dan natuurlijk bij de crediteuren, zoals de Nederlandse pensioenfondsen. Maar ach, risico van het vak.

 • Gerard

  @Bart
  Goede opmerking Bart. Dit is ook erg bizar.
  Terwijl iedereen zit te wachten op een extra QE, draait de printer allang in de hoogste versnelling.
  Toen ik het schreef had ik ook even iets van, hmm, waar wachten we allemaal op?

 • Enrico

  @gerard

  duidelijk stuk, bedankt daarvoor. Vrolijk word ik er niet van kan ik je bekennen.

 • pietje

  De grenzen van geld
  Zodra de Duitse bevolking in de gaten krijgt voor hoeveel geld dat land in de boeken staat – en nog zal komen te staan- voor Zuid-Europa, is het gedaan met de eenheidszaak. Als vervolgens Duitsland merkt dat het aan de inkomstenkant van het land veren moet laten, zal het opbreken van Europa snel een feit zijn. Dan is het einde oefening en maakt het niet meer uit of er één of meerdere munten zijn.

  http://www.rtl.nl/components/financien/rtlz/redactie/column/tissen/2012/articles/blokvorming-europa.xml

 • http://www.overbeterleven.nl Rien

  @Gerard:

  “Toch zit deze gafiek nog steeds in het downtrendkanaal. Nu aan de bovekant daarvan.”

  Klopt, maar de gebruikelijke trendkanalen werken heel slecht voor de BPxxx indicies. Is dus voor mij geen echt probleem.

  @Artikel:

  Duitsland kan niet uit de euro. Als zij de D-mark invoeren wordt dat de sterkste munt ter wereld en stort hun export economie volledig in.

  Spanje daartegen kan enorm veel winnen bij een uitstap. Dat ze geen nieuwe leningen kunnen krijgen maakt niet uit. Ze zullen toch binnen hun middelen moeten leven, net als ieder ander.

 • Bart

  Overigens Gerard, je meldt dat nieuwe QE alleen maar bij deflatie plaatsvindt. Vervolgens meld je dat er natuurlijk doorlopend geld bij gedrukt wordt.

  Dat is dus feitelijk doorlopende QE en dus erg in contradictie met je eerste bewering. Tenzij je formele definities gaat hanteren. Maar je bent geen ambtenaar noch socialist lijkt me dus dat zul je hopelijk niet doen.

 • seppel

  Nou Gerard, hartelijk dank. Da’s heel duidelijk gebracht. Ik leer hier nog elke dag bij.

 • Bart

  Ach, de FED ondersteunt de Duitsers en het hele zootje is weer een paar jaar gered. Vervolgens komt er grotere oorlog en krijgen we MadMax, zeker in de eurozone.

 • Xander

  Ik ben eerste yesssss eindelijk