24 UURS VERZEKERD TRANSPORT
coins

Zilveren munten steeds vaker moeilijk verkrijgbaar. Is er een tekort!?

Meestal is er alleen bij de jaarwisseling een verhoogde levertijd voor de populaire zilveren munten zoals de Silver Eagle, Maple Leaf en Philharmoniker. Dit heeft te maken met de keus van de munthuizen om alvast productie te starten van de munten met het nieuwe jaartal gedrukt. Dat begint in november waardoor vanaf medio november of eind december  – afhankelijk van de marktomstandigheden – geen munten meer beschikbaar zijn. De nieuwe voorraad is dan vaak begin januari tot medio januari beschikbaar. Maar steeds vaker lijkt er ook op andere momenten een tekort te zijn aan zilveren munten. Is er ook een tekort aan fysiek zilver?

In juli waren de bekendste beleggingsmunten (Maple Leaf, Silver Eagle, Philharmoniker) moeilijk verkrijgbaar. Mede dankzij de daling van de zilverprijs in combinatie met toenemende onrust op de financiële markten werd er steeds meer fysiek zilver gekocht door beleggers. De munthuizen konden deze toename van de vraag niet aan en in sommige gevallen werden zelfs geen nieuwe bestellingen aangenomen.

Een tekort aan zilveren betekent niet dat er een tekort aan fysiek zilver optreedt. De tekorten hebben te maken met de beperkte productiecapaciteit van munthuizen en hun daarmee samenhangende onmacht om in een korte periode aanzienlijk meer munten te produceren dan gebruikelijk. Daarnaast zijn munthuizen afhankelijk van de aanvoer van zilver in de vorm van blanks, ook wel rondellen genoemd. Dit zijn de nog onbewerkte schijven zilver in de juiste afmeting en dikte waar het munthuis vervolgens de munt van slaat. De meeste munthuizen kiezen ervoor om de productie van deze blanks uit te besteden. Zo koopt de US Mint, producent van de Silver Eagle munten, haar blanks in bij de Sunshine Mint.

Het produceren van blanks is een lastig proces waarbij de volgende stappen doorlopen moeten worden:

  1. Eerst wordt het zilver gesmolten en omgevormd tot een lange platte strip;
  2. Deze strip moet uiteindelijk in de juiste dikte worden gerold wat vaak meerdere pogingen vereist;
  3. Zodra de afmetingen kloppen worden uit deze strip ronde schijven eruit geslagen;
  4. Het resterende zilver moet opnieuw worden omgesmolten en hier worden weer nieuwe strips van gemaakt;
  5. Alle opgeleverde ronde schijven (blanks) moeten worden gewogen en/of op andere manieren gecontroleerd alvorens dit gebruikt kan worden.

In principe zouden de munthuizen of de toeleveranciers ervoor kunnen kiezen om grote voorraden blanks aan te leggen om dit probleem te voorkomen. Dit gebeurt nu niet aangezien het aanleggen van zo’n voorraad een grote investering vereist en vaak ook niet meer dan een drup op de gloeiende plaat is. De vraag naar zilveren munten laat zich zeer moeilijk voorspellen en is niet constant. Immers, juist als de zilverprijs fors daalt of stijgt en als er veel onrust op de markten is (Griekenland, Cyprus, etc) neemt de vraag naar zilveren munten exponentieel toe.

Om toch de productie op een acceptabel niveau te houden zijn er sinds het uitbreken van de kredietcrisis door de meeste munthuizen al wel tientallen miljoenen geïnvesteerd om de productiecapaciteit te vergroten. Dat moest ook wel want de hoeveelheid verkochte Silver Eagles is sinds 2008 enorm toegenomen. Vanaf 1999 t/m 2007 werd er vrij constant ieder jaar ongeveer 10 miljoen Silver Eagles verkocht. Met het uitbreken van de kredietcrisis in 2008 werden er opeens 2x zoveel munten verkocht, namelijk bijna 20 miljoen. De afgelopen jaren ligt dit aantal nog eens 2x zo hoog met meer dan 40 miljoen munten per jaar.

US Mint Silver Sales

 

Een echt tekort aan fysiek zilver zou te herkennen zijn als ook de grote industriële zilverbaren van 1.000 troy ounce (31,103 kilogram) niet langer verkrijgbaar zijn. In een recent gepubliceerd artikel van de Perth Mint wordt aangegeven dat dit soort tekorten te herkennen zijn aan:

  1. Berichten over slechte verkrijgbaarheid van zilverbaren van 400 ounce en 1.000 ounce;
  2. Tijdelijke beperkingen in de hoeveelheid goud en zilver die men kan aankopen;
  3. Verhoging van premiums voor dit soort producten;
  4. Het niet langer accepteren van nieuwe klanten

Zolang deze berichten niet opduiken is er geen echt tekort aan zilver.

Wat te doen als zilveren munten moeilijk verkrijgbaar zijn
en premies stijgen?

Zolang er geen echt tekort aan fysiek zilver is, is er geen enkele reden voor paniek. Het kopen van zilveren munten tegen een hogere premie betekent dat je minder zilver voor je geld krijgt. Enkele strategieën om dit te voorkomen:

Wachten – vaak zijn de tekorten van tijdelijke duur en zijn de zilveren munten enkele weken of maanden later weer verkrijgbaar tegen de gebruikelijke premies. Of men dan uiteindelijk goedkoper uit is hangt natuurlijk volledig af van de ontwikkeling van de zilverprijs.

Koop iets anders – om wel direct te profiteren van de zilverprijs van dat moment kan er altijd nog gekozen worden om iets anders te kopen, zoals kilo munten, btw-vrij zilverbaren opgeslagen in het douane entrepot of minder bekende zilveren munten.

Koop giraal zilver – het is natuurlijk ook mogelijk om eerst op papier zilver te kopen, bijvoorbeeld via een certificaat of een ander afgeleid product. Dit soort giraal zilver is vaak verhandelbaar tegen minimale verschillen tussen de aan- en verkoopkoers. Op het moment dat u het zilver wilt kopen maar er zijn geen zilveren munten beschikbaar koopt u een certificaat en dat ruilt u om naar zilveren munten enkele maanden later zodra er geen sprake meer is van een tekort. Op deze manier betaalt u niet de hoge premie maar profiteert u wel van de zilverprijs.

 

keep-calm-and-keep-stackingKeep calm and keep stacking.

Tijdelijke tekorten in de productie van zilveren munten komen voor sinds het uitbreken van de kredietcrisis in 2008. Op een gegeven moment kon de US Mint een halfjaar lang geen Silver Eagles leveren. Sindsdien treden tekorten met enige regelmaat op bij extreme marktomstandigheden. Het loont te moeite om vast te stellen of er een echt tekort is aan fysiek zilver of slechts een beperkte productiecapaciteit waardoor levertijden voor zilveren munten oplopen.

 

 

 

Disclaimer: Dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Bekijk ook