Kenniscentrum The Silver Mountain

Lees hier onze columns over de financiële wereld, nieuwsberichten en tips bij het kopen van goud en zilver.

navbar-banner

Wij, Beatrix

25-10-2010 Zilverpaul

Het is u wellicht ontgaan, maar de documenten die door Wikileaks zijn gepubliceerd aangaande allerlei misstanden uit de oorlogsgebieden bleken ook nog een Nederlands tintje te hebben. Uit de gelekte documenten kwam namelijk naar voren dat het maar een haar heeft gescheeld of het kabinet Rutte was er nooit gekomen: een alternatieve redevoering van onze koningin bleek al klaar te hebben gelegen. Met gepaste trots bied ik u hier de integrale tekst van de troonrede aan.

https://www.thesilvermountain.nl/img/beatrix.jpg

Landgenoten,

Nu de vierde dinsdag van oktober weer is aangebroken, zullen wij, Beatrix, de kabinetsplannen van het kabinet Zilverpaul 1 bekend maken onder de bevolking.

Wij, Beatrix, maken het volgende bekend:

Gezien de stand van de economie, de totale bevriezing van de huizenmarkt in Amerika en de komende desastreuze gevolgen die dit zal hebben op onze staatskas en pensioengelden, de nog steeds voortdurende garantstelling van de overheid wat betreft de bankschulden en de vrije rol die een private onderneming als de Nederlandse Bank heeft in ons geldbestel, besluiten wij als volgt:

1.      Wij stoppen met de bezuinigingen. Bezuinigen is als het steken van een vinger in een dijk terwijl 20 meter verderop de golven erover heen slaan. Bezuinigen heeft geen enkel ander nut dan het psychologisch voorbereiden op beroerde tijden danwel murw maken van de bevolking. Bezuinigen verslechtert nog verder de staatskas door afnemende belastinginkomsten en toenemende werkeloosheid. Bezuinigen is net zo effectief als het bijdrukken van geld. Het enige wat echt nut heeft is ingrijpen in ons monetair systeem. Daarom besluit het kabinet verder tot:

2.      Een wetswijziging waarin de Nederlandse Bank genationaliseerd wordt en onder gezag komt te staan van het Kabinet onder toezicht door de volksvertegenwoordiging der Tweede kamer.

3.      Er zal een audit worden gehouden naar de werkelijke hoeveelheid goud in de kluis van de Nederlandse bank. Eventuele vorderingen aan het buitenland cq andere banken zullen terstond geïnd worden.

4.      Er zal een diepgaand onderzoek komen naar de handel en wandel der Nederlandse Bank wat eventueel gevolgd kan worden door een rechtelijke vervolging der bestuurs- en directieleden van voor de nationalisatie.

5.      Direct na installatie van het kabinet Zilverpaul 1 zal een begin worden gemaakt met het zoveel mogelijk opkopen van edelmetalen op de wereldmarkt.

6.      Direct na installatie van Zilverpaul 1 zal het kabinet maatregelen treffen om de basale levensvoorzieningen in Nederland te kunnen continueren in geval van onderbrekingen in de aan- en toevoer van primaire levensbehoeften.

7.      De Nederlandse banken, verzekeringsmaatschappijen ed. die staatssteun dan wel garanties hebben ontvangen van de Nederlandse overheid wordt deze steun ontnomen.

8.      Het wordt verboden voor banken om zowel bank te zijn als handelshuis in financiële producten. Men kiest of het één, of het ander om belangenverstrengeling in de toekomst te voorkomen.

9.      De overheid stopt met onmiddellijke ingang met stupide postbus 51 spotjes aangaande terreurdreiging en stopt met elke uiting die verdere angst zaait in de maatschappij.

10.  Het wordt voor bestuurders en directies van organisaties met een maatschappelijk doel verboden meer te verdienen als de premier.

11.  Er wordt een begin gemaakt met het ombuigen van de steeds groter wordende organisaties op het gebied van de gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening naar kleinschaliger organisaties met een aanbod met de menselijke maat.

