24 UURS VERZEKERD TRANSPORT
coins

Wie zijn billen brandt…..

Het moge duidelijk zijn; de verwachting dat goud en zilver een aanzienlijke daling zouden meemaken op 9 juni is niet uitgekomen. Uw columnist zal zijn beschadigd blazoen en uw terechte scherts manmoedig proberen te dragen.

Toch is de voorspelling niet zo maar uit de lucht komen vallen; er waren wel degelijk tekenen die op een daling wezen.

En dat betrof vooral de forse daling die mijn portefeuille in goud- en zilvermijnaandelen in de voorafgaande dag meemaakte. Zoals in mijn column beschreven, is een plotselinge daling van de goud- en zilvermijnaandelen een teken voor het bankkartel om de volgende dag de edelmetalen naar beneden te werken. Een terechte reactie van een lezer was, dat met de openbaring van deze praktijk deze ‘actie stiekem’ ook wel tot het verleden zou behoren.

Niets is echter minder waar.

De onthulling van de afspraken wat betreft de moedwillige manipulatie heeft weliswaar de aandacht op het onderwerp gevestigd, maar de praktijk is in wezen niets veranderd. Maar de toezichthouder dan, zult u denken, die moet toch tot actie overgaan?

Ik kan u daarop melden dat de CFTC al drie jaar bezig is met een onderzoek naar malafide praktijken in deze sector zonder dat men tot enig rapport komt, conclusie trekt of enige actie onderneemt!

Ik vermoed dat men met de openbaarmaking van hun onderzoek wacht tot het moment dat de COMEX en LBMA zijn gevallen, (wanneer men geen fysiek goud of zilver meer kan leveren).

Dat de CFTC de boel traineert hoeft geen verbazing te wekken als u weet dat veel van de leden uit de commissie uit het bankwezen en de overheid komen, die er belang bij hebben dat een en ander onder de pet blijft.

Toch denkt niet iedereen er zo over; zo heeft Ted Butler, een grote naam op het gebied van zilver, nog steeds hoop dat personeelswisselingen binnen de CFTC tot hervormingen leiden en heeft Bix Wier de theorie dat er op het hoogste vlak krachten bezig zijn die het financieel systeem met opzet zullen laten knallen om zo een positieve verandering te kunnen bewerkstelligen.

Dat het bankkartel zich niets gelegen laten aan de openbaarheid van hun activiteiten of angst voor ingrijpen door toezichthouders, moge ook blijken uit de stelselmatige manier waarop de goudprijs wordt onderdrukt.

De ingrepen op de koersontwikkeling vinden namelijk al tijden plaats op precies hetzelfde tijdstip van de handelsdag. Het betreft 8.20 uur, 10.00 uur en 12.00 uur EST ( Amerikaanse tijd).

In het zeer illustratieve artikel ‘Comex Gold Manipulation Pictorial ‘ van Andy Hofmann wordt dit aan de hand van de dagelijkse daggrafieken van elke dag van dit jaar beschreven. (.PDF) Zo kan voor vrijwel elke handelsdag aangegeven worden wanneer de prijsbeïnvloeding heeft plaats gevonden. Omdat de tijdstippen waarop een en ander plaats vindt precies gelijk zijn, kan het niet anders zijn dat dit doelbewust en voorgeprogrammeerd plaats vindt.

Maar goed, ook al ben ik gewapend met deze kennis blijft het toch een hachelijke zaak de korte termijn bewegingen in deze markt te voorspellen.

Kijk maar naar de mijnaandelen; niemand had van te voren kunnen voorspellen dat er vanaf november vorig jaar een periode zou aanbreken van underperformance ten opzichte van goud en zilver die zich tot heden ten dage voortzet.

Dat zijn nu eenmaal van die fenomenen waar je als belegger en investeerder mee mag leren leven.

Het allerbelangrijkst is echter om het fundamentele lange termijn plaatje in het oog te houden. Ongeacht hoe de goud- of zilverprijs zich ook dagelijks ontwikkelt, bijna elke dag kunt u weer informatie tot u nemen die de val van ons financieel systeem aankondigt.

In een fundamenteel opgaande zilver- en goudmarkt (een zgn. bull markt) zal de bull er alles aan doen om haar berijders op weg naar de top van zich af te schudden. Een verstandige investeerder blijft dan ook mijn inziens rustig zitten en laat zich niet gek maken.

Tot slot: Op zerohedge.com kwam ik deze schokkende video tegen uit Japan. De opname is gemaakt buiten de 30 km zone rondom de kerncentrale. De waarde van 0,1 op de stralingsmeter is de normale waarde voor een luchtmeting, en normaal gesproken is bij een meting op de grond deze waarde even hoog.

Uit de video blijkt zonneklaar dat de grond fors vervuild is met radio-actieve deeltjes, die worden ingeademd en opgenomen in het voedsel en drinkwater. Een inwendige radio-actieve besmetting zal het gevolg zijn. Een humanitaire ramp, die zich over 10 jaar zal gaan voltrekken bij de Japanse jeugd, en tien- tot twintig jaar later bij de Japanse volwassenen. Onvoorstelbaar, mede gezien de houding van de overheid aldaar.

Je mag slechts hopen dat de belangen van de bevolking iets hoger liggen dan die van grote energiemaatschappijen of politiek gezichtsverlies, wanneer bij ons zich een dergelijke ramp zou voordoen.

 

Zilverpaul

Silverstocks.nl

 

 

Bekijk ook