24 UURS VERZEKERD TRANSPORT
coins

Zilver. Een kwestie van vraag en aanbod.

Er komt steeds meer vraag naar zilver. Twee derde van deze toenemende vraag komt uit de industriële sector, de rest uit de juwelen- en recycleersector. In 2008 kwam iets meer dan de helft van de vraag naar zilver uit de industrie, de komende jaren wordt verwacht dat dit aandeel zal toenemen. Investeringen vormen op dit moment slechts een zeer klein aandeel binnen de zilver vraag. Iets wat echter snel kan en moet veranderen. Onze Moeder Aarde beschikte ooit over om en bij de 2,2 miljard ounces aan zilver, die aan het oppervlak van onze planeet lagen te blinken en voor het grijpen lagen. Vandaag de dag is er nog tussen de 200 miljoen en 650 miljoen troy ounce beschikbaar (volgens de gegevens van Silver Institute en CPM group); Dit zou toch duidelijk moeten aangeven dat het moment om in zilver te investeren is aangebroken.

De industriële vraag: de sleutel tot de stijgende zilverprijs

In tegenstelling tot goud heeft zilver een zeer grote industriële waarde. De chemische en fysische eigenschappen van zilver maken het de uitgesproken kandidaat om een basiselement te vormen van verschillende apparaten en toepassingsgebieden gaande van computerchips tot zonnepanelen. Omdat zilver een belangrijke rol speelt binnen de industriële wereld is het natuurlijk ook een mogelijk slachtoffer van industriële tekorten. Zilver wordt daarenboven ook nog voor steeds meer en meer doeleinden in overweging genomen. Een populair metaal dat nog steeds aan populariteit wint.

De huidige vraag naar zilver zit dan ook meer dan eens in de lift en dit zorgt ervoor dat de mijnindustrie gewoon niet in staat is om aan de huidige zilver vraag te voldoen. In de retail zijn de eerste tekenen van een tekort al langer zichtbaar, een gelijkaardige situatie binnen de groothandel is dan ook niet meer dan een logische volgende stap. Wanneer industriële gebruikers geconfronteerd gaan worden met een vertraging in hun zilver leveringen, zal er paniek ontstaan en zullen ze proberen een nog grotere zilver reserve op te bouwen, met alle gevolgen voor de prijs natuurlijk. Een situatie die uniek en karakteristiek is voor zilver en iets dat niet van toepassing is op goud.

Tijdens de huidige financiële crisis heeft industrieel zilver een groot en zeer krachtig voordeel. De meeste investeerders zien zilver niet meer als een monetair metaal maar leggen direct de link met het industriële karakter. Met de dollar die steeds verder de diepte in zakt en met steeds meer en meer mensen die inzicht krijgen in de industriële vraag/aanbod eigenschappen van zilver, zal een toenemende groep aan investeerders de voordelen van het investeren in zilver gaan ontdekken. Het moment van investeren in zilver is aangebroken.

zilver baren

Goud vs. zilver en het prijsverband tussen beiden

De goud-zilver ratio vind je overal terug. Toch zijn de goudprijs en zilverprijs gebaseerd op twee totaal verschillende werelden en zijn hun onderlinge banden ver te zoeken. Maar hoe helpt de goudprijs ons nu in de beslissing om te investeren in zilver? Hier al een kleine hint: zilver- en goudprijzen worden historisch gezien steeds verhandeld onder een ratio van 1:15. De echte reden achter het feit dat goud- en zilverprijzen zo verschillend zijn zit hem in het aanbod en de vraag. Dit zal misschien niet nieuw in de oren klinken maar het is en blijft des te meer fascinerend. De zogenaamde massahysterie en het kuddegevoel van investeerders, hoe irrationeel ook, is misschien wel de meest karakteristieke eigenschap van zilveraankopen en de prijsweergave.

Er moet steeds in het achterhoofd worden gehouden dat zilver zeldzaam is in vergelijking met goud. Momenteel zien we goud verhandeld worden tegen een prijs die 60 maal hoger ligt dan deze van zilver en besluiten dan ook zonder verder nadenken dat het zeldzamer is dan zilver. Toch is er ongeveer 200 keer zoveel goud als zilver. Hoewel goud vaak een metaal van verlangen is, heeft het weinig tot geen industrieel nut. Terwijl goud een zaak van verlangen en wens is, is zilver een onderwerp van noodzaak. Dit zijnde, is het nu het moment om snel actie te ondernemen en zich op de zilvermarkt te werpen.

Het enige mogelijke verband dat er zou kunnen zijn, of komen, tussen goud en zilver is dat als 0,5% van de goudbezitters hun goud zouden omwisselen voor zilver ze de hele zilvervoorraad zouden kunnen opkopen. Dit zou een enorme impact hebben op de zilverprijs. In schril contrast staat daartegenover dat als alle zilver bezitters voor goud zouden kiezen ze slechts een half procent van de goudmarkt zouden uitmaken. De vraag is natuurlijk of dit ook een realistische veronderstelling is?

Zilver: de toekomst

Momenteel ontbreekt het de zilver markt gemiddeld aan 50 á  100 miljoen ounces per jaar om aan de huidige vraag te voldoen. De enige manier om deze balans van vraag en aanbod weer in evenwicht te brengen, is door het verhogen van de aankoopprijs van zilver, wat de zilver markt net zo interessant en opwindend maakt voor investeerders. Meer dan 60 jaar heeft de wereld de zilver bronnen aangesproken zonder zich daarover zorgen te maken en zonder dat de zilverprijzen spectaculaire stijgingen of dalingen kenden. Nu echter, met een uitputting van zilver in zicht, is zilver meer dan eens één van de belangrijkste en risicoloze investeringsbronnen wat in de toekomst enkel een groeiende massa aan investeerders zal lokken.

Wat de directe toekomst betreft zouden mogelijke stakingen van kopermijnwerkers in Zuid-Afrika, Peru en Chili wel eens een gunstig effect kunnen hebben op de zilverprijzen. De mijnwerkers in deze landen hebben immers al aangegeven om later dit jaar tot stakingen over te gaan als hun loon niet verhoogd zou worden. Met 20% van de globale koperproductie die hierdoor in gevaar komt, zou dit ook drastische gevolgen kunnen hebben voor het zilver aanbod. Velen zien namelijk de prijs van zilver enkel stijgen en een mogelijke golf van stakingen binnen de mijnsector zou dan enkel nog wat extra olie op het prijsvuur gooien. Het is dus tijd to fasten your seatbelts en zich klaar te maken voor een opwindend zilveren ritje!

Zie ook dit artikel uit 2004 (engelstalig).

Bekijk ook