12.  Om zowel de komende financiële en sociale onrust gepaard gaande met grotere werkeloosheid het hoofd te beiden er wordt een sociale dienstplicht ingevoerd van een jaar.

13.  Er worden voorbereidingen getroffen voor uittreding uit de euro en invoering van de NG, de Nieuwe Gulden. Deze Nieuwe Gulden zal voor een nog nader te bepalen deel gedekt worden door een bepaalde hoeveelheid goud en zilver.

14.  Er zullen geen missies meer door het leger in het buitenland plaats vinden anders dan met een puur humanitair karakter.

15.  Hans Hogervorst van de AFM benoemen wij tot Prins Carnaval 2011.

Aldus luidt mijn troonrede tot u, mijn onderdanen.

En nu ga ik W.A eens duchtig aanspreken op zijn cursus watermanagement, want de hofvijver lekt nu al voor de tiende keer!

 • Frits

  Dat hoeft niet te gebeuren. Maar het is met enig helder verstand duidelijk dat het oplossen van de schuldenberg niet gaat lukken met meer schulden. En ieder die kiest om het systeem om te gooien, kiest voor een hoop narigheid op de korte termijn. Het is niet in het belang van een politicus om zichzelf op te offeren, er vanuit gaande dat er überhaupt ééntje zou zijn die kan denken buiten het huidige paradigma. Als de creatie van geld stopt schiet de rente omhoog en realiseert het volk al snel hoe arm het eigenlijk is. En terwijl de mensen uit hun huizen worden gezet, wijzen ze met de beschuldigende vinger naar de enige die het wijze besluit durfde te nemen.

  Er is geen reden om politici te vertrouwen. Maar vandaag las ik wel een (heel klein beetje) bemoedigende tekst van nota bene D66. Ze weten nog niet precies waar de klepel hangt en hoe groot deze is, maar de titel is fantastisch: ‘Van een schuldeneconomie naar een bezittingeneconomie.’ Dit is mijns inziens precies de ontwikkeling die zich voordoet bij een overstap naar een echte munt. Helaas gaat de tekst alleen over de hypotheekrenteaftrek en de aftrek van rente voor bedrijven, maar het zou een beginnetje kunnen zijn voor een ander perspectief op economie.

  http://www.google.nl/url?sa=t&source=web&cd=3&ved=0CCIQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwouterkoolmees.nl%2Fpage%2Fdownloads%2FVan_een_schuldeneconomie_naar_een_bezittingeneconomie.doc&ei=RgjPTLSEOILrOc2x5ckB&usg=AFQjCNGz95ZYt53wgCj-R7C6_z0AWYmrbg

 • johan

  En waarom zouden we weer gaan ruilhandel plegen dan? Of zoals menig hier verkondigd stoeptegel smijten? Omdat er toevallig een schuldbeladen economie in een monetair-systeem berust op fiat-geld tot stilstand zou komen??

  Kom op mensen dit gebeurt toch minimaal 1x in ieders leven. 10 jaar geleden betaalden we niet met euro’s en decade’s daarvoor niet met guldens. Fiat-geld is nooit een lang leven geschonken. Sinds de sluiting van het goudvenster in 1971 is de dollar niet meer as good as gold.
  Het langste wat tot nu bekend is over de termijn dat een fiat stelsel dan nog standhoud is 40 jaar gebleken, dus eigenlijk doet de dollar het helemaal zo slecht nog niet ;)

  Zie die rampscenario’s dus totaal niet gebeuren, en zeker niet in Europa. Men laat het zover niet komen. Uiteindelijk trekt men de Gele kaart. Onze munt zal niet meer ongedekt zijn door goud…..Herwaardering van goud will do it. Geen goudstandaard maar vrij vlottend.

  Ben alleen benieuwd wie hem eerder gaat trekken, ieder verwacht Europa…….maar vlak de Amerikanen nooit uit.

 • Frits

  @Gerard

  Ik stel het mij als volgt voor:
  Er vanuit gaande dat alle partijen zichzelf tegen die tijd kunnen verdedigen, is het niet ondenkbaar dat er in anarchie enkele zelfvoorzienende boeren(gemeenschappen) zijn met enige overproductie. Als hongerige klant kom je met een goede winterjas of je mooie dochter nog wel aan de eerste paar zakken aardappels, maar al gauw zal blijken dat de meest praktische valuta voor de boeren het edele metaal is.

  Het klopt dat goud en zilver in anarchie geen waarde heeft omdat er geen staatspapier is om het in uit te drukken. Of een ounce zilver één of twee kippen waard is, zal lokaal en ter plekke moeten worden bepaald.

  Ik vind het wel interessant om zo over een nieuwe economie te filosoferen. Na de eerste stoeptegeldagen en de volgende periode van massale honger, diefstal en een vleugje kannibalisme zal er toch weer een soort van evenwicht moeten ontstaan. :)

 • Nico

  @Marc
  Het heeft geen zin om fiatgeld in een sok te bewaren voor het geval dat banken de loketten sluiten. Dit is geen Argentinië of Zimbabwe waar de dollar en de rand nog uitkomst boden. Mij lijkt een totale ineenstorting van ons monetaire stelsel dan ook onwaarschijnlijk omdat de impact van de chaos niet meer te overzien is.

 • Marc

  Toch zou ik nog een goede raad kunnen gebruiken.
  Bij grote financiële rampen zoals een crisis is cash geld een must.
  Wat kan ik het beste met geld doen.
  Op de bank laten staan of in een sok duwen onder mijn bed?
  P.s. goud en zilver heb ik al zover mijn financiële situatie dit toelaat.

 • Nico

  Dat ik vandaag voor mijn goud 41% en zilver 52% meer moet neertellen dan mijn aankoop van weleer, is voor mij het bewijs dat mijn “onderbuikgevoel” mij niet in de steek heeft gelaten. Hoeveel van het vermogen iemand moet omzetten, hangt volledig af van de persoonlijke omstandigheden. Wanneer je tonnen doelloos hebt uitstaan op spaarrekeningen bij banken die kunnen omvallen tegen een rendement van 1,5% en een box 3 heffing van 1,2%, is de keuze wel erg voor de hand liggend. Effecten is aardig voor lieden die al hun tijd willen besteden aan het bestuderen van cijfertjes totdat de vrouw de stekker uit het huwelijkscontract haalt. Dus mijn advies is om de middelen die je beslist niet nodig hebt, om te zetten in fysiek goud/zilver en daarnaast je te verdiepen in het tuinieren en het houden van pluimvee. Het boerenverstand zal toch uiteindelijk zegevieren.

 • Nico

  Ondanks de stoere taal, signaleer ik een rimpeling in de goudvissenvijver. Maakt u zich echter geenszins ongerust. Degenen die het argument aandragen dat je goud niet op het brood kunt smeren, vergeten dat wanneer het vertrouwen in het fiatgeld als ruilmiddel is verdwenen, de eurobiljetten nog hooguit kunnen dienen om de haard mee aan te maken. Natuurlijk is de zelfredzaamheid overheersend om te kunnen overleven; Russen houden daarom hun datsja’s achter de hand voor de voedselvoorziening in tijden van nood. Nederlanders zijn door de jaren heen zo verwend, dat het overlevingsmechanisme van alle kanten hapert. Mocht ooit de nood aan de man komen, dan moet men het goud en zilver wel willen opofferen. Joden die in de jaren dertig de bui zagen zien aankomen en hun vermogen hebben gebruikt voor een veilig heenkomen, hebben de holocaust overleefd; anderen die dachten hun tijd te kunnen uitzingen met spaargeld begraven in de tuin of op een Zwitserse bank, kunnen het niet navertellen.

 • JP

  @Gerard, ja misschien heb je ten tijde van totale anarchie aan goud ook niks. Maar mocht dat gebeuren dan is dat een tijdelijke situatie, ten minste dat mag ik hopen…

  Verschil tussen papier en goud naar mijn inzicht is dan dat wanneer de orde weer enigszins terug keert goud nog steeds iets waard is. Ik ben ook verzekerd met varkentjes en prei, maar ik zie het op het moment niet zo zitten om daar een echte investering in te doen met die te hoge land prijzen in Nederland.

  Maar misschien maar een shotgun kopen dan ;)

 • Gerard

  @Zilverpaul, bedankt voor uw antwoord. Het lijkt zo simpel maar als je er goed over nadenkt is dit best een moeilijke vraag. Ik hoop dat je gelijk hebt.

  @Frits, goed opgemerkt. Inderdaad, het verhaal van de Roos klopt gewoon niet. Hij is de sukkel van de eeuw, maar nog erger, de journalisten van de VPRO zijn NOG grotere sukkels om dit verhaal niet even na te trekken. Zo moeilijk kan dat toch niet zijn? Overigens, die sukkel de Roos zit nu in 2010 z’n vingers af te bijten want die 100 euro voor 1 kilo goud waren nu waard geweest……..!!

  Bouwman heeft wel degelijk een punt: ten tijde van totale anarchie heb je aan goud ook niks. Juist daarom ben ik het met Middelkoop eens, hij zegt, zet 10% tot 25% in fysiek goud. Dan ben je gewoon goed verzekerd. Meer moet je niet doen. Meer hoeft ook niet.

  @Marc, dat heet “massa-psychose”. Daar zijn hele studies over gemaakt de laatste jaren. Wat kan het toch barsten dat slechts 2% van de bevolking de waarheid weet? Helemaal niets! Het gaat om die 90% die ze in de zak steken met een gelogen zeik-verhaal! Liefst meerdere waze zeik-verhalen door elkaar draaien zodat de leek het helemaal niet meer weet. Zo gaan ze de kudde koeien bewust de verkeerde kant op sturen.
  Geeft niks, MAAR DOE ER JE VOORDEEL MEE!
  Immers, 90% van de particulieren verliest alleen maar geld met aandelen en opties. WIJ als “handvol mensen”, kunnen juist hierdoor wel gemakkelijk tot de andere 10% behoren.
  Enne, die slimme bankiers behoren ook tot die 10% die zich niet laten misleiden!

 • Marc

  Toch hoorde ik vandaag op het nieuws dat men gematigd blij is met QE van Bernanke.
  Op de beurs reageerd men bijna hysterisch op dat “goede nieuws”.
  Zelfs werd verondersteld dat de crisis zo goed als voorbij is.
  Een aantal weken geleden zei Obama het ook al, “de crisis is voorbij”.
  Waarop zilverpaul al bijna zijn zilveren muntjes in de aanbieding gooide.
  Het enige wat men zich afvroeg was, hoeveel Bernanke zou gaan bijprinten.
  Teveel dan zou “de massa”zich ongerust gaan maken.
  Te weinig dan aan beleggers zich ongerust maken.
  Laat iedereen zich dan zo gemakkelijk door de politiek en hun stromannen voor de gek houden?
  Ons nieuwe kabinet gaat verder met ons uit te kleden.
  Banken worden niet aangepakt.
  Pervers inhalige directeuren worden niet aangepakt.
  Wij zullen nooit te weten komen hoeveel goud en zilver er in werkelijkheid ligt hier en in het buitenland.
  En voor de echte crisis begint is de gemiddelde Nederlander al straatarm omdat vadertje staat diverse belastingen en ziektekosten tot grote hoogten heeft opgedreven.
  Ik zie hier als reacties vaak dezelfde namen.
  Dat houd in dat er maar een handvol mensen zich via deze site informeren.
  Op de rest van de sites zal het dan een hal vol zijn.
  Dat is als een naald in een hooiberg.

 • Freddie H.

  Ik heb net ‘genoten’ van de documentaire. Iemand nog varkentjes in de aanbieding? Dan kom ik even langs met m’n stoeptegels! Waar gaat dit over? Noemt zich nog hoogleraar ook…
  Ik wens u veel plezier met het staren naar uw goud en zilver, landgenoten!

 • johan

  Na deze klungelige goud-docu vermoed ik binnenkort een geweldig goed uitziende uitzending over wat er al niet mis is in de zilvermarkt. Dan kunnen veel nieuw belezen consumenten instappen en een waarschijnlijk flinke stijging in fiat geld doormaken.

  Vervolgens worden ze genadeloos geschoren en komen ze in 1 of andere goud-docu vertellen dat ze nooit meer in edelmetalen gaan.

  Bullion Banks, mission accomplished.

  Maar wij, weten beter en verkopen ons goud nooit!

  “Why would you trade your gold for paper, with numbers on it like stars in heaven”.

  Kijk naar de centrale banken, hun goud ligt onder 10 cm stof, en niemand die klaagt binnen hun organisatie over geen dividend of wat al niet meer, zie jij het?

 • Zilverpaul

  @ Gerard:

  Beste Gerard,

  fysiek goud bevindt zich pas in een bubble fase als er meer dan 100 keer meer goud is dan derivaten :)

 • Frits

  @Gerard

  Het stuk met meneer de Roos was complete lariekoek. Als hij goud had gekocht, was z’n 20.000 gulden (in 1995 goed voor 1 kilo) rond 1998 op het minimum van de jaren 90 12.000 gulden waard geweest en niet 100 gulden. Een sukkel die zich laat oplichten met waardepapieren voorstellen als een slachtoffer van goud, klopt niet. Z’n kilo was tegenwoordig overigens 31.000 euro waard geweest, 3,4 keer over de kop over 15 jaar (gemiddeld 8,5 procent stijging per jaar, uitgedrukt in waardeloos papiergeld ;).

  Zoals JP al een beetje aangeeft, werd er slechts met enige aandacht ingegaan op de laatste 40 jaar van de goudgeschiedenis. Terwijl de laatste 40 jaar nu juist heel bijzonder zijn omdat er voor het eerst zonder reserve (lol) gekozen is om op wereldschaal officieel niet meer op goud te vertrouwen. Sinds de schelpjeseconomie.

  Bij de ‘argumenten voor’ kreeg ik sterk het gevoel alsof goudbezitters vooral irrationele metaalmasturbanten zijn. Terwijl de werkelijke waarde van fiatgeld niet wordt besproken en dat is een essentieel onderdeel van het verhaal. Goud wordt voorgesteld als dood en zonder rente, terwijl de koopkracht van je fiatgeld op de bank sowieso daalt, rente of niet. Het voordeel van goud, namelijk de waardevastheid, wordt voorgesteld als een nadeel. En daarmee geeft het programma een vertekend beeld van de redenen waarom mensen ervoor kiezen om goud te kopen.

  Ter zijde: een kubus heeft drie dimensies. Dus niet 20mx20m, maar 20mx20mx20m. Dat zijn 8 miljard kubieke centimeters puur goud, bijna 1,5 cm^3 goud per mens op aarde. Dat is 24,5 gram per persoon en gaat richting een ounce. Dat vind ik niet zo belachelijk weinig, maar dat is natuurlijk slechts mijn mening.

 • JP

  Over die docu…

  Mathijs bouwman kan wel mooi praten maar hij negeert wel leuk duizenden jaren geschiedenis.

  Het argument dan je niks aan goud hebt wanneer alles in elkaar stort vind ik ook onzin. Ja misschien verhandeld het niet zo makkelijk tijdens een bepaalde periode, maar de wereld zal dan toch snakken naar een betrouwbaar betaal middel en zilver en goud zijn de kandidaten daarvoor door de geschiedenis heen.

  Daarnaast zal het altijd waarde behouden in tegenstelling tot ons tutti fruity papiergeld. Ze moeten eens de docu doen “wat is papier geld nou eigenlijk waard”, kan je uren comedy central mee vullen…

 • Gerard

  @Henk, short gaan op goud is speculeren op een dalende prijs. Je gaat dan als het ware “aan de andere kant van de tafel zitten als handelaar”. Waar mensen dan verliezen bij daling, dweilt de bank dan de verliezen op, en is dus winst.
  Dit doe je door goud te kopen/verkopen binnen een afgesproken termijn voor een afgesproken prijs.
  Eigenlijk gewoon hetzelfde als long/short opties op aandelen of indexen, enz. Banken zijn overigens short liefhebbers, nooit long.

  Maar…. banken hebben met elkaar afspaken gemaakt om dit met heel veel miljarden tegelijk te doen op dezelfde prijs. Daardoor buigt de prijs af in hun richting. Indien dit niet lukt schuiven ze de posities door. Of de posities met meer geld verhogen. Zo drukken ze de goudprijs.
  Maar we zien nu dat ondanks het massaal shorten de prijs blijft stijgen. De banken hebben steeds meer geld nodig om juist hun verlies te dekken en zodoende het uur U steeds verder in de tijd te leggen. Dat spel kan vele jaren aanhouden. Totdat er ooit een forse daling komt en dan is het vreselijk BINGO!
  Maar indien de prijs van goud en zilver ECHT gaat exploderen……. dan moet de belastingbetaler weer enkele failliete banken opdweilen.

  Opmerkelijk maar weer eens wat genoemd werd: slechts 1% van het derivaten goud is gedekt!
  Is fysiek dan OOK een bubble?? Dat is de vraag. Zilverpaul?

  Overigens is deze uitzending redelijk. Voor- en tegenargumenten komen goed op tafel. Je moet nooit de een of de ander gaan geloven. Het beste is om alles tegen elkaar af te wegen.

 • Henk

  Kan iemand mij uitleggen wat voor die grootbanken die in de documentaire genoemd worden het nut is van long- en shortposities tegelijkertijd ?
  In mijn beperkte kennis van dat soort markten kun je ze tegen elkaar wegstrepen en komt het erop neer dat je net zo goed geen positie kan innemen voor hetzelfde resultaat.

 • Frits

  Overigens kan je de aflevering via deze link streamen:

  http://player.omroep.nl/?aflID=11605358

 • Frits

  @Joost
  Ik heb het net gezien en ik vond het een buitengewoon slechte productie. Niet geheel onverwacht van de staatsomroep natuurlijk.

  Het was wel grappig toen op het eind zo’n economisch grootlicht (categorie: ‘o jee, dat heeft niemand zien aankomen!’) maar niet kon bedenken hoe hij voedsel kon afrekenen als hij een zak met goud zou hebben en er geen staatsvaluta zou bestaan. Als er geen organisatie is die je de koers verteld, kan je immers geen varken afrekenen, volgens hem. Kennelijk hebben zelfs de geleerden geen idee meer van wat een vrije markt werkelijk is.

 • Joost

  even geen wij Bea, maar voor wie de uitzending gemist heeft:

  http://weblogs.vpro.nl/goudzoekers/category/afl-8-goud/

 • Merrekie

  In het licht van het blog waarop dit – overigens fijne – schrijven geplaatst is, zou ik bij het inzake vorderen van tegoeden van buitenlandse banken nog willen vermelden, dat onmiddellijk het in New York geparkeerde goud terug gehaald wordt binnen onze landsgrenzen.

  NB Denk bij het lezen wel de uitspraak van HM erbij. Maakt het realistischer.

 • Frans

  Nog 1 puntje vergeten: we geven de FIFA een rotschop: opsodemieteren! FIFA wil zoals het een internationale speler betaamd geen belasting betalen en de wetten nota bene veranderen in Nederland: Wegwezen!!

 • Gerard

  En, niet te vergeten, afschaffen van CBS !
  Inflatiecijfers zijn botte leugens door dit overheidsapparaat. Daar moet een eerlijk en onafhankelijke instantie voor in de plaats komen. Net zoals in de VS steeds meer belangeloze instansiets aan het werk zijn. Kijk maar eens naar gata of http://www.inflation.us

 • zarathustra

  Ik zou eerder de Nederlandse staat omvormen naar een libertarische staat. Dit houdt in dat men totale vrijheid heeft zolang men anderen niet onredelijk tot last is en dat de verantwoordelijkheid bij men zelf ligt en niet bij anderen. Zoals Frits al zei, is dienstplicht dwangarbeid voor vadertje staat. Ik zou de centrale bank afschaffen en een systeem van vrij bankieren aannemen. Dus concurrentie tussen banken, oftewel, bank met minste risico wint (omdat het waarschijnlijk veel goud en zilver dekking heeft). Nationale valuta worden goud en zilver. Niet verbieden of voorschrijven, laat de vrije markt zijn werk doen. Zelfde ideologie als Ron ‘end the FED and audit fort knox’ Paul dus.

 • Frits

  @seppel

  Franssprekende Duitsers, een giftig geschenk!

 • seppel

  Nog effe iets vergeten : de dapperste aller Galliërs (dixit de Juul C) hebben AG-Paul’s puntje 1 al volledig uitgevoerd, en met glans, brio en dit zonder gezaag, gezever, en/of regering . Maar daar zal het waarschijnlijk wel bij blijven………
  Seppel

 • seppel

  Beste ag-paul, je mag er ook zo eentje schrijven over onze geliefde vorst Albert en zijn beminde Paola, en de door hen in stand gehouden instituten en regeringen (geen kip weet hoeveel regeringen precies, maar ’t zijn er alleszins meer dan we kunnen betalen). De C4 voor ons vorstenhuis ligt al klaar, we plannen ze te deporteren naar onze noorderburen. Ik hoop dat jullie dankbaar zijn voor een dergelijk groot geschenk !
  Graag gedaan.
  l’Unité fait la farce !
  Seppel

 • johan

  ja ik, punt 2 raakt kant nog wal. Waarom denk je dat de ECB een politiek onafhankelijk instituut is?

  Omdat politiek er juist is om alles te houden zoals het voor hen was. Voor grote veranderingen moeten we niet in de politiek zijn, maar bij de mensen achter het gordijn.
  Gelukkig maar, je moet er toch niet aan denken dat Sarko opeens wat al niet in zijn kop krijgt?

 • Rudolf

  Zilverpaul, je bent er nog een paar vergeten:

  16. Er wordt geen JSF aangeschaft en alle werkzaamheden die hiermee samenhangen worden met onmiddelijke ingang gestopt.

  17. Ontwikkelingshulp wordt teruggebracht tot noodhulp waarmee er een einde komt aan het subsidiëren van corrupte regiems en dictators.

  18. De monarchie wordt afgeschaft en het Koningshuis krijgt louter een ceremoniële funktie en dient financiëel onafhankelijk te zijn van de overheid en gaat bovendien net zoals iedere andere burger belasting betalen.

  19. Buitensporige bonussen worden hard aangepakt. Alles boven de 10.000 Euro wordt met 90% belast en kleine bonussen tot 2000 Euro voor de werkvloer worden met 10% belast.

  20. Iemand nog aanvullingen? ;)

 • Frits

  O jee, een ambitieuze overheid en dit maal met dwangarbeid (”sociale’ dienstplicht’).

  Wat te denken van het afschaffen van de monarchie, het poldermodel, de SER, de WRR, de Raad van State en het invoeren van een constitutioneel hof en een constitutionele republiek naar vroeg Amerikaans model? En het zou verstandig zijn om jonge mensen de mogelijkheid te geven zich te onttrekken aan de diverse verplichte piramidespelen zoals de sociale verzekeringen en het pensioenstelsel.

  Maar goed; dat is misschien allemaal wat veel gevraagd voor één kabinetsperiode in crisistijd. Geen euro, geen handouts, geen moordpartijen in de woestijn en een (bij)rol voor edelmetaal zijn al geweldige (revolutionaire!) punten en een kinderhand is snel gevuld zullen we maar zeggen. :)

 • Fred

  15. Alaaf!

 • Ludo

  16. Wij zullen deze maatregelen die allen van goed bestuur getuigen ook toepassen op onze nieuwe landgenoten die in Vlaanderen wonen ;-)

 • Gerard

  Zilverpaul for President!
  Ik stem de volgende keer op zilverpaul